PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Detection of Larval Chironomidae (Diptera) Fauna in Marmara Island and Their Distribution.

Year 2010, Volume 27, Issue 2, 47 - 53, 01.06.2010

Abstract

References

 • Chernovskii, A. 1961. Identification of larvae of the midge family Tendipedidae. Fauna USSR, 31. (Trans. from Russian by Natl. Lending Library for Sci. Tech. Boston), 1–279.
 • Fittkau, E. J. und F. Reiss. 1978. Chironomidae, in Illies, J. (ed) - Limnofauna Europaea. Gustav Fischer Verlag. Stutt. 404-440.
 • Kılıç, Y. 1987. Gökçeada (İmroz) Lepidoptera faunasının tanımlanması. Anadolu Üniv. Fen Ed. Fak. Derg., Eskişehir, Vol. 1, pp. 5-13.
 • Okuş, E. 1989. Marmara Adası (kuzey) littoralinde yapılan araştırmalar. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 143-166.
 • Özkan, N. 2006a. The larval Chironomidae (Diptera) fauna of Gökçeada (Imbroz). G. U. Journal of Science. 19(2): 69-75.
 • Özkan, N. 2006b. The larval Chironomidae (Diptera) fauna of Bozcaada (Tenedos). G. U. Journal of Science. 19 (1): 1-12.
 • Polatdemir, N. ve Y. Şahin. 1997. Eskişehir ve çevresi durgunsu sistemleri Chironomidae (Diptera) larvaları. Tr. J. of Zoology, 212: 315–319: 252- 260.
 • Sublette, J. E. 1964. Chironomid Midges of California. II. Tanypodinae, Podonominae and Diamesinae. Project of the U.S. Nat. Mus. Vol. 115, N. 3481, S: 85 – 135.
 • Sublette, J. E. and M. F. Sublette. 1973. Family Chironomidae. A Catalog of the Diptera of the Oriental Region, Suborder Nematocera. Vol. I. S: 389 – 422.
 • Şahin, Y. 1984. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri akarsu ve göllerindeki Chironomidae (Diptera), larvalarının teşhisi ve dağılışları. Anadolu Üniv. Yay. No: 57, Fen Ed. Fak. Yay., No: 2, Eskişehir.
 • Şahin, Y. 1987. Marmara, Ege ve Sakarya Sistemi Akarsuları Chironomidae (Diptera) larvaları ve yayılışları. Doğa TU Zooloji Derg., 11 (3): 179– 188.
 • Şahin, Y., Tanatmış M. ve A. Küçük. 1988. Gökçeada faunası. Kısım I. Chironomidae larvaları. Anadolu Üniv., Fen Ed. Fak Derg., Eskişehir, Vol.1, pp. 1-15.
 • Şahin, Y. 1991. Türkiye Chironomidae potamofaunası. Tübitak – Proje No: TBAG-869 ve VHAG-347, 1-88.
 • Tunçdilek, N. 1987. Marmara Adaları. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 3471, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No. 7, İstanbul.
 • Yıldız, H. 1989. Marmara Adası’nda bakı koşullarının bitki örtüsü üzerindeki etkilerini ortaya koyan örnek bir çalışma. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 203-216.
 • Yüksek, A. 1989. Marmara Adası güney sahillerinin littoral biotası üzerine bir araştırma. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 203-216.

Marmara Adası Larval Chironomidae (Diptera) Faunasının Tespiti ve Yayılışları.

Year 2010, Volume 27, Issue 2, 47 - 53, 01.06.2010

Abstract

Marmara Adası’na 24-26.08.2010 tarihlerinde gerçekleştirilen arazi çalışması sırasında durgun su habitatlarından ve akarsulardan 24 lokaliteden çamur örnekleri toplanmıştır. Laboratuarda, organizmalar temizlendikten sonra mikroskop altında chironomid larvalarının tür teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Adada, 3 altfamilyaya ait 24 tür bulunmuştur. Bunlar içinde 17 tür Chironominae, 1 tür Orthocladiinae ve 6 tür Tanypodinae altfamilyalarına aittir. Türlerin tamamı Marmara Adası için, Einfeldia carbonaria (Meigen, 1804) türü ise Marmara Bölgesi için yeni kayıttır

References

 • Chernovskii, A. 1961. Identification of larvae of the midge family Tendipedidae. Fauna USSR, 31. (Trans. from Russian by Natl. Lending Library for Sci. Tech. Boston), 1–279.
 • Fittkau, E. J. und F. Reiss. 1978. Chironomidae, in Illies, J. (ed) - Limnofauna Europaea. Gustav Fischer Verlag. Stutt. 404-440.
 • Kılıç, Y. 1987. Gökçeada (İmroz) Lepidoptera faunasının tanımlanması. Anadolu Üniv. Fen Ed. Fak. Derg., Eskişehir, Vol. 1, pp. 5-13.
 • Okuş, E. 1989. Marmara Adası (kuzey) littoralinde yapılan araştırmalar. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 143-166.
 • Özkan, N. 2006a. The larval Chironomidae (Diptera) fauna of Gökçeada (Imbroz). G. U. Journal of Science. 19(2): 69-75.
 • Özkan, N. 2006b. The larval Chironomidae (Diptera) fauna of Bozcaada (Tenedos). G. U. Journal of Science. 19 (1): 1-12.
 • Polatdemir, N. ve Y. Şahin. 1997. Eskişehir ve çevresi durgunsu sistemleri Chironomidae (Diptera) larvaları. Tr. J. of Zoology, 212: 315–319: 252- 260.
 • Sublette, J. E. 1964. Chironomid Midges of California. II. Tanypodinae, Podonominae and Diamesinae. Project of the U.S. Nat. Mus. Vol. 115, N. 3481, S: 85 – 135.
 • Sublette, J. E. and M. F. Sublette. 1973. Family Chironomidae. A Catalog of the Diptera of the Oriental Region, Suborder Nematocera. Vol. I. S: 389 – 422.
 • Şahin, Y. 1984. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri akarsu ve göllerindeki Chironomidae (Diptera), larvalarının teşhisi ve dağılışları. Anadolu Üniv. Yay. No: 57, Fen Ed. Fak. Yay., No: 2, Eskişehir.
 • Şahin, Y. 1987. Marmara, Ege ve Sakarya Sistemi Akarsuları Chironomidae (Diptera) larvaları ve yayılışları. Doğa TU Zooloji Derg., 11 (3): 179– 188.
 • Şahin, Y., Tanatmış M. ve A. Küçük. 1988. Gökçeada faunası. Kısım I. Chironomidae larvaları. Anadolu Üniv., Fen Ed. Fak Derg., Eskişehir, Vol.1, pp. 1-15.
 • Şahin, Y. 1991. Türkiye Chironomidae potamofaunası. Tübitak – Proje No: TBAG-869 ve VHAG-347, 1-88.
 • Tunçdilek, N. 1987. Marmara Adaları. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 3471, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No. 7, İstanbul.
 • Yıldız, H. 1989. Marmara Adası’nda bakı koşullarının bitki örtüsü üzerindeki etkilerini ortaya koyan örnek bir çalışma. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 203-216.
 • Yüksek, A. 1989. Marmara Adası güney sahillerinin littoral biotası üzerine bir araştırma. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 203-216.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nurcan ÖZKAN This is me

Publication Date June 1, 2010
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2010, Volume 27, Issue 2

Cite

APA Özkan, N. (2010). Marmara Adası Larval Chironomidae (Diptera) Faunasının Tespiti ve Yayılışları. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 27 (2) , 47-53 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/4999/67661