Research Article
BibTex RIS Cite

Feeding properties of tench (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)) in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey)

Year 2012, Volume: 29 Issue: 4, 157 - 165, 01.12.2012

Abstract

Feeding biology of 249 tench (Tinca tinca) specimens varied between 0-VI years of age groups caught in Hirfanlı Dam Lake was investigated. The Geometric Index of Importance (GII) was used to determine food preferences of Tinca tinca. The monthly, seasonal and annual dependent preference of food of Tinca tinca were also investigated. Zooplanktonic (Copepoda, Rotifera, Cladocera, Ostracoda, Ephippium) and benthic (Chironomus, Oligochaeta, Gastropoda, Corethra, Gammarus) organisms along with extremities of these organisms, phytoplanktonic organisms (Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta), mud, detritus and fish eggs were determined in observed in the alimentary canal of fish. In this study algae were determined to be the most considerable food types which is followed by zooplanktonic and bentic organisms. 60 food items (44 organisms were plants and 16 were animals) were found in the alimentary canal of Tinca tinca. It was found the most feeding was occured in summer, fall, winter and spring, respectively. It was also found that the number of individuals with filled alimentary canal was higher in summer and fall months.

References

 • Alaş, A., Altındağ, A., Yılmaz, M., Kırpık, M.A., Ak, A., 2010. Feeding Habits of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Beyşehir Lake (Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10:187-194. doi:10.4194/trjfas.2010.0205
 • Assis, C.A., 1996. A generalised index for stomach contents analysis in fish. Scientia Marina, 60(2-3): 385-389.
 • Atasagun, S., 1991. Mogan (Ankara) Gölü’ndeki sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve kadife (Tinca tinca L., 1758) balıklarının besin tipleri ve beslenmelerinde mevsimsel değişimler (in Turkish with English abstract). Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 8-30.
 • Benzer, S. Ş., Gül, A., Yılmaz, M., 2007. The Feeding Biology of Tinca tinca L., 1758 Living in Hirfanlı Dam Lake. C. Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 28(1): 40-50.
 • Benzer, S. Ş., Gül, A., Yılmaz, M., 2009. The Feeding Biology of Tench (Tinca tinca L., 1758) Living in Kapulukaya Dam Lake. G. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3): 815-832.
 • Brönmark, C., 1994. Effect of tench and perch on interactions in a freshwaters, benthic food chain. Ecology, 75(6): 1818-1828. doi:10.2307/1939640
 • Büyükkuşoğlu, H.S., Öztekin, Z., 1996. Hirfanlı Baraj Gölü’nde yapılan avlanabilir stok ve avlak bölgelerinin tespiti çalışmaları (in Turkish). DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara, 3-15.
 • DSİ, 1973. Hirfanlı Baraj Gölü limnolojik etüd raporu (in Turkish). Devlet Su İşleri yayınları, Ankara, 51 pp.
 • Ergüden, A. S., Göksu, L. M.Z., 2012. Seyhan Baraj Gölü’nde (Adana) Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın Beslenme Rejimi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 71-76.
 • Giles, N., Street, M., Wright, R.M., 1990. Diet composition and prey preference of tench, Tinca tinca (L.), common bream, Abramis brama (L.), perch, Perca fluviatilis (L.) and roach, Rutilus rutilus (L.) in two constrasting gravel pit lakes: Potential trophic overlop with wildfowl. Journal of Fish Biology, 37: 945-947. doi:10.1111/j.1095-8649.1990.tb03598.x
 • Gonzales, G., Maze, R. A., Dominguez, J., Pena, J. C., 2000. Trophic ecology of the Tench, Tinca tinca in two different habitats in north-west of Spain. Cybium, 24(2): 123-138.
 • Grozev, G.K., Hubenova – Siderova, T., Paskaleva, E., 2000. Natural feeding of tench (Tinca tinca L.) at polyculture rearing in carp ponds. Bulgarian Journal of Agriculture Science, 6: 209-214.
 • Güner, H., Aysel, V. 1991. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Cilt I. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Bornova, İzmir, Kitaplar Serisi No: 108, 59- 228 (in Turkish).
 • Hubenova–Siderova, T., Grozev, G., Hadjinilolova, L., Grozev, G., Paskaleva, E. 1995. Tench reproduction and biology in pond culture in Bulgaria. Polskie Archiwum Hydrobilogii, 42 (1-2): 197-206.
 • Lagler, K.F., 1956. Freshwater Fishery Biology. W.M.C. Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa, 421 pp.
 • Needham, J.G., Needham, P.R., 1966. A Guide to the Study of Freshwater Biology 5th ed., Holden-day, Inc., San Francisco, 108 pp.
 • Pennak, R.W., 1953. Freshwater Invertebrates of the United States. The Ronald Press Company, New York, 321-495.
 • Perrow, M.R., Jowitt, J.D., Johnson, S.R., 1996. Factors affecting the habitat selection of tench in a shallow eutrophic lake. Journal of Fish Biology, 48: 859-870. doi:10.1111/j.1095-8649.1996.tb01481.x
 • Petridis, D., 1990. The influence grass carp on habitat structure and its subsequent effect on the diet of tench. Journal of Fish Biology, 36: 533-544. doi:10.1111/j.1095- 8649.1990.tb03555.x
 • Reynolds, C.S., Huszar, V., Kruk, C., Naselli–Flores, L., Melo, S., 2002. Towards a functional classification of the freshwater phytoplankton. Journal of Plankton Research, 24(5): 417-428. doi:10.1093/plankt/24.5.417
 • Türker, H., 2006. The feeding habits and assimilation efficiencies of three Cyprinid species in Lake Gölköy (Bolu- Turkey). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2(1): 37-45.
 • Weatherley, A.H., 1959. Some features of the biology of the tench (Tinca tinca L.) in Tasmania. The Journal of Animal Ecology, 28:73-88. doi:10.2307/2015
 • Windell, J.T., Bowen, S.H., 1978. Methods for study of fish diets based on analysis of stomach contents. In: Methods for Assessment of Fish Production in Freshwater, 3rd ed., IPM Handbook Blackwell, Oxford, 219–226.
 • Wright, R.M., Giles, N., 1991. The population biology of tench, Tinca tinca (L.) in two gravel pit lakes. Journal of Fish Biology, 38: 17-28. doi:10.1111/j.1095-8649.1991.tb03087.x

