Review
BibTex RIS Cite

Karadeniz’de mezgit balığının, Merlangius merlangus euxinus (Nordman, 1840), büyümesi, üremesi ve kimyasal kompozisyonu

Year 2018, Volume: 35 Issue: 4, 483 - 496, 15.12.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.4.15

AbstractBu çalışmada, Karadeniz’de yaşayan
mezgit balığının (
Merlangius merlangus euxinus) popülasyon dinamiği
kapsamında, büyümesi ve üreme biyolojisi ile ölüm oranları, etinin besin değeri
kapsamında ise kimyasal kompozisyonu üzerine yapılmış çalışmalar derlenerek
sonuçlar bir bütün olarak sunulmuştur. Boy ağırlık ilişkisi parametrelerinden a
değerinin logaritması ile eğim (b) değerleri arasındaki ilişki erkekler için
Log (a)  = - 0,0013(b) + 1,735; r
2
= 0,998 (n = 6) ve dişiler için ise Log (a) = - 0,0013(b) + 1,650; r
2
= 0,994 (n = 6) şeklinde hesaplanmıştır. Erkek bireyler 6 yaşına, dişi bireyler
ise 9 yaşına kadar büyümektedir. von Bertalanffy büyüme denklemi
parametrelerinden L
ve K arasındaki ilişki erkekler için K = 7794,9
L∞ - 3,1094; r
2 = 0,9481; n = 7 ve dişiler için ise K = 1317,3 L
- 2,4808; r
2 = 0,9586; n = 7 şeklinde hesaplanmıştır. Mezgit
balığının yaz ayları boyunca yoğun olan üreme faaliyetinin yıl boyunca devam
ettiği belirlenmiştir. Mezgit balığı etinin protein oranının %15,5±0,85 ve yağ
oranının ise %1,5±0,54 olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar cinsi olgunluğa kadar
hızlı büyüyen mezgit balığının, av baskısı altında olduğu, dip uzatma ağlarıyla
uygulanan avlama yönteminin ve ağ gözü açıklığının mezgit stokları açısından
doğru olduğunu göstermiştir. Mezgit balığı üzerine uygulanan av baskısı yüksek
olup (E = 0,75±0,031) avlama ölüm oranının %50-60 seviyesine çekilmesi uygun
olacaktır. Bu da cinsi olgunluğa ulaşmamış sıfır ve bir yaşındaki balıkların
hiç avlanmaması ya da daha az avlanması ile gerçekleşebilir.References

