Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The fishing gear used in commercial bivalve fishery in Turkey

Year 2017, Volume 34, Issue 4, 415 - 421, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.08

Abstract

In this study, general characteristics and technical features of the gear used in the commercial fishery of bivalve molluscs are evaluated in the coastal areas West Black Sea, Marmara Sea and Aegean Sea of Turkey. Bivalve fisheries are assessed in three main sections by dive fishing, man power coast fishing and boat power fishing, and 8 types are determined fishing gear and methods. A total of 57 various types gears of which eight wedges, five hand rake, eight hand shovel, thirteen hand dredges, three oyster’s dredges, four mussel’s dredges, nine mechanical dredges and seven hydraulic dredges were identified in the research areas.

References

 • Alves, F., Chicharo, L., Nogueira, A. & Regala, J. (2003). Changes in bentic community structure due to clam dredging on Algarve cost and the importance of seasonal analysis, Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 83:719-729. doi: 10.1017/S0025315403007707h
 • Anonim (2017). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çift kabuklu yumuşakça üretim alanları listesi. Alıntılanma adresi: http://www.tarim.gov.tr/Konu/994/Cift-Kabuklu-Yumusakca-Uretim-Alanlari (05.09.2017).
 • Atay, Ş. (1995). Kum midyesi (Venus gallina L.) biyolojisi, avcılık teknikleri, stok dağılımı ve korunması üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bilecik, N. (1986). Kum midyesini (Venus gallina ) özel av aracı ile avlanması amacıyla, Marmara Denizi’nde yapılan deneme çalışmalarına ait rapor. T..K.B İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul.
 • Cebeci, M. (1994). Kuzey Marmara Denizi’nde Chamelea gallina L, 1758’nin biyometrisi ve avcılığı. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 8: 31–66.
 • Çolakoğlu, S. (2011). Çanakkale Boğazı ile Batı Marmara’da kum midyesi (Chamelea gallina L., 1758) ve kum şırlanının (Donax trunculus L., 1758) stok tahmini. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Dalgıç, G., Okumuş, İ., Ceylan, Y. & Engin, S. (2005). Türk işi İtalya işi: Türkiye’de kum midyesi (Chamelea gallina L., 1758) avcılığı yapan teknelerin teknik ve operasyonel özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 414-417.
 • Dalgıç, G. (2006). Karadeniz kum midyesi Chamelea gallina (L., 1758) populasyonunun üreme periyodu ve büyüme performansının belirlenmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Doyuk, S.A. (2006). Çanakkale bölgesinde kullanılan av araçlarının teknik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Food and Agriculture Organization (2016). The state of world fisheries and aquaculture. Rome, 200 pp.
 • Hoşsucu, H. (2000). Balıkçılık III (Avlama Yöntemleri). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları Ders Kitabı, Dizin No: 59. İzmir. 87–91 s.
 • Moschino, V., Deppieri, M. & Marin, M.G. (2003). Evaluation of Shell damage to the clam Chamelea gallina captured by hydraulic dredging in the Northern Adriatic Sea. Journal of Marine Science, 60:393–401. doi: 10.1016/S1054-3139(03)00014-6
 • Tokaç, A. & Çolakoğlu, S. (2012). The State of The Turkish Fisheries. In Adnan Tokaç, Ali Cemal Gücü, Bayram Öztürk (Eds.), Fisheries by Species Bivalve Fisheries in Turkish Seas (pp 440-452). Turkey: Seba Digital Baskı ve Matbaacılık Turz. San. Tic. Ltd. Şti.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2010). 2010 yılı su ürünleri istatistikleri. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü Ankara. Alıntılanma adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005 (05.09.2017)

Türkiye’de ticari çift kabuklu yumuşakça avcılığında kullanılan av araçları

Year 2017, Volume 34, Issue 4, 415 - 421, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.08

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’nin Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi kıyısal alanlarında, çift kabuklu yumuşakçaların ticari avcılığında kullanılan av araçlarının teknik özellikleri ile avcılık yöntemlerinin genel özellikleri tespit edilmiştir. Avcılık dalarak, kıyıdan insan gücü ve tekne gücü ile olmak üzere üç ana bölümde değerlendirilmiş, türe özel 8 tipte av aracı ve yöntemi belirlenmiştir. Araştırma bölgelerinde sekiz adet kama, beş adet el tırmığı, sekiz adet elekli kürek, on üç adet el dreci, üç adet istiridye dreci, dört adet kara midye dreci, dokuz adet mekanik dreç ve yedi adet hidrolik dreç olmak üzere toplam elli yedi adet av aracı saptanmıştır.