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir, Türkiye)’nde yaşayan kadife balığı (Tinca tinca (Linnaeus, 1758))’nın beslenme özellikleri

Year 2012, Volume: 29 Issue: 4, 157 - 165, 01.12.2012

Abstract

Hirfanlı Baraj Gölü’nden avlanan ve 0-VI yaş grupları arasında dağılım gösteren 249 adet Kadife balığı (Tinca tinca)’nın beslenme biyolojisi incelenmiştir. Tinca tinca’nın besin tercihinin tespit edilebilmesi için Geometrik Önem İndeksi (GII) metodu kullanılmıştır. Ayrıca balığın besin tercihindeki aylık, mevsimlik ve yıllık değişim de incelenmiştir. Balıkların sindirim kanalında zooplanktonik (Copepoda, Rotifera, Cladocera, Ostracoda, Ephippium) ve bentik (Chironomus, Oligochaeta, Gastropoda, Corethra, Gammarus) organizmalar ile bunlara ait ekstremite parçaları, fitoplanktonik organizmalar (Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta), çamur, detritus ve balık yumurtası tespit edilmiştir. Bu çalışmada alglerin en çok tercih edilen besin tipi olduğu, bunu zooplanktonik ve bentik organizmaların takip ettiği belirlenmiştir. Tinca tinca’nın sindirim kanalında 44’ü bitkisel 16’sı hayvansal olmak üzere toplam 60 besin çeşidi saptanmıştır. Beslenmenin en fazla olduğu mevsimler sırasıyla yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar olarak saptanmıştır. Sindirim kanalı dolu birey sayısı yaz ve sonbahar aylarında daha fazla bulunmuştur