 • Ak, O., Kutlu, S. & Aydın, İ. (2009b). Length - weight relationship for 16 fish species from the eastern Black Sea, Türkiye. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 9, 125-126.
 • Ak, O., Kutlu, S., Genç, Y. & Haliloğlu, H.İ. (2009a). Length frequency, length - weight relationship and sex ratio of the whiting, Merlangius merlangus euxinus in the Black Sea, Turkey (in Turkish with English abstract). Science and Engineering Journal of Balikesir University, 11(2), 37-43.
 • Aydın, M. & Hacıoğlu, M.N. (2017). Catch efficiency and catch composition of the whiting gillnet in Trabzon region (in Turkish with English abstract). Ordu University Journal of Science and Technology, 7(2), 226-238.
 • Bilecenoğlu, M., Kaya, M., Cihangir, B. & Çiçek, E. (2014). An updated checklist of the marine fishes of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38, 901-929. DOI: 10.3906/zoo-1405-60
 • Bilgin, S., Bal, H. & Taşçı, B. (2012). Length based growth estimates and reproduction biology of whiting, Merlangius merlangus euxinus (Nordman, 1840) in the southeast Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 871-881. DOI: 10.4194/1303-2712-v12_4_15
 • Bilgin, S., Sümer, Ç., Bektaş, S., Satılmış H.H. & Bircan, R. (2016). Evaluation of anchovy (Engraulis encrasicolus) population dynamics studies (1985-2015) in terms of fisheries management in the Black Sea (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2), 169-182. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.2.12
 • Bradova, N. & Prodanov, K. (2003). Growth rate of whiting (Merlangius merlangus euxinus) from the western part of Black Sea. Bulgarian Academy of Sciences, 4, 157-164.
 • Çiloğlu, E., Şahin, C., Zengin, M. & Genç, Y. (2001). Determination of some population parameters and reproduction period of whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) on the Trabzon-Yomra coast in the eastern Black Sea (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25, 831-837.
 • Düzgüneş, E. & Karaçam, H. (1990). Some population aspects, meat yield and biochemical composition of whiting (Gadus euxinus Nord. 1840) in the eastern Black Sea (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Zoology, 14, 345-352.
 • Erkoyuncu, İ., Erdem, M., Samsun, O., Özdamar, E. & Kaya, Y. (1994). A research on the determination of meat yields, chemical composition and weight – length relationship of some fish species caught in the Black Sea (in Turkish with English abstract). İstanbul University Journal of Aquatic Products, 8 (1-2), 181-191.
 • Gülyavuz, H. & Ünlüsayın, M., (1999). Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Isparta: Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Pres. İşmen, A. (2002). A preliminary study on the population dynamics parameters of whiting (Merlangius merlangus euxinus) in Turkish Black Sea coastal waters. Turkish Journal of Zoology, 26, 157-166.
 • Kaba, N., Corapci, B. & Eryasar, K. (2014). Investigation of biochemical composition of whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) meat and roe. International Journal of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2(2), 33-39.
 • Kalaycı, F. & Yeşilçiçek, T. (2014). The size selectivity of whiting (Merlangius merlangus euxinus) caught by gillnet in the eastern Black Sea of Turkey. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 94(7), 1539–1544. DOI: 10.1017/S002531541400054X
 • Kalaycı, F., Samsun, N., Bilgin, S. & Samsun, O. (2007). Length-weight relationship of 10 fish species caught by bottom trawl and midwater trawl from the middle Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7, 33-36.
 • Kasapoğlu, N. & Düzgüneş, E. (2014). Length-weight relationships of marine species caught by five gears from the Black Sea. Mediterranean Marine Science, 15(1), 95-100.
 • Maximov, V., Raykov, V.S., Yankova, M. & Zaharia, T. (2011). Whiting (Merlangius merlangus euxinus) population parameters on the Romanian and Bulgarian littoral between 2000 -2008. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12(4), 1608-1618.
 • Mazlum, R.E. & Bilgin, S. (2014). Age, growth, reproduction and diet of the whiting, Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840), in the southeastern Black Sea. Cahiers de Biologie Marine, 55, 463-474.
 • Özdamar, E. & Samsun, O. (1995). The estimation of some parameters concerning population dynamics of whiting (Gadus merlangus euxinus Nord., 1840) stock in the Samsun Bay (in Turkish with English abstract). Ondokuz Mayıs UniversityJournal of Science, 5(1), 128-140.
 • Özdamar, E., Samsun, O., Kihara, K. & Sakuramoto, K., (1996). Stock assessment of whiting, Merlangıus merlangus euxinus along the Turkish coast of the Black sea. Journal of Tokyo University of Fisheries, 82(2), 135 – 149.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. & Erdem, E. (2012). The determination of size selection of whiting (Merlangius merlangus euxinus) by square mesh panel and diamond mesh codends of demersal trawl in the southern part of Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 407-410. DOI: 10.4194/1303-2712-v12_2_29
 • Özdemir, S., Söyleyici, H., Birinci-Özdemir, Z., Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci, F. (2018). Determination of monthly length-weight relationships and length composition of whiting (Merlangius merlangus euxinus) captured from the black sea coasts (Sinop-Samsun) (in Turkish with English abstract). Aquatic Research, 1(1): 26-37. DOI: 10.3153/AR18004
 • Sağlam, N.E. & Sağlam, C. (2012). Population parameters of whiting (Merlangius merlangus euxinus L., 1758) in the South-Eastern Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 831-839. DOI: 10.4194/1303-2712-v12_4_11
 • Samsun, N., Erkoyuncu, İ. (1998). Investigation of some population parameters related to fishery biology of the whiting (Gadus merlangus euxinus, N. 1840) caught with bottom trawls in Sinop Region (Black Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15(1-2), 19-31.
 • Samsun, O. (1995). Research on the whiting (Gadus merlangus eux. Nord. 1840) caught by the bottom trawlers in the mid Black Sea region from the point of view of fishery biology between 1991 and 1994 fishery season (in Turkish with English abstract). Süleyman Demirel University Eğirdir Journal of Faculty of Fisheries, 4, 273 - 282.
 • Samsun, O. & Akyol, O. (2017). Exploitation rate of whiting, Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) in the Central Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 3(1), 20-26.
 • Samsun, S., Erdem, M.E. & Samsun, N. (2006). The determinatiof of meat yield and chemical composition of whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) (in Turkish with English abstract). Science and Engineering Journal of Fırat University. 18(2), 165-170.
 • Samsun, S. (2010). The determination of some population parameters of the whiting (Merlangius merlangus Linnaeus, 1758) at 2001-2003 fishing season caught in the middle Black Sea (in Turkish with English abstract). Science and Engineering Journal of Fırat University. 22(1), 47-54.
 • Sivri, N., Boran, M. & Başar, E. (1997). Karadeniz’de avlanan bazı balık türlerinin et verimi ve kimyasal yapılarına göre ekonomik değerlendirilmesi. Akdeniz Balıkçılık Kongresi 1997, (pp. 699-709). İzmir, Turkey: Bildiriler Kitabı.
 • Şahin, T. & Akbulut, B., (1997). Some population aspects of whiting (Merlangius merlangus euxinus, Nordman, 1840) in the Eastern Black Sea coast of Turkey, Doğa - Turkish Journal of Zoology, 21, 187-193.
 • Taylan, B., Gurkan, S.,Taskavak, E. & Uncumusaoglu, A.A. (2018). A preliminary study of fecundity of whiting, Merlangius merlangus euxinus (Linnaeus, 1758) in coast of Tirebolu (Eastern Black Sea). Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(3), 322-325. DOI: 10.24925/turjaf.v6i3.322-325.1700
 • TÜİK (2017). Turkey Fisheries Statistics. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ (09.02.2018).
 • Uysal, A. (1994). Biology and population dynamics of the whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordman) in the eastern Black Sea (Sinop-Hopa) (in Turkish with English abstract). Bulten, 9,145-173.
 • Yankova, M., Pavlov, D., Raykov, V., Mihneva, V. & Radu, G. (2011). Length-weight relationships of ten fish species from the Bulgarian Black Sea waters. Turkish Journal of Zoology, 35(2): 265-270. DOI: 10.3906/zoo-0912-44

