BibTex RIS Cite

The research on the population of Chelonia mydas and Caretta caretta nesting on Kazanlı Beach (Mersin) in 2006 nesting season.

Year 2013, Volume: 30 Issue: 2, 51 - 59, 01.06.2013

Abstract

References

 • a*: Kasparek vd. (2001); b*: Sönmez ve Yalçın-Özdilek (2008); c*: Ergene vd. (2006); d*: Canbolat vd. (2005); e*: Elmaz ve Kalay (2006) 213 403 21.7 14 3 3.4 4 33.8 31.5 66 62.7 100.8 a* b* c* d* e*
 • üreme sezonunda Kazanlı Kumsalı’nda hesaplanan ortalama yuva derinliği (ölçümü alınan 315 C. mydas yuvasında ortalama yuva derinliği 78.46 cm) ile diğer çalışmalarda (Canbolat, 2004b; Yerli ve Demirayak, 1996; Sönmez, 2006; Yalçın-Özdilek ve Sönmez, 2006; Ergene vd., 2009; Ergene vd., 2010) saptanmış olan ortalama yuva derinliklerinin 70 ile 80 cm arasında değişim gösterdiği ve bunun da Chelonia mydas için belirtilen ortalama yuva derinliği ile uyumlu olduğu görülmektedir.
 • hesaplanmış olan ortalama kuluçka büyüklüklerine yakın olduğu görülürken, Alata Kumsalı’nda 2005 üreme sezonunda Ergene vd. (2009) tarafından hesaplanan ortalama yumurta sayısı [131.06±32.64 (min. 62 – maks. 191); n=18 ]’ndan düşük çıkmıştır. yumurta sayısı değerinin yukarıda bahsedilen
 • Kazanlı Kumsalı’nın özellikle C. mydas türü için yuvalama yoğunluğu açısından Doğu Akdeniz’de önemli bir yuvalama alanı olduğu daha önce yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu sebeple bu önemli alanın korunmasına yönelik daha önceki araştırmacılar (Carswell, 1992; Ozaner, 1993; Durmuş, 1998; Baran ve Kasparek, 1989; Altan ve Kasparek, 2000; Kasparek vd., 2001; Aureggi, 2001; Oruç vd., 2003; Canbolat, 2004b; Kasparek, 2005; Elmaz ve Kalay, 2006; Ergene vd., 2006) tarafından da belirtilen sorunların çözümüne
 • Kazanlı Kumsalı’nda deniz kaplumbağası populasyonlarını izleme, koruma çalışmalarının ve bilimsel araştırmaların devam ettirilmesi, özellikle Chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları açısından birinci derece öneme sahip bu kumsal için çok önemlidir. Kumsal kullanımını ve kumsal kayıplarını önleyecek geçerli bir yönetim planı oluşturulması ve bu plan doğrultusunda hareket edilerek hem canlının hem de ekosistemin korunmasının etkin bir hale getirilmesi koruma çalışmalarına büyük destek sağlayacaktır. TEŞEKKÜR
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Müd., Mersin Şube Müd.’ne, yerel yetkililere, arazi çalışmalarımıza katılan Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerine teşekkür ederiz. KAYNAKLAR
 • Altan, T., Kasparek, M., 2000. Status and protection of the green turtle, Chelonia mydas, at Kazanlı, Turkey. Report, unpubl., Life Project, Çukurova Delta Biosphere Reserve, Heidelberg, 12 p.
 • Aureggi, M., 2001. Green turtle monitoring programme Kazanlı beach, Turkey. UNEP, Mediterranean Action Plan, Regional Activity Centre for Specially Protected Areas-Boulevard de l'Environnement, BP 337-1080 Cedex-Tunisie.
 • Baran, İ., Kasparek, M., 1989. Marine turtles Turkey, status survey 1988 and recommendation for conservation and management. Prepared by WWF, Hedielberg, 123 p.
 • Baran, İ., Durmuş, S.H., Atatür, M.K., 1991. On Chelonia mydas (L.) (Reptilia: Chelonia) Population at Mersin-Kazanlı Region. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 15:185–194.
 • Baran, İ., Durmuş, H., Çevik, E., Üçüncü, S., Canbolat, A.F., 1992. Determining the stock of marine turtles of Turkey (in Turkish with English abstract). Doğa-Turkish Journal of Zoology, 16:119-139.
