PDF EndNote BibTex RIS Cite

Macrobenthic Mollusca and Crustacea fauna of Lake Sarıkum (Sinop).

Year 2008, Volume 25, Issue 4, 301 - 309, 01.12.2008

Abstract

References

 • Akbulut, M. 1996. Sinop ili Sarıkum Gölü ve çevre su birikintilerindeki makrobentik fauna üzerine bir ön araştırma (Yüksek Lisans Tezi). O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 96 s.
 • Akbulut, M. 2001. Samsun ve Sinop illeri içsularındaki Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) faunası üzerine bir araştırma. S.063 Nolu Proje Raporu, O.M.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, 83 s.
 • Akbulut, M., M. Öztürk, M. Öztürk. 2002. Sarıkum Gölü ve kaynak sularının bentik makroomurgasız faunası. Turkish J. Mar. Sci., 8: 103 – 119.
 • Anonim. 1989. Türkiye’nin Sulak Alanları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara, 219s.
 • Bat, L., and D. Raffaelli. 1998. Survival and growth of Corophium volutator in organically enriched sediment: A comparison of laboratory and field experiments. Turkish J. Zool., 22 (3): 219-229 .
 • Bat, L., M. Akbulut, M. Çulha, and M. Sezgin. 2000. The macrobenthic fauna of Sırakaraağaçlar stream flowing into the Black Sea at Akliman. Sinop. Turkish J. Mar. Sci., 6 (1): 71-86.
 • Bellan-Santini, D., G. Karaman, G. Krapp-Schickel, M. Ledoyer, A.A. Myers, S. Ruffo, and U. Schiecke. 1982. Gammaridea (Acanthonozomatidae to Gammaridae). In: Sandro Ruffo (ed.), The Amphipoda of the Mediterranean, Part I, Memoires De l’ Institut Océanographique, Monaco, 13:364 -258.
 • Bellan-Santini, D., G. Karaman, G. Krapp-Schickel, M. Ledoyer, and S. Ruffo. 1993. Gammaridea (Melphidippidae to Talitridae) Ingolfiellidea, Caprellidae, In: Sandro Ruffo (ed.), The Amphipoda of the Mediterranean, Part III, Memoires De l’ Institut Océanographique, Monaco, 13:577-813.
 • Brinkhurst, R.O. 1974. The Benthos of Lakes. Macmillan, London.
 • Buchanan J.B. 1984. Sediment analysis. In: N.A. Holme and A.D. McIntyre (Eds.), Methods fort the study of marine benthos. Blackwell Sci. Publ., 41-65.
 • Byfield, A.J. 1994. Sarıkum Dunes. Türkiye’nin kuzey kumullarının korunmasına yönelik rapor. DHKD:2s.
 • Erençin, Z., G. Köksal. 1981. İç Sular Temel Bilimleri. Ankara Üniv. Veteriner Fak. Yayınları, Ankara, 375: 160s.
 • Ertan, A., A. Kılıç, M. Kasperek. 1989. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. Important Bird Areas in Turkey. DHKD Pub., İstanbul.
 • Fittkau, E., F. Reiss. 1986. Chironomus. Mitteilungen Aus der Chironomidenkunde. Plön, München.
 • Kırgız, T. 1989. Gala Gölü bentik faunası. Anadolu Üniv. Fen Edeb. Fak. Derg. Cilt:1, 2:67-87.
 • Kocataş, A. 1999. Ekoloji, Çevre Biyolojisi, Ege Üniv. Basımevi, beşinci baskı, Bornova-İzmir, 564s.
 • Öktener, A. 2004. Sinop ve Bafra’da bazı tatlı sulardaki Mollusca türleri üzerine bir ön araştırma. Gazi Üniv. Fen Bil. Derg. 17(2): 21-30.
 • Özbek, M., M.R. Ustaoğlu, S. Balık, H.M. Sarı. 2004. Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı göllerin Mollusca faunası. Ulusal Malakoloji Kongresi 1-3 Eylül, İzmir, 163-170.
 • Öztürk, B., M. Çulha, D. Ürkmez. 2004. Sinop Yarımadası ve Civarının Bivalvia Faunası. Ulusal Malakoloji Kongresi 1-3 Eylül, İzmir, 71-80s.
 • Öztürk, M. 1994. Bir Doğa Koruma Alanı Olan Sarıkum Gölü (Sinop) Makroskobik ve Mikroskobik Algleri. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Cilt IV:195-200.
 • Yılmaz C. 2005. Sarıkum Gölü (Sinop) Ekosistemi. O.M.Ü. Fen Edeb. Fak., Türkiye Kuvanter Sempozyumu 219-223s.
 • Zhadin V.I. 1952. Mollusk of Fresh and Brackish Waters of The U.S.S.R., Academy of the Union of Sovit Socialist Republics, No:46, Moskova- Leningrad, 368pp.

Sarıkum Gölü (Sinop) Makrobentik Mollusca ve Crustacea Faunası.

