BibTex RIS Cite

Technical and economical development of a tool for practical and effective pelagic fishing.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 157 - 162, 01.03.2006

Abstract

References

 • Altinagac, U., Ozekinci, U., Begburs, C.R., 2003. A preliminary study on fishing with lift net around net cages units (in Turkish). EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:20, Sayı:1-2, 233-237.
 • Ben-Yami, M., 1988. Attracting Fish with Light. FAO Training Series (14). Rome.
 • Brandt, A., 1984. Fish Catching Methods of the World. 3rd. Edition. Fishing News Books Ltd. Farnam. Surrey. England. p. 418.
 • Burt, R.J., Hardy, R., Whitte, K.J., 1994. Pelajik fish: The Resource and its Exploitation. Fishing News Books. Ltd. Farnham.
 • Çelikkale, S.M., Düzgüneş, E., Candeğer, F.A., 1993. Catching vessels and catching technology (in Turkish). Karadeniz teknik Üniv. Sürmene Deniz Bil. Fakültesi Yayın No: 4. Trabzon.
 • Cetınıc, P., Swınıarski, I., 1985. Alatı I Technica. Ribolova. Lagos Split.
 • Champalbert, G., Swımarski, I., 1985. Influence of Light and Feeding Conditions on Swimming Activity Rhythms of Larval and Juvenile Turbot Scophthalmus maximus L: An Experimental Study. Journal of Sea Research, V: 40 (3-4), 335-445.
 • Gabriel, O., 2001. Longlining As Selective and Energy Saving Fishing Method and Opputunities for More Efficiency in Coastal Fisheries. Technological Development in Fisheries-Workshop, 19-21 June 2001. İzmir, 1-8 p.
 • Geldiay, R. and Koçataş, A., 1988. Introduction to marine biology (in English). Ege Üniv. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:31. İzmir.
 • Held, J.A. and Malison, J.A., 1996. Using Light to Harvest Fingerlings from Ponds and Train Them to Accept Formulated Feed University of Wisconsin-Madison Aquaculture, Program 302 So. Main Street, Lake Mills, WI 53551, 414-648-2902
 • Hilton, M.F., 1970. Using behavior and ecology to exploit schooling fishes’, Julia K. Parrish, Environmental Biology of Fishes, pp: 157-181, 1999
 • Hoşsucu, H., 1998. Fisheries I (Catching vessels and technologies) (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yayın No:55 Ders Kitabı Dizini No:24. Bornova-İzmir.
 • Hoşsucu, H., 1998. Fisheries III (Catching methots) (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yayın No:59 Ders Kitabı Dizini No:27. Bornova-İzmir.
 • Kara, A., 1992. Developing researches about lengthening nets of fisheries in Aegean Region (in Turkish). Postgraduate thesis. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Ana Bilim Dalı. İzmir.
 • Mengi, T., 1977. Fisheries technics (in Turkish). Met/er Matbaası. İstanbul.
 • Miyazaki, C., 1971. Light Attraction in Japanese Fisheries. In modern fishing gear of the world 3 (Ed. By H. Kristjonssone). Fishing News Books Ltd. Oxford.
 • Sainsbury, J.C., 1996. Commercial Fishing Methods. An Introduction to Vessels and Gears. Third Edition. Fishing News books, A division of Blackwell Science Ltd.
 • Santos, B.R., 1959. The development of the philippine bagnet (basnig) for increased efficiency’, Santos B. Rasalan, Modern Fishing Gear of the World Vol.1, pp: 418-421. FAO,1959.
 • T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü., 2000. Denizlerde Ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2000/2002 Av Dönemine Ait 34/2 Numaralı Sirküler. Ankara.
 • Ünsal, S., Kara, A., 1996. Clasification of Catching Methods. (in Turkish). Ege Üniv. Su Ürün. Fakültesi. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No:13, Sayı 3-4. s:461- 469.
 • Yamazaki, T., 1981. Stick-Held Dip Net. Text Ref. Book Ser. Train Dep. Southeast Asian Fish Dev. Cent. Samutprakarn Thailand Seafdec No:20, 26 pp.