 • Baran, İ., Durmuş, S.H., Ilgaz, Ç., 2002. İçel-Kazanlı Kumsalı deniz kaplumbağası populasyonunun izlenmesi III. alt projesi Nihai Rapor. Çevre Bakanlığı, Ankara.
 • Başoğlu, M. 1973. Sea turtles and the species found along the coast of neighboring countries. Türk Biyoloji Dergisi, 23:12–21.
 • Canbolat, A.F., 2004a. A review of sea turtle nesting activity along the Mediterranean coast of Turkey. Biological Conservation, 116.81-91. doi:10.1016/S0006-3207(03)00179-4
 • Canbolat, A.F., 2004b. The Project of assessment of effects on sea turtles, the Sub-project of Bio-ecological Researches, the Project of the Monitoring of Sea Turtle Population in Kazanlı beach 2003 (in Turkish). Report No: II.2, The Report of Results, Ankara.
 • Canbolat, A.F., Atatunç, K., Candan, O., Barcak, D., 2005. A new green turtle (Chelonia mydas) nesting site in the Mediterranean: Sugözü beaches, Adana (Turkey). The Second Mediterranean Conference on Sea Turtles, 4-7 May 2005, Kemer, Antalya, Book of Abstracts, 65 p.
 • Carswell, A., 1992. Kazanlı Sea Turtle Rescue Project 1992 (in Turkish). DHKD Report, 20p.
 • Coley, S.J., Smart, A.C., 1992. The Nesting Success of Green Turtles on beaches
 • doi:10.1017/S0030605300023607 Turkey. Oryx,
 • :165-171. Kaska, Y., Baran, İ., Ilgaz, Ç., Türkozan, O., Öz, M., Erdoğan, A., 2005. An estimation of the total nesting activity of sea turtles in Turkey. In: Coyne, M.S., Clark, R.D. (Compilers), Proceedings of the Twenty-First Annual Sea Turtle Biology and Conservation, NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFCS-528, Miami, pp 204-205.
 • Kasparek, M., Godley, B.J., Broderick, A.C., 2001. Nesting of the green turtle, Chelonia mydas, in the Mediterranean: A review of status and conservation needs. Zoology in the Middle East, 24:45-74. doi:10.1080/09397140.2001.10637885
 • Kasparek, M., 2005. Report on green turtle (Chelonia mydas) conservation monitoring in Kazanlı, Turkey. Report by the NGO, Document prepared by MEDASSET (The Mediterranean Association to Save the Sea Turtles), The 25th Meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention), T-PVS/Files, 28 Nov. - 01 Dec. 2005, Strasbourg, 10 p.
 • Langeveld, M., Sarıgül, G., 1988. Sea turtles nesting on the beaches of Southeast Turkey. Report to the Society for the Advancement of Oceanography in the Netherlands (SBNO), Amsterdam, The Netherlands, 12+xi pp.
 • Margaritoulis, D., Argano, R., Baran, İ., Bentivegna, F., Bradai, M.N., Caminas, J.A., Casale, P., Metrio, G.D., Demetropoulos, A., Gerosa, G., Godley, B.J., Haddoud, D.A., Houghton, J., Laurent, L., Lazar, B., 2003. Loggerhead turtles in the Mediterranean Sea: Present knowledge and conservation perspectives, In: Bolten A.B., Witherington B.E. (eds), Loggerhead Sea Turtles, Smithsonian Books, Washington D.C.USA, pp 175-198.
 • MEDASSET, 2000. Habitat assessment of the remaining significant nesting sites of the green turtle (Chelonia mydas) on the Turkish Mediterranean coast: Kazanlı, Akyatan and Samandağı. Rep.for Bern Convention, T- PVS, (2000), 56 p.
 • Oruç, A., Türkozan, O., Durmuş, S.H., 2003. Following the marine turtles, The nesting beaches of marine turtles (in Turkish). The Evaluation Report 2003, WWF – Turkiye, İstanbul, Turkiye, 96 p.
 • Ozaner, S., 1993. Research on the coastal erosion at Anamur-Kazanlı (Mersin) and Samandağ (Antakya) beaches (in Turkish).Tubitak, Projet no: Debag-62. Ankara 50 p.
 • Smart, A.C., Coley, S.J., 1990. Kazanlı turtle project 1990. Department of Zoology, University of Leicester, U.K., Unpubl. report.
