PDF EndNote BibTex RIS Cite

İstilacı Balık Türü Pseudorasbora parva (Temminck ve Schlegel, 1846) Çakıl balığı’nın Gökçeada (Çanakkale)’dan ilk kaydı

Year 2017, Volume 34, Issue 4, 459 - 462, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.14

Abstract

Çanakkale ilinde yürütülen Biyolojik Çeşitlilik ve Envanter Tarama çalışmaları kapsamında 08.06.2016 tarihinde yapılan arazi çalışmasında Ege denizindeki adalarda ilk kez Gökçeada rezervuarda Pseudorasbora parva’ya rastlanmıştır.  Deniz bariyerine karşın Gökçeada’da bu türün bulunması, istilacı türlerin insan etkisiyle yayılış alanının genişlemesinin çok açık bir kanıtıdır. Türkiye iç sularına kolay adapte olan ve hızlı bir şekilde yayılış gösteren bu istilacı türün morfometrik ölçümleri alınmış ve Ege adaları için ilk kez kayıt olarak rapor edilmiştir.

References

 • Andreou, D. & Gozlan, R.E. (2016). Associated disease risk from the introduced generalist pathogen Sphaerothecum destruens: management and policy implications. Parasitology, 143:1204–1210. doi: 10.1017/S003118201600072X
 • Atalay, M.A. & Toslak, C. (2013). Balıklandırma, Yabancı ve İstilacı Balık Türleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuat. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 28:39-62.
 • Banarescu, P.M. (1999). Gobio (Cuvier, 1816) In the Freshwater Fishes of Europe. Vol. 5/I: Cyprinidae 2/I (Banarescu, P.M., ed.), pp. 33-36. Wiebelsheim: Aula-Verlag.
 • Çetinkaya, O. (2006). Türkiye Sularına Aşılanan veya Stoklanan Egzotik ve Yerli Balık Türleri, Bunların Yetiştiricilik, Balıkçılık, Doğal Populasyonlar ve Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etkileri Veri Tabanı İçin Bir Ön Çalışma. In: Emre Y, Diler I (eds), Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, T.K.B Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Yayınları, (pp 205–235). Antalya, Türkiye: Bildiriler Kitabı.
 • Çiçek E., Birecikligil S.S. & Fricke R. (2015). Freshwater fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist. Biharean Biologists, 9(2):141–157.
 • DSI, (2016). Gökçeada Barajı. Alıntılanma adresi: http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=83 (25.01.2017). Ekmekçi, F.G. & Kirankaya, S.G. (2006). Distribution of an invasive fish species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30:329–334.
 • Ekmekçi, F.G., Kırankaya, Ş.G., Gençoğlu, L. & Yoğurtçuoğlu, B. (2013). Türkiye İçsularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu ve İstilanın Etkilerinin Değerlendirilmesi. Present Status Of invasive fishes in inland waters of Turkey and assessment of the effects of invasion. Journal of Fisheries and AquaticSciences, 28:105–140.
 • Ercan, D., Andreou, D., Sana, S., Öntaş, C., Baba, E., Top, N., Karakuş, U., Tarkan, A.S. & Gozlan, R.E. (2015). Evidence of threat to European economy and biodiversity following introduction of an alien pathogen on the fungal-animal boundary. Emerging Microbes & Infections, 4: e52. doi: 10.1038/emi.2015.52
 • Erk’akan, F. (1984). Trakya Bölgesinden Türkiye İçin Yeni Kayıt Olan Bir Balık Türü Pseudorasbora parva (Pisces Cyprinidae). Doğa Bilim Dergisi, 8(3):350-356.
 • Freyhof, J., Ekmekçi, F.G., Ali, A., Khamees, A.R., Özuluğ, M., Hamidan, N., Küçük, F. & Smith, K.G. (2014). The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in the Eastern Mediterranean. In: Smith, K.G., Barrois, V., Darwall, W.R.T., Numa, C. (Ed.). Freshwater fishes, (pp:19-42). Cambridge, UK, Malaga, Spain and Gland, Switzerland.
 • Gozlan, R.E., St-Hilaire, S., Feist, S.W., Martin, P. & Kent, M.L. (2005). Biodiversity- Diseasethreatto Europeanfish. Nature, 435:1045–1046.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
 • Küçük, F. (1997). Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 138s.
 • Neer, W.V., Wildekamp, R.H., Küçük, F., Ünlüsayın, M., Waelkens, M. & Paulissen, E. (2000). Results of the 1996 Survey of the Fish Fauna of the Aksu River and Some Lakes in Southwestern Anatolia, and the Implications for Trade at Sagalasos, Sagalassos V, Report on the survey and excavation campaigns of 1996 and 1997, Leuven University Press, 833–845.
 • Polat, N., Zengin, M. & Gümüş, A. (2011). İstilacı balık türleri ve hayat stratejileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(4):63-86. Şaşı, H. & Balık, S. (2003). The Distribution of Three Exotic Fishes in Anatolia, Tr. J. of Zoology, 27:319–322.
 • Tarkan, A.S., Marr, S.M. & Ekmekçi, F.G. (2015). Non-native and translocated freshwater fish species in Turkey. FISHMED 2015.003:1-28.
 • Ulutürk, T., Yurder, G., Batır, H. & Yazıcı, M. (1996). Gökçeada Göletlerinde Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.) Üretilmesi ile İlgili Araştırma. TUBITAK VHAG – 581 Kesin Rapor. 124s.
 • Wildekamp, R.H., Neer, W.V., Küçük, F. & Ünlüsayın, M. (1997). First record of the eastern Asiatic gobionid fish Pseudospora parva from the Asiatic part of Turkey, Journal of Fish Biology, 51:858–861.
 • Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir, N. & Yorulmaz, B. (2003). The Freshwater Fishes of Muğla (South-West, Turkey). International Symposium of Fisheries and Zoology, İstanbul, 287-292.

