Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Technical characteristics of set nets used in artisanal fisheries the East Black Sea Region

Year 2017, Volume 34, Issue 3, 269 - 275, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.04

Abstract

In this study it is aimed to determine the structural and technical characteristics of the fishing gears used by small-scale fishing boats operating in the East Black Sea.  The samplings were carried out in fishery cooperatives and fishing ports (Samsun-Ordu-Giresun) during 2010-2011. Accordingly, 10 various types set nets, four of which are trammel and six of which are gill nets, have been identified in the research area and their technical plans have been drawn according to the FAO standarts. All of the nets were made of PA material and the hanging ratio vary from 0.29 to 0.65. The results showed that the nets had no standard technical specifications and indicates differences nets used in the different regions.

References

 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2007). Technical characteristics of set nets, used in Datça-Bozburun