Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yüzer ağ kafeslerde kullanılan polietilen dikmelerin rotasyon ve enjeksiyon yöntemleri ile üretimlerinin karşılaştırılması

Year 2018, Volume 35, Issue 1, 27 - 30, 15.03.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.1.05

Abstract

Deniz ve iç sulardaki baraj göllerindeki balık yetiştiriciliği çalışmalarında kullanılan yüzer ağ kafes sistemlerinin en önemli bileşenlerinden bir tanesini dikmeler oluşturmaktadır. Dikme üretiminde geçmişten günümüze kullanılan en yaygın yöntem rotasyon sistem iken son yıllarda plastik işleme teknolojilerinin gelişmeye başlaması ile birlikte, pek çok alanda olduğu gibi dikme üretiminde de enjeksiyon yönteminin kullanılması gündeme gelmiştir. Bu çalışmada ticari bir kafes üretim tesisinde iki üretim metodunun iş gücü, kullanılan hammadde özelikleri ve birim zamandaki üretim kapasitesi ile enerji tüketimi ve üretim maliyetleri açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, enjeksiyon yöntem ile üretimin seçilmesi durumunda iş gücünün yarı yarıya azaltılabileceği, rotasyon sistemde kullanılan toz yapıdaki düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) malzeme yerine granül formdaki hammaddenin de seçilebileceği, bir saatlik zaman diliminde enjeksiyon yöntemle %50 oranında daha fazla sayıda dikme üretilebileceği görülmüştür. Bununla birlikte her iki yöntemin kullanımı sırasında harcanan enerji miktarı göz önünde bulundurulduğunda enjeksiyon sistem ile üretimin %80 oranında enerji tasarrufu sağlayabileceği görülmüş, üretim maliyetlerinin de %9.2 oranında azaltılabileceği hesaplanmıştır.

References

 • Beveridge, M.C.M. (1987). Cage Aquaculture. Fishing News Books Ltd.. Farnham. Surrey. 352 pp.UK.
 • Coche. A.G. (1978). Revue des Pratiques d’Elevagc de Poisson en Cage dam lcs Eaux C’ontinentalcs. Aquaculture 13(2): 157-189.
 • DeCew, J., Fredriksson, D.W., Bougrov, L., Swift, M.R., Eroshkin, O., & Celikkol, B. (2005). Numerical and physical modeling of a modified gravity type cage and mooring system. Journal of Oceanic Engineering and Science 30 (1): 47–58.
 • Fredriksson, D.W., Swift, M.R., Irish, J.D., Tsukrov, I., & Celikkol, B. (2003). Fish cage and mooring system dynamics using physical and numerical models with field measurements. Aquaculture Engineering 27: 117–146.
 • Huguenin, J.E.(1997). The design, operations and economics of cage culture systems. Aquacultural Engineering 16: 167-203.
 • Lader, P.F., & Enerhaug, B. (2005). Experimental investigation of forces and geometry of a net cage in uniform flow. Journal of Oceanic Engineering and Science 30 (1): 79–84.
 • Loland, G. (1991). Current forces on and flow through fish farms. In: Division of Marine Hydrodynamics, Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Norway.
 • Suhey, J.D., Kim, N.H., & Niezrecki, C. (2005). Numerical modeling and design of inflatable structures–application to open-ocean-aquaculture cages. Aquaculture Engineering. 33: 285–303.
 • Tsukrov, I., Eroshkin, O., Fredriksson, D., Swift, M.R., & Celikkol, B. (2003). Finite element modeling of net panels using a consistent net element. Journal of Ocean Engineering and Science 30: 251 270.

A comparison of rotation and injection production methods for polyethylene brackets of floating net cages

Year 2018, Volume 35, Issue 1, 27 - 30, 15.03.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.1.05

Abstract

One of the important components of net cages that have been used for aquaculture activities in marine and freshwater environment, are brackets. Rotation system have been used to produce brackets for a long time; but as plastic process technology has just well developed, using of injection method has become more popular. This study presents a comparasion between both production methods on ingredient utilization, production capacity per hour, energy consumption and production costs in commercial production conditions.  According to the results, obtained injection metdod can reduce the number of employee up to fifty percent, instead of using powder LDPE material as an ingredient in the rotation method, injection method can use granüle form of LDPE, the number of brackets were produced in a hour can be increased up to 50%. In terms of energy consumption, the injection method can provide up to 80% profit and finally producing brackets with injection method reduce the production costs 9.2%

References

 • Beveridge, M.C.M. (1987). Cage Aquaculture. Fishing News Books Ltd.. Farnham. Surrey. 352 pp.UK.
 • Coche. A.G. (1978). Revue des Pratiques d’Elevagc de Poisson en Cage dam lcs Eaux C’ontinentalcs. Aquaculture 13(2): 157-189.
 • DeCew, J., Fredriksson, D.W., Bougrov, L., Swift, M.R., Eroshkin, O., & Celikkol, B. (2005). Numerical and physical modeling of a modified gravity type cage and mooring system. Journal of Oceanic Engineering and Science 30 (1): 47–58.
 • Fredriksson, D.W., Swift, M.R., Irish, J.D., Tsukrov, I., & Celikkol, B. (2003). Fish cage and mooring system dynamics using physical and numerical models with field measurements. Aquaculture Engineering 27: 117–146.
 • Huguenin, J.E.(1997). The design, operations and economics of cage culture systems. Aquacultural Engineering 16: 167-203.
 • Lader, P.F., & Enerhaug, B. (2005). Experimental investigation of forces and geometry of a net cage in uniform flow. Journal of Oceanic Engineering and Science 30 (1): 79–84.
 • Loland, G. (1991). Current forces on and flow through fish farms. In: Division of Marine Hydrodynamics, Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Norway.
 • Suhey, J.D., Kim, N.H., & Niezrecki, C. (2005). Numerical modeling and design of inflatable structures–application to open-ocean-aquaculture cages. Aquaculture Engineering. 33: 285–303.
 • Tsukrov, I., Eroshkin, O., Fredriksson, D., Swift, M.R., & Celikkol, B. (2003). Finite element modeling of net panels using a consistent net element. Journal of Ocean Engineering and Science 30: 251 270.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Özgür Altan (Primary Author)
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü
0000-0002-4098-2489
Türkiye


Güner Galipoğlu This is me
0000-0000-0000-0000

Publication Date March 15, 2018
Application Date June 9, 2017
Acceptance Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2018, Volume 35, Issue 1

Cite

APA Altan, Ö. & Galipoğlu, G. (2018). Yüzer ağ kafeslerde kullanılan polietilen dikmelerin rotasyon ve enjeksiyon yöntemleri ile üretimlerinin karşılaştırılması . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 35 (1) , 27-30 . DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.1.05