Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bazı makroalglerin Drosophila melanogaster’in hayatta kalışı üzerine etkileri

Year 2017, Volume 34, Issue 4, 451 - 454, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.12

Abstract

Bu çalışmanın amacı üç farklı makroalgin (Codium sp., Cystoseira sp., ve Polyides sp.) üzerinde en çok çalışılan ve araştırma yapılan model canlı olan Drosophila melanogaster’ in hayatta kalışına etkisinin araştırılmasıdır. Drosophila melanogaster’in niçin çalışıldığının birincil nedeni; bu türün, çok kısa sürede ve hızlı üreme oranına sahip olmasıdır. Diğer laboratuvar hayvanları ile karşılaştırıldıklarında Drosophila melanogaster’ in genetik bilgi birikiminin yeterli olmasıdır. Bu nedenle, birçok sentetik ve doğal bileşenin canlının hayatta kalma oranı üzerine etkisi, ökaryotik bir canlı olan Drosophila’da sıklıkla test edilmiştir. Tam metamorfoz geçiren bu canlıya test bileşikleri larva evresinde uygulanır, ve döngü tamamlandığında, yetişkin formda etki araştırılır. Bu çalışmada, makroalglerden Codium sp., Cystoseira sp., and Polyides sp., özütleri Instant Drosophila Medium Formula 4-24’ e eklenip Drosophila melanogaster’e larval dönemde, üç grupta verilmiş, kontrol grubunda ise su kullanılmıştır. Bu çalışma, makroalglerden Codium sp., Cystoseira sp., and Polyides sp., özütlerinin, Drosophila melanogaster’in hayatta kalışına pozitif etkisini  göstermiştir.

