BibTex RIS Cite

An investigation on the coastal fisheries and their problems in Datça-Bozburun Peninsula (Aegean Sea).

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 121 - 126, 01.03.2007

Abstract

References

 • Akyol, O., T. Ceyhan, A. İlkyaz., M. Erdem, 2007a. Investigations on Set Net Fishery in Gökova Bay (Aegean Sea), (in Turkish). Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1):139-144.
 • Akyol, O., H.T. Kınacıgil, R. Şevik, 2007b. Longline fishery and length-weight relationships for selected fish species in Gökova Bay (Aegean Sea, Turkey). International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 1- 4.
 • Anon. 2004. Fishing Ports in Turkey, (in Turkish). TKB-KKGM, Su Ürünleri Hiz. D. Bşk., Ankara, 295 s.
 • Avcıoğlu, B. 2006. Conservation Planning and the Evaluation of Management Activity of Datça-Bozburun Peninsula, (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, (E. Özhan, Ed.) 7-11 Kasım, Muğla, 193-202 s.
 • Ceyhan, T., O. Akyol, 2005. Technical Characteristics of Set Nets, Used in Gökova Bay (Aegean Sea), (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22:269-272.
 • Cihangir, B., H. A. Benli, Ş. Cirik, A. Ünlüoğlu, E. Sayın, 1998. Bio-ecologic Properties of Gökova Bay, (in Turkish). Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, 15-19 Subat 1995 Bodrum, 647-662 s.
 • Cirik, Ş., B. Akçalı, N. Bilecik, 2001. Marine plants of Gökova Bay (Aegean Sea), (in Turkish). Piri Reis Bilim Seri No.4, DEÜ-DBTE, Yayın No.09.8888.6000/DK.01.001.260, İzmir, 95s.
 • Okuş, E., H.İ. Sur, A. Yüksek, İ. N. Yılmaz, A. Aslan-Yılmaz, S. Ü. Karhan, M. İ. Öz, N. Demirel, S. Taş, H. Altıok, A. E. Müftüoğlu, C. Gazioğlu, Z. Y. Yücel, 2004. The Project on the Determination of bio-diversity of Datça- Bozburun Coastal Marine Protected Area, (in Turkish). Final Raporu, (Sunulan Kuruluş, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı), ISBN:975-8273-62-0. http://oceanos-datca.org.
 • Okuş, E., A. Yüksek, İ.N. Yılmaz, A. Aslan-Yılmaz, S. Ü. Karhan, M. İ. Öz, N. Demirel, S. Taş, S. Zeki, V. Demir, H. Altıok, E. Müftüoğlu, C. Gazioğlu, 2006. Determination of bio-diversity of Datça-Bozburun Coastal Marine Protected Area, (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, (E. Özhan, Ed.) 7-11 Kasım, Muğla, 255-263 s.
 • Öğretmen, F., F. Yılmaz, H. Torcu-Koç, 2005. An Investigation on Fishes of Gökova Bay (Southern Aegean Sea). BAÜ. Fen Bil. Enst. Dergisi, 7(2):19-36.
 • Öziç, F., Yılmaz, F. 2006. An Investigation on Demersal fishes in Gökova Bay, (in Turkish). Ekoloji Dergisi, 58:16-20.
 • Özükan, B. (ed.) 2004. Marmaris-Datça, (in Turkish). Türkiye Gezi Kitaplığı, Boyut Yayın Grubu, Boyut Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 65 s.
 • Yerli, S.V., F. Erk’akan, C. Özeren, E. Manav, 2005. Evaluation of Envantory of Marine fishes Point of View Conservation Statute in Datça-Bozburun Peninsula, (in Turkish). Ulusal Su Günleri 2005, Türk Sucul Yaşam Dergisi, TÜDAV, Editörler: E. Düzgüneş, İ. Okumuş, H. Öğüt, 588 s.

Datça-Bozburun Yarımadası (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 121 - 126, 01.03.2007