Year 2008, Volume 25, Issue 4, 301 - 309, 01.12.2008

Abstract

Sinop ili Sarıkum Gölü makrobentik omurgasız faunasını tespit etmek amacıyla Kasım 2004-Ekim 2005 tarihleri arasında örneklemeler yapılmıştır. Örneklemeler, gölü temsil eden 4 istasyonda aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında kötü hava koşulları nedeniyle örnekleme yapılamamıştır. Araştırma sonucunda, Gastropoda (6 takson), Bivalvia (7 takson) ve Crustacea (13 takson)’ya ait toplam 26 bentik takson saptanmıştır. Araştırma bölgesinin sıcaklık, tuzluluk, pH ve oksidasyon redüksiyon değerleri ölçülerek sediman ve su kalitesi hakkında fikir edinilmiştir. Tespit edilen taksonların çoğunluğunun öriform olduğu gözlenmiştir. Yapılan organik madde ve oksidasyon redüksiyon ölçümleri sonucunda ise 1 nolu istasyonun organik madde bakımından düşük, 4 nolu istasyonun ise organik madde miktarının yüksek olduğu belirlenmiştir

References

 • Akbulut, M. 1996. Sinop ili Sarıkum Gölü ve çevre su birikintilerindeki makrobentik fauna üzerine bir ön araştırma (Yüksek Lisans Tezi). O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 96 s.
 • Akbulut, M. 2001. Samsun ve Sinop illeri içsularındaki Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) faunası üzerine bir araştırma. S.063 Nolu Proje Raporu, O.M.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, 83 s.
 • Akbulut, M., M. Öztürk, M. Öztürk. 2002. Sarıkum Gölü ve kaynak sularının bentik makroomurgasız faunası. Turkish J. Mar. Sci., 8: 103 – 119.
 • Anonim. 1989. Türkiye’nin Sulak Alanları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara, 219s.
 • Bat, L., and D. Raffaelli. 1998. Survival and growth of Corophium volutator in organically enriched sediment: A comparison of laboratory and field experiments. Turkish J. Zool., 22 (3): 219-229 .
 • Bat, L., M. Akbulut, M. Çulha, and M. Sezgin. 2000. The macrobenthic fauna of Sırakaraağaçlar stream flowing into the Black Sea at Akliman. Sinop. Turkish J. Mar. Sci., 6 (1): 71-86.
 • Bellan-Santini, D., G. Karaman, G. Krapp-Schickel, M. Ledoyer, A.A. Myers, S. Ruffo, and U. Schiecke. 1982. Gammaridea (Acanthonozomatidae to Gammaridae). In: Sandro Ruffo (ed.), The Amphipoda of the Mediterranean, Part I, Memoires De l’ Institut Océanographique, Monaco, 13:364 -258.
 • Bellan-Santini, D., G. Karaman, G. Krapp-Schickel, M. Ledoyer, and S. Ruffo. 1993. Gammaridea (Melphidippidae to Talitridae) Ingolfiellidea, Caprellidae, In: Sandro Ruffo (ed.), The Amphipoda of the Mediterranean, Part III, Memoires De l’ Institut Océanographique, Monaco, 13:577-813.
 • Brinkhurst, R.O. 1974. The Benthos of Lakes. Macmillan, London.
 • Buchanan J.B. 1984. Sediment analysis. In: N.A. Holme and A.D. McIntyre (Eds.), Methods fort the study of marine benthos. Blackwell Sci. Publ., 41-65.
 • Byfield, A.J. 1994. Sarıkum Dunes. Türkiye’nin kuzey kumullarının korunmasına yönelik rapor. DHKD:2s.
 • Erençin, Z., G. Köksal. 1981. İç Sular Temel Bilimleri. Ankara Üniv. Veteriner Fak. Yayınları, Ankara, 375: 160s.
 • Ertan, A., A. Kılıç, M. Kasperek. 1989. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. Important Bird Areas in Turkey. DHKD Pub., İstanbul.
 • Fittkau, E., F. Reiss. 1986. Chironomus. Mitteilungen Aus der Chironomidenkunde. Plön, München.
 • Kırgız, T. 1989. Gala Gölü bentik faunası. Anadolu Üniv. Fen Edeb. Fak. Derg. Cilt:1, 2:67-87.
 • Kocataş, A. 1999. Ekoloji, Çevre Biyolojisi, Ege Üniv. Basımevi, beşinci baskı, Bornova-İzmir, 564s.
 • Öktener, A. 2004. Sinop ve Bafra’da bazı tatlı sulardaki Mollusca türleri üzerine bir ön araştırma. Gazi Üniv. Fen Bil. Derg. 17(2): 21-30.
 • Özbek, M., M.R. Ustaoğlu, S. Balık, H.M. Sarı. 2004. Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı göllerin Mollusca faunası. Ulusal Malakoloji Kongresi 1-3 Eylül, İzmir, 163-170.
 • Öztürk, B., M. Çulha, D. Ürkmez. 2004. Sinop Yarımadası ve Civarının Bivalvia Faunası. Ulusal Malakoloji Kongresi 1-3 Eylül, İzmir, 71-80s.
 • Öztürk, M. 1994. Bir Doğa Koruma Alanı Olan Sarıkum Gölü (Sinop) Makroskobik ve Mikroskobik Algleri. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Cilt IV:195-200.
 • Yılmaz C. 2005. Sarıkum Gölü (Sinop) Ekosistemi. O.M.Ü. Fen Edeb. Fak., Türkiye Kuvanter Sempozyumu 219-223s.
 • Zhadin V.I. 1952. Mollusk of Fresh and Brackish Waters of The U.S.S.R., Academy of the Union of Sovit Socialist Republics, No:46, Moskova- Leningrad, 368pp.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Öztekin YARDIM This is me


Elif ŞENDOĞAN This is me


Levent BAT This is me


Murat SEZGİN This is me


Mehmet ÇULHA This is me

Publication Date December 1, 2008
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2008, Volume 25, Issue 4

Cite

APA Yardım, Ö. , Şendoğan, E. , Bat, L. , Sezgin, M. & Çulha, M. (2008). Sarıkum Gölü (Sinop) Makrobentik Mollusca ve Crustacea Faunası. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 25 (4) , 301-309 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5009/67779