Growth, reproduction and chemical composition of whiting, Merlangius merlangus euxinus (Nordman, 1840), in the Black Sea

Year 2018, Volume: 35 Issue: 4, 483 - 496, 15.12.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.4.15

AbstractIn this study, studies on growth and reproduction biology and mortality rates, chemical composition of meat in terms of nutritional value were reviewed and the results presented as a whole in the scope of population dynamics of whiting fish (Merlangius merlangus euxinus) living in Black Sea. The regression equation of log (a) against b for different weight length relationships of whiting is Log (a) = - 0.0013 (b) + 1.735; r2 = 0.998 (n = 6) for male and Log (a) = - 0.0013 (b) + 1.650; r2 = 0.994 (n = 6) for the female. It was determined that the reproductive activity intensified during the summer months of the whiting continued throughout the year.It was determined that whiting meat protein contents is about 15.5±0.85% and fat ratio is about 1.5±0.54%. The results showed that the whiting, which grow as fast as the sex maturity, was under the fishing pressure and the fishing with bottom gill nets and mesh size of gill nets are suitable for whiting sustainable fisheries. It is appropriate that the fishing pressure applied on the whiting fish is high (E = 0.75 ± 0,031) and the fishing mortality rate should be reduced to 50-60% levels. This can be achieved with no fishing, or less fishing of whiting at zero and one year old fish that have not reached sexual maturity.References

