PDF EndNote BibTex RIS Cite

Egirdir Gölü (Isparta) litoral Oligochaeta (Annelida) faunası.

Year 2006, Volume 23, Issue 3, 315 - 319, 01.09.2006

Abstract

References

 • Altınsaçlı, S., H. Griffiths. 2004. Ostracoda (Crustacea) of Lake Uluabat (Apolyont Gölü), (Bursa Province, Turkey). Limnologica, 31: 109-117.
 • Bildiren, A. 1991. A study on the benthic fauna of Köprü Avlağı of Lake Eğirdir. Akdeniz University, Science Institut Postgraduate Thesis, Isparta.
 • Brinkhurst, R.O., B.G.M. Jamieson. 1971. Aquatic Oligochaeta of the World, University of Toronto, 860 pp.
 • Cirik, S., M. Conk. 1995. Phytoplankton of Lake Eğirdir. Süleyman Demirel University, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi IV: 121-135.
 • Diler, Ö., M.Z. Yıldırım. 1997. A study on the parasitic infection (Bucephalus polymorphus Baer, 1827) and Aeromonas septisemi disease on the pike- pearch of Lake Eğirdir. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi: 221-229.
 • İzci, L. 2004. Some Population Parameters of Carassius auratus (L., 1758) in Lake Eğirdir. Turk J Vet Anim. Sci. 28: 23-27.
 • Kathman, R.D., R.O. Brinkhurst. 1998. Guide to the Freshwater Oligochaetes of North America, Aquatic Resources Center, Tennessee, USA, 264 pp.
 • Kazancı, N., S. Girgin, M. Dügel, D. Oguzkurt, B. Mutlu, S. Dere, M. Barlas and M Özçelik. 1999.Lakes of Köycegiz, Beysehir, Eğirdir, Aksehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarişli, Bafa, Salda, Karatas, Çavuscu, Deltas of Küçük and Büyük Menderes, Güllük Marshy Place, The Limnology of Karamuk Bog, The quality of Environment and Biological Diversity (in turkish). Turkey Freshwaters Researces Series: IV, 371.
 • Krebs, C. J. 1989. Ecological methodology, Harper Collins Publishers, New York.
 • Magnin, G., M. Yarar. 1997. Important Bird breeding Areas in Turkey. Doğal Hayatı Koruma Derneği, Istanbul, pp. 104-106.
 • Özbek, M., R.M. Ustaoğlu 2005. Göller Bölgesi Içsularının Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunasının Taksonomik Açıdan İncelenmesi. Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22 (3-4): 357- 362.
 • Özuluğ, O., N. Kubanç, D. Gülen. 2001. Ostracod (Crustacea) Fauna of Lake Eğirdir (Isparta). Turk J Zool., 25, 421-425.
 • Sperber, C. 1948. A Taxonomical Study of the Naididae. Zoology, Bidrag, Uppsala Bd, 28: 1-296.
 • Sperber, C. 1950. A Guide for the Determination of European Naididae, Zoology, Bidrag, Uppsala Bd, 29: 45-78.
 • Tanyolaç, J. 1993. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
 • Taşdemir, A., R.M. Ustaoğlu. 2005. Göller Bölgesi Içsularının Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera) Faunasının Taksonomik Yönden Incelenmesi. Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22 (3-4): 377- 384.
 • Timm, T. 1999. A Guide to the Estonian Annelida. Naturalist’s Handbooks 1, Tart-Tallin, 208 pp.
 • Turna, İ., A.Yüce. 1998. Algae of Lake Eğirdir. Süleyman Demirel University, Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II 16-17 Mayıs, Isparta.
 • Wetzel, M. J., R.D. Kathman, S. V. Fend, K.A. Coates. 2000. Taxonomy, systematics, and ecology of freshwater Oligochaeta. Workbook prepared for North American Benthological Society Technical Information Workshop, 48th Annual Meeting, Keystone Resort, CO. 120p.+ app.
 • Yıldırım, M. Z. 2004. The Gastropods of Lake Eğirdir. Turk J Zool., 28: 97- 102.
 • Yıldırım, M. Z., D. Kara, A. Becer. 1996. Studies on the Bucephalus polymorphus Baer, 1827 (Trematoidae: Gasterostomata) that have identified in the pike-pearch from Lake Eğirdir. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 20: 105-112.
 • Yıldız, S., S. Balık. 2005. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of the Inland Waters in the Lake District (Turkey). Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22: 165–172.

Littoral Fauna of Oligochaeta (Annelida) of Lake Eğirdir (Isparta).

