PDF BibTex RIS Cite

A sample study in determining appropriate marine site selection for net cage culture.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 185 - 189, 01.03.2007

Abstract

References

 • Alpbaz, A. G., Özden O., Korkut, A.Y., Saka, Ş. 1991. Net Cage For Marine Fish Culture, (in Turkish). Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Yıldırım Ş. 2004. Investigation On Net Cages Farming Technology Along The Sempozyumu, p 559-564, İzmir.
 • Anonymous 1999. Aquaculture methods, (in Turkish). T. C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 113 s.
 • Anonymous 2007. Communication By Ministry Of Environment And Forestry Related With Deciding Closed Bay Areas Which Are Sensitive In Quality For Not Establishing Cage Farms In Seas, (in Turkish). 26413 Sayılı Tebliğ, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Aydın İ., Metin C. 2007. Effects Of Vertically Mesh Numbers On Catch Composition In Red Mullet Gill Nets, (in Turkish). XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla Üniversitesi, Muğla, bildiri özetleri kitabı, sayfa 157.
 • Harita Genel Müdürlüğü 1981. Map of Urla Limanı. Seyir, Hidroğrafi ve Oşinografi Dairesi, Ankara
 • Huguenin, J.E. 1997. The Desing, Operations and Economics of Cage Culture Systems, Aquaculture Engineering 16, Elsevier Science, p167- 203.
 • Macalister 1993. Determining Suitables Areas For Aquculture On The Shores Of Turkey, (In Turkish). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2006. The Data Of Meteorological Observation Averages Between 1990-2004 From Meteorology Stations On Turkish Coast, Ankara.
 • Okumuş İ., Atasaral Ş. and Sezerli R. 2003. The Aquaculture As A New Production Sector And Aquatic Source User, (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 1:1, Ankara.
 • Öztürk B., Ünsal N., Şener E., Altu G., Aktan Y., Güven E., Topaloğlu B., Keskin Ç., İşinibilir M., Çardak M., Eryalçın M. and Çiftçi P. (2006, December). The Project Of Deciding The Sensitive Areas For Aquaculture And Finding New Farming Sites In Mugla By Monitoring Pollution Parameters 1st report, (in Turkish).
 • Sunlu U., Egemen Ö. and Kaymakçı A. 1998. A Research For Effects Of Net Cages Farming In Urla-Iskele To The Qality Of Water, (in Turkish). XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998, Ondokuz Mayıs Ün. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Samsun, bildiri özetleri kitabı, sayfa 111.
 • Turner R. 2000. Offshore mariculture: Site evaluation, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zaragoza.
 • Ulaş A. 2007. Personel Communication, (in Turkish). İzmir.
 • Ulaş A., Lök A., Metin C., Düzbastılar F.O. and Özgül. A. 2007. Establishing Artificial Reef Sites For Octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) Hunting, (in Turkish). TÜBİTAK Proje No: ÇAYDAĞ-104Y340 Coast Of Turkey, (in Turkish), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Doktora Tezi, Bornova, İzmir s 180.

Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğine Uygun Deniz Sahası Belirlenmesinde Örnek Bir Çalışma.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 185 - 189, 01.03.2007

Abstract

Ağ kafeslerde balık yetiştiriciği için uygun deniz sahası belirlenmesinde bir çok kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’nin toplam deniz balıkları yetiştiriciliğinin neredeyse tamamı ağ kafes işletmelerinde yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda Turizm Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı başta olmak üzere diğer saha kullanıcıları ile yaşanan sorunlar nedeniyle deniz balıkları yetiştiriciliğinin gelişiminin yavaşladığı bir gerçektir. Bu nedenle yeni üretim sahalarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Balık üretimi yapan işletmeler için ekonomik ve teknolojik koşullarla birlikte çevre faktörleri de sınırlayıcı olmaktadır. Bu konu ile ilgili devlet kurumları da diğer bir belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, İzmir ili Urla ilçesi açığındaki Çiçek Adaları mevkii örnek üretim sahası olarak ele alınmıştır. Deniz balıkları yetiştiriciliği için ele alınan örnek sahadaki üretim koşullarına uygun alanlar, çiftliğin kurulmasında incelenmesi gereken kriterler dikkate alınarak belirlenmiştir

References

 • Alpbaz, A. G., Özden O., Korkut, A.Y., Saka, Ş. 1991. Net Cage For Marine Fish Culture, (in Turkish). Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Yıldırım Ş. 2004. Investigation On Net Cages Farming Technology Along The Sempozyumu, p 559-564, İzmir.
 • Anonymous 1999. Aquaculture methods, (in Turkish). T. C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 113 s.
 • Anonymous 2007. Communication By Ministry Of Environment And Forestry Related With Deciding Closed Bay Areas Which Are Sensitive In Quality For Not Establishing Cage Farms In Seas, (in Turkish). 26413 Sayılı Tebliğ, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Aydın İ., Metin C. 2007. Effects Of Vertically Mesh Numbers On Catch Composition In Red Mullet Gill Nets, (in Turkish). XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla Üniversitesi, Muğla, bildiri özetleri kitabı, sayfa 157.
 • Harita Genel Müdürlüğü 1981. Map of Urla Limanı. Seyir, Hidroğrafi ve Oşinografi Dairesi, Ankara
 • Huguenin, J.E. 1997. The Desing, Operations and Economics of Cage Culture Systems, Aquaculture Engineering 16, Elsevier Science, p167- 203.
 • Macalister 1993. Determining Suitables Areas For Aquculture On The Shores Of Turkey, (In Turkish). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2006. The Data Of Meteorological Observation Averages Between 1990-2004 From Meteorology Stations On Turkish Coast, Ankara.
 • Okumuş İ., Atasaral Ş. and Sezerli R. 2003. The Aquaculture As A New Production Sector And Aquatic Source User, (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 1:1, Ankara.
 • Öztürk B., Ünsal N., Şener E., Altu G., Aktan Y., Güven E., Topaloğlu B., Keskin Ç., İşinibilir M., Çardak M., Eryalçın M. and Çiftçi P. (2006, December). The Project Of Deciding The Sensitive Areas For Aquaculture And Finding New Farming Sites In Mugla By Monitoring Pollution Parameters 1st report, (in Turkish).
 • Sunlu U., Egemen Ö. and Kaymakçı A. 1998. A Research For Effects Of Net Cages Farming In Urla-Iskele To The Qality Of Water, (in Turkish). XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998, Ondokuz Mayıs Ün. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Samsun, bildiri özetleri kitabı, sayfa 111.
 • Turner R. 2000. Offshore mariculture: Site evaluation, Mediterranean Offshore Mariculture, CIHEAM, Serie B, Etudes et Recherches, Numero 30, Zaragoza.
 • Ulaş A. 2007. Personel Communication, (in Turkish). İzmir.
 • Ulaş A., Lök A., Metin C., Düzbastılar F.O. and Özgül. A. 2007. Establishing Artificial Reef Sites For Octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) Hunting, (in Turkish). TÜBİTAK Proje No: ÇAYDAĞ-104Y340 Coast Of Turkey, (in Turkish), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Doktora Tezi, Bornova, İzmir s 180.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şükrü YILDIRIM


Osman ÖZDEN

Publication Date March 1, 2007
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2007Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA Yıldırım, Ş. & Özden, O. (2007). Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğine Uygun Deniz Sahası Belirlenmesinde Örnek Bir Çalışma. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 24 (1) , 185-189 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5010/67823