Abstract

Bu çalışmada, Datça-Bozburun Yarımadası’nın kıyı balıkçılık aktiviteleri, hedef balık türleri, balıkçılık sorunları, balıkçı kooperatiflerinin özellikleri, balıkçı tekneleri ve barınakları araştırılmıştır. Örneklemeler iki balıkçı kooperatifi (Datça ve Karaköy) ve 8 balıkçılık barınağında 2005-2006 yılları arasında yürütülmüştür. Bölgede toplam 32 kooperatif üyesi ile yaklaşık 170 balıkçı teknesi kaydedilmiştir. Üye sayılarına göre en büyük balıkçı kooperatifi Datça’dır. Bölgede kıyı balıkçılığı yoğun olarak paragat, sade ve fanyalı uzatma ağlarıyla yürütülmektedir. Uzatma ağı ve paragat balıkçılığında yakalanan balık ve omurgasızlar Ege ve Akdeniz’in yerleşik tipik balıklarıdır. Mullus barbatus, Sphyraena sphyraena, Seriola dumerilii, Pagellus erythrinus, Dentex dentex, Mullus surmuletus, Sarda sarda, Xiphias gladius, Epinephelus aeneus, Loligo vulgaris, Octopus vulgaris vb. ticari avdaki hedef türlerdir. Fakat bölgedeki balıkçılık aktiviteleri kısa balıkçılık sezonu, düşük balıkçılık kapasitesi ve az sayıdaki balıkçı nedeniyle göreceli olarak oldukça zayıf bulunmuştur

References

 • Akyol, O., T. Ceyhan, A. İlkyaz., M. Erdem, 2007a. Investigations on Set Net Fishery in Gökova Bay (Aegean Sea), (in Turkish). Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1):139-144.
 • Akyol, O., H.T. Kınacıgil, R. Şevik, 2007b. Longline fishery and length-weight relationships for selected fish species in Gökova Bay (Aegean Sea, Turkey). International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 1- 4.
 • Anon. 2004. Fishing Ports in Turkey, (in Turkish). TKB-KKGM, Su Ürünleri Hiz. D. Bşk., Ankara, 295 s.
 • Avcıoğlu, B. 2006. Conservation Planning and the Evaluation of Management Activity of Datça-Bozburun Peninsula, (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, (E. Özhan, Ed.) 7-11 Kasım, Muğla, 193-202 s.
 • Ceyhan, T., O. Akyol, 2005. Technical Characteristics of Set Nets, Used in Gökova Bay (Aegean Sea), (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22:269-272.
 • Cihangir, B., H. A. Benli, Ş. Cirik, A. Ünlüoğlu, E. Sayın, 1998. Bio-ecologic Properties of Gökova Bay, (in Turkish). Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, 15-19 Subat 1995 Bodrum, 647-662 s.
 • Cirik, Ş., B. Akçalı, N. Bilecik, 2001. Marine plants of Gökova Bay (Aegean Sea), (in Turkish). Piri Reis Bilim Seri No.4, DEÜ-DBTE, Yayın No.09.8888.6000/DK.01.001.260, İzmir, 95s.
 • Okuş, E., H.İ. Sur, A. Yüksek, İ. N. Yılmaz, A. Aslan-Yılmaz, S. Ü. Karhan, M. İ. Öz, N. Demirel, S. Taş, H. Altıok, A. E. Müftüoğlu, C. Gazioğlu, Z. Y. Yücel, 2004. The Project on the Determination of bio-diversity of Datça- Bozburun Coastal Marine Protected Area, (in Turkish). Final Raporu, (Sunulan Kuruluş, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı), ISBN:975-8273-62-0. http://oceanos-datca.org.
 • Okuş, E., A. Yüksek, İ.N. Yılmaz, A. Aslan-Yılmaz, S. Ü. Karhan, M. İ. Öz, N. Demirel, S. Taş, S. Zeki, V. Demir, H. Altıok, E. Müftüoğlu, C. Gazioğlu, 2006. Determination of bio-diversity of Datça-Bozburun Coastal Marine Protected Area, (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, (E. Özhan, Ed.) 7-11 Kasım, Muğla, 255-263 s.
 • Öğretmen, F., F. Yılmaz, H. Torcu-Koç, 2005. An Investigation on Fishes of Gökova Bay (Southern Aegean Sea). BAÜ. Fen Bil. Enst. Dergisi, 7(2):19-36.
 • Öziç, F., Yılmaz, F. 2006. An Investigation on Demersal fishes in Gökova Bay, (in Turkish). Ekoloji Dergisi, 58:16-20.
 • Özükan, B. (ed.) 2004. Marmaris-Datça, (in Turkish). Türkiye Gezi Kitaplığı, Boyut Yayın Grubu, Boyut Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 65 s.
 • Yerli, S.V., F. Erk’akan, C. Özeren, E. Manav, 2005. Evaluation of Envantory of Marine fishes Point of View Conservation Statute in Datça-Bozburun Peninsula, (in Turkish). Ulusal Su Günleri 2005, Türk Sucul Yaşam Dergisi, TÜDAV, Editörler: E. Düzgüneş, İ. Okumuş, H. Öğüt, 588 s.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Okan Akyol

Tevfik Ceyhan

Publication Date March 1, 2007
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2007Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA Akyol, O. ., & Ceyhan, T. . (2007). Datça-Bozburun Yarımadası (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1), 121-126.