First record for invasive Topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) from Gökçeada (Çanakkale)

Year 2017, Volume 34, Issue 4, 459 - 462, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.14

Abstract

Pseudorasbora parva was found in the Gökçeada Reservoir in the field study within the scope of the Biodiversity and Inventory Screening studies carried out in Çanakkale, conducted on 08.06.2016. Despite the sea barrier, the presence of this species in Gökçeada is a very clear evidence of the expansion of the invasive species by anthropogenic effects. Morphometric measurements of this invasive species, which is easy to adapt to the inland waters and spread rapidly, was made and it was reported that this species firstly existed in Aegean islands.

References

 • Andreou, D. & Gozlan, R.E. (2016). Associated disease risk from the introduced generalist pathogen Sphaerothecum destruens: management and policy implications. Parasitology, 143:1204–1210. doi: 10.1017/S003118201600072X
 • Atalay, M.A. & Toslak, C. (2013). Balıklandırma, Yabancı ve İstilacı Balık Türleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuat. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 28:39-62.
 • Banarescu, P.M. (1999). Gobio (Cuvier, 1816) In the Freshwater Fishes of Europe. Vol. 5/I: Cyprinidae 2/I (Banarescu, P.M., ed.), pp. 33-36. Wiebelsheim: Aula-Verlag.
 • Çetinkaya, O. (2006). Türkiye Sularına Aşılanan veya Stoklanan Egzotik ve Yerli Balık Türleri, Bunların Yetiştiricilik, Balıkçılık, Doğal Populasyonlar ve Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etkileri Veri Tabanı İçin Bir Ön Çalışma. In: Emre Y, Diler I (eds), Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, T.K.B Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Yayınları, (pp 205–235). Antalya, Türkiye: Bildiriler Kitabı.
 • Çiçek E., Birecikligil S.S. & Fricke R. (2015). Freshwater fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist. Biharean Biologists, 9(2):141–157.
 • DSI, (2016). Gökçeada Barajı. Alıntılanma adresi: http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=83 (25.01.2017). Ekmekçi, F.G. & Kirankaya, S.G. (2006). Distribution of an invasive fish species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30:329–334.
 • Ekmekçi, F.G., Kırankaya, Ş.G., Gençoğlu, L. & Yoğurtçuoğlu, B. (2013). Türkiye İçsularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu ve İstilanın Etkilerinin Değerlendirilmesi. Present Status Of invasive fishes in inland waters of Turkey and assessment of the effects of invasion. Journal of Fisheries and AquaticSciences, 28:105–140.
 • Ercan, D., Andreou, D., Sana, S., Öntaş, C., Baba, E., Top, N., Karakuş, U., Tarkan, A.S. & Gozlan, R.E. (2015). Evidence of threat to European economy and biodiversity following introduction of an alien pathogen on the fungal-animal boundary. Emerging Microbes & Infections, 4: e52. doi: 10.1038/emi.2015.52
