BibTex RIS Cite

Ichthyoplankton species in Izmir Bay (1974-2005).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 463 - 472, 01.09.2006

Abstract

References

 • Ak, Y., B. Hoşsucu, 2001. Diversity, distribution and abundance of pelagic Teleost fish eggs and larvae in İzmir Bay (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries&Aquatic Sci. Cilt: 18, Sayı (1-2): 155-173.
 • Anonymous Project, 1988-89. Marine investigations in İzmir Bay. Project No: DBTE-063.
 • Bertolını, F., U. D’ancona, E. Padoa, S. Montalentı, L. Sanzo, A. Sparta, E. Tortenese, M. Vıallı, 1956. Uova, Larve E Stadi Giovanili Di Teleostei. Fauna Flora Golfo Napoli. Monogr. 38:1-1064.
 • Bilecenoğlu , M., E. Taşkavak, S. Mater, M. Kaya, 2002 Checklist of the marine fishes of Turkey. Zootaxa. Magnolia Pres, New Zeland. 194 pp.
 • Cihangir, B., 1995. The abundance and Distribution of Eggs of European Sardine, Sardina pilchardus (Walbaum,1792) in İzmir Bay (Aegean Sea) (in Turkish) During the Spawning Season of 1989-1990 . Tr. J. Of Zoology 19 (17-26) TÜBİTAK.
 • Cihangir, B., M. Önen, A. Kocataş, Z. Ergen, S. Mater, T. Koray, T. Katağan, İ. Özel, E. Demirkurt, E.M. Tıraşın, A. Ünlüoğlu, M.E. Çınar, F. Çolak, T. Çoker, B. Öztürk, A. Doğan, 1999. Some Biological Properties of İzmir Bay. Workshop On The Role Of The Physical, Chemical And Biological Processes In Marine Ecosystems. Ecosytem’99, Piri Reis Science Series, No. 2, İzmir, Turkey. Uslu, Özerler and Sayın (Editors): (19-48).
 • Çakır, T. D., Y. A. Örek, B. Hoşsucu, T.M. Sever, U. Sunlu, 2005. The Ichthyoplankton composition of İzmir’s Internal Bay (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries&Aquatic Sci. Volume: 22. Issue (3-4): 317-323.
 • Çoker.,T.,1996. An investigation on larval abundance, distribution and morphological properties of Blenniidae family in İzmir Bay (in Turkish). Msc. Thesis. E.U. Fisheries Faculty, 1-52 p.
 • Çoker, T., 2003. The morphology and ecology of the pelagic eggs and larvae of Teleost fishes in İzmir Bay (in Turkish). PhD Thesis, E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü. Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı. Doktora Tezi. 539 s.
 • Çoker, T., S. Mater, B. Cihangir, 2006. The Changing of the fish fauna of İzmir’s Internal Bay (Between 1969-2005) (in Turkish). 5th National Congress of Coasts and Marine Areas of Turkey. May, 4-7 2004, Mugla, Turkey. Pages 855-869.
 • Demir, N., 1969. The pelagic eggs and larvae of Teleostean fishes in Turkish waters, I. Clupeidae. İstanbul Üniv. Fen Fak. Mec., Seri B, 34, (1-2): 43- 74.
 • Gürkaş, N., 1995. A study on abundance and dispersion of European Anchovy (Engraulis encrasicholus L. 1758) eggs and larvae in İzmir Bay (in Turkish). D.E.Ü. Msc Thesis, 38p.
 • Hoşsucu, B., 1992. Researches On Bio-Ecology of Eggs and Larvae of Pilchard (Sardina pilchardus, Walb.) In İzmir Bay (in Turkish). İstanbul University Journal of Aquatic Products, 2: 5-12.
 • Hoşsucu, B., H. Hoşsucu, 1992. Investigations on the abundance and distribution of European Anchovy (Engraulis encrasicholus Cuv.) in İzmir Bay (in Turkish). XI. National Biological Congress, Hidrobiologia, 133- 144.
 • Hoşsucu,B., S. Mater, 1995. An investigation on eggs and larvae of Round Sardinella (Sardinella aurita Val.,1847) İn Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey) (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries&Aquatic Sci. Vol: 12 Issue (1-2), 109-115.
 • Hoşsucu, B., Y. Ak, 2000. Ichthyoplankton of the Homa Lagoon (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries&Aquatic Sci. Vol: 17, Issue (3-4): 241-256.
 • Mater, S. ,1981. An investigations on the abundance and distribution of the pelagic eggs and larvae of some Teleost Fishes in İzmir Bay (in Turkish). Doçentlik Thesis. E.Ü. Fen Fak. B. Oseanografi Böl. Ve Hidrobiyoloji Enst., Bornova, İzmir,118 s.
 • Mater, S., 1983. Investigations on the pelagic eggs and larvae of Callionymidae (Pisces, Teleostei) species found in İzmir Bay (in Turkish). E.U. Faculty of Science Journal Series B, Vol.I: ( 264-272).
 • Mater, S., M Kaya, M Bilecenoğlu, 2003 The Sea Fish Atlas of the Turkish Seas (in Turkish). E.U. Faculty of Fisheries Issue. No: 11. Supplemantary Book Series. Third Edition. ISBN 975- 483-54- 2.Bornova/IZMIR. 169 p.
 • Mater,S., T., Çoker, 2004. The Ichthyoplankton Atlas of the Turkish Seas (in Turkish). E.U. Faculty of Fisheries Issue. No: 71. Supplemantary Book Series. Second Edition. ISBN 975- 483-570-5.Bornova/IZMIR. 210 p.
 • Türkover, F., 1992. Investigations on The Abundance and Dispersion of The Gobiidae Family In Izmir Bay (in Turkish). D.E.Ü Marine Sci. And Tech. Institute, Live Marine Sources Branch, Msc Thesis, 39 p.
 • Yalçın,K., 1984. Investigations on the Abundance and Distribution of Pelagic Eggs and Larvae of Teleost Fishes Living in the vicinity of Urla Bay (Aegean Sea, TURKEY) (in Turkish).Msc Thesis, E.Ü Fen Fak. Biyoloji Böl.,Hid. Anab. D.79 s.

