BibTex RIS Cite

The coastal fisheries and problems in Tekirdağ Province (Marmara Sea).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 423 - 426, 01.09.2006

Abstract

References

  • Anon. 2003. Tekirdağ. T.C. Tekirdağ Valiliği Web Sitesi,
  • Anon. 2004. Fishing Ports in Turkey, (in Turkish). TKB-KKGM, Su Ürünleri Hiz. D. Bşk., Ankara, 295 s.
  • DIE. 2003. Fishery Statistics 2003, (in Turkish). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enst., Ankara, 49 s.

Tekirdağ İli (Marmara Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 423 - 426, 01.09.2006

Abstract

Bu çalışmada, Tekirdağ kıyılarında küçük ölçekli balıkçılık aktiviteleri, balıkçılık sorunları, balıkçı kooperatifleri, balıkçı barınakları ve balıkçı teknelerinin bazı özellikleri incelenmiştir. Örneklemeler, 26.01.2005 ve 6-15.01.2006 tarihleri arasında bölgedeki 6 su ürünleri kooperatifinde yürütülmüştür. Tekirdağ kıyılarında toplam 303 kooperatif üyesi ve 182 balıkçı teknesi kaydedilmiştir. Üye sayılarına bağlı olarak en büyük kooperatifler Şarköy ve Tekirdağ kooperatifleridir. Aynı zamanda bu kooperatifler bölgenin en eski (1974’den beri) kooperatifidirler. Kıyılarda yoğun balıkçılık faaliyetleri lüfer, istavrit, palamut, mezgit, vb. için alamanalar, solungaç ağları ve fanyalı ağlarla sürdürülmektedir

References

  • Anon. 2003. Tekirdağ. T.C. Tekirdağ Valiliği Web Sitesi,
  • Anon. 2004. Fishing Ports in Turkey, (in Turkish). TKB-KKGM, Su Ürünleri Hiz. D. Bşk., Ankara, 295 s.
  • DIE. 2003. Fishery Statistics 2003, (in Turkish). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enst., Ankara, 49 s.
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Okan Akyol

Fatih Perçin

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA Akyol, O. ., & Perçin, F. . (2006). Tekirdağ İli (Marmara Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 423-426.