References

 • Alaş, A., Altındağ, A., Yılmaz, M., Kırpık, M.A., Ak, A., 2010. Feeding Habits of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Beyşehir Lake (Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10:187-194. doi:10.4194/trjfas.2010.0205
 • Assis, C.A., 1996. A generalised index for stomach contents analysis in fish. Scientia Marina, 60(2-3): 385-389.
 • Atasagun, S., 1991. Mogan (Ankara) Gölü’ndeki sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve kadife (Tinca tinca L., 1758) balıklarının besin tipleri ve beslenmelerinde mevsimsel değişimler (in Turkish with English abstract). Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 8-30.
 • Benzer, S. Ş., Gül, A., Yılmaz, M., 2007. The Feeding Biology of Tinca tinca L., 1758 Living in Hirfanlı Dam Lake. C. Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 28(1): 40-50.
 • Benzer, S. Ş., Gül, A., Yılmaz, M., 2009. The Feeding Biology of Tench (Tinca tinca L., 1758) Living in Kapulukaya Dam Lake. G. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3): 815-832.
 • Brönmark, C., 1994. Effect of tench and perch on interactions in a freshwaters, benthic food chain. Ecology, 75(6): 1818-1828. doi:10.2307/1939640
 • Büyükkuşoğlu, H.S., Öztekin, Z., 1996. Hirfanlı Baraj Gölü’nde yapılan avlanabilir stok ve avlak bölgelerinin tespiti çalışmaları (in Turkish). DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara, 3-15.
 • DSİ, 1973. Hirfanlı Baraj Gölü limnolojik etüd raporu (in Turkish). Devlet Su İşleri yayınları, Ankara, 51 pp.
 • Ergüden, A. S., Göksu, L. M.Z., 2012. Seyhan Baraj Gölü’nde (Adana) Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın Beslenme Rejimi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 71-76.
 • Giles, N., Street, M., Wright, R.M., 1990. Diet composition and prey preference of tench, Tinca tinca (L.), common bream, Abramis brama (L.), perch, Perca fluviatilis (L.) and roach, Rutilus rutilus (L.) in two constrasting gravel pit lakes: Potential trophic overlop with wildfowl. Journal of Fish Biology, 37: 945-947. doi:10.1111/j.1095-8649.1990.tb03598.x
 • Gonzales, G., Maze, R. A., Dominguez, J., Pena, J. C., 2000. Trophic ecology of the Tench, Tinca tinca in two different habitats in north-west of Spain. Cybium, 24(2): 123-138.
 • Grozev, G.K., Hubenova – Siderova, T., Paskaleva, E., 2000. Natural feeding of tench (Tinca tinca L.) at polyculture rearing in carp ponds. Bulgarian Journal of Agriculture Science, 6: 209-214.
 • Güner, H., Aysel, V. 1991. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Cilt I. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Bornova, İzmir, Kitaplar Serisi No: 108, 59- 228 (in Turkish).
 • Hubenova–Siderova, T., Grozev, G., Hadjinilolova, L., Grozev, G., Paskaleva, E. 1995. Tench reproduction and biology in pond culture in Bulgaria. Polskie Archiwum Hydrobilogii, 42 (1-2): 197-206.
 • Lagler, K.F., 1956. Freshwater Fishery Biology. W.M.C. Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa, 421 pp.
 • Needham, J.G., Needham, P.R., 1966. A Guide to the Study of Freshwater Biology 5th ed., Holden-day, Inc., San Francisco, 108 pp.
 • Pennak, R.W., 1953. Freshwater Invertebrates of the United States. The Ronald Press Company, New York, 321-495.
 • Perrow, M.R., Jowitt, J.D., Johnson, S.R., 1996. Factors affecting the habitat selection of tench in a shallow eutrophic lake. Journal of Fish Biology, 48: 859-870. doi:10.1111/j.1095-8649.1996.tb01481.x
 • Petridis, D., 1990. The influence grass carp on habitat structure and its subsequent effect on the diet of tench. Journal of Fish Biology, 36: 533-544. doi:10.1111/j.1095- 8649.1990.tb03555.x
 • Reynolds, C.S., Huszar, V., Kruk, C., Naselli–Flores, L., Melo, S., 2002. Towards a functional classification of the freshwater phytoplankton. Journal of Plankton Research, 24(5): 417-428. doi:10.1093/plankt/24.5.417
 • Türker, H., 2006. The feeding habits and assimilation efficiencies of three Cyprinid species in Lake Gölköy (Bolu- Turkey). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2(1): 37-45.
 • Weatherley, A.H., 1959. Some features of the biology of the tench (Tinca tinca L.) in Tasmania. The Journal of Animal Ecology, 28:73-88. doi:10.2307/2015
 • Windell, J.T., Bowen, S.H., 1978. Methods for study of fish diets based on analysis of stomach contents. In: Methods for Assessment of Fish Production in Freshwater, 3rd ed., IPM Handbook Blackwell, Oxford, 219–226.
 • Wright, R.M., Giles, N., 1991. The population biology of tench, Tinca tinca (L.) in two gravel pit lakes. Journal of Fish Biology, 38: 17-28. doi:10.1111/j.1095-8649.1991.tb03087.x
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Özlem Ablak Gürbüz

Mehmet Yılmaz

Ali Gül

Publication Date December 1, 2012
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2012Volume: 29 Issue: 4

Cite

APA Gürbüz, Ö. A. ., Yılmaz, M. ., & Gül, A. . (2012). Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir, Türkiye)’nde yaşayan kadife balığı (Tinca tinca (Linnaeus, 1758))’nın beslenme özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(4), 157-165.