 • Ak, O., Kutlu, S. & Aydın, İ. (2009b). Length - weight relationship for 16 fish species from the eastern Black Sea, Türkiye. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 9, 125-126.
 • Ak, O., Kutlu, S., Genç, Y. & Haliloğlu, H.İ. (2009a). Length frequency, length - weight relationship and sex ratio of the whiting, Merlangius merlangus euxinus in the Black Sea, Turkey (in Turkish with English abstract). Science and Engineering Journal of Balikesir University, 11(2), 37-43.
 • Aydın, M. & Hacıoğlu, M.N. (2017). Catch efficiency and catch composition of the whiting gillnet in Trabzon region (in Turkish with English abstract). Ordu University Journal of Science and Technology, 7(2), 226-238.
 • Bilecenoğlu, M., Kaya, M., Cihangir, B. & Çiçek, E. (2014). An updated checklist of the marine fishes of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38, 901-929. DOI: 10.3906/zoo-1405-60
 • Bilgin, S., Bal, H. & Taşçı, B. (2012). Length based growth estimates and reproduction biology of whiting, Merlangius merlangus euxinus (Nordman, 1840) in the southeast Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 871-881. DOI: 10.4194/1303-2712-v12_4_15
 • Bilgin, S., Sümer, Ç., Bektaş, S., Satılmış H.H. & Bircan, R. (2016). Evaluation of anchovy (Engraulis encrasicolus) population dynamics studies (1985-2015) in terms of fisheries management in the Black Sea (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2), 169-182. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.2.12
 • Bradova, N. & Prodanov, K. (2003). Growth rate of whiting (Merlangius merlangus euxinus) from the western part of Black Sea. Bulgarian Academy of Sciences, 4, 157-164.
 • Çiloğlu, E., Şahin, C., Zengin, M. & Genç, Y. (2001). Determination of some population parameters and reproduction period of whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) on the Trabzon-Yomra coast in the eastern Black Sea (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25, 831-837.
 • Düzgüneş, E. & Karaçam, H. (1990). Some population aspects, meat yield and biochemical composition of whiting (Gadus euxinus Nord. 1840) in the eastern Black Sea (in Turkish with English abstract). Turkish Journal of Zoology, 14, 345-352.
 • Erkoyuncu, İ., Erdem, M., Samsun, O., Özdamar, E. & Kaya, Y. (1994). A research on the determination of meat yields, chemical composition and weight – length relationship of some fish species caught in the Black Sea (in Turkish with English abstract). İstanbul University Journal of Aquatic Products, 8 (1-2), 181-191.
 • Gülyavuz, H. & Ünlüsayın, M., (1999). Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Isparta: Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Pres. İşmen, A. (2002). A preliminary study on the population dynamics parameters of whiting (Merlangius merlangus euxinus) in Turkish Black Sea coastal waters. Turkish Journal of Zoology, 26, 157-166.
 • Kaba, N., Corapci, B. & Eryasar, K. (2014). Investigation of biochemical composition of whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) meat and roe. International Journal of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2(2), 33-39.
 • Kalaycı, F. & Yeşilçiçek, T. (2014). The size selectivity of whiting (Merlangius merlangus euxinus) caught by gillnet in the eastern Black Sea of Turkey. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 94(7), 1539–1544. DOI: 10.1017/S002531541400054X
 • Kalaycı, F., Samsun, N., Bilgin, S. & Samsun, O. (2007). Length-weight relationship of 10 fish species caught by bottom trawl and midwater trawl from the middle Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7, 33-36.
 • Kasapoğlu, N. & Düzgüneş, E. (2014). Length-weight relationships of marine species caught by five gears from the Black Sea. Mediterranean Marine Science, 15(1), 95-100.
 • Maximov, V., Raykov, V.S., Yankova, M. & Zaharia, T. (2011). Whiting (Merlangius merlangus euxinus) population parameters on the Romanian and Bulgarian littoral between 2000 -2008. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12(4), 1608-1618.
 • Mazlum, R.E. & Bilgin, S. (2014). Age, growth, reproduction and diet of the whiting, Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840), in the southeastern Black Sea. Cahiers de Biologie Marine, 55, 463-474.
 • Özdamar, E. & Samsun, O. (1995). The estimation of some parameters concerning population dynamics of whiting (Gadus merlangus euxinus Nord., 1840) stock in the Samsun Bay (in Turkish with English abstract). Ondokuz Mayıs UniversityJournal of Science, 5(1), 128-140.
