BibTex RIS Cite

Population structure and growth properties of Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) from Tödürge Lake.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 4, 261 - 266, 01.12.2009

Abstract

References

 • Akyurt, İ., M. Sarı. 1991. Investigations on some biological and ecological properties of shemaya (Chalcalburnus chalcoides Guldenstaedt, 1772) living in different habitats. Ege University, J. of Fisheries and Aquatic Sciences, 8 (31-32): 87-101. (In Turkish)
 • Balık, S., H.M. Sarı. 1994. Investigations on growth of Chalcalburnus chalcoides Guldenstaedt, 1772 population in Demirköprü Dam Lake (Salihli-Manisa). XII. National Biology Congress, July, 6-8 1994, Edirne. (Oral presentation; in Turkish)
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı and M. Özbek. 1996. Investigations on biological characteristics of the Danube bleak (Chalcalburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772) population in Lake Kuş (Bandırma). Ege University, J. of Fisheries and Aquatic Sciences, 13 (1-2): 171-182. (In Turkish)
 • Berg, L.S. 1949. Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Academy of Sciences of the U.S.S.R. (Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem-1964). 2, 495 pp.
 • Beverton, R.J.H., S.J. Holt. 1957. On the dynamics of exploited fish populations. Fish. Invest. Minist. Agric. Fish. Food G. B. Ser. II, 19, 533 pp.
 • Chugunova, N.I. 1963. Age and growth studies in fish. National Science Foundation, Washington, 132 pp.
 • Demir, N. 1992. Ichthyology. Istanbul Univ. Sci. Fac. Publ. No: 219, 312 pp. (In Turkish)
 • Erdem, Ü. 1988. Some biological characteristics of carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Tödürge Lake. Doğa T. Journal of Zool., 12 (1): 32-47. (In Turkish)
 • Geldiay, R., A. Kocataş. 1975. General Ecology. Ege University, Science Faculty, Series of Books, No: 65, Bornova-İzmir, 313 pp. (In Turkish)
 • Geldiay, R., S. Balık. 1988. Turkish Freshwater Fishes. Ege University, Science Faculty, Series of Books, No: 97, 519 pp. (In Turkish)
 • King, M. 2007. Fisheries Biology, Assessment and Management, 2nd Edition. Wiley-Blackwell, 400 pp.
 • Lagler, K.F. 1956. Freshwater Fishery Biology. W.M.C. Brown Company, Dubuque-Iowa, 421 pp.
 • Le Cren, E.D. 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). J. Animal Ecol., 20 (2): 201-219.
 • Nikolsky, G.V. 1963. The Ecology of Fishes. Acad. Press, London and New York, 352 pp.
 • Öztürk, M.O., F.N. Altunel. 2002. Investigation on parasitic fauna of shemaya (Chalcalburnus chalcoides) from Manyas (Kuş) Lake and a new record (Dactylogyrus chalcalburni) for Turkish helminth fauna. Istanbul Univ. Journal of Veterinary Medicine Faculty, 28(1): 1-9. (In Turkish)
 • Öztürk, M.O. 2005. Helminth Fauna of Two Cyprinid Fish Species (Chalcalburnus chalcoides G.1772, Rutilus rutilus L.) From Lake Uluabat, Turkey. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 34: 77-91.
 • Patimar, R., M. Ezzati and J. Sarli. (2010). Life-history aspects of Caspian Shemaya Alburnus chalcoides in two South Caspian Rivers (Siahroud and Gorganroud). Tr. Journal of Fish. Aqua. Sci., 10: 277-285.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish population. Bull. Fish. Res. Board Can. 191, 382 pp.
 • Slastenenko, E. 1955. Fishes of Black Sea Basin. State Corporation of Meat and Fish Publ., 711 pp. (In Turkish)
 • Sarıhan, E. 1993. Fishery Biology. Çukurova University, Agricultural Faculty, Publ. No: 65, Adana, 122 pp. (In Turkish)
 • Sümbüloğlu, K., V. Sümbüloğlu. 2010. Biostatistics. Hatipoğlu Publ., 299 pp. (In Turkish)
 • Şişli, M.N. 1980. Ecology. Hacettepe University Publ., No: A31, Ankara, 212 pp. (In Turkish)
 • Tarkan, A.S., Ö. Gaygusuz, H. Acıpınar and Ç. Gürsoy. 2005. Characteristics of a Eurasian cyprinid, Shemaya, Chalcalburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772), in a mesotrophic water reservoir. Zoology in the Middle East, 35: 49-60.
 • Tıraşın, E.M. 1993. Growth parameters of fish populations. Doğa Tr. J. of Zoology, 17: 29-82. (In Turkish)
 • Ünver, B. 1998. An investigation on the reproduction properties of chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Lake Tödürge (Zara/SİVAS). Tr. J. of Zoology, 22 (2): 141-147.
 • Weatherley, A.H., H.S. Gill. 1987. The Biology of Fish Growth. Academic Press, London, 443 pp.
 • Yılmaz, S., M. Suiçmez. 2010. Age determination and growth of Alburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772) population inhabiting Almus Dam Lake (Tokat). The Black Sea J. of Sci., 1 (2): 7-20.

