BibTex RIS Cite

Growth characteristic of Nannochloropsis sp. (Eustigmatophyta) in tubular photobioreactor in winter period.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 3, 233 - 237, 01.09.2007

Abstract

Nannochloropsis sp. (Eustigmatophyta)'nin Kış Döneminde Tubular Fotobiyoreaktörde Büyüme Özelliği.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 3, 233 - 237, 01.09.2007

Abstract

Ülkemizdeki deniz balıkları larval yetiştiricilik kuluçkahanelerinde mikroalg üretimi, kurulum maliyetlerinin nispeten daha düşük olması nedeni ile şeffaf polietilen torbalarda gerçekleştirilmektedir. Fakat fototrofik üretim açısından verimsiz sayılan bu tip yöntemlerdeki geniş alan ve yüksek işgücü gereksinimi önemli bir maliyet girdisini oluşturmaktadır. Bu nedenle, tubular sistemler ya da panel tipi fotobiyoreaktörler, daha yüksek aydınlanma yüzeyine sahip, yüksek fotosentez hızında ve yüksek verimlilikle çalışan biyoreaktör sistemlerdir. Denemelerde, ticari bir mikroalg üretim sistemi olan, 600 litre hacme ve 3 cm dış çapa sahip tubular fotobiyoreaktör sistemi (BioFence) kullanıldı. Çalışmada, Nannochloropsis sp.’nin 47 gün boyunca dış ortamda tubular fotobiyoreaktörde hem kesikli hem de sürekli kültür modunda büyümesi incelendi. Buna göre 16 x 106 hücre ml-1 yoğunlukta başlayan kültür, 22 gün kesikli kültür modunda devam ettirildi ve 320 x 106 hücre ml-1 sayıya ulaştı. Yüksek hücre sayısı nedeni ile tüplerin dibinde hücre birikmeleri meydana geldiği zaman kültürde sürekli üretim moduna geçildi. Kesikli kültürün ardından başlatılan sürekli üretim modu 25 gün devam ettirildi. Sistem günlük ortalama 7 saat gibi düşük bir aydınlanma süresine sahip olmasına rağmen, deneme süresince günde ortalama 208 x 106 hücre ml-1 yoğunlukta 81 L kültür alındı. Sonuç olarak, dış ortamdaki bir tubular fotobiyoreaktör sisteminin, şeffaf naylon torbalarda yapılan kültürlere göre daha verimli çalıştığı saptandı

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şevket Gökpınar

Tolga Göksan

Semra Cirik

Bircan Özbaş

Publication Date September 1, 2007
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2007Volume: 24 Issue: 3

Cite

APA Gökpınar, Ş. ., Göksan, T. ., Cirik, S. ., Özbaş, B. . (2007). Nannochloropsis sp. (Eustigmatophyta)’nin Kış Döneminde Tubular Fotobiyoreaktörde Büyüme Özelliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(3), 233-237.