PDF BibTex RIS Cite

Design of monitoring network and determination of water quality variables in Küçük Menderes River.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 361 - 369, 01.09.2006

Abstract

References

 • Alpaslan, N., ve Harmancıoğlu, N. B., 1990. Water Quality Monitoring-Site Selection Stuttgard, Seminer Umweltschutz, September, Pg. 185-205.
 • Alpaslan, N., ve Harmancıoğlu, N. B., 1991a. Consideration of Water Quality Observations in Turkey and in the World (Dünyada ve Türkiye’de Su Kalite Gözlemlerinin İrdelenmesi), TMMOB İnşaat Mühendisliği XI. Teknik Kongresi, 8-11 Ekim 1991, Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, S:326-337, İstanbul.
 • Anonim, 2004. Water Pollution Protection Regulation Table-I (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 1)
 • Anonim, 1999. Integrated Water Resources Management and Pollution Protection Project in Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz and North Aegean River Basins (Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Kuzey Ege Nehir Havzaları Entegre Su Kaynakları Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Projesi), T.C. Çevre Bakanlığı, Fransız Ortak Projesi.
 • Anonim, 2000. Course Notes of Management Planning in Wetlands (Sulak Alanlarda Yönetim Planlaması Kurs Notları), T.C. Çevre Bakanlığı, s:5- 46.
 • Anonim, 2004a. Pollution Monitoring Study in Küçük Mendres River Basin (Küçük Menderes Havzası Kirlilik İzleme Çalışma Raporu), İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.
 • Anonim, 2004b. Investigation of Water Quality and Interaction in Ecosystem in Küçük Menderes River (Küçük Menderes Nehri’nin Su Kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Selçuk Belediyesi, 49s.
 • Eurosite, 1992. European Guidelines for the Preparation of Site Management Plans.
 • Eurosite, 1996. European Guidelines for Management Plans (Yönetim Planları Avrupa Rehberi)
 • Greenberg, A.E., Clesceri, L.S.,&Eaton, A.D.(EdS) 2005. Standart methods for the examination of water and wastewater.(21st ed.).Washington D.C., USA.:APHA, AWWA, WEF.
 • Gündoğdu, 2003. An Approach Towards the Formation of Gediz River Basin Management Plan (Gediz Nehir Havzası Yönetim Planı Oluşturulmasına Yönelik Bir Yaklaşım), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora tezi, 128s.
 • Medwet, 1996. A Practical Guide Book for the Mediterranean Wetland Manager.
 • Sharp, W.E., 1970. Stream Order as a Measure of Sample Source Uncertainity, Water Resources Research, v.6, (3):p.919-926.
 • Sanders, T.G., Ward. R.C., Loftis, J.C., Steele, T.D., Adrian. D.d. and Yevjevich, V., 1983. Design of Networks for monitoring water quality. Water Resources Publications, Colorado, 328p.

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 3, 361 - 369, 01.09.2006

Abstract

Su kaynaklarından en iyi şekilde yararlanabilmek ve suyun çeşitli amaçlar için kullanılmasını planlayabilmek için suyun niceliği kadar niteliğinin de bilinmesi gereklidir. Su kalitesinin ani ve sürekli değişimlerinin izlenebilmesi ve doğal veya insan müdahalesine dayanan etkilerin belirlenmesi, ancak bilinçli ve sistematik bir kalite ölçüm ağı teşkili ile mümkün olabilmektedir. Ölçüm ağı oluşturulması, Türkiye gibi ülkelerde pek çok bilim adamı tarafından hala üzerinde çalışılan önemli bir konudur (Gündoğdu, 1991). Bu çalışmada Küçük Menderes Nehir Havzasının bütününde sistematik bir ölçüm ağı oluşturularak, kirletici parametrelere göre nehirdeki su kalite sınıfları belirlenmiştir. Böylece Küçük Menderes Havzasının yönetimine ve sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacak tanımlamalar ve çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır

References

 • Alpaslan, N., ve Harmancıoğlu, N. B., 1990. Water Quality Monitoring-Site Selection Stuttgard, Seminer Umweltschutz, September, Pg. 185-205.
 • Alpaslan, N., ve Harmancıoğlu, N. B., 1991a. Consideration of Water Quality Observations in Turkey and in the World (Dünyada ve Türkiye’de Su Kalite Gözlemlerinin İrdelenmesi), TMMOB İnşaat Mühendisliği XI. Teknik Kongresi, 8-11 Ekim 1991, Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, S:326-337, İstanbul.
 • Anonim, 2004. Water Pollution Protection Regulation Table-I (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 1)
 • Anonim, 1999. Integrated Water Resources Management and Pollution Protection Project in Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz and North Aegean River Basins (Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Kuzey Ege Nehir Havzaları Entegre Su Kaynakları Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Projesi), T.C. Çevre Bakanlığı, Fransız Ortak Projesi.
 • Anonim, 2000. Course Notes of Management Planning in Wetlands (Sulak Alanlarda Yönetim Planlaması Kurs Notları), T.C. Çevre Bakanlığı, s:5- 46.
 • Anonim, 2004a. Pollution Monitoring Study in Küçük Mendres River Basin (Küçük Menderes Havzası Kirlilik İzleme Çalışma Raporu), İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.
 • Anonim, 2004b. Investigation of Water Quality and Interaction in Ecosystem in Küçük Menderes River (Küçük Menderes Nehri’nin Su Kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Selçuk Belediyesi, 49s.
 • Eurosite, 1992. European Guidelines for the Preparation of Site Management Plans.
 • Eurosite, 1996. European Guidelines for Management Plans (Yönetim Planları Avrupa Rehberi)
 • Greenberg, A.E., Clesceri, L.S.,&Eaton, A.D.(EdS) 2005. Standart methods for the examination of water and wastewater.(21st ed.).Washington D.C., USA.:APHA, AWWA, WEF.
 • Gündoğdu, 2003. An Approach Towards the Formation of Gediz River Basin Management Plan (Gediz Nehir Havzası Yönetim Planı Oluşturulmasına Yönelik Bir Yaklaşım), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora tezi, 128s.
 • Medwet, 1996. A Practical Guide Book for the Mediterranean Wetland Manager.
 • Sharp, W.E., 1970. Stream Order as a Measure of Sample Source Uncertainity, Water Resources Research, v.6, (3):p.919-926.
 • Sanders, T.G., Ward. R.C., Loftis, J.C., Steele, T.D., Adrian. D.d. and Yevjevich, V., 1983. Design of Networks for monitoring water quality. Water Resources Publications, Colorado, 328p.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Vildan GÜNDOĞDU


E. Yeşim ÖZKAN

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 3

Cite

APA
GÜNDOĞDU, V. ., & ÖZKAN, E. Y. . (2006). Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 361-369.