Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Yenişakran (Çandarlı Körfezi, Ege Denizi) kıyı balıkçılığının mevsimsel av kompozisyonu ve birim çaba başına düşen av miktarları

Year 2020, Volume 37, Issue 1, 9 - 14, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.02

AbstractBu çalışma, Yenişakran, Çandarlı Körfezi (Ege Denizi)'nde bir kıyı balıkçısının 2017 - 2018 yılları arasında günlük balıkçılık seferleri boyunca balık av kayıtlarını sunmaktadır. Balıkçı, yıl boyunca hem uzatma ağını hem de paragatı kumlu ve deniz çayırlarıyla kaplı tabanda 5-25 m derinliklerde kullanmaktadır. Böylece hem uzatma ağından hem de paragattan toplam 39 tür belirlenmiştir. Ortalama birim çaba başına av (CPUE) değerleri (8,7 ± 0,1 kg / 1000 m ağ ve 12,9 ± 0,8 kg / 1000 iğne), paragatın uzatma ağından daha verimli takım olduğunu göstermiştir. Ortalama CPUE değerleri bakımından, uzatma ağları ile paragat arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05).
References

 • Çoker, T. & Akyol, O. (2012). Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Balıkları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1): 5-9.
 • Çoker, T., Taşkavak, E., Taylan, B., Ulutürk, E., Akalın, S., Akçınar, C. & Filiz, H. (2012). Yenişakran kıyısı (İzmir, Ege Denizi) ihtiyoplanktonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 31-37.
 • De Metrio, G. & Megalofonou, P. (1988). Catch, size distribution, growthand sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fish. Rep. No. 394: 91-102.
 • FAO (1975). Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. C. Nedelec) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Books Ltd. 191 p.
 • Gurkan, Ş., Bayhan, B., Akcinar, S.C. & Taskavak, E. (2010). Length-weight relationship of fish from shallow waters of Candarli Bay (North Aegean Sea, Turkey). Pakistan Journal of Zoology, 42(4): 495-498.
 • Naesje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. (2007). Fish populations, gillnet catches and gillnet selectivity in the lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. NINA Report No: 231.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2010). Ege Denizi Balıkçılığı. IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 390 s.
 • Ünal, V., Yercan, M. & Göncüoğlu, H. (2009). Ege Kıyıları Su Ürünleri Kooperatifleri. Sür-Koop Yayınları, No.1, Ankara, 131 s.

Seasonal catch composition and catch per unit effort of coastal fishery in Yenişakran (Çandarlı Bay, Aegean Sea)

Year 2020, Volume 37, Issue 1, 9 - 14, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.02

AbstractThis study presents the catch records of a coastal fisherman during daily fishing trip between 2017 and 2018 in Yenişakran, Çandarlı Bay (Aegean Sea). The trammel net and longline were used at depths of 5-25 m on a sandy bottom and the sea meadows during the year. A total of 39 species were identified from the both trammel netting and the longlining. Mean catch per unit effort (CPUE) values (8.7±0.1 kg/1000 m net and 12.9±0.8 kg/1000 hooks) shown that longlining was more efficient fishing gear than the trammel netting. In terms of mean CPUE values, there is significantly difference between trammel netting and longlining (p<0.05).
References

 • Çoker, T. & Akyol, O. (2012). Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Balıkları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1): 5-9.
 • Çoker, T., Taşkavak, E., Taylan, B., Ulutürk, E., Akalın, S., Akçınar, C. & Filiz, H. (2012). Yenişakran kıyısı (İzmir, Ege Denizi) ihtiyoplanktonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 31-37.
 • De Metrio, G. & Megalofonou, P. (1988). Catch, size distribution, growthand sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fish. Rep. No. 394: 91-102.
 • FAO (1975). Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. C. Nedelec) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Books Ltd. 191 p.
 • Gurkan, Ş., Bayhan, B., Akcinar, S.C. & Taskavak, E. (2010). Length-weight relationship of fish from shallow waters of Candarli Bay (North Aegean Sea, Turkey). Pakistan Journal of Zoology, 42(4): 495-498.
 • Naesje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. (2007). Fish populations, gillnet catches and gillnet selectivity in the lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. NINA Report No: 231.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2010). Ege Denizi Balıkçılığı. IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 390 s.
 • Ünal, V., Yercan, M. & Göncüoğlu, H. (2009). Ege Kıyıları Su Ürünleri Kooperatifleri. Sür-Koop Yayınları, No.1, Ankara, 131 s.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fisheries
Journal Section Articles
Authors

Tuğçe ŞENSURAT GENÇ (Primary Author)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-5528-3322
Türkiye


Okan AKYOL
EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7738-2156
Türkiye

Thanks Yazarlar, örnekleme ve günlük av kayıtlarını tutmada yardımcı olan Yenişakran balıkçısı Mehmet Emin Dalyan’a ve uzatma ağının ölçekli teknik planını çizen Dr. Tevfik Ceyhan’a şükranlarını sunmaktadır.
Publication Date March 15, 2020
Application Date March 8, 2019
Acceptance Date September 3, 2019
Published in Issue Year 2020, Volume 37, Issue 1

Cite

APA Şensurat Genç, T. & Akyol, O. (2020). Yenişakran (Çandarlı Körfezi, Ege Denizi) kıyı balıkçılığının mevsimsel av kompozisyonu ve birim çaba başına düşen av miktarları . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 37 (1) , 9-14 . DOI: 10.12714/egejfas.37.1.02