PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Hirudinea (Annelida) fauna of the lakes on Western Taurus Mountains.

Year 2008, Volume 25, Issue 4, 01.12.2008

Abstract

References

 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı. 1999. Preliminary observations on the fauna of northern Aegean region’s rivers, E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 16(3- 4): 289-299 (in Turkish).
 • Elliott, J.M., K.H. Mann. 1979. A Key to the British freshwater Leeches., Freshwater Biological Association Scientific Publication 40:1-72.
 • Geldiay, R. 1949. Etude comparée sur les faunes macroscopique et microscopique du barrage de Tchoubouk et du lac d’Emir (Voisinage d’Ankara). Ankara Üniv. Fen Fak. Mecm., 2:1-106 .
 • Geldiay, R., I. U. Tareen 1972. Bottom Fauna of Gölcük Lake. 1. Population Study of Chironomids, Chaoborus and Oligochaeta. E.Ü.F.F. İlmi Raporlar Serisi 137: 1-15.
 • Demirsoy, A., M. Kasparek, A. Akbulut, Y. Durmuş, N. Akbulut, and M. Çalışkan. 2001. Phenology of the medicinal leech, Hirudo medicinalis L., in north-western Turkey. Hydrobiologia 462: 19-24.
 • Kasparek, M., A. Demirsoy, A. Akbulut, N. Akbulut, M. Çalışkan, and Y. Durmuş. 2000. Distribution and status of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Turkey. Hydrobiologia 441: 37-44.
 • Kazancı, N., A. İzbırak, S. S. Çağlar, D. Gökçe. 1992. Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik Yönden İncelenmesi. Özyurt Matbaası, Ankara, 165 s.
 • Mann, K. H. 1978. Hirudinea (in Limnofauna Europaea ed. Illies, J.), Gustav Fisher Verlag, 148-150.
 • Michealsen, W., L. Johansson. 1961. Oligochaeta, Hirudinea., Heft. 13 (In: Brauer A. Die Süsswasserfauna Deutschlands), Hafner Publishing Co., New York., 81 p.
 • Minelli, A. 1978. “Dina vignai” n.sp., A New Cave Leech From Turkey (Hirudinea, Erpobdellidae). Quaderni Di Speleologia, Circolo Speleologico Romano 3:9-14.
 • Neubert, E., H. Nosemann. 1995. A new species of Batracobdella (Hirudinea, Glossosiphoniidae) from Turkey. Zoology in the Middle East 11:109-111.
 • Sağlam, N. 2001. First record of the leech Placobdella costata (Hirudinoidea: Glossiphonidae) in Turkey. Zoology in the Middle East 23: 113.
 • Sağlam, N., M. Dörücü. 2002. Observations on the ecology of the freshwater leech Helobdella stagnalis (Hirudinoidea), new for Turkey. Zoology in the Middle East 25: 115-120.
 • Ustaoğlu, M.R., S. Balık, H.M. Sarı, M. Özbek. 1998. Hirudinea Fauna of Tahtalı Dam Lake (Gümüldür - İzmir). E. Ü. Su Ürünleri Derg., 15(1- 2):111-116 (in Turkish).
 • Ustaoğlu, M.R., S. Balık, M. Özbek, and H.M. Sarı. 2003. The Freshwater Leeches (Annelida: Hirudinea) of the Gediz Catchment Area. Zoology in the Middle East 29: 118-120.

Batı Toros Dağları Üzerindeki Göllerin Hirudinea (Annelida) Faunası.