References

 • Ak, İ. (2015). Sucul ortamın ekonomik bitkileri; makro algler. Dünya Gıda Dergisi. Aralık Sayısı: 88-97.
 • Arasaki, S. & Arasaki, T. (1983). Vegetables from the sea. Japanese Publishing Industry Japan Publ. Inc., Tokyo, 96:251-223.
 • Baghel, R.S., Mantri, V.A. & Reddy, C.R.K. (2017). A New Wave of Research Interest in Marine Macroalgae for Chemicals and Fuels: Challenges and Potentials. Fuels, Chemicals and Materials from the Oceans and Aquatic Sources, 43-63. doi: 10.1002/9781119117193.ch3
 • Becker, E.W. (2007). Micro-algae as a source of protein. Biotechnology Advances, 25(2): 207-210. doi: 10.1016/j.biotechadv.2006.11.002
 • Broughton, S., Alic, N., Slack, C., Bass, T., Ikeya, T., Vinti, G. & Partridge, L. (2008). Reduction of DILP2 in Drosophila triages a metabolic phenotype from lifespan revealing redundancy and compensation among DILPs. PloS one, 3(11), e3721. doi: 10.1371/journal.pone.0003721
 • Chandini, S.K., Ganesan, P. & Bhaskar, N. (2008). In vitro antioxidant activities of three selected brown seaweeds of India. Food Chemistry, 107(2):707-713. doi: 10.1016/j.foodchem.2007.08.081
 • Creed, J.C., Kain, J.M. & Norton, T.A. (1998). An Experimental Evaluation of Density and Plant Size in Two Large Brown Seaweeds. J Phycol, 34:39-52. doi: 10.1046/j.1529-8817.1998.340039.x
 • Çakı, Z. (2009). Ege Denizi kıyısında bulunan bazı makro yosun türleri antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri tanımlamaktadır. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (pp 119) Manisa, Türkiye.
 • Çakır, Ş. & Bozcuk, A.N. (2000). Longevity in some wild type and hybrid strains of Drosophila melanogaster. Turkish Journal of Biology, 24(2):321-330.
 • Çakır, Ş. & Sarıkaya, R. (2005). Genotoxicity testing of some organophosphate insecticides in the Drosophila wing spot test. Food and Chemical Toxicology, 43(3):443-450. doi: 10.1016/j.fct.2004.11.010
 • Çetingül, V., Aysel, V. & Kurumlu, Y. (1996). Cystoseira barbata (Good et Woodw) C.Ag., (Fucales, Fucophyceae)’nin Aminoasit İçeriklerinin Saptanması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13(1-2):119-121.
 • Durmaz, Y., Işık, O., Bandarrra, N.M., Cirik, S., Turan, G. & Gökpınar, Ş. (2002). Porphyridium cruentum (Rhodophyceae) yağ asitleri kompozisyonuna kurutma yöntemlerinin etkisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(1-2):189-195.
 • Figueiredo, F., Encarnação, T. & Campos, M.G. (2016). Algae as Functional Foods for the Elderly. Food and Nutrition Sciences, 7(12):1122. doi: 10.4236/fns.2016.712107
 • Freile‐Pelegrín, Y. & Robledo, D. (2014). Bioactive phenolic compounds from algae. Bioactive Compounds from Marine Foods: Plant and Animal Sources, 113-129.
 • Gökpınar, Ş., Göksan, T. & Durmaz, Y. (2001). PUFA Kaynağı Olarak Mikroalgler, XI. Ulusal Balıkçılık Bilim Sempozyumu, Hatay, Türkiye: Bildiriler Kitabı.
 • Graf, S.A. & Sokolowski, M.B. (1989). Rover/sitter Drosophila melanogaster larval foraging polymorphism as a function of larval development, food-patch quality, and starvation. Journal of Insect Behavior, 2(3):301-313. doi: 10.1007/BF01068057
 • Koç, Y. & Gülel, A. (2006). Fotoperiyot ve Besin Çeşidinin Drosophila melanogaster Meigen, 1830 (Diptera: Drosophiladae) Gelişim Süresi, Ömür Uznluğu, Verim ve Eşey Oranına Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2):204-212.
 • Lanciani, Carmine A., John Anderson F. & James Giesel. T. (1991). Effect of photoperiod on metabolic rate in a subtropical population of Drosophila melanogaster. Comparative Biochemistry & Physiology Part A: Physiology 100(2):347-348. doi: 10.1016/0300-9629(91)90480-Z
 • Laurent, R.S., O’Brien, L.M., & Ahmad, S.T. (2013). Sodium butyrate improves locomotor impairment and early mortality in a rotenone-induced Drosophila model of Parkinson’s disease. Neuroscience, 246: 382-390. doi: 10.1016/j.neuroscience.2013.04.037