 • Özdamar, E., Samsun, O., Kihara, K. & Sakuramoto, K., (1996). Stock assessment of whiting, Merlangıus merlangus euxinus along the Turkish coast of the Black sea. Journal of Tokyo University of Fisheries, 82(2), 135 – 149.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. & Erdem, E. (2012). The determination of size selection of whiting (Merlangius merlangus euxinus) by square mesh panel and diamond mesh codends of demersal trawl in the southern part of Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 407-410. DOI: 10.4194/1303-2712-v12_2_29
 • Özdemir, S., Söyleyici, H., Birinci-Özdemir, Z., Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci, F. (2018). Determination of monthly length-weight relationships and length composition of whiting (Merlangius merlangus euxinus) captured from the black sea coasts (Sinop-Samsun) (in Turkish with English abstract). Aquatic Research, 1(1): 26-37. DOI: 10.3153/AR18004
 • Sağlam, N.E. & Sağlam, C. (2012). Population parameters of whiting (Merlangius merlangus euxinus L., 1758) in the South-Eastern Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 831-839. DOI: 10.4194/1303-2712-v12_4_11
 • Samsun, N., Erkoyuncu, İ. (1998). Investigation of some population parameters related to fishery biology of the whiting (Gadus merlangus euxinus, N. 1840) caught with bottom trawls in Sinop Region (Black Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15(1-2), 19-31.
 • Samsun, O. (1995). Research on the whiting (Gadus merlangus eux. Nord. 1840) caught by the bottom trawlers in the mid Black Sea region from the point of view of fishery biology between 1991 and 1994 fishery season (in Turkish with English abstract). Süleyman Demirel University Eğirdir Journal of Faculty of Fisheries, 4, 273 - 282.
 • Samsun, O. & Akyol, O. (2017). Exploitation rate of whiting, Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) in the Central Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 3(1), 20-26.
 • Samsun, S., Erdem, M.E. & Samsun, N. (2006). The determinatiof of meat yield and chemical composition of whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) (in Turkish with English abstract). Science and Engineering Journal of Fırat University. 18(2), 165-170.
 • Samsun, S. (2010). The determination of some population parameters of the whiting (Merlangius merlangus Linnaeus, 1758) at 2001-2003 fishing season caught in the middle Black Sea (in Turkish with English abstract). Science and Engineering Journal of Fırat University. 22(1), 47-54.
 • Sivri, N., Boran, M. & Başar, E. (1997). Karadeniz’de avlanan bazı balık türlerinin et verimi ve kimyasal yapılarına göre ekonomik değerlendirilmesi. Akdeniz Balıkçılık Kongresi 1997, (pp. 699-709). İzmir, Turkey: Bildiriler Kitabı.
 • Şahin, T. & Akbulut, B., (1997). Some population aspects of whiting (Merlangius merlangus euxinus, Nordman, 1840) in the Eastern Black Sea coast of Turkey, Doğa - Turkish Journal of Zoology, 21, 187-193.
 • Taylan, B., Gurkan, S.,Taskavak, E. & Uncumusaoglu, A.A. (2018). A preliminary study of fecundity of whiting, Merlangius merlangus euxinus (Linnaeus, 1758) in coast of Tirebolu (Eastern Black Sea). Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(3), 322-325. DOI: 10.24925/turjaf.v6i3.322-325.1700
 • TÜİK (2017). Turkey Fisheries Statistics. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ (09.02.2018).
 • Uysal, A. (1994). Biology and population dynamics of the whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordman) in the eastern Black Sea (Sinop-Hopa) (in Turkish with English abstract). Bulten, 9,145-173.
 • Yankova, M., Pavlov, D., Raykov, V., Mihneva, V. & Radu, G. (2011). Length-weight relationships of ten fish species from the Bulgarian Black Sea waters. Turkish Journal of Zoology, 35(2): 265-270. DOI: 10.3906/zoo-0912-44
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Review
Authors

Sabri Bilgin 0000-0003-0155-8981

Özlem Bilgin 0000-0003-3245-1511

Publication Date December 15, 2018
Submission Date March 31, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 35 Issue: 4

Cite

APA Bilgin, S., & Bilgin, Ö. (2018). Karadeniz’de mezgit balığının, Merlangius merlangus euxinus (Nordman, 1840), büyümesi, üremesi ve kimyasal kompozisyonu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(4), 483-496. https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.4.15