Year 2006, Volume 23, Issue 3, 315 - 319, 01.09.2006

Abstract

Egirdir Gölü (Isparta) litoral Oligochaeta (Annelida) faunası. Bu çalışma Türkiye’nin güney batısında 918 m yükseklikte yer alan (38°00'N, 30°54'E) ve önemli bir kuş alanı olan Eğirdir Gölü’nün litoral Oligochaeta faunasını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Örnekler Mayıs 2002 ile Ekim 2002 tarihleri arasında 17 istasyondan toplanmıştır. Araştırma sonucunda 17 istasyondan 15 cinse ait 22 tür; Lumbriculidae familyasından 1, Haplotaxidae familyasından 1, Tubificidae familyasından 9 ve Naididae familyasından 11 tür belirlenmiştir. Eğirdir Gölü’nün litoral Oligochaeta faunası geniş dağılım gösteren tubificid ve naidid taxalarından oluşmaktadır. Çalışma alanında Tubifex tubifex (%19.2), Limnodrilus hoffmeisteri (%17.9), ve Potamothrix hammoniensis (%11.3) ve Ophidonais serpentina (%9.3) en yüksek bolluğa sahip türler olarak belirlenmiştir. Shannon-Wiener çeşitlilik indeksine göre, Eğirdir Gölü 1.45 zenginliğe sahip olarak bulunmuş, 5. istasyon en yüksek çeşitliliği gösterirken (1.93), 11. istasyon en düşük çeşitliliğe sahip (0.97) olarak belirlenmiştir. Çalışma alanında Tubificidae populasyonunun yüksek olması ve gölün 1, 45 oranında düşük bir Oligochaeta tür çeşitliliğine sahip olması, gölün geleceğinin belirlenmesi için benzer çalışmaların periyodik olarak yapılması gerektiğini göstermektedir

References

 • Altınsaçlı, S., H. Griffiths. 2004. Ostracoda (Crustacea) of Lake Uluabat (Apolyont Gölü), (Bursa Province, Turkey). Limnologica, 31: 109-117.
 • Bildiren, A. 1991. A study on the benthic fauna of Köprü Avlağı of Lake Eğirdir. Akdeniz University, Science Institut Postgraduate Thesis, Isparta.
 • Brinkhurst, R.O., B.G.M. Jamieson. 1971. Aquatic Oligochaeta of the World, University of Toronto, 860 pp.
 • Cirik, S., M. Conk. 1995. Phytoplankton of Lake Eğirdir. Süleyman Demirel University, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi IV: 121-135.
 • Diler, Ö., M.Z. Yıldırım. 1997. A study on the parasitic infection (Bucephalus polymorphus Baer, 1827) and Aeromonas septisemi disease on the pike- pearch of Lake Eğirdir. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi: 221-229.
 • İzci, L. 2004. Some Population Parameters of Carassius auratus (L., 1758) in Lake Eğirdir. Turk J Vet Anim. Sci. 28: 23-27.
 • Kathman, R.D., R.O. Brinkhurst. 1998. Guide to the Freshwater Oligochaetes of North America, Aquatic Resources Center, Tennessee, USA, 264 pp.
 • Kazancı, N., S. Girgin, M. Dügel, D. Oguzkurt, B. Mutlu, S. Dere, M. Barlas and M Özçelik. 1999.Lakes of Köycegiz, Beysehir, Eğirdir, Aksehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarişli, Bafa, Salda, Karatas, Çavuscu, Deltas of Küçük and Büyük Menderes, Güllük Marshy Place, The Limnology of Karamuk Bog, The quality of Environment and Biological Diversity (in turkish). Turkey Freshwaters Researces Series: IV, 371.
 • Krebs, C. J. 1989. Ecological methodology, Harper Collins Publishers, New York.
 • Magnin, G., M. Yarar. 1997. Important Bird breeding Areas in Turkey. Doğal Hayatı Koruma Derneği, Istanbul, pp. 104-106.
 • Özbek, M., R.M. Ustaoğlu 2005. Göller Bölgesi Içsularının Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunasının Taksonomik Açıdan İncelenmesi. Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22 (3-4): 357- 362.
 • Özuluğ, O., N. Kubanç, D. Gülen. 2001. Ostracod (Crustacea) Fauna of Lake Eğirdir (Isparta). Turk J Zool., 25, 421-425.
 • Sperber, C. 1948. A Taxonomical Study of the Naididae. Zoology, Bidrag, Uppsala Bd, 28: 1-296.
 • Sperber, C. 1950. A Guide for the Determination of European Naididae, Zoology, Bidrag, Uppsala Bd, 29: 45-78.
 • Tanyolaç, J. 1993. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
 • Taşdemir, A., R.M. Ustaoğlu. 2005. Göller Bölgesi Içsularının Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera) Faunasının Taksonomik Yönden Incelenmesi. Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22 (3-4): 377- 384.
 • Timm, T. 1999. A Guide to the Estonian Annelida. Naturalist’s Handbooks 1, Tart-Tallin, 208 pp.
 • Turna, İ., A.Yüce. 1998. Algae of Lake Eğirdir. Süleyman Demirel University, Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II 16-17 Mayıs, Isparta.
 • Wetzel, M. J., R.D. Kathman, S. V. Fend, K.A. Coates. 2000. Taxonomy, systematics, and ecology of freshwater Oligochaeta. Workbook prepared for North American Benthological Society Technical Information Workshop, 48th Annual Meeting, Keystone Resort, CO. 120p.+ app.
 • Yıldırım, M. Z. 2004. The Gastropods of Lake Eğirdir. Turk J Zool., 28: 97- 102.
 • Yıldırım, M. Z., D. Kara, A. Becer. 1996. Studies on the Bucephalus polymorphus Baer, 1827 (Trematoidae: Gasterostomata) that have identified in the pike-pearch from Lake Eğirdir. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 20: 105-112.
 • Yıldız, S., S. Balık. 2005. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of the Inland Waters in the Lake District (Turkey). Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22: 165–172.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Naime ARSLAN This is me

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 23Issue 3

Cite

APA Arslan, N. (2006). Littoral Fauna of Oligochaeta (Annelida) of Lake Eğirdir (Isparta). . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , 315-319 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5013/67900