 • Macedo, L.P.M., Souza, B., Carvaiho, C.F. & Ecole, C.C. (2003). Influence of the Photoperiod on Development and Reproduction of Chrysoperia externa (Neuroptera: Chrysopidae). Neutropical Entomology, 32(1):91-96. doi: 10.1590/S1519-566X2003000100013
 • McHugh, D.J. (2003), A guide to the Seaweed Industry. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma, Italya, 103 p.
 • Mohseni, S., Pishvaee, M.S. & Sahebi, H. (2016). Robust design and planning of microalgae biomass-to-biodiesel supply chain: A case study in Iran. Energy, 111:736-755. doi: 10.1016/j.energy.2016.06.025
 • Murdinah, V.D. (2008). Application of Bio Activatörs to Produce Organic Fertilizer From Seaweed Processing Waste. Journal of Applied and Industrial Biotechnology in Tropical Region, Vol. 1 (Special Edition) ISSN:1979 9748
 • Öz, S. & Çakır Arıca, Ş. (2016). Evaluation of antigenotoxic effect of Myrtus communis L. (myrtle) fruit extract. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20 2016, Kilis, Türkiye, Oral presentation, Proceeding Book, 2474-2481.
 • Özdemir, N. & Erkmen, J. (2013). Yenilebilir Biyoplastik Üretiminde Alglerin Kullanımı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(8):89-104.
 • Özvarol, Y. (2009). Doğu Akdeniz Kıyılarının (Gazipaşa- İskenderun) Makrobentik Deniz Florasının. Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (pp 130) Isparta, Türkiye.
 • Pandey, U.B. & Nichols, C.D. (2011). Human disease models in Drosophila melanogaster and the role of the fly in therapeutic drug discovery. Pharmacological reviews, 63(2):411-436. doi: 10.1124/pr.110.003293
 • Peleg, S., Feller, C., Forne, I., Schiller, E., Sévin, D.C., Schauer, T. & Nogueira, M.S. (2016). Life span extension by targeting a link between metabolism and histone acetylation in Drosophila. European Molecular Biology Organization reports: 17(3):455-469.
 • Prathep, A., Marrs, R.H. & Norton, T.A. (2003). Spatial and Temporal Variations in Sediment Accumulation in An Algal Turf and Their İmpact on Associated Fauna. Mar Biol 142:381-90. doi: 10.1007/s00227-002-0940-4
 • Sarıkaya, R., Çakır, Ş. & Solak, K. (2006). Development of protective agents Drosophila melanogaster’de (mwhxflr) the effect of the length of life (in Turkish). Kastamonu Education Magazine, 14(1):173-184.
 • Sivasankari, V.D. (2006). Effect of seaweed extracts on the growth and biochemical constituents of Vigna sinensis. Bioresource Technology, 97(14):1745-1751. doi: 10.1016/j.biortech.2005.06.016
 • Taşkın, E. & Öztürk, M. (2005). Evaluation of Species in taxonomy of Algae and Brown Turkey (in Turkish). Turkish Journal of Aquatic Life, 3(4):137-144.
 • Viola, R. Nyvall P. & Pedersén M. (2001). The unique features of starch metabolism in red algae." Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 268.1474:1417-1422. doi: 10.1098/rspb.2001.1644
 • Wang, H.M.D., Li, X.C., Lee, D.J. & Chang, J.S. (2017). Potential biomedical applications of marine algae. Bioresource Technology, 244(2):1407-1415. doi: 10.1016/j.biortech.2017.05.198
 • Wells, M.L., Potin, P., Craigie, J.S., Raven, J.A., Merchant, S.S., Helliwell, K.E. & Brawley, S. H. (2017). Algae as nutritional and functional food sources: revisiting our understanding. Journal of Applied Phycology, 29(2):949-982. doi: 10.1007/s10811-016-0974-5
 • Wilson, S. 2002. Nutritional Value of Detritus and Algae in Blenny Territories on the Great Barrier Reef. J. of Exp. Mar. Biol. Ecol., 271:155-169. doi: 10.1016/S0022-0981(02)00035-7
 • Zhang, F., Zhao, Y. & Han, Z. (2013). An in vivo functional analysis system for renal gene discovery in Drosophila pericardial nephrocytes. Journal of the American Society of Nephrology, 24:1-7. doi: 10.1681/ASN.2012080769