 • Sönmez, B., 2006. Evaluation of efficiency of the applied conservation techniques for sea turtles nests that are under flood and erosion problems at Samandağ Coasts (in Turkish with English abstract). MSc Thesis, Mustafa Kemal University, Antakya.
 • Sönmez, B., Yalçın-Özdilek, Ş., 2008. The surveys of sea turtle area conservation (Chelonia mydas and Caretta caretta) in the Samandağ beach (in Turkish). Samandağ Union of Village Delivery Service, Samandağ, Hatay, 24 p.
 • Türkozan, O., Yılmaz, C., Oruç, A., 2006. Research, monitoring and conservation of marine turtles (Caretta caretta, Chelonia mydas) and the nile soft shell turtle (Trionyx triunguis) at Tuzla, Akyatan and Yumurtalık beaches nature reserve. Report (in Turkish). WWF-Turkey, İstanbul, Turkey.
 • Türkozan, O., Kaska, Y., 2010. Sea Turtles in the Mediterranean: distribution, threats and conservation priorities. Casale, P. and Margaritoulis, D. (Eds), IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group, Gland, Switzerland, pp 257-293.
 • Yalçın, Ş., 2003. Evalution of consevation programme for Chelonia mydas in Samandağ coast: A two- evalution of consevation programme for Chelonia mydas in Samandağ coast: A two-year study of monitoring on green sea turtles. Proceeding of the International Conferance Research and Assessment, Bucharest, Romania, pp 5-12.
 • Yalçın, Ş., Sönmez, B., Kayıkçı, S., 2003. The report of monitoring and conservation studies of sea turtles (Chelonia mydas and Caretta caretta) in Samandağ in 2001 and 2002 nesting seasons (in Turkish). Antakya- Hatay, 26 p.
 • Yalçın-Özdilek, Ş., Sönmez, B., Özdilek, H.G., Kaska, Y., Ozaner, F.S., Sangün, M.K., 2005. Determination of the effects of some physical and chemical parameters on the distribution and density of nests and sex determination of green turtles (Chelonia mydas L., 1758) in Samandağ beach and the application of a training programme (in Turkish). The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Project No: 103Y058, Ankara (unpublished).
 • Yalçın-Özdilek, Ş., Sönmez, B., 2006. The assessment of conservation results for green turtles (Chelonia mydas) in Samandağ coasts in 2000- 2003 (in Turkish). Proceedings of the First National Symposium on Marine Turtles, 4-5 December 2003, İstanbul, WWF-Turkey, pp 76-81.
 • Yerli, S.V., Demirayak, F.,1996. An assessment on the marine turtles and nesting beaches of Turkey (in Turkish).DHKD,CMS Report No.96/4,İstanbul, 129 p.
 • Yerli, S.V., Canbolat, A.F., 1998a. Principles of the management plan for the protection of sea turtles in the East Mediterranean Coasts of Turkey (in Turkish with English abstract). Ministry of Environment, GDEP Publication, Ankara, 88 p.
 • Yerli, S., Canbolat, A.F., 1998b. Results of a 1996 survey of Chelonia in Turkey. Marine Turtle Newsletter, 79:9-11.
 • Yılmaz, C., Türkozan, O., Oruç, A., Türkecan, O., 2007. The survey of the research, monitoring and conservation of sea turtles (Chelonia mydas and Caretta caretta) and soft shelled nile turtle (Trionyx triunguis) populations in the nature reserve areas Tuzla, Akyatan and Yumurtalık beaches (in Turkish). WWF-Turkey
 • Yılmaz, C., Türkozan, O., Oruç, A., 2008. The survey of the research, monitoring and conservation of sea turtles (Chelonia mydas and Caretta caretta) and soft shelled nile turtle (Trionyx triunguis) populations in the nature reserve areas Tuzla, Akyatan and Yumurtalık beaches (in Turkish). WWF-Turkey.

