PDF BibTex RIS Cite

Investigation of the Impacts of some fish farms on marine environment in the Izmir Bay.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 4, 271 - 279, 01.12.2009

Abstract

İzmir Körfezi'ndeki Bazı Balık Çiftliklerinin Sucul Çevreye Etkilerinin Araştırılması.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 4, 271 - 279, 01.12.2009

Abstract

Türkiye kıyılarında ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği 1980’lerin ortalarından itibaren büyük ivme kazanmıştır. Hızlı ve plansız gelişim çevresel sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, İzmir Körfezi’nin farklı bölgelerinde ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği yapan üç işletmenin su kolonu ve sediment ortamlarında yol açtıkları çevresel etkileri belirlemek amacı ile Haziran 2001 ile Mayıs 2002 tarihleri arasında, her çiftlikte biri kafeslerin kurulu olduğu alanda, diğeri ise kafeslerin açığında seçilen 2 istasyondan aylık periyotlar ile su ve sediment örneklemeleri yapılmış, berraklık ise secchi diski ile ölçülmüştür. Alınan su örneklerinde sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk, berraklık, klorofil-a, besleyici elementler (nitrit, nitrat, amonyum ve fosfat) ile sediment örneklerinde organik karbon değişimleri incelenmiştir. Çalışma sonunda, üç balık çiftliğinin de sucul çevreyi olumsuz yönde etkilediği, Balıklıova Köyü mevkiinde yer alan balık çiftliğinin, diğer iki çiftliğe göre daha az korunaklı bir koyda faaliyet göstermesine rağmen, yanlış besleme stratejileri ve çiftliğin kurulu olduğu koyda derinliklerin düşük olmasından dolayı sucul çevre üzerindeki etkilerinin daha belirgin olduğu saptanmıştır

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet AKSU

Publication Date December 1, 2009
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009Volume: 26 Issue: 4

Cite

APA Aksu, M. (2009). İzmir Körfezi'ndeki Bazı Balık Çiftliklerinin Sucul Çevreye Etkilerinin Araştırılması. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 26 (4) , 271-279 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5005/67725