BibTex RIS Cite

An Overview of Marketed Species and Market Premises in Samsun Wholesale Fish Maket in 2007-2010.

Year 2010, Volume: 27 Issue: 4, 161 - 164, 01.12.2010

Abstract

References

 • Anonim. 2010. Fisheries economy, production, amount and value exchanges (2009), (in Turkish). State Institute of Statistics Prime Ministry of Turkey, Ankara.
 • Akyol, O., F. Perçin. 2005. An investigation on fishes, marketing in İzmir fish market between 1993 and 2004, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 22 (1-2):125-128.
 • Dağdemir, V., A. Birinci. 1998. Aquaculture Production and Marketing in Turkey (in Turkish). III. Su Ürünleri Sempozyumu 10-12 Haziran 1998 Erzurum 619-626.
 • Dogan, K. 1997 Where in Fisheries Sector of the Turkish Economy, (in Turkish). SÜMDER Aralık 1997, Sayı 1. report, (in Turkish). Ankara. XIIV, 142 pp. ISBN:975-19-2714-5.
 • Erdoğan Sağlam, N., O. Akyol, T. Ceyhan. 2008. An evaluation on the species, marketing in Istanbul fish market between 1998 and 2007, (in Turkish) . Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 25 (2):169- 172.
 • Tekinay, A., A., M. Alpaslan, Ö. Özen, P. Akyüz, D. Güroy. 2002. A comparison between the records of Çanakkale Fish Market and fisheries production of Çanakkale Region from 1996 to 2001, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 19 (3-4):455- 463.
 • Timur M., K. Doğan. 1999. İstanbul (Turkey) fish auction hall and marketing, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri dergisi, 16 (1-2): 1-17.

Samsun Balık Halinde 2007-2010 Yılları Arasında İşlem Gören Türlerin İncelenmesi ve Hal İçerisindeki İşletmelere Genel Bir Bakış.

Year 2010, Volume: 27 Issue: 4, 161 - 164, 01.12.2010

Abstract

Bu çalışma, 2007-2010 yılları arasında Samsun Balık Hali’nde işlem gören balıkların yıllık miktar ve tür çeşitliliğini rapor etmektedir. Sonuçlar Türkiye’nin diğer üç büyük balık haliyle (İstanbul, İzmir, Çanakkale) karşılaştırılmıştır. Samsun balık halinde en yüksek miktarda işlem gören balıklar sırasıyla hamsi (%83,47), istavrit (%4,87), mezgit (%4,52), barbun (%0,57), palamut (%0,50), kefal (%0,42), lüfer (%0,42), tirsi (%0,14), sardalya (%0,04), kalkan (%0,003)’dır. 2007-2010 arasında ortalama satış miktarı 13194 ton olarak tespit edilmiştir. Samsun balık hali su ürünleri işletmelerinin kapasiteleri ve yatırım bedelleri incelenmiştir

References

 • Anonim. 2010. Fisheries economy, production, amount and value exchanges (2009), (in Turkish). State Institute of Statistics Prime Ministry of Turkey, Ankara.
 • Akyol, O., F. Perçin. 2005. An investigation on fishes, marketing in İzmir fish market between 1993 and 2004, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 22 (1-2):125-128.
 • Dağdemir, V., A. Birinci. 1998. Aquaculture Production and Marketing in Turkey (in Turkish). III. Su Ürünleri Sempozyumu 10-12 Haziran 1998 Erzurum 619-626.
 • Dogan, K. 1997 Where in Fisheries Sector of the Turkish Economy, (in Turkish). SÜMDER Aralık 1997, Sayı 1. report, (in Turkish). Ankara. XIIV, 142 pp. ISBN:975-19-2714-5.
 • Erdoğan Sağlam, N., O. Akyol, T. Ceyhan. 2008. An evaluation on the species, marketing in Istanbul fish market between 1998 and 2007, (in Turkish) . Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 25 (2):169- 172.
 • Tekinay, A., A., M. Alpaslan, Ö. Özen, P. Akyüz, D. Güroy. 2002. A comparison between the records of Çanakkale Fish Market and fisheries production of Çanakkale Region from 1996 to 2001, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 19 (3-4):455- 463.
 • Timur M., K. Doğan. 1999. İstanbul (Turkey) fish auction hall and marketing, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri dergisi, 16 (1-2): 1-17.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Naciye Erdoğan Sağlam

Cemil Sağlam

Publication Date December 1, 2010
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2010Volume: 27 Issue: 4

Cite

APA Sağlam, N. E. ., & Sağlam, C. . (2010). Samsun Balık Halinde 2007-2010 Yılları Arasında İşlem Gören Türlerin İncelenmesi ve Hal İçerisindeki İşletmelere Genel Bir Bakış. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(4), 161-164.