PDF EndNote BibTex Cite

Farklı canlı yemlerin Çizgili Yılanbaş (Channa striatus) larvalarında büyüme ve yaşam oranı üzerine etkisi.

Year 2008, Volume 25, Issue 2, 105 - 110, 01.06.2008

Abstract

Effect of Different Live Feed on Growth and Survival of Striped Murrel Channa striatus larvae.

Year 2008, Volume 25, Issue 2, 105 - 110, 01.06.2008

Abstract

Farklı canlı yemlerin Çizgili Yılanbaş (Channa striatus) larvalarında büyüme ve yaşam oranı üzerine etkisi. Çizgili yılanbaş (Channa striatus)’ın Hindistan’da yüksek pazar değeri ve talebi bulunan akuakültüre uygun bir tatlısu balık türüdür. Ancak üretiminin artırılması için larval büyütme tekniklerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu türe ait larvalar büyüme ve yaşam oranlarının ölçülmesi için plankton, chironomus larvası ve sivrisinek larvası gibi farklı besinler ile 28 gün boyunca beslendikleri bir deney gerçekleştirilmiştir. Deney süresince, adı geçen besinler balık larvalarına iki günde bir verilmiştir ve balıkların kendilerine sunulan tüm besin gruplarını kabul ettikleri gözlenmiştir. Çalışmada sivrisinek larvası ile beslenen grubun önemli ölçüde yüksek bir değerde (%96.66) yaşam oranına sahip olduğu, bunu chironomus larvası (%90) ve plankton (%86.66) ile beslenen grupların izlediği kaydedilmiştir. Spesifik gelişim oranıda (SGR) sivrisinek larvası ile beslenen grupta diğerlerine nazaran önemli derecede yüksek (%4.906) bulunmuş, bunu chironomus (%4.44) grubunun izlediği ve en düşük SGR değerine de (%3.621) plankton ile beslenen grupta rastlanmıştır. Benzer bir şekilde en yüksek yüzde ağırlık kazanımı (%2327) sivrisinek larvası ile beslenen, en düşük performans ise plankton ile beslenen grupta gözlenmiştir. C. striatus larvalarının beslenmesinde test edilen tüm canlı yem grupları arasında sivrisinek larvalarının en iyi gelişim değerlerini ortaya koyduğu ve bunu chironomus ve planktonun izlediği bulunmuştur. Bu çalışma C. striatus’un erken larvasının yapay koşullarda yüksek gelişim ve yaşama oranına sahip şekilde büyütülebildiğini göstermiştir. Bununla birlikte, larval besleme teknikleri bu türün ticari olarak üretilmesi için daha geliştirilmelidir

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

D. Kumar This is me


K. MARİMUTHU This is me


M. A. HANİFFA This is me


T.a. SETHURAMALİNGAM This is me

Publication Date June 1, 2008
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2008, Volume 25, Issue 2

Cite

APA Kumar, D. , Marimuthu, K. , Haniffa, M. A. & Sethuramalingam, T. (2008). Effect of Different Live Feed on Growth and Survival of Striped Murrel Channa striatus larvae. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 25 (2) , 105-110 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5007/67746