References

 • Alves, F., Chicharo, L., Nogueira, A. & Regala, J. (2003). Changes in bentic community structure due to clam dredging on Algarve cost and the importance of seasonal analysis, Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 83:719-729. doi: 10.1017/S0025315403007707h
 • Anonim (2017). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çift kabuklu yumuşakça üretim alanları listesi. Alıntılanma adresi: http://www.tarim.gov.tr/Konu/994/Cift-Kabuklu-Yumusakca-Uretim-Alanlari (05.09.2017).
 • Atay, Ş. (1995). Kum midyesi (Venus gallina L.) biyolojisi, avcılık teknikleri, stok dağılımı ve korunması üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bilecik, N. (1986). Kum midyesini (Venus gallina ) özel av aracı ile avlanması amacıyla, Marmara Denizi’nde yapılan deneme çalışmalarına ait rapor. T..K.B İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul.
 • Cebeci, M. (1994). Kuzey Marmara Denizi’nde Chamelea gallina L, 1758’nin biyometrisi ve avcılığı. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 8: 31–66.
 • Çolakoğlu, S. (2011). Çanakkale Boğazı ile Batı Marmara’da kum midyesi (Chamelea gallina L., 1758) ve kum şırlanının (Donax trunculus L., 1758) stok tahmini. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Dalgıç, G., Okumuş, İ., Ceylan, Y. & Engin, S. (2005). Türk işi İtalya işi: Türkiye’de kum midyesi (Chamelea gallina L., 1758) avcılığı yapan teknelerin teknik ve operasyonel özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 414-417.
 • Dalgıç, G. (2006). Karadeniz kum midyesi Chamelea gallina (L., 1758) populasyonunun üreme periyodu ve büyüme performansının belirlenmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Doyuk, S.A. (2006). Çanakkale bölgesinde kullanılan av araçlarının teknik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Food and Agriculture Organization (2016). The state of world fisheries and aquaculture. Rome, 200 pp.
 • Hoşsucu, H. (2000). Balıkçılık III (Avlama Yöntemleri). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları Ders Kitabı, Dizin No: 59. İzmir. 87–91 s.
 • Moschino, V., Deppieri, M. & Marin, M.G. (2003). Evaluation of Shell damage to the clam Chamelea gallina captured by hydraulic dredging in the Northern Adriatic Sea. Journal of Marine Science, 60:393–401. doi: 10.1016/S1054-3139(03)00014-6
 • Tokaç, A. & Çolakoğlu, S. (2012). The State of The Turkish Fisheries. In Adnan Tokaç, Ali Cemal Gücü, Bayram Öztürk (Eds.), Fisheries by Species Bivalve Fisheries in Turkish Seas (pp 440-452). Turkey: Seba Digital Baskı ve Matbaacılık Turz. San. Tic. Ltd. Şti.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2010). 2010 yılı su ürünleri istatistikleri. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü Ankara. Alıntılanma adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005 (05.09.2017)

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Serhat ÇOLAKOĞLU> (Primary Author)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
0000-0003-3526-6477
Türkiye


Adnan TOKAÇ>
EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
orcid.org/0000-0002-2968-7315
Türkiye

Publication Date December 15, 2017
Application Date September 12, 2017
Acceptance Date October 18, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 34, Issue 4

Cite

APA Çolakoğlu, S. & Tokaç, A. (2017). The fishing gear used in commercial bivalve fishery in Turkey . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (4) , 415-421 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.4.08