Kazanlı Kumsalı'na (Mersin) yuva yapan Chelonia mydas ve Caretta caretta populasyonlarının 2006 üreme sezonunda araştırılması

Year 2013, Volume: 30 Issue: 2, 51 - 59, 01.06.2013

Abstract

Bu çalışmada, 2006 üreme sezonunda Mersin ilinde bulunan Kazanlı Kumsalı’na yuva yapan Chelonia mydas ve Caretta caretta populasyonları incelenmiştir. Yapılan çalışmada 385 C. mydas ve 11 C. caretta yuvası tespit edilmiştir. 4.5 km uzunluğundaki kumsalda her iki tür için yuva yoğunluğu, ortalama yumurta sayısı, yuvadaki yavru başarı oranı, denize ulaşan yavru başarı oranı, denize ulaşan yavru sayısının toplam yumurta sayısına oranı hesaplanmıştır. Ayrıca kumsalda 22 ölü C. caretta ve 4 ölü Trionyx triunguis bireyi bulunmuştur

References

 • a*: Kasparek vd. (2001); b*: Sönmez ve Yalçın-Özdilek (2008); c*: Ergene vd. (2006); d*: Canbolat vd. (2005); e*: Elmaz ve Kalay (2006) 213 403 21.7 14 3 3.4 4 33.8 31.5 66 62.7 100.8 a* b* c* d* e*
 • üreme sezonunda Kazanlı Kumsalı’nda hesaplanan ortalama yuva derinliği (ölçümü alınan 315 C. mydas yuvasında ortalama yuva derinliği 78.46 cm) ile diğer çalışmalarda (Canbolat, 2004b; Yerli ve Demirayak, 1996; Sönmez, 2006; Yalçın-Özdilek ve Sönmez, 2006; Ergene vd., 2009; Ergene vd., 2010) saptanmış olan ortalama yuva derinliklerinin 70 ile 80 cm arasında değişim gösterdiği ve bunun da Chelonia mydas için belirtilen ortalama yuva derinliği ile uyumlu olduğu görülmektedir.
 • hesaplanmış olan ortalama kuluçka büyüklüklerine yakın olduğu görülürken, Alata Kumsalı’nda 2005 üreme sezonunda Ergene vd. (2009) tarafından hesaplanan ortalama yumurta sayısı [131.06±32.64 (min. 62 – maks. 191); n=18 ]’ndan düşük çıkmıştır. yumurta sayısı değerinin yukarıda bahsedilen
 • Kazanlı Kumsalı’nın özellikle C. mydas türü için yuvalama yoğunluğu açısından Doğu Akdeniz’de önemli bir yuvalama alanı olduğu daha önce yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu sebeple bu önemli alanın korunmasına yönelik daha önceki araştırmacılar (Carswell, 1992; Ozaner, 1993; Durmuş, 1998; Baran ve Kasparek, 1989; Altan ve Kasparek, 2000; Kasparek vd., 2001; Aureggi, 2001; Oruç vd., 2003; Canbolat, 2004b; Kasparek, 2005; Elmaz ve Kalay, 2006; Ergene vd., 2006) tarafından da belirtilen sorunların çözümüne
 • Kazanlı Kumsalı’nda deniz kaplumbağası populasyonlarını izleme, koruma çalışmalarının ve bilimsel araştırmaların devam ettirilmesi, özellikle Chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları açısından birinci derece öneme sahip bu kumsal için çok önemlidir. Kumsal kullanımını ve kumsal kayıplarını önleyecek geçerli bir yönetim planı oluşturulması ve bu plan doğrultusunda hareket edilerek hem canlının hem de ekosistemin korunmasının etkin bir hale getirilmesi koruma çalışmalarına büyük destek sağlayacaktır. TEŞEKKÜR
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Müd., Mersin Şube Müd.’ne, yerel yetkililere, arazi çalışmalarımıza katılan Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerine teşekkür ederiz. KAYNAKLAR
 • Altan, T., Kasparek, M., 2000. Status and protection of the green turtle, Chelonia mydas, at Kazanlı, Turkey. Report, unpubl., Life Project, Çukurova Delta Biosphere Reserve, Heidelberg, 12 p.
 • Aureggi, M., 2001. Green turtle monitoring programme Kazanlı beach, Turkey. UNEP, Mediterranean Action Plan, Regional Activity Centre for Specially Protected Areas-Boulevard de l'Environnement, BP 337-1080 Cedex-Tunisie.
 • Baran, İ., Kasparek, M., 1989. Marine turtles Turkey, status survey 1988 and recommendation for conservation and management. Prepared by WWF, Hedielberg, 123 p.
 • Baran, İ., Durmuş, S.H., Atatür, M.K., 1991. On Chelonia mydas (L.) (Reptilia: Chelonia) Population at Mersin-Kazanlı Region. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 15:185–194.
