PDF BibTex RIS Cite

Determination on base systematic and ecology of rotifer fauna (Rotifera) in Hoyran Region of Eğirdir Lake.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 31 - 37, 01.03.2007

Abstract

References

 • Aksoylar, M.Y., Ö.O. Ertan. 2002. Hydrobiological specificities of Eğirdir Lake, (in Turkish). DPT-97K122330 No.lu Proje, 179s., Eğirdir.
 • Anonymous. 1995. The Hydrolic balance analyze of lakes in Isparta environment, (in Turkish). Fransa Cumhuriyeti Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı yayınları. 319 p. Gensar.
 • Ballance, R., J. Bartram. 1984. Water quality monitoring. Chapman&Hall, 383p. London.
 • Cirik, S., 1999. Plankton’s knowledge and culture, (in Turkish). Ege Üniversitesi Basımhanesi, 274s. İzmir.
 • Demirsoy, A. 1998. Basic rule of life invertberata (not insects), (in Turkish). Cilt-II, Kısım-I, Meteksan A.Ş., 1210s., Ankara.
 • Duggan, I.C. 2001. Distribution of rotifers in North Islands, New Zealand, and their potential use as bioindicators of lake trophic state. Kluwer Academic Publishers, 446/447, 155-164.
 • Emir, N. 1994. Ecological examination and fauna of rotifera taxonomical in Çavuşçu, Akşehir, Eber ve Karamuk lakes in Middle Anotolia, (in Turkish). H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 164s, Ankara.
 • Hampton, S. 2001. Observations of insect predasyon on rotifers. Kluwer Academic Publishers, 446/447, 115-121.
 • Kazancı, N.,1999. Köyceğiz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarışlı, Bafa, Salda, Karataş, Çavuşlu Lakes, Küçük ve Büyük Menderes Delta, Güllük reed bed, Karamuk marsh limnology, environmental quality and biodiversity, (in Turkish). Türkiye İç Suları Araştırma Dizisi, İmaj Yayınevi, 372s. Ankara.
 • Koste, W. 1978. Rotatoria. Gebrüder Borntraeger, 234p. Stuttgart.
 • Kuczynska, N. 2001. Diurnal vertical distribution of rotifers (Rotifera) in the chara zone of Budzynkie Lake, Poland. Kluwer Academic Publishers, 446/447, 195-201.
 • Özel, İ. 1992. Planktonology, (in Turkish). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No:145, 264s. İzmir.
 • Pontin, R.M. 1978. A Key to British freshwater planktonic rotifera. Freshwater Biological Association Scientific Publication, No:38, 178p.
 • Pelaez-Rodriguez, M. 2002. Rotifer Production in a Shallow Artificial Lake (Lobo-Broa Reservoir, sp, Brazil). Brazil Journal Biology, 62(3), 509-516.
 • Rutner-Kolisko, A. 1974. Plankton Rotifers Biology and Taxonomy, Volume XXVI / 1 Supplement, 146p., Stuttgart.
 • Shao, Z. 2001. Long-term changes of planktonic rotifers in a subtropical Chinese Lake dominated by filter-feeding fishes. Blackwell Science, 46, 973-986.
 • Ustaoğlu, R. 2004. A Check-list for Zooplankton of Turkish Inland Waters. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. 21(3), 191-199.

Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Rotifer Faunasının (Rotifera) Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi.