Pelajik Balık Avcılığında Teknik ve Ekonomik Açıdan Pratik ve Etkin Bir Av Aracının Geliştirilmesi.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 157 - 162, 01.03.2006

Abstract

Bu araştırmanın amacı, düşük maliyetli, verimliliği yüksek ve kullanabilirliği pratik olan bir av aracı geliştirmektir. Yapılan 12 deneme sonucunda 3 kişi ile kolaylıkla montaj ve de-montajının yapılabildiği, taşınabilir, hareketli bir av aracı geliştirilmiştir. Bu av aracı oluşturulurken kaldırma ağlarının çalışma prosedürü temel alınmıştır. Oluşturulan av aracının iskeleti, 10 x 10 metre boyutlarında ve kullanılan ağ 102 göz derinliğindedir. Bu av aracı ile sürdürebilir balıkçılık ilkesine sadık, çevre dostu av yapılabileceği gibi yoğun besleme yapılan denizel yetiştiricilik alanlarında ve ağ kafes sistemlerinin yanında konuşlandırılarak kafeslerin etrafında toplanan balıkların yaralanmadan ve strese girmeden avlanması da mümkün olabilecektir

References

 • Altinagac, U., Ozekinci, U., Begburs, C.R., 2003. A preliminary study on fishing with lift net around net cages units (in Turkish). EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:20, Sayı:1-2, 233-237.
 • Ben-Yami, M., 1988. Attracting Fish with Light. FAO Training Series (14). Rome.
 • Brandt, A., 1984. Fish Catching Methods of the World. 3rd. Edition. Fishing News Books Ltd. Farnam. Surrey. England. p. 418.
 • Burt, R.J., Hardy, R., Whitte, K.J., 1994. Pelajik fish: The Resource and its Exploitation. Fishing News Books. Ltd. Farnham.
 • Çelikkale, S.M., Düzgüneş, E., Candeğer, F.A., 1993. Catching vessels and catching technology (in Turkish). Karadeniz teknik Üniv. Sürmene Deniz Bil. Fakültesi Yayın No: 4. Trabzon.
 • Cetınıc, P., Swınıarski, I., 1985. Alatı I Technica. Ribolova. Lagos Split.
 • Champalbert, G., Swımarski, I., 1985. Influence of Light and Feeding Conditions on Swimming Activity Rhythms of Larval and Juvenile Turbot Scophthalmus maximus L: An Experimental Study. Journal of Sea Research, V: 40 (3-4), 335-445.
 • Gabriel, O., 2001. Longlining As Selective and Energy Saving Fishing Method and Opputunities for More Efficiency in Coastal Fisheries. Technological Development in Fisheries-Workshop, 19-21 June 2001. İzmir, 1-8 p.
 • Geldiay, R. and Koçataş, A., 1988. Introduction to marine biology (in English). Ege Üniv. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:31. İzmir.
 • Held, J.A. and Malison, J.A., 1996. Using Light to Harvest Fingerlings from Ponds and Train Them to Accept Formulated Feed University of Wisconsin-Madison Aquaculture, Program 302 So. Main Street, Lake Mills, WI 53551, 414-648-2902
 • Hilton, M.F., 1970. Using behavior and ecology to exploit schooling fishes’, Julia K. Parrish, Environmental Biology of Fishes, pp: 157-181, 1999
 • Hoşsucu, H., 1998. Fisheries I (Catching vessels and technologies) (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yayın No:55 Ders Kitabı Dizini No:24. Bornova-İzmir.
 • Hoşsucu, H., 1998. Fisheries III (Catching methots) (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yayın No:59 Ders Kitabı Dizini No:27. Bornova-İzmir.
 • Kara, A., 1992. Developing researches about lengthening nets of fisheries in Aegean Region (in Turkish). Postgraduate thesis. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Ana Bilim Dalı. İzmir.
 • Mengi, T., 1977. Fisheries technics (in Turkish). Met/er Matbaası. İstanbul.
 • Miyazaki, C., 1971. Light Attraction in Japanese Fisheries. In modern fishing gear of the world 3 (Ed. By H. Kristjonssone). Fishing News Books Ltd. Oxford.
 • Sainsbury, J.C., 1996. Commercial Fishing Methods. An Introduction to Vessels and Gears. Third Edition. Fishing News books, A division of Blackwell Science Ltd.
 • Santos, B.R., 1959. The development of the philippine bagnet (basnig) for increased efficiency’, Santos B. Rasalan, Modern Fishing Gear of the World Vol.1, pp: 418-421. FAO,1959.
 • T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü., 2000. Denizlerde Ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2000/2002 Av Dönemine Ait 34/2 Numaralı Sirküler. Ankara.
 • Ünsal, S., Kara, A., 1996. Clasification of Catching Methods. (in Turkish). Ege Üniv. Su Ürün. Fakültesi. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No:13, Sayı 3-4. s:461- 469.
 • Yamazaki, T., 1981. Stick-Held Dip Net. Text Ref. Book Ser. Train Dep. Southeast Asian Fish Dev. Cent. Samutprakarn Thailand Seafdec No:20, 26 pp.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Dilek İşgören-emiroğlu

Aytaç Özgül

Cezmi Kançoban

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA İşgören-emiroğlu, D. ., Özgül, A. ., & Kançoban, C. . (2006). Pelajik Balık Avcılığında Teknik ve Ekonomik Açıdan Pratik ve Etkin Bir Av Aracının Geliştirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 157-162.