İzmir Körfezi İhtiyoplanktonu (1974-2005) Türleri.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 463 - 472, 01.09.2006

Abstract

İzmir Körfezi Türkiye Denizleri içinde ihtiyoplankton (balık yumurta larva incelemeleri ) açısından en yoğun çalışılmış körfezdir. İlk ayrıntılı çalışma 1974 yılında başlamış olup, 2005 yılında bu çalışmalar halen devam etmektedir. Saptanabilen türlerin yumurta, prelarva ve postlarval dönemleri ile ilgili tespitler körfez bölümlerine göre dağılımları boyları verilerek belirtilmiş, böylelikle çeşitli çalışmalar sonucu belirlenen toplam tür çeşitliliği ve türlerin körfez bölümlerine göre dağılımları ortaya konmuştur. Körfezde 1974-2005 yılları arasında toplam; 15 ordoya ait 186 (ordo, fam, tür düzeyinde) yumurta, prelarva ve postlarva örneklenmiş; 2 ordo, 7 familya, 17 genus, 144 tür düzeyinde toplam 170 ilk kayıt verilmiştir. İzmir Körfezi ihtiyoplanktonu 48 familya ile temsil edilmiştir; Anguilliformes (Congridae, Nettastomiidae), Clupeiformes (Clupeidae, Engraulidae), Stomiiformes (Sternoptychidae, Photichthyidae, Stomiidae, Synodontidae), Aulophiformes (Paralepididae), Myctophiformes (Myctophidae), Lampridiformes (Regalecidae, Merlucciidae, Gadidae), Ophidiiformes (Ophiididae, Carapidae), Lophiiformes (Lophiidae), Atheriniformes (Atherinidae),Cyprinodontiformes (Belonidae), Syngnathiformes (Syngnathidae), Scorpaeniformes (Scorpaenidae, Triglidae), Percomorphı (Moronidae, Serranidae, Carangidae, Pomatomidae, Coryphaenidae, Sparidae, Centracanthidae, Sciaenidae, Mullidae, Cepolidae, Mugilidae, Labridae, Ammodytidae, Trachinidae, Uranoscopidae, Tripterygiidae, Blenniidae, Callionymidae, Gobiidae, Sphyraenidae, Trichiuridae, Scombridae, Centrolophidae, Pleuronectiformes (Scophthalmidae, Bothidae, Pleuronectidae, Soleidae). İç Körfez (6 ordo, 19 familya), Orta Körfez (8 ordo, 25 familya), Dış Körfez I (8 ordo, 30 familya), Dış Körfez II (8 ordo, 30 familya), Dış Körfez III’de (11 ordo, 39 familya)’ya ait türler belirlenmiştir

