BibTex RIS Cite

The planktonic diatoms of Karataş Coastal Waters (Northeastern Mediterranean).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 1 - 7, 01.03.2006

Abstract

References

 • Arin, L., Anxelu, X., Moran, G. and Estrada, M. 2002. Phytoplankton size distribution and growth rates in the Alboran Sea (SW Mediterranean): short term variability related to mesoscale hydrodynamics. J. Plankton Res. 24:1019-1033.
 • Avşar, D., S. Polat ve O. Işık. 1998.Yumurtalık Koyu (Adana) Yaz Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabı II: 227-239.
 • Cupp, E.E. 1977. Marine Plankton Diatoms of the West Coast of North America, Otto Coeltz Sci. Publ., Koingstein 237 p.
 • Delgado, M.and J.M. Fortuno. 1991. Atlas de Fitoplancton del Mar Mediterraneo. Scientia Marina, 55:1-133.
 • Harris, G.P. 1986. Phytoplankton Ecology, Chapman and Hall Ltd. 384 p.
 • Hartley, B. 1996. An Atlas of British Diatoms, (Ed. Sims, P.A.), Biopress Ltd., England, 601 p.
 • Hasle,G.R. 1978. Some Specific Preparations, Diatoms (Sournia A., Ed.) Phytoplankton Manual, 136-142.
 • Kennish, M.J. 2001. Practical Handbook of Marine Sciences, Third Edition, CRC Press, New York, 876 p.
 • Koray, T. 2001. Türkiye Denizleri Fitoplankton Türleri Kontrol Listesi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol 18, sayı (1-2):1-23.
 • Lalli, C.M. and T.R. Parsons. 1993. Biological Oceanography-An Introduction, Pergamon Press, Oxford, 301 p.
 • Parsons, T.R., Y. Maita and C.M. Lalli. 1984. A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis, Pergamon Press, Oxford, 173 p.
 • Polat, S.and O. Işık. 2002. Phytoplankton Distribution, Diversity and Nutrients at the Northeastern Mediterranean Coast of Turkey (Karataş- Adana).Turk. J. Botany, 26(2): 77-86.
 • Ricard, M.1987. Atlas du Phytoplankton Marine, vol I, Cyanophycees, Dictyophycees, Dinophycees, Raphidophycees, Editions du National de la Resherche Scientifique, Paris, 297 p.
 • Tomas, C.R. 1997. Identifying Marine Phytoplankton, New York, Academic Press, 858 p.
 • Tregouboff, G.and M. Rose. 1957. Manuel De Planctonologie Mediterranea, Centre National de la Resherche Scientifique, Paris, vol 1, 2: 587 p.

Karataş Kıyısal Suları (Kuzey Doğu Akdeniz) Planktonik Diyatomları.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 1 - 7, 01.03.2006

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’nin kuzeydoğu Akdeniz kıyısında yer alan Karataş açıklarında dağılım gösteren planktonik diyatomlar Temmuz 2003 ile Mayıs 2004 tarihleri arasında mevsimsel olarak incelenmiştir. Çalışmada Karataş Limanı ve Ceyhan Nehri mansabı arasından 9 örnekleme istasyonu seçilmiştir. Belirlenen istasyonlarda yüzey ve standart derinliklerden su örnekleri alınarak, diyatom tür kompozisyonu ve hücre sayılarının yanı sıra fosfat, nitrat, silikat ve amonyum gibi besleyici element düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk değerleri de ölçülmüştür. Çalışma sonunda diyatomlara ait toplam 77 taksa saptanmıştır. Tür çeşitliliği, kış ve ilkbaharda yüksek bulunmuştur. Alanda denizel diyatomların yoğunluğu ilkbaharda en yüksek düzeye ulaşmış, bu yüksek diyatom yoğunluğu Proboscia alata f. gracillima ve P. alata f. indica türlerinin artışından ileri gelmiştir

References

 • Arin, L., Anxelu, X., Moran, G. and Estrada, M. 2002. Phytoplankton size distribution and growth rates in the Alboran Sea (SW Mediterranean): short term variability related to mesoscale hydrodynamics. J. Plankton Res. 24:1019-1033.
 • Avşar, D., S. Polat ve O. Işık. 1998.Yumurtalık Koyu (Adana) Yaz Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabı II: 227-239.
 • Cupp, E.E. 1977. Marine Plankton Diatoms of the West Coast of North America, Otto Coeltz Sci. Publ., Koingstein 237 p.
 • Delgado, M.and J.M. Fortuno. 1991. Atlas de Fitoplancton del Mar Mediterraneo. Scientia Marina, 55:1-133.
 • Harris, G.P. 1986. Phytoplankton Ecology, Chapman and Hall Ltd. 384 p.
 • Hartley, B. 1996. An Atlas of British Diatoms, (Ed. Sims, P.A.), Biopress Ltd., England, 601 p.
 • Hasle,G.R. 1978. Some Specific Preparations, Diatoms (Sournia A., Ed.) Phytoplankton Manual, 136-142.
 • Kennish, M.J. 2001. Practical Handbook of Marine Sciences, Third Edition, CRC Press, New York, 876 p.
 • Koray, T. 2001. Türkiye Denizleri Fitoplankton Türleri Kontrol Listesi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol 18, sayı (1-2):1-23.
 • Lalli, C.M. and T.R. Parsons. 1993. Biological Oceanography-An Introduction, Pergamon Press, Oxford, 301 p.
 • Parsons, T.R., Y. Maita and C.M. Lalli. 1984. A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis, Pergamon Press, Oxford, 173 p.
 • Polat, S.and O. Işık. 2002. Phytoplankton Distribution, Diversity and Nutrients at the Northeastern Mediterranean Coast of Turkey (Karataş- Adana).Turk. J. Botany, 26(2): 77-86.
 • Ricard, M.1987. Atlas du Phytoplankton Marine, vol I, Cyanophycees, Dictyophycees, Dinophycees, Raphidophycees, Editions du National de la Resherche Scientifique, Paris, 297 p.
 • Tomas, C.R. 1997. Identifying Marine Phytoplankton, New York, Academic Press, 858 p.
 • Tregouboff, G.and M. Rose. 1957. Manuel De Planctonologie Mediterranea, Centre National de la Resherche Scientifique, Paris, vol 1, 2: 587 p.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ayça (akiz) Aka

Sevim Polat

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA Aka, A. (. ., & Polat, S. . (2006). Karataş Kıyısal Suları (Kuzey Doğu Akdeniz) Planktonik Diyatomları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 1-7.