Year 2008, Volume 25, Issue 4, 01.12.2008

Abstract

Batı Toros dağları üzerinde bulunan bazı göllerin sülük faunasını saptamak amacıyla 1996 ve 1997 yıllarının Temmuz aylarında iki arazi çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Pharyngobdellae’ye ait 3, Rhynchobdellae’ye klasisine ait 3 ve Gnathobdellae’ye ait 1 tür olmak üzere toplam 7 takson tespit edilmiştir. Tespit edilen taksonların tamamının verilen lokaliteler için yeni kayıt olmasının yanında, Trocheta bykowskii ve Theromyzon tessulatum Türkiye’den ilk defa bildirilmektedir

References

 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı. 1999. Preliminary observations on the fauna of northern Aegean region’s rivers, E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 16(3- 4): 289-299 (in Turkish).
 • Elliott, J.M., K.H. Mann. 1979. A Key to the British freshwater Leeches., Freshwater Biological Association Scientific Publication 40:1-72.
 • Geldiay, R. 1949. Etude comparée sur les faunes macroscopique et microscopique du barrage de Tchoubouk et du lac d’Emir (Voisinage d’Ankara). Ankara Üniv. Fen Fak. Mecm., 2:1-106 .
 • Geldiay, R., I. U. Tareen 1972. Bottom Fauna of Gölcük Lake. 1. Population Study of Chironomids, Chaoborus and Oligochaeta. E.Ü.F.F. İlmi Raporlar Serisi 137: 1-15.
 • Demirsoy, A., M. Kasparek, A. Akbulut, Y. Durmuş, N. Akbulut, and M. Çalışkan. 2001. Phenology of the medicinal leech, Hirudo medicinalis L., in north-western Turkey. Hydrobiologia 462: 19-24.
 • Kasparek, M., A. Demirsoy, A. Akbulut, N. Akbulut, M. Çalışkan, and Y. Durmuş. 2000. Distribution and status of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Turkey. Hydrobiologia 441: 37-44.
 • Kazancı, N., A. İzbırak, S. S. Çağlar, D. Gökçe. 1992. Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik Yönden İncelenmesi. Özyurt Matbaası, Ankara, 165 s.
 • Mann, K. H. 1978. Hirudinea (in Limnofauna Europaea ed. Illies, J.), Gustav Fisher Verlag, 148-150.
 • Michealsen, W., L. Johansson. 1961. Oligochaeta, Hirudinea., Heft. 13 (In: Brauer A. Die Süsswasserfauna Deutschlands), Hafner Publishing Co., New York., 81 p.
 • Minelli, A. 1978. “Dina vignai” n.sp., A New Cave Leech From Turkey (Hirudinea, Erpobdellidae). Quaderni Di Speleologia, Circolo Speleologico Romano 3:9-14.
 • Neubert, E., H. Nosemann. 1995. A new species of Batracobdella (Hirudinea, Glossosiphoniidae) from Turkey. Zoology in the Middle East 11:109-111.
 • Sağlam, N. 2001. First record of the leech Placobdella costata (Hirudinoidea: Glossiphonidae) in Turkey. Zoology in the Middle East 23: 113.
 • Sağlam, N., M. Dörücü. 2002. Observations on the ecology of the freshwater leech Helobdella stagnalis (Hirudinoidea), new for Turkey. Zoology in the Middle East 25: 115-120.
 • Ustaoğlu, M.R., S. Balık, H.M. Sarı, M. Özbek. 1998. Hirudinea Fauna of Tahtalı Dam Lake (Gümüldür - İzmir). E. Ü. Su Ürünleri Derg., 15(1- 2):111-116 (in Turkish).
 • Ustaoğlu, M.R., S. Balık, M. Özbek, and H.M. Sarı. 2003. The Freshwater Leeches (Annelida: Hirudinea) of the Gediz Catchment Area. Zoology in the Middle East 29: 118-120.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Murat ÖZBEK This is me


Hasan M. SARI This is me


Süleyman BALIK This is me


M. Ruşen USTAOĞLU This is me

Publication Date December 1, 2008
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2008, Volume 25, Issue 4

Cite

APA Özbek, M. , Sarı, H. M. , Balık, S. & Ustaoğlu, M. R. (2008). Batı Toros Dağları Üzerindeki Göllerin Hirudinea (Annelida) Faunası. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 25 (4) , . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5009/67781