References

 • Ak, Y., B. Hoşsucu, 2001. Diversity, distribution and abundance of pelagic Teleost fish eggs and larvae in İzmir Bay (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries&Aquatic Sci. Cilt: 18, Sayı (1-2): 155-173.
 • Anonymous Project, 1988-89. Marine investigations in İzmir Bay. Project No: DBTE-063.
 • Bertolını, F., U. D’ancona, E. Padoa, S. Montalentı, L. Sanzo, A. Sparta, E. Tortenese, M. Vıallı, 1956. Uova, Larve E Stadi Giovanili Di Teleostei. Fauna Flora Golfo Napoli. Monogr. 38:1-1064.
 • Bilecenoğlu , M., E. Taşkavak, S. Mater, M. Kaya, 2002 Checklist of the marine fishes of Turkey. Zootaxa. Magnolia Pres, New Zeland. 194 pp.
 • Cihangir, B., 1995. The abundance and Distribution of Eggs of European Sardine, Sardina pilchardus (Walbaum,1792) in İzmir Bay (Aegean Sea) (in Turkish) During the Spawning Season of 1989-1990 . Tr. J. Of Zoology 19 (17-26) TÜBİTAK.
 • Cihangir, B., M. Önen, A. Kocataş, Z. Ergen, S. Mater, T. Koray, T. Katağan, İ. Özel, E. Demirkurt, E.M. Tıraşın, A. Ünlüoğlu, M.E. Çınar, F. Çolak, T. Çoker, B. Öztürk, A. Doğan, 1999. Some Biological Properties of İzmir Bay. Workshop On The Role Of The Physical, Chemical And Biological Processes In Marine Ecosystems. Ecosytem’99, Piri Reis Science Series, No. 2, İzmir, Turkey. Uslu, Özerler and Sayın (Editors): (19-48).
 • Çakır, T. D., Y. A. Örek, B. Hoşsucu, T.M. Sever, U. Sunlu, 2005. The Ichthyoplankton composition of İzmir’s Internal Bay (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries&Aquatic Sci. Volume: 22. Issue (3-4): 317-323.
 • Çoker.,T.,1996. An investigation on larval abundance, distribution and morphological properties of Blenniidae family in İzmir Bay (in Turkish). Msc. Thesis. E.U. Fisheries Faculty, 1-52 p.
 • Çoker, T., 2003. The morphology and ecology of the pelagic eggs and larvae of Teleost fishes in İzmir Bay (in Turkish). PhD Thesis, E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü. Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı. Doktora Tezi. 539 s.
 • Çoker, T., S. Mater, B. Cihangir, 2006. The Changing of the fish fauna of İzmir’s Internal Bay (Between 1969-2005) (in Turkish). 5th National Congress of Coasts and Marine Areas of Turkey. May, 4-7 2004, Mugla, Turkey. Pages 855-869.
 • Demir, N., 1969. The pelagic eggs and larvae of Teleostean fishes in Turkish waters, I. Clupeidae. İstanbul Üniv. Fen Fak. Mec., Seri B, 34, (1-2): 43- 74.
 • Gürkaş, N., 1995. A study on abundance and dispersion of European Anchovy (Engraulis encrasicholus L. 1758) eggs and larvae in İzmir Bay (in Turkish). D.E.Ü. Msc Thesis, 38p.
 • Hoşsucu, B., 1992. Researches On Bio-Ecology of Eggs and Larvae of Pilchard (Sardina pilchardus, Walb.) In İzmir Bay (in Turkish). İstanbul University Journal of Aquatic Products, 2: 5-12.
 • Hoşsucu, B., H. Hoşsucu, 1992. Investigations on the abundance and distribution of European Anchovy (Engraulis encrasicholus Cuv.) in İzmir Bay (in Turkish). XI. National Biological Congress, Hidrobiologia, 133- 144.
 • Hoşsucu,B., S. Mater, 1995. An investigation on eggs and larvae of Round Sardinella (Sardinella aurita Val.,1847) İn Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey) (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries&Aquatic Sci. Vol: 12 Issue (1-2), 109-115.
 • Hoşsucu, B., Y. Ak, 2000. Ichthyoplankton of the Homa Lagoon (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries&Aquatic Sci. Vol: 17, Issue (3-4): 241-256.
 • Mater, S. ,1981. An investigations on the abundance and distribution of the pelagic eggs and larvae of some Teleost Fishes in İzmir Bay (in Turkish). Doçentlik Thesis. E.Ü. Fen Fak. B. Oseanografi Böl. Ve Hidrobiyoloji Enst., Bornova, İzmir,118 s.
 • Mater, S., 1983. Investigations on the pelagic eggs and larvae of Callionymidae (Pisces, Teleostei) species found in İzmir Bay (in Turkish). E.U. Faculty of Science Journal Series B, Vol.I: ( 264-272).
 • Mater, S., M Kaya, M Bilecenoğlu, 2003 The Sea Fish Atlas of the Turkish Seas (in Turkish). E.U. Faculty of Fisheries Issue. No: 11. Supplemantary Book Series. Third Edition. ISBN 975- 483-54- 2.Bornova/IZMIR. 169 p.
 • Mater,S., T., Çoker, 2004. The Ichthyoplankton Atlas of the Turkish Seas (in Turkish). E.U. Faculty of Fisheries Issue. No: 71. Supplemantary Book Series. Second Edition. ISBN 975- 483-570-5.Bornova/IZMIR. 210 p.
 • Türkover, F., 1992. Investigations on The Abundance and Dispersion of The Gobiidae Family In Izmir Bay (in Turkish). D.E.Ü Marine Sci. And Tech. Institute, Live Marine Sources Branch, Msc Thesis, 39 p.
 • Yalçın,K., 1984. Investigations on the Abundance and Distribution of Pelagic Eggs and Larvae of Teleost Fishes Living in the vicinity of Urla Bay (Aegean Sea, TURKEY) (in Turkish).Msc Thesis, E.Ü Fen Fak. Biyoloji Böl.,Hid. Anab. D.79 s.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Tülin Çoker

Savaş Mater

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Çoker, T. ., & Mater, S. . (2006). İzmir Körfezi İhtiyoplanktonu (1974-2005) Türleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 463-472.