PDF BibTex RIS Cite

The investigation of meat yield of Chondrostoma meandrense Elvira, 1987 in the Kemer Dam Lake.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

References

 • Aras, S., M. Yanar, and R. Bircan. 1992. Relationship between various organs of the body and meat yield of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) in Karasu River (in Turkish). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 106-115.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu. 1989. Bioecological and economical investigation of Acanthobrama mirabilis in Bafa Lake (in Turkish). DOĞA TU Zooloji Dergisi, 13 (3): 141-174.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu, and H. M. Sarı. 1992. A investigation of biological features of nase (Chondrostoma nasus) population in Bafa Lake (in Turkish). Fırat Üniversitesi XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 49-58.
 • Çelik, C., T. Aşan, Y. Özdemir, and B. Patır. 1990. Proximate analysis microbiological quality and meat yield of Barbus capito pectoralis caught in Keban Dam Lake (in Turkish). Ege Univ. Jour. of Fish. And Aqu. Sci., 7, 25-26-27-28, 156-167.
 • Dikel, S., M. Çelik. 1998. Body and nutritional composition of Tilapia (Tilapia ssp.) from the southern Seyhan River (in Turkish). Turk J.Vet. Anim. Sci., 22: 517-520.
 • Diler, A., Z. A. Becer. 2001. Chemical composition and meat yield of Vimba vimba tenella (Normdan, 1840) in Karacaören I Dam Lake (in Turkish). Turk J. Vet. Anim. Sci., 25: 87-92.
 • Duman, E., F. Yüksel, and M. Pala. 2003. The investigation of growth characteristics and meat yield of Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (3-4): 391-398.
 • Köprücü, K., Y. Özdemir. 2003. Comparision of the meat yield and some growth characteristics of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) populations living in Keban Dam Lake and Hazar Lake, Elazığ (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (3-4): 337-343.
 • Şaşı, H. 2004. Meat yield of European chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in south Aegean region (in Turkish). İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 17: 1-7.
 • Şen, D., E. Duman, M. Duman, and A. Yapar. 1996. A investigation of biological features of Barbus esocinus Heckel, 1843 and Barbus xanthopterus Heckel, 1843 populations living in Keban Dam Lake (in Turkish). Fırat Univ., Journal of Science and Engineering, 8, 1, 113-129.

Kemer Baraj Gölü'ndeki Chondrostoma meandrense Elvira, 1987'nin Et Veriminin İncelenmesi.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, - , 01.09.2006

Abstract

Bu araştırmada, Kemer Baraj Gölü’nden Ocak 2006-Ağustos 2006 tarihleri arasında yakalanan Chondrostoma meandrense Elvira, 1987’nin et verimliliği ile çeşitli vücut organları arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, iç organların ağırlığı/vücut ağırlığı % 15.63; baş ağırlığı/vücut ağırlığı % 11.81; yüzgeç ağırlığı/vücut ağırlığı %1.99 ve et verimliliği % 66.95 olarak bulunmuştur. Türün II-VI yaşları arasındaki et verimliliği sırasıyla % 65.43, % 67.59, % 67.14, % 68.32 ve % 69.62 olarak belirlenmiştir. Buna göre, yaş arttıkça et verimliliğinin de arttığı görülmektedir

References

 • Aras, S., M. Yanar, and R. Bircan. 1992. Relationship between various organs of the body and meat yield of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) in Karasu River (in Turkish). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 106-115.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu. 1989. Bioecological and economical investigation of Acanthobrama mirabilis in Bafa Lake (in Turkish). DOĞA TU Zooloji Dergisi, 13 (3): 141-174.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu, and H. M. Sarı. 1992. A investigation of biological features of nase (Chondrostoma nasus) population in Bafa Lake (in Turkish). Fırat Üniversitesi XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 49-58.
 • Çelik, C., T. Aşan, Y. Özdemir, and B. Patır. 1990. Proximate analysis microbiological quality and meat yield of Barbus capito pectoralis caught in Keban Dam Lake (in Turkish). Ege Univ. Jour. of Fish. And Aqu. Sci., 7, 25-26-27-28, 156-167.
 • Dikel, S., M. Çelik. 1998. Body and nutritional composition of Tilapia (Tilapia ssp.) from the southern Seyhan River (in Turkish). Turk J.Vet. Anim. Sci., 22: 517-520.
 • Diler, A., Z. A. Becer. 2001. Chemical composition and meat yield of Vimba vimba tenella (Normdan, 1840) in Karacaören I Dam Lake (in Turkish). Turk J. Vet. Anim. Sci., 25: 87-92.
 • Duman, E., F. Yüksel, and M. Pala. 2003. The investigation of growth characteristics and meat yield of Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (3-4): 391-398.
 • Köprücü, K., Y. Özdemir. 2003. Comparision of the meat yield and some growth characteristics of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) populations living in Keban Dam Lake and Hazar Lake, Elazığ (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (3-4): 337-343.
 • Şaşı, H. 2004. Meat yield of European chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in south Aegean region (in Turkish). İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 17: 1-7.
 • Şen, D., E. Duman, M. Duman, and A. Yapar. 1996. A investigation of biological features of Barbus esocinus Heckel, 1843 and Barbus xanthopterus Heckel, 1843 populations living in Keban Dam Lake (in Turkish). Fırat Univ., Journal of Science and Engineering, 8, 1, 113-129.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Gülnaz ÖZCAN


Süleyman BALIK

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Özcan, G. & Balık, S. (2006). Kemer Baraj Gölü'ndeki Chondrostoma meandrense Elvira, 1987'nin Et Veriminin İncelenmesi. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , - . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5013/67926