PDF EndNote BibTex RIS Cite

The effects of monoflament and multiflament PA netting twine on catch composition of the red mullet gillnets.

Year 2006, Volume 23, Issue 3, 285 - 289, 01.09.2006

Abstract

References

 • Balık, İ., (1996). The investigation of selectivity and productivity of multifilament trammel net and multifilament gill net and monofilament gill net that used on fishing for carp fish (Cyprinus carpio L. 1758) and pike- perch (Stizostedion lucioperca L. 1758) in Lake Beyşehir. PhD. Thesis, Ege University Institute of Science, Bornova, Izmir-Turkey, 78 pp. (in Turkish)
 • Gabriel, O. and Naylor, H., (1984). Developments in Gillnetting. Seewirtschaft, 16 (4)
 • Karlsen, L., Bjarnason, B., A., (1987). Small-scale fishing with driftnets. FAO Fish. Tech. Pap., 284. 64 pp.
 • Kuşat, M., (1996). Researchments on catching efficiency of monofilament and multiflament gill nets that used on pike perch (Stizostedion lucioperca L.) fishing in lake Eğridir PhD. Thesis, Ege University Institute of Science, Bornova, Izmir-Turkey,, 77 pp. (in Turkish)
 • Metin, C., A. Lök, İ A.T. lkyaz, , (1998). The selectivity of gill net in different mesh size for Diplodus annularis (Linn., 1758) and Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810). Ege University Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15 (3-4): 293 – 303 (in Turkish)
 • Murdiyanto, B., D.T. Suberti, (1993). Study on fish catching result of gillnet (Jaring Lowang) with different mesh size, in Cirebon Waters, West Java, bultein ITK, 3 (1); 24-42
 • Payot, G. and T.K. Das, (1984). Fishing Trials with Small Mesh Driftnets in Bangladesh, Bay of Bengal Programme, BOPP/WP/28. 61pp.
 • Potter, E. C. E., M. G. Pawson, (1991). Gill Netting. Laboratary Leaflet Number 69.34 pp.

Barbunya Galsama Ağlarında Kullanılan Poliamid Monofilament ve Multifilament Ağ İpinin Av Kompozisyonuna Olan Etkisi.

Year 2006, Volume 23, Issue 3, 285 - 289, 01.09.2006

Abstract

Galsama ağları, deniz ve içsularda, çeşitli demersal, bentik ve pelajik türlerin avcılığında kullanılan pasif av araçlarıdır. Bu ağlar ile yapılan avcılık küçük ölçekli balıkçılık sınıfına girmektedir. Poliamid malzemenin perlon (PA 6, monofilament) ve naylon (PA 6.6, multifilament) lifleri uzatma ağları yapımında kullanılmaktadır. Bu liflerden yapılan galsama ağlarının arasındaki en önemli fark, monofilament ağın sudaki görünürlüğünün çok düşük olmasıdır. Denemeler Ekim 2003 – Mayıs 2004 tarihleri arasında İzmir Körfezinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 36 mm ağ göz uzunluğuna sahip, 35 göz yüksekliğinde, %41 donam faktörüne göre donatılmış, monofilament malzemeden üretilen 0,20 mm çapında ve multifilament malzemeden üretilen 210d/2 numaraip kalınlığına sahip ağlar kullanılmıştır. Ağlarda avlanan toplam 32 türün 16’sı ekonomik değere sahip iken 16’sı ise ekonomik değere sahip değildir. Monofilament ağ ipliğinden yapılmış galsama ağları, multifilamentlere göre av miktarı ve kompozisyonu açısından daha etkin bulunmuştur. Iskarta oranının monofilament ağlarda fazla olması ve bu ağlarda oluşan hasarların tamirinin zor oluşu nedeniyle ticari balıkçılar tarafından tercih edilmemelidir

References

 • Balık, İ., (1996). The investigation of selectivity and productivity of multifilament trammel net and multifilament gill net and monofilament gill net that used on fishing for carp fish (Cyprinus carpio L. 1758) and pike- perch (Stizostedion lucioperca L. 1758) in Lake Beyşehir. PhD. Thesis, Ege University Institute of Science, Bornova, Izmir-Turkey, 78 pp. (in Turkish)
 • Gabriel, O. and Naylor, H., (1984). Developments in Gillnetting. Seewirtschaft, 16 (4)
 • Karlsen, L., Bjarnason, B., A., (1987). Small-scale fishing with driftnets. FAO Fish. Tech. Pap., 284. 64 pp.
 • Kuşat, M., (1996). Researchments on catching efficiency of monofilament and multiflament gill nets that used on pike perch (Stizostedion lucioperca L.) fishing in lake Eğridir PhD. Thesis, Ege University Institute of Science, Bornova, Izmir-Turkey,, 77 pp. (in Turkish)
 • Metin, C., A. Lök, İ A.T. lkyaz, , (1998). The selectivity of gill net in different mesh size for Diplodus annularis (Linn., 1758) and Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810). Ege University Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15 (3-4): 293 – 303 (in Turkish)
 • Murdiyanto, B., D.T. Suberti, (1993). Study on fish catching result of gillnet (Jaring Lowang) with different mesh size, in Cirebon Waters, West Java, bultein ITK, 3 (1); 24-42
 • Payot, G. and T.K. Das, (1984). Fishing Trials with Small Mesh Driftnets in Bangladesh, Bay of Bengal Programme, BOPP/WP/28. 61pp.
 • Potter, E. C. E., M. G. Pawson, (1991). Gill Netting. Laboratary Leaflet Number 69.34 pp.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İlker AYDIN This is me


Cengiz METİN This is me


Gökhan GÖKÇE This is me

Publication Date September 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 23Issue 3

Cite

APA Aydın, İ. , Metin, C. & Gökçe, G. (2006). Barbunya Galsama Ağlarında Kullanılan Poliamid Monofilament ve Multifilament Ağ İpinin Av Kompozisyonuna Olan Etkisi. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (3) , 285-289 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5013/67895