BibTex RIS Cite

Determination of residue in muscle and skin of sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) after oxytetracycline treatment.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 173 - 178, 01.03.2007

Abstract

Levrek'lerde (Dicentrarchus labrax L., 1758) Sağaltım Sonrası Oksitetrasiklinin Kas ve Derideki Rezidüsünün Belirlenmesi.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 173 - 178, 01.03.2007

Abstract

Denizde ağ kafeslerde tutulan doğal yolla Listonella angullarium ile enfekte levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) balıklarının kas ve derilerinde oksitetrasiklin HCl residüsü belirlendi. Balıklar canlı ağırlık hesabı ile %1 pelet yemle beslendi. Oksitetrasiklin HCl ilave edilen yem balıklara günde bir kez, 75 mg/kg/ canlı ağırlık hesabı ile 10 gün süreyle verildi. Oksitetrasiklin HCl pelet yeme nişasta ile karıştırılarak tutturuldu. Tedavi bittikten sonra 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 14., 15., 19., 20., 24., 25., 29., 30., 37. ve 44. günlerde balık örnekleri alındı. Balıklar kepçe ile yakalanıp pulları ve kemikleri ayrıldıktan sonra kas ve derileri homojenizatları hazırlandı. Dokulardaki Oksitetrasiklin HCl rezidüsü, 0.1 M KHPO veya %2 0.1 M HCl içeren methanol ile ekstrakte edildikten sonra bakteriyolojik yöntemle Bacillus cereus var. mycoides (ATCC-11778) ve Antibiyotik Medium No: 2 (pH 5.95 ± 0.05) kullanılarak belirlendi. Yem alımındaki farklılığa bağlı olarak dokulardaki oksitetrasiklin HCl düzeyinde balıktan balığa büyük farklılıklar görüldü. Doğal olarak Listonella angullarium ile enfekte levrek balıklarının kas dokusunda maksimal rezidü limintinin (MRL) altına tedavi bittikten 20 gün sonra ulaşıldı (0.034 μg/g). Bu 456 derece/gün’lük süreye denktir. Fakat derideki oksitetrasiklin HCl konsantrasyonu, tedaviden sonraki 30. günde (0.046 μg/g) MRL düzeyinin altına inmiştir. Bu da 684 derce/gün’e eşittir

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fikri Balta

Haşmet Çağırgan

Publication Date March 1, 2007
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2007Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA Balta, F. ., & Çağırgan, H. . (2007). Levrek’lerde (Dicentrarchus labrax L., 1758) Sağaltım Sonrası Oksitetrasiklinin Kas ve Derideki Rezidüsünün Belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1), 173-178.