 • Erk’akan, F. (1984). Trakya Bölgesinden Türkiye İçin Yeni Kayıt Olan Bir Balık Türü Pseudorasbora parva (Pisces Cyprinidae). Doğa Bilim Dergisi, 8(3):350-356.
 • Freyhof, J., Ekmekçi, F.G., Ali, A., Khamees, A.R., Özuluğ, M., Hamidan, N., Küçük, F. & Smith, K.G. (2014). The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in the Eastern Mediterranean. In: Smith, K.G., Barrois, V., Darwall, W.R.T., Numa, C. (Ed.). Freshwater fishes, (pp:19-42). Cambridge, UK, Malaga, Spain and Gland, Switzerland.
 • Gozlan, R.E., St-Hilaire, S., Feist, S.W., Martin, P. & Kent, M.L. (2005). Biodiversity- Diseasethreatto Europeanfish. Nature, 435:1045–1046.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
 • Küçük, F. (1997). Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 138s.
 • Neer, W.V., Wildekamp, R.H., Küçük, F., Ünlüsayın, M., Waelkens, M. & Paulissen, E. (2000). Results of the 1996 Survey of the Fish Fauna of the Aksu River and Some Lakes in Southwestern Anatolia, and the Implications for Trade at Sagalasos, Sagalassos V, Report on the survey and excavation campaigns of 1996 and 1997, Leuven University Press, 833–845.
 • Polat, N., Zengin, M. & Gümüş, A. (2011). İstilacı balık türleri ve hayat stratejileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(4):63-86. Şaşı, H. & Balık, S. (2003). The Distribution of Three Exotic Fishes in Anatolia, Tr. J. of Zoology, 27:319–322.
 • Tarkan, A.S., Marr, S.M. & Ekmekçi, F.G. (2015). Non-native and translocated freshwater fish species in Turkey. FISHMED 2015.003:1-28.
 • Ulutürk, T., Yurder, G., Batır, H. & Yazıcı, M. (1996). Gökçeada Göletlerinde Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.) Üretilmesi ile İlgili Araştırma. TUBITAK VHAG – 581 Kesin Rapor. 124s.
 • Wildekamp, R.H., Neer, W.V., Küçük, F. & Ünlüsayın, M. (1997). First record of the eastern Asiatic gobionid fish Pseudospora parva from the Asiatic part of Turkey, Journal of Fish Biology, 51:858–861.
 • Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir, N. & Yorulmaz, B. (2003). The Freshwater Fishes of Muğla (South-West, Turkey). International Symposium of Fisheries and Zoology, İstanbul, 287-292.

Details

Subjects Science
Journal Section Technical Note
Authors

İlker BAKAÇ> (Primary Author)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
orcid.org/0000-0002-4728-9863
Türkiye


Şükran YALÇIN ÖZDİLEK>
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
orcid.org/0000-0000-0000-0000
Türkiye


Fitnat GÜLER EKMEKÇİ>
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
orcid.org/0000-0000-0000-0000
Türkiye

Publication Date December 15, 2017
Application Date May 22, 2017
Acceptance Date June 29, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 34, Issue 4

Cite

APA Bakaç, İ. , Yalçın Özdilek, Ş. & Güler Ekmekçi, F. (2017). First record for invasive Topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) from Gökçeada (Çanakkale) . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (4) , 459-462 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.4.14