PDF BibTex RIS Cite

Hirudinea (Annelida) fauna of some lakes located in western Black Sea Region

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 83 - 88, 01.03.2007

Abstract

References

 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı. 1999. Kuzey Ege Bölgesi’ndeki Akarsuların Faunası Üzerine İlk Gözlemler, (in Turkish). E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 16(3-4): 289-299.
 • Demirsoy, A., M. Kasparek, A. Akbulut, Y. Durmuş, N. Akbulut, M. Çalışkan. 2001. Phenology of the medicinal leech, Hirudo medicinalis L., in north- western Turkey. Hydrobiologia 462: 19-24.
 • Elliott, J.M., K.H. Mann. 1979. A key to the British freshwater Leeches., Freshwater Biological Association Scientific Publication No. 40.
 • Geldiay, R., 1949. Çubuk Barajı ve Emir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli İncelenmesi, (in Turkish). Ankara Üniv. Fen Fak. Mecm., 2:106 s.
 • Geldiay, R., I. U. Tareen. 1972. Bottom Fauna of Gölcük Lake. 1. Population Study of Chironomids, Chaoborus and Oligochaeta. E.Ü.F.F. İlmi Raporlar Serisi No:137, 15 p.
 • Kasparek, M., A. Demirsoy, A. Akbulut, N. Akbulut, M. Çalışkan, Y. Durmuş. 2000. Distribution and status of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Turkey. Hydrobiologia 441: 37-44.
 • Kazancı, N., A. İzbırak, S. Çağlar, D. Gökçe. 1992. Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik Yönden İncelenmesi. Özyurt Matbaası, Ankara.
 • Koli, L. 1961. Über the Hirudineen des Brackwassers in der Umgebung von Tvärminne, Südwestfinnland. Archivum Societas Zoologicae Fennicae. 15(1/2): 58-62.
 • Michealsen, W., L. Johansson. 1961. Oligochaeta, Hirudinea. Hafner Publishing Co.
 • Minelli, A. 1978. “Dina vignai” n.sp., A New Cave Leech From Turkey (Hirudinea, Erpobdellidae). Quaderni Di Speleologia, Circolo Speleol. Romano 3:9-14.
 • Neubert, E., H. Nosemann. 1995. A new species of Batracobdella (Hirudinea, Glossosiphoniidae) from Turkey. Zoology in the Middle East 11:109-111.
 • Neubert, E., H. Nosemann. 1999. Annelida, Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. Süβwasserfauna von Mitteleuropa 6/2. Spektrum Akademischer Verlag. Berlin. 178 pp.
 • Sağlam, N. 2001. First record of the leech Placobdella costata (Hirudinoidea: Glossiphonidae) in Turkey. Zoology in the Middle East 23: 113.
 • Sağlam, N., M. Dörücü. 2002. Observations on the ecology of the freshwater leech Helobdella stagnalis (Hirudinoidea), new for Turkey. Zoology in the Middle East 25: 115-120.
 • Timm, T. 1999. A Guide to the Estonian Annelida. Naturalist’s Handbooks 1. 186-205.
 • Torontelj, P., M. Sotler, R. Verovnik. 2004. Genetic differentiation between two species of the medicinal leech, Hirudo medicinalis and the neglected H. verbana, based on random-amplified polymorphic DNA. Parasitol. Res. 94: 118-124.
 • Ustaoğlu, M. R., S. Balık, M. Özbek, H. M. Sarı. 2003. The Freshwater leeches (Annelida- Hirudinea) of the Gediz catchment area (İzmir region). Zoology in the Middle East, 29: 118-120.
 • Ustaoğlu, M. R., S. Balık, H. M. Sarı, M. Özbek. 1998. Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür - İzmir) Hirudinea Faunası, (in Turkish). E. Ü. Su Ürünleri Derg., 15(1-2):111-116.
 • Wilkialis, J. 1970. Investigations on the biology of leeches of the Glossiphonidae family. Zoologica Pol. 20: 29-54.

Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Bazı Göllerin Hirudinea (Annelida) Faunası.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 83 - 88, 01.03.2007

Abstract

Batı Karadeniz Bölgesi ve Sakarya Nehri Havzası’nda yer alan bazı göllerin Hirudinea faunasını belirlemek amacıyla, 12-16 Ağustos 2002 ve 23-27 Haziran 2003 tarihlerinde iki örnekleme çalışması yapılmıştır. Çalışma süresince toplam 13 göl ve gölcükten örnekleme yapılmış olup, örneklemelerde 0,5 mm göz açıklığındaki el kepçeleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Glossiphonidae (Glossiphonia complanata, Placobdella costata, Hemiclepsis marginata, Helobdella stagnalis, Theromyzon tessulatum), Hirudinidae (Hirudo medicinalis, Hirudo verbana) ve Erpobdellidae (Erpobdella octoculata, Dina lineata) familyalarına dahil toplam 9 tür saptanmıştır. Tespit edilen türlerden T. tessulatum Türkiye faunası için ilk defa kayıt edilmektedir

References

 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı. 1999. Kuzey Ege Bölgesi’ndeki Akarsuların Faunası Üzerine İlk Gözlemler, (in Turkish). E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 16(3-4): 289-299.
 • Demirsoy, A., M. Kasparek, A. Akbulut, Y. Durmuş, N. Akbulut, M. Çalışkan. 2001. Phenology of the medicinal leech, Hirudo medicinalis L., in north- western Turkey. Hydrobiologia 462: 19-24.
 • Elliott, J.M., K.H. Mann. 1979. A key to the British freshwater Leeches., Freshwater Biological Association Scientific Publication No. 40.
 • Geldiay, R., 1949. Çubuk Barajı ve Emir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli İncelenmesi, (in Turkish). Ankara Üniv. Fen Fak. Mecm., 2:106 s.
 • Geldiay, R., I. U. Tareen. 1972. Bottom Fauna of Gölcük Lake. 1. Population Study of Chironomids, Chaoborus and Oligochaeta. E.Ü.F.F. İlmi Raporlar Serisi No:137, 15 p.
 • Kasparek, M., A. Demirsoy, A. Akbulut, N. Akbulut, M. Çalışkan, Y. Durmuş. 2000. Distribution and status of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Turkey. Hydrobiologia 441: 37-44.
 • Kazancı, N., A. İzbırak, S. Çağlar, D. Gökçe. 1992. Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik Yönden İncelenmesi. Özyurt Matbaası, Ankara.
 • Koli, L. 1961. Über the Hirudineen des Brackwassers in der Umgebung von Tvärminne, Südwestfinnland. Archivum Societas Zoologicae Fennicae. 15(1/2): 58-62.
 • Michealsen, W., L. Johansson. 1961. Oligochaeta, Hirudinea. Hafner Publishing Co.
 • Minelli, A. 1978. “Dina vignai” n.sp., A New Cave Leech From Turkey (Hirudinea, Erpobdellidae). Quaderni Di Speleologia, Circolo Speleol. Romano 3:9-14.
 • Neubert, E., H. Nosemann. 1995. A new species of Batracobdella (Hirudinea, Glossosiphoniidae) from Turkey. Zoology in the Middle East 11:109-111.
 • Neubert, E., H. Nosemann. 1999. Annelida, Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. Süβwasserfauna von Mitteleuropa 6/2. Spektrum Akademischer Verlag. Berlin. 178 pp.
 • Sağlam, N. 2001. First record of the leech Placobdella costata (Hirudinoidea: Glossiphonidae) in Turkey. Zoology in the Middle East 23: 113.
 • Sağlam, N., M. Dörücü. 2002. Observations on the ecology of the freshwater leech Helobdella stagnalis (Hirudinoidea), new for Turkey. Zoology in the Middle East 25: 115-120.
 • Timm, T. 1999. A Guide to the Estonian Annelida. Naturalist’s Handbooks 1. 186-205.
 • Torontelj, P., M. Sotler, R. Verovnik. 2004. Genetic differentiation between two species of the medicinal leech, Hirudo medicinalis and the neglected H. verbana, based on random-amplified polymorphic DNA. Parasitol. Res. 94: 118-124.
 • Ustaoğlu, M. R., S. Balık, M. Özbek, H. M. Sarı. 2003. The Freshwater leeches (Annelida- Hirudinea) of the Gediz catchment area (İzmir region). Zoology in the Middle East, 29: 118-120.
 • Ustaoğlu, M. R., S. Balık, H. M. Sarı, M. Özbek. 1998. Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür - İzmir) Hirudinea Faunası, (in Turkish). E. Ü. Su Ürünleri Derg., 15(1-2):111-116.
 • Wilkialis, J. 1970. Investigations on the biology of leeches of the Glossiphonidae family. Zoologica Pol. 20: 29-54.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Murat ÖZBEK


Hasan M. SARI

Publication Date March 1, 2007
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2007Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA Özbek, M. & Sarı, H. M. (2007). Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Bazı Göllerin Hirudinea (Annelida) Faunası. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 24 (1) , 83-88 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5010/67802