PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The growth features of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Işıklı (Çivril-Denizli).

Year 2008, Volume 25, Issue 4, 259 - 265, 01.12.2008

Abstract

References

 • Aksun, F.Y. 1987. The Growth and Growth Rates of Pike (Esox lucius L., 1758) in Karamık Lake, (in Turkish). DOĞA TU Zooloji Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, 76-86
 • Altındağ, A., S. Yiğit, S. Ahıska, Ş. Özkurt. 1999. The Growth Features of Pike (Esox lucius L., 1758) in Dam Lake Kesikköprü, (in Turkish). Tr.J.of Zoology, 23, Sayı:3, 901-910
 • Anonim, 1992. Limnological Investigation Project of Işıklı Lake. Project Final Report, (in Turkish). T.K.B. Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. 193.
 • Anonim, 2004. Fisheries of Lake Karamık and Determination of Some Biological Features of Economic Fish Species Project Final Report, (in Turkish). Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Tagem- Haysüd-2002-00-17-03.
 • Balık, İ., H. Çubuk, R. Özkök, and R. Uysal., 2004. Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Population in Lake Eğirdir, Turk.J.Zool.,28:19-28 pp.
 • Beverton, J. E. B., and J.R. Holt. 1957. On The Dynamics of Exploited Fish Populations, Fish İnvest. Minst. Agric. Fish Food G. B, 19, 533.
 • Çubuk, H., İ. Balık, M. Akyürek, E. Özkök. 2000. Determination of Some Biological Features of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Uluabat, (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı:7, 108-118
 • Çubuk, H., İ. Balık, R. Uysal, and R. Özkök. 2005. Some Biological Characteristics and the Stock Size of the Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Karamık (Afyon, Turkey), (in Turkish). Turk J Vet Anim Sci 29,1025-1031 Kısım-I, (in Turkish). Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 684s.
 • DSİ. 2009. http://www.dsi.gov.tr/bölge/dsi21/denizli.htm.
 • Erdem, Ü., E. Atasoy, Y. Emre, and S. Çeliktaş. 2007. Some Biological Characteristics of Pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Apolyont (Uluabat/Bursa-Turkey), (in Turkish). Ulusal Su Günleri, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Yıl: 3-5 Sayı: 5-8, 413-418.
 • Erdem, Ü., İ. Cengizler, Y. Emre. 1990. Determination Some Biological Characteristics of Pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Apolyont (Uluabat/Bursa-Turkey), (in Turkish). X. Ulusal Biyolojik Kongresi,18-20 Temmuz 1990, 321-330
 • Geldiay, R. S. Balık. 2002. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 46, Ders Kitabı Dizini No: 16, IV. Baskı, 532s.
 • İlhan, A., S. Balık. 2003. Investigation of the Bioecological Characteristics of Pike Population (Esox lucius Linnaeus, 1758) in Lake Işıklı (Çivril- Denizli/Turkey), (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 1: 1-9.
 • Karabatak, M.1982. Growth, Reproduction and Food of Pike (Esox lucius L.,1758)in Lake Akşehir, (in Turkish). Doçentlik Tezi. Ankara Üniv. Fen Fak. 68s
 • Karabatak, M.1993. Growth and Mortality Rate, Age-Length Composition of Pike (Esox lucius L.,1758) in Lake Akşehir, (in Turkish). Doğa Tr.J.of Biology 17,211-226
 • Küçük, F., S. Güçlü. 2004. Growth and Food of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Çapalı, (in Turkish). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı XII, 32-38.
 • Lagler, L. K. 1966. Freshwater Fishery Biology, W. M. C.. Brown Company, Lowa, 471.
 • Le Cren, E. D. 1951. The Lenght-Relationship and Seasonal Cycle in Gonad Weight and Condition in the Perch (Perca fluviatilis). J. Animal Ecology. 20: 210-218.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Fish. Res. Board Can. Bull. 191.
 • Şahin, N.1998. Food Biology of Pike (Esox lucius L.,17589) in Lake Mogan, (in Turkish). (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 65s.
 • Tanyolaç, J., M. Karabatak. 1974. The Determination of Biological and Hydrological Features of Mogan Lake, (in Turkish). Tübitak Yayınları No:VHAG-91,136s.
 • Yalçın, Ş.1995. Feeding Features and Stomach Contents of Pike (Esox lucius L.,17589) in Lake Manyas (Bird), (in Turkish). (Yüksek Lisans Tezi). G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 62s.

Işıklı Gölü'ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri.

Year 2008, Volume 25, Issue 4, 259 - 265, 01.12.2008

Abstract

Işıklı Gölü’nde Mart 2003-Şubat 2005 tarihleri arasında yürütülen bu çalışmada, Ocak-Aralık 2004 tarihleri arasındaki örneklemelerden elde edilen Turna balığının büyüme özellikleri araştırılmıştır. Toplam 313 adet Turna incelenmiş ve örneklerin çoğunluğunu dişi bireyler oluşturmuştur. Dişi:erkek oranı 1.68:1.00’dir. İncelenen Turna balığı örneklerinin çatal boyları 21.0 cm (68.0 g) ile 66.0 cm (3342.0 g) arasında değişmiştir. Toplam 7 yaş grubu tespit edilmiş olup dişiler I-VI ve VIII, erkekler ise I-VI yaşları arasında bulunmuştur. Boy ağırlık ilişkisi erkeklerde W= 0.003*L3.298, dişilerde W= 0.005*L3.186 ve tüm örnekler değerlendirildiğinde ise W=0.004*L3.208 olarak bulunmuştur. Populasyonda büyüme değişkenleri erkekler için; L∞= 118.1, K= 0.067, to= -1.966, dişiler için L∞= 117.8, K= 0.067, to= -2.358 ve dişi erkek karışık değerlendirildiğinde ise L∞= 106.8, K= 0.077, to= 2.134 olarak hesaplanmıştır. Ortalama kondisyon faktörü erkekler için 0.884±0.013, dişiler için 0.863±0.007 ve erkek dişi karışımı bireyler için 0.870±0.007 olarak hesaplanmıştır. Kondisyon faktörü değeri eşey gruplarında farklılık göstermemektedir