Tödürge Gölü'ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772)'in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri.

Year 2009, Volume: 26 Issue: 4, 261 - 266, 01.12.2009

Abstract

Çalışma kapsamında, Tödürge Gölü’nde yaşayan ve ekonomik öneme sahip olan Alburnus chalcoides’in yaş, eşey, boy ve ağırlık dağılımları, yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri ile kondisyon faktörü gibi temel balıkçılık biyolojisi verileri elde edilmiştir. Gölden toplam 560 birey, Nisan 1997-Kasım 1997 tarihleri arasında aylık periyotlarda avlanmıştır. Yedi yaş grubunun (IVII) bulunduğu stokta eşey oranı (dişi:erkek) 1:0.25 olarak belirlenmiştir. III. yaş grubu %65.2’lik bir oranla populasyonun baskın yaş grubunu oluşturmuştur. En küçük ve en büyük çatal boy değerleri 86 mm ve 262 mm, vücut ağırlıkları 6.0 g ve 219.8 g olarak belirlenmiştir. Populasyonda ortalama çatal boy ve vücut ağırlıkları sırasıyla 102.2-252.0 mm, ve 10.13-213.45 g arasında değişmektedir. Tüm yaş gruplarında (V. yaş hariç) dişi bireylerin ortalama çatal boy değerlerinin erkeklerden yüksek olduğu saptanmıştır. En küçük av büyüklüğü 200 mm total boy olarak belirlenmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi eşitliği tüm bireyler için W= 0.0054 L3.2690 (r2=0.90)şeklinde oluşturulmuştur. Populasyonda ortalama kondisyon 0.92 ile 1.34 arasında değişmektedir. Stoğun korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla IV yaşından büyük balıkların avlanması önerilmektedir. Bu doğrultuda avlanabilir stok miktarı populasyonun yaklaşık %14’lük kısmını oluşturmaktadır