The effects of some macroalgae on viability of Drosophila melanogaster

Year 2017, Volume 34, Issue 4, 451 - 454, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.12

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of three different macroalgae (Codium sp., Cystoseira sp., and Polyides sp.) on viability of Drosophila melanogaster which is the most widely studied insect species in scientific researches. One of the primary reasons why Drosophila melanogaster is one of so widely studied insect is because of their extremely fast breeding rate in a very short time. Compared to other laboratory animals, the Drosophila melanogaster gene pattern is one of the most widely understood. This may allow some modifications to be made with a very good survival rate. Once these basic functions are completed, the insect hatches and develops into a larval form and stars feeding. At this point, the larvae are feed with what kind of feed want to be tested. In this current study, extracts of macroalgae, Codium sp., Cystoseira sp., and Polyides sp., were added into Instant Drosophila Medium Formula 4-24 and given the Drosophila melanogaster in three groups. There was also a fourth group (control group) which is not added extracts of macroalgae in their feed but water. The results of this study showed that macroalgae, Codium sp., Cystoseira sp., and Polyides sp., had positive effects on viability of Drosophila melanogaster.

References

 • Ak, İ. (2015). Sucul ortamın ekonomik bitkileri; makro algler. Dünya Gıda Dergisi. Aralık Sayısı: 88-97.
 • Arasaki, S. & Arasaki, T. (1983). Vegetables from the sea. Japanese Publishing Industry Japan Publ. Inc., Tokyo, 96:251-223.
 • Baghel, R.S., Mantri, V.A. & Reddy, C.R.K. (2017). A New Wave of Research Interest in Marine Macroalgae for Chemicals and Fuels: Challenges and Potentials. Fuels, Chemicals and Materials from the Oceans and Aquatic Sources, 43-63. doi: 10.1002/9781119117193.ch3
 • Becker, E.W. (2007). Micro-algae as a source of protein. Biotechnology Advances, 25(2): 207-210. doi: 10.1016/j.biotechadv.2006.11.002
 • Broughton, S., Alic, N., Slack, C., Bass, T., Ikeya, T., Vinti, G. & Partridge, L. (2008). Reduction of DILP2 in Drosophila triages a metabolic phenotype from lifespan revealing redundancy and compensation among DILPs. PloS one, 3(11), e3721. doi: 10.1371/journal.pone.0003721
 • Chandini, S.K., Ganesan, P. & Bhaskar, N. (2008). In vitro antioxidant activities of three selected brown seaweeds of India. Food Chemistry, 107(2):707-713. doi: 10.1016/j.foodchem.2007.08.081
 • Creed, J.C., Kain, J.M. & Norton, T.A. (1998). An Experimental Evaluation of Density and Plant Size in Two Large Brown Seaweeds. J Phycol, 34:39-52. doi: 10.1046/j.1529-8817.1998.340039.x
 • Çakı, Z. (2009). Ege Denizi kıyısında bulunan bazı makro yosun türleri antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri tanımlamaktadır. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (pp 119) Manisa, Türkiye.
 • Çakır, Ş. & Bozcuk, A.N. (2000). Longevity in some wild type and hybrid strains of Drosophila melanogaster. Turkish Journal of Biology, 24(2):321-330.
 • Çakır, Ş. & Sarıkaya, R. (2005). Genotoxicity testing of some organophosphate insecticides in the Drosophila wing spot test. Food and Chemical Toxicology, 43(3):443-450. doi: 10.1016/j.fct.2004.11.010
 • Çetingül, V., Aysel, V. & Kurumlu, Y. (1996). Cystoseira barbata (Good et Woodw) C.Ag., (Fucales, Fucophyceae)’nin Aminoasit İçeriklerinin Saptanması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13(1-2):119-121.
 • Durmaz, Y., Işık, O., Bandarrra, N.M., Cirik, S., Turan, G. & Gökpınar, Ş. (2002). Porphyridium cruentum (Rhodophyceae) yağ asitleri kompozisyonuna kurutma yöntemlerinin etkisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(1-2):189-195.
 • Figueiredo, F., Encarnação, T. & Campos, M.G. (2016). Algae as Functional Foods for the Elderly. Food and Nutrition Sciences, 7(12):1122. doi: 10.4236/fns.2016.712107
 • Freile‐Pelegrín, Y. & Robledo, D. (2014). Bioactive phenolic compounds from algae. Bioactive Compounds from Marine Foods: Plant and Animal Sources, 113-129.
 • Gökpınar, Ş., Göksan, T. & Durmaz, Y. (2001). PUFA Kaynağı Olarak Mikroalgler, XI. Ulusal Balıkçılık Bilim Sempozyumu, Hatay, Türkiye: Bildiriler Kitabı.
 • Graf, S.A. & Sokolowski, M.B. (1989). Rover/sitter Drosophila melanogaster larval foraging polymorphism as a function of larval development, food-patch quality, and starvation. Journal of Insect Behavior, 2(3):301-313. doi: 10.1007/BF01068057
 • Koç, Y. & Gülel, A. (2006). Fotoperiyot ve Besin Çeşidinin Drosophila melanogaster Meigen, 1830 (Diptera: Drosophiladae) Gelişim Süresi, Ömür Uznluğu, Verim ve Eşey Oranına Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2):204-212.
 • Lanciani, Carmine A., John Anderson F. & James Giesel. T. (1991). Effect of photoperiod on metabolic rate in a subtropical population of Drosophila melanogaster. Comparative Biochemistry & Physiology Part A: Physiology 100(2):347-348. doi: 10.1016/0300-9629(91)90480-Z