Year 2007, Volume: 24 Issue: 1, 31 - 37, 01.03.2007

Abstract

Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesinde Nisan 2005- Mart 2006 dönemleri arasında farklı karakterlere sahip üç istasyon belirlenmiş ve aylık periyotlarla su ve plankton örnekleri alınmıştır. Bu bir yıllık çalışmada bu bölgede plankton örneklemelerinde Rotifera’ya ait 35 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden Lepadella (Heterolepadella) ehrenbergi, Anuraeopsis fissa, Squatinella rostrum ve Lecane ludwigi Eğirdir Gölü Rotifera faunası için yeni kayıttır. Türlerin dağılımında ortam yapısının oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir Görülme sıklığına göre türler, I. İstasyonda; Polyarthra vulgaris (12 ay), Keratella cochlearis (9 ay), Gastropus sp. (7 ay), II. İstasyonda; Polyarthra vulgaris (9 ay), Synchaeta sp. (8 ay), Lepadella ovalis (8 ay) ve III. İstasyonda ise; Polyarthra vulgaris (8 ay), Lepadella ovalis (8 ay), Synchaeta sp. (8 ay), Trichotria pocillum (8 ay) olmak üzere sıralanmaktadır. En yüksek yoğunluğa sahip türler sırasıyla, I. İstasyonda; Polyarthra vulgaris (631.066 org/m3), Asplanchna priodonta (61.211 org/m3), Synchaeta sp. ( 50.465 org/m3), II. İstasyonda; Polyarthra vulgaris (237.901 org/m3), Ascomorpha sp. (42.872 org/m3), Trichocerca similis (38.803 org/m3), III. İstasyonda ise; Anuraeopsis fissa (862.930 org/m3), Polyarthra vulgaris (270.008 org/m3), Lepadella ovalis (57.217 org/m3) olmaktadır. Bunların yanı sıra, sudaki fiziksel ve kimyasal değişimin rotiferler üzerine olan etkisi incelenmiş ve bu değişimlerden önem sırasına göre sıcaklık, klorofil-a ve organik madde en önemli parametreler olarak öne çıkmıştır

References

 • Aksoylar, M.Y., Ö.O. Ertan. 2002. Hydrobiological specificities of Eğirdir Lake, (in Turkish). DPT-97K122330 No.lu Proje, 179s., Eğirdir.
 • Anonymous. 1995. The Hydrolic balance analyze of lakes in Isparta environment, (in Turkish). Fransa Cumhuriyeti Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı yayınları. 319 p. Gensar.
 • Ballance, R., J. Bartram. 1984. Water quality monitoring. Chapman&Hall, 383p. London.
 • Cirik, S., 1999. Plankton’s knowledge and culture, (in Turkish). Ege Üniversitesi Basımhanesi, 274s. İzmir.
 • Demirsoy, A. 1998. Basic rule of life invertberata (not insects), (in Turkish). Cilt-II, Kısım-I, Meteksan A.Ş., 1210s., Ankara.
 • Duggan, I.C. 2001. Distribution of rotifers in North Islands, New Zealand, and their potential use as bioindicators of lake trophic state. Kluwer Academic Publishers, 446/447, 155-164.
 • Emir, N. 1994. Ecological examination and fauna of rotifera taxonomical in Çavuşçu, Akşehir, Eber ve Karamuk lakes in Middle Anotolia, (in Turkish). H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 164s, Ankara.
 • Hampton, S. 2001. Observations of insect predasyon on rotifers. Kluwer Academic Publishers, 446/447, 115-121.
 • Kazancı, N.,1999. Köyceğiz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarışlı, Bafa, Salda, Karataş, Çavuşlu Lakes, Küçük ve Büyük Menderes Delta, Güllük reed bed, Karamuk marsh limnology, environmental quality and biodiversity, (in Turkish). Türkiye İç Suları Araştırma Dizisi, İmaj Yayınevi, 372s. Ankara.
 • Koste, W. 1978. Rotatoria. Gebrüder Borntraeger, 234p. Stuttgart.
 • Kuczynska, N. 2001. Diurnal vertical distribution of rotifers (Rotifera) in the chara zone of Budzynkie Lake, Poland. Kluwer Academic Publishers, 446/447, 195-201.
 • Özel, İ. 1992. Planktonology, (in Turkish). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No:145, 264s. İzmir.
 • Pontin, R.M. 1978. A Key to British freshwater planktonic rotifera. Freshwater Biological Association Scientific Publication, No:38, 178p.
 • Pelaez-Rodriguez, M. 2002. Rotifer Production in a Shallow Artificial Lake (Lobo-Broa Reservoir, sp, Brazil). Brazil Journal Biology, 62(3), 509-516.
 • Rutner-Kolisko, A. 1974. Plankton Rotifers Biology and Taxonomy, Volume XXVI / 1 Supplement, 146p., Stuttgart.
 • Shao, Z. 2001. Long-term changes of planktonic rotifers in a subtropical Chinese Lake dominated by filter-feeding fishes. Blackwell Science, 46, 973-986.
 • Ustaoğlu, R. 2004. A Check-list for Zooplankton of Turkish Inland Waters. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. 21(3), 191-199.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hakan DİDİNEN


Y. Ömer BOYACI

Publication Date March 1, 2007
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2007Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA Didinen, H. & Boyacı, Y. Ö. (2007). Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Rotifer Faunasının (Rotifera) Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 24 (1) , 31-37 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5010/67795