References

 • Akyurt, İ., M. Sarı. 1991. Investigations on some biological and ecological properties of shemaya (Chalcalburnus chalcoides Guldenstaedt, 1772) living in different habitats. Ege University, J. of Fisheries and Aquatic Sciences, 8 (31-32): 87-101. (In Turkish)
 • Balık, S., H.M. Sarı. 1994. Investigations on growth of Chalcalburnus chalcoides Guldenstaedt, 1772 population in Demirköprü Dam Lake (Salihli-Manisa). XII. National Biology Congress, July, 6-8 1994, Edirne. (Oral presentation; in Turkish)
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı and M. Özbek. 1996. Investigations on biological characteristics of the Danube bleak (Chalcalburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772) population in Lake Kuş (Bandırma). Ege University, J. of Fisheries and Aquatic Sciences, 13 (1-2): 171-182. (In Turkish)
 • Berg, L.S. 1949. Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Academy of Sciences of the U.S.S.R. (Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem-1964). 2, 495 pp.
 • Beverton, R.J.H., S.J. Holt. 1957. On the dynamics of exploited fish populations. Fish. Invest. Minist. Agric. Fish. Food G. B. Ser. II, 19, 533 pp.
 • Chugunova, N.I. 1963. Age and growth studies in fish. National Science Foundation, Washington, 132 pp.
 • Demir, N. 1992. Ichthyology. Istanbul Univ. Sci. Fac. Publ. No: 219, 312 pp. (In Turkish)
 • Erdem, Ü. 1988. Some biological characteristics of carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Tödürge Lake. Doğa T. Journal of Zool., 12 (1): 32-47. (In Turkish)
 • Geldiay, R., A. Kocataş. 1975. General Ecology. Ege University, Science Faculty, Series of Books, No: 65, Bornova-İzmir, 313 pp. (In Turkish)
 • Geldiay, R., S. Balık. 1988. Turkish Freshwater Fishes. Ege University, Science Faculty, Series of Books, No: 97, 519 pp. (In Turkish)
 • King, M. 2007. Fisheries Biology, Assessment and Management, 2nd Edition. Wiley-Blackwell, 400 pp.
 • Lagler, K.F. 1956. Freshwater Fishery Biology. W.M.C. Brown Company, Dubuque-Iowa, 421 pp.
 • Le Cren, E.D. 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). J. Animal Ecol., 20 (2): 201-219.
 • Nikolsky, G.V. 1963. The Ecology of Fishes. Acad. Press, London and New York, 352 pp.
 • Öztürk, M.O., F.N. Altunel. 2002. Investigation on parasitic fauna of shemaya (Chalcalburnus chalcoides) from Manyas (Kuş) Lake and a new record (Dactylogyrus chalcalburni) for Turkish helminth fauna. Istanbul Univ. Journal of Veterinary Medicine Faculty, 28(1): 1-9. (In Turkish)
 • Öztürk, M.O. 2005. Helminth Fauna of Two Cyprinid Fish Species (Chalcalburnus chalcoides G.1772, Rutilus rutilus L.) From Lake Uluabat, Turkey. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 34: 77-91.
 • Patimar, R., M. Ezzati and J. Sarli. (2010). Life-history aspects of Caspian Shemaya Alburnus chalcoides in two South Caspian Rivers (Siahroud and Gorganroud). Tr. Journal of Fish. Aqua. Sci., 10: 277-285.
 • Ricker, W.E. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish population. Bull. Fish. Res. Board Can. 191, 382 pp.
 • Slastenenko, E. 1955. Fishes of Black Sea Basin. State Corporation of Meat and Fish Publ., 711 pp. (In Turkish)
 • Sarıhan, E. 1993. Fishery Biology. Çukurova University, Agricultural Faculty, Publ. No: 65, Adana, 122 pp. (In Turkish)
 • Sümbüloğlu, K., V. Sümbüloğlu. 2010. Biostatistics. Hatipoğlu Publ., 299 pp. (In Turkish)
 • Şişli, M.N. 1980. Ecology. Hacettepe University Publ., No: A31, Ankara, 212 pp. (In Turkish)
 • Tarkan, A.S., Ö. Gaygusuz, H. Acıpınar and Ç. Gürsoy. 2005. Characteristics of a Eurasian cyprinid, Shemaya, Chalcalburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772), in a mesotrophic water reservoir. Zoology in the Middle East, 35: 49-60.
 • Tıraşın, E.M. 1993. Growth parameters of fish populations. Doğa Tr. J. of Zoology, 17: 29-82. (In Turkish)
 • Ünver, B. 1998. An investigation on the reproduction properties of chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Lake Tödürge (Zara/SİVAS). Tr. J. of Zoology, 22 (2): 141-147.
 • Weatherley, A.H., H.S. Gill. 1987. The Biology of Fish Growth. Academic Press, London, 443 pp.
 • Yılmaz, S., M. Suiçmez. 2010. Age determination and growth of Alburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772) population inhabiting Almus Dam Lake (Tokat). The Black Sea J. of Sci., 1 (2): 7-20.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Bülent Ünver

Füsun Erk'akan

Publication Date December 1, 2009
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2009Volume: 26 Issue: 4

Cite

APA Ünver, B. ., & Erk’akan, F. . (2009). Tödürge Gölü’ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772)’in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(4), 261-266.