 • Laurent, R.S., O’Brien, L.M., & Ahmad, S.T. (2013). Sodium butyrate improves locomotor impairment and early mortality in a rotenone-induced Drosophila model of Parkinson’s disease. Neuroscience, 246: 382-390. doi: 10.1016/j.neuroscience.2013.04.037
 • Macedo, L.P.M., Souza, B., Carvaiho, C.F. & Ecole, C.C. (2003). Influence of the Photoperiod on Development and Reproduction of Chrysoperia externa (Neuroptera: Chrysopidae). Neutropical Entomology, 32(1):91-96. doi: 10.1590/S1519-566X2003000100013
 • McHugh, D.J. (2003), A guide to the Seaweed Industry. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma, Italya, 103 p.
 • Mohseni, S., Pishvaee, M.S. & Sahebi, H. (2016). Robust design and planning of microalgae biomass-to-biodiesel supply chain: A case study in Iran. Energy, 111:736-755. doi: 10.1016/j.energy.2016.06.025
 • Murdinah, V.D. (2008). Application of Bio Activatörs to Produce Organic Fertilizer From Seaweed Processing Waste. Journal of Applied and Industrial Biotechnology in Tropical Region, Vol. 1 (Special Edition) ISSN:1979 9748
 • Öz, S. & Çakır Arıca, Ş. (2016). Evaluation of antigenotoxic effect of Myrtus communis L. (myrtle) fruit extract. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20 2016, Kilis, Türkiye, Oral presentation, Proceeding Book, 2474-2481.
 • Özdemir, N. & Erkmen, J. (2013). Yenilebilir Biyoplastik Üretiminde Alglerin Kullanımı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(8):89-104.
 • Özvarol, Y. (2009). Doğu Akdeniz Kıyılarının (Gazipaşa- İskenderun) Makrobentik Deniz Florasının. Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (pp 130) Isparta, Türkiye.
 • Pandey, U.B. & Nichols, C.D. (2011). Human disease models in Drosophila melanogaster and the role of the fly in therapeutic drug discovery. Pharmacological reviews, 63(2):411-436. doi: 10.1124/pr.110.003293
 • Peleg, S., Feller, C., Forne, I., Schiller, E., Sévin, D.C., Schauer, T. & Nogueira, M.S. (2016). Life span extension by targeting a link between metabolism and histone acetylation in Drosophila. European Molecular Biology Organization reports: 17(3):455-469.
 • Prathep, A., Marrs, R.H. & Norton, T.A. (2003). Spatial and Temporal Variations in Sediment Accumulation in An Algal Turf and Their İmpact on Associated Fauna. Mar Biol 142:381-90. doi: 10.1007/s00227-002-0940-4
 • Sarıkaya, R., Çakır, Ş. & Solak, K. (2006). Development of protective agents Drosophila melanogaster’de (mwhxflr) the effect of the length of life (in Turkish). Kastamonu Education Magazine, 14(1):173-184.
 • Sivasankari, V.D. (2006). Effect of seaweed extracts on the growth and biochemical constituents of Vigna sinensis. Bioresource Technology, 97(14):1745-1751. doi: 10.1016/j.biortech.2005.06.016
 • Taşkın, E. & Öztürk, M. (2005). Evaluation of Species in taxonomy of Algae and Brown Turkey (in Turkish). Turkish Journal of Aquatic Life, 3(4):137-144.
 • Viola, R. Nyvall P. & Pedersén M. (2001). The unique features of starch metabolism in red algae." Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 268.1474:1417-1422. doi: 10.1098/rspb.2001.1644
 • Wang, H.M.D., Li, X.C., Lee, D.J. & Chang, J.S. (2017). Potential biomedical applications of marine algae. Bioresource Technology, 244(2):1407-1415. doi: 10.1016/j.biortech.2017.05.198
 • Wells, M.L., Potin, P., Craigie, J.S., Raven, J.A., Merchant, S.S., Helliwell, K.E. & Brawley, S. H. (2017). Algae as nutritional and functional food sources: revisiting our understanding. Journal of Applied Phycology, 29(2):949-982. doi: 10.1007/s10811-016-0974-5
 • Wilson, S. 2002. Nutritional Value of Detritus and Algae in Blenny Territories on the Great Barrier Reef. J. of Exp. Mar. Biol. Ecol., 271:155-169. doi: 10.1016/S0022-0981(02)00035-7
 • Zhang, F., Zhao, Y. & Han, Z. (2013). An in vivo functional analysis system for renal gene discovery in Drosophila pericardial nephrocytes. Journal of the American Society of Nephrology, 24:1-7. doi: 10.1681/ASN.2012080769

Details

Subjects Science
Journal Section Short Communications
Authors

Şükran Çakır Arıca> (Primary Author)
ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY
orcid.org/0000-0003-1413-1143
Türkiye


Sevil Demirci>
ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0003-4229-6236
Türkiye


Ayşe Özyılmaz>
ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-4376-0873
Türkiye


Selda Öz This is me
Kırıkkale University
orcid.org/0000-0003-1883-3441
Türkiye


Ecem Arslantaş This is me

orcid.org/0000-0001-6179-6549
Türkiye

Publication Date December 15, 2017
Submission Date May 22, 2017
Acceptance Date July 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 34, Issue 4

Cite

APA Çakır Arıca, Ş. , Demirci, S. , Özyılmaz, A. , Öz, S. & Arslantaş, E. (2017). The effects of some macroalgae on viability of Drosophila melanogaster . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (4) , 451-454 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.4.12