References

 • Aksun, F.Y. 1987. The Growth and Growth Rates of Pike (Esox lucius L., 1758) in Karamık Lake, (in Turkish). DOĞA TU Zooloji Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, 76-86
 • Altındağ, A., S. Yiğit, S. Ahıska, Ş. Özkurt. 1999. The Growth Features of Pike (Esox lucius L., 1758) in Dam Lake Kesikköprü, (in Turkish). Tr.J.of Zoology, 23, Sayı:3, 901-910
 • Anonim, 1992. Limnological Investigation Project of Işıklı Lake. Project Final Report, (in Turkish). T.K.B. Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. 193.
 • Anonim, 2004. Fisheries of Lake Karamık and Determination of Some Biological Features of Economic Fish Species Project Final Report, (in Turkish). Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Tagem- Haysüd-2002-00-17-03.
 • Balık, İ., H. Çubuk, R. Özkök, and R. Uysal., 2004. Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Population in Lake Eğirdir, Turk.J.Zool.,28:19-28 pp.
 • Beverton, J. E. B., and J.R. Holt. 1957. On The Dynamics of Exploited Fish Populations, Fish İnvest. Minst. Agric. Fish Food G. B, 19, 533.
 • Çubuk, H., İ. Balık, M. Akyürek, E. Özkök. 2000. Determination of Some Biological Features of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Uluabat, (in Turkish). S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı:7, 108-118
 • Çubuk, H., İ. Balık, R. Uysal, and R. Özkök. 2005. Some Biological Characteristics and the Stock Size of the Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Karamık (Afyon, Turkey), (in Turkish). Turk J Vet Anim Sci 29,1025-1031 Kısım-I, (in Turkish). Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 684s.
 • DSİ. 2009. http://www.dsi.gov.tr/bölge/dsi21/denizli.htm.
 • Erdem, Ü., E. Atasoy, Y. Emre, and S. Çeliktaş. 2007. Some Biological Characteristics of Pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Apolyont (Uluabat/Bursa-Turkey), (in Turkish). Ulusal Su Günleri, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Yıl: 3-5 Sayı: 5-8, 413-418.
 • Erdem, Ü., İ. Cengizler, Y. Emre. 1990. Determination Some Biological Characteristics of Pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Apolyont (Uluabat/Bursa-Turkey), (in Turkish). X. Ulusal Biyolojik Kongresi,18-20 Temmuz 1990, 321-330
 • Geldiay, R. S. Balık. 2002. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 46, Ders Kitabı Dizini No: 16, IV. Baskı, 532s.
 • İlhan, A., S. Balık. 2003. Investigation of the Bioecological Characteristics of Pike Population (Esox lucius Linnaeus, 1758) in Lake Işıklı (Çivril- Denizli/Turkey), (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 1: 1-9.
 • Karabatak, M.1982. Growth, Reproduction and Food of Pike (Esox lucius L.,1758)in Lake Akşehir, (in Turkish). Doçentlik Tezi. Ankara Üniv. Fen Fak. 68s
 • Karabatak, M.1993. Growth and Mortality Rate, Age-Length Composition of Pike (Esox lucius L.,1758) in Lake Akşehir, (in Turkish). Doğa Tr.J.of Biology 17,211-226
 • Küçük, F., S. Güçlü. 2004. Growth and Food of Pike (Esox lucius L., 1758) Population in Lake Çapalı, (in Turkish). SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı XII, 32-38.
 • Lagler, L. K. 1966. Freshwater Fishery Biology, W. M. C.. Brown Company, Lowa, 471.
 • Le Cren, E. D. 1951. The Lenght-Relationship and Seasonal Cycle in Gonad Weight and Condition in the Perch (Perca fluviatilis). J. Animal Ecology. 20: 210-218.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Fish. Res. Board Can. Bull. 191.
 • Şahin, N.1998. Food Biology of Pike (Esox lucius L.,17589) in Lake Mogan, (in Turkish). (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 65s.
 • Tanyolaç, J., M. Karabatak. 1974. The Determination of Biological and Hydrological Features of Mogan Lake, (in Turkish). Tübitak Yayınları No:VHAG-91,136s.
 • Yalçın, Ş.1995. Feeding Features and Stomach Contents of Pike (Esox lucius L.,17589) in Lake Manyas (Bird), (in Turkish). (Yüksek Lisans Tezi). G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 62s.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Rahmi UYSAL This is me


Meral Apaydın YAĞCI This is me


Vedat YEĞEN This is me


Ahmet ALP This is me


Abdulkadir YAĞCI This is me

Publication Date December 1, 2008
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2008, Volume 25, Issue 4

Cite

APA Uysal, R. , Yağcı, M. A. , Yeğen, V. , Alp, A. & Yağcı, A. (2008). Işıklı Gölü'ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 25 (4) , 259-265 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5009/67773