 • Baran, İ., Durmuş, H., Çevik, E., Üçüncü, S., Canbolat, A.F., 1992. Determining the stock of marine turtles of Turkey (in Turkish with English abstract). Doğa-Turkish Journal of Zoology, 16:119-139.
 • Baran, İ., Durmuş, S.H., Ilgaz, Ç., 2002. İçel-Kazanlı Kumsalı deniz kaplumbağası populasyonunun izlenmesi III. alt projesi Nihai Rapor. Çevre Bakanlığı, Ankara.
 • Başoğlu, M. 1973. Sea turtles and the species found along the coast of neighboring countries. Türk Biyoloji Dergisi, 23:12–21.
 • Canbolat, A.F., 2004a. A review of sea turtle nesting activity along the Mediterranean coast of Turkey. Biological Conservation, 116.81-91. doi:10.1016/S0006-3207(03)00179-4
 • Canbolat, A.F., 2004b. The Project of assessment of effects on sea turtles, the Sub-project of Bio-ecological Researches, the Project of the Monitoring of Sea Turtle Population in Kazanlı beach 2003 (in Turkish). Report No: II.2, The Report of Results, Ankara.
 • Canbolat, A.F., Atatunç, K., Candan, O., Barcak, D., 2005. A new green turtle (Chelonia mydas) nesting site in the Mediterranean: Sugözü beaches, Adana (Turkey). The Second Mediterranean Conference on Sea Turtles, 4-7 May 2005, Kemer, Antalya, Book of Abstracts, 65 p.
 • Carswell, A., 1992. Kazanlı Sea Turtle Rescue Project 1992 (in Turkish). DHKD Report, 20p.
 • Coley, S.J., Smart, A.C., 1992. The Nesting Success of Green Turtles on beaches
 • doi:10.1017/S0030605300023607 Turkey. Oryx,
 • :165-171. Kaska, Y., Baran, İ., Ilgaz, Ç., Türkozan, O., Öz, M., Erdoğan, A., 2005. An estimation of the total nesting activity of sea turtles in Turkey. In: Coyne, M.S., Clark, R.D. (Compilers), Proceedings of the Twenty-First Annual Sea Turtle Biology and Conservation, NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFCS-528, Miami, pp 204-205.
 • Kasparek, M., Godley, B.J., Broderick, A.C., 2001. Nesting of the green turtle, Chelonia mydas, in the Mediterranean: A review of status and conservation needs. Zoology in the Middle East, 24:45-74. doi:10.1080/09397140.2001.10637885
 • Kasparek, M., 2005. Report on green turtle (Chelonia mydas) conservation monitoring in Kazanlı, Turkey. Report by the NGO, Document prepared by MEDASSET (The Mediterranean Association to Save the Sea Turtles), The 25th Meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention), T-PVS/Files, 28 Nov. - 01 Dec. 2005, Strasbourg, 10 p.
 • Langeveld, M., Sarıgül, G., 1988. Sea turtles nesting on the beaches of Southeast Turkey. Report to the Society for the Advancement of Oceanography in the Netherlands (SBNO), Amsterdam, The Netherlands, 12+xi pp.
 • Margaritoulis, D., Argano, R., Baran, İ., Bentivegna, F., Bradai, M.N., Caminas, J.A., Casale, P., Metrio, G.D., Demetropoulos, A., Gerosa, G., Godley, B.J., Haddoud, D.A., Houghton, J., Laurent, L., Lazar, B., 2003. Loggerhead turtles in the Mediterranean Sea: Present knowledge and conservation perspectives, In: Bolten A.B., Witherington B.E. (eds), Loggerhead Sea Turtles, Smithsonian Books, Washington D.C.USA, pp 175-198.
 • MEDASSET, 2000. Habitat assessment of the remaining significant nesting sites of the green turtle (Chelonia mydas) on the Turkish Mediterranean coast: Kazanlı, Akyatan and Samandağı. Rep.for Bern Convention, T- PVS, (2000), 56 p.
 • Oruç, A., Türkozan, O., Durmuş, S.H., 2003. Following the marine turtles, The nesting beaches of marine turtles (in Turkish). The Evaluation Report 2003, WWF – Turkiye, İstanbul, Turkiye, 96 p.
 • Ozaner, S., 1993. Research on the coastal erosion at Anamur-Kazanlı (Mersin) and Samandağ (Antakya) beaches (in Turkish).Tubitak, Projet no: Debag-62. Ankara 50 p.
 • Smart, A.C., Coley, S.J., 1990. Kazanlı turtle project 1990. Department of Zoology, University of Leicester, U.K., Unpubl. report.
 • Sönmez, B., 2006. Evaluation of efficiency of the applied conservation techniques for sea turtles nests that are under flood and erosion problems at Samandağ Coasts (in Turkish with English abstract). MSc Thesis, Mustafa Kemal University, Antakya.
 • Sönmez, B., Yalçın-Özdilek, Ş., 2008. The surveys of sea turtle area conservation (Chelonia mydas and Caretta caretta) in the Samandağ beach (in Turkish). Samandağ Union of Village Delivery Service, Samandağ, Hatay, 24 p.
 • Türkozan, O., Yılmaz, C., Oruç, A., 2006. Research, monitoring and conservation of marine turtles (Caretta caretta, Chelonia mydas) and the nile soft shell turtle (Trionyx triunguis) at Tuzla, Akyatan and Yumurtalık beaches nature reserve. Report (in Turkish). WWF-Turkey, İstanbul, Turkey.
 • Türkozan, O., Kaska, Y., 2010. Sea Turtles in the Mediterranean: distribution, threats and conservation priorities. Casale, P. and Margaritoulis, D. (Eds), IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group, Gland, Switzerland, pp 257-293.
 • Yalçın, Ş., 2003. Evalution of consevation programme for Chelonia mydas in Samandağ coast: A two- evalution of consevation programme for Chelonia mydas in Samandağ coast: A two-year study of monitoring on green sea turtles. Proceeding of the International Conferance Research and Assessment, Bucharest, Romania, pp 5-12.
 • Yalçın, Ş., Sönmez, B., Kayıkçı, S., 2003. The report of monitoring and conservation studies of sea turtles (Chelonia mydas and Caretta caretta) in Samandağ in 2001 and 2002 nesting seasons (in Turkish). Antakya- Hatay, 26 p.
 • Yalçın-Özdilek, Ş., Sönmez, B., Özdilek, H.G., Kaska, Y., Ozaner, F.S., Sangün, M.K., 2005. Determination of the effects of some physical and chemical parameters on the distribution and density of nests and sex determination of green turtles (Chelonia mydas L., 1758) in Samandağ beach and the application of a training programme (in Turkish). The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Project No: 103Y058, Ankara (unpublished).
 • Yalçın-Özdilek, Ş., Sönmez, B., 2006. The assessment of conservation results for green turtles (Chelonia mydas) in Samandağ coasts in 2000- 2003 (in Turkish). Proceedings of the First National Symposium on Marine Turtles, 4-5 December 2003, İstanbul, WWF-Turkey, pp 76-81.
 • Yerli, S.V., Demirayak, F.,1996. An assessment on the marine turtles and nesting beaches of Turkey (in Turkish).DHKD,CMS Report No.96/4,İstanbul, 129 p.
 • Yerli, S.V., Canbolat, A.F., 1998a. Principles of the management plan for the protection of sea turtles in the East Mediterranean Coasts of Turkey (in Turkish with English abstract). Ministry of Environment, GDEP Publication, Ankara, 88 p.
 • Yerli, S., Canbolat, A.F., 1998b. Results of a 1996 survey of Chelonia in Turkey. Marine Turtle Newsletter, 79:9-11.
 • Yılmaz, C., Türkozan, O., Oruç, A., Türkecan, O., 2007. The survey of the research, monitoring and conservation of sea turtles (Chelonia mydas and Caretta caretta) and soft shelled nile turtle (Trionyx triunguis) populations in the nature reserve areas Tuzla, Akyatan and Yumurtalık beaches (in Turkish). WWF-Turkey
 • Yılmaz, C., Türkozan, O., Oruç, A., 2008. The survey of the research, monitoring and conservation of sea turtles (Chelonia mydas and Caretta caretta) and soft shelled nile turtle (Trionyx triunguis) populations in the nature reserve areas Tuzla, Akyatan and Yumurtalık beaches (in Turkish). WWF-Turkey.
There are 41 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Serap Ergene

Cemil Aymak

Aşkın Hasan Uçar

Yasemin Kaçar

Publication Date June 1, 2013
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2013Volume: 30 Issue: 2

Cite

APA Ergene, S. ., Aymak, C. ., Uçar, A. H. ., Kaçar, Y. . (2013). Kazanlı Kumsalı’na (Mersin) yuva yapan Chelonia mydas ve Caretta caretta populasyonlarının 2006 üreme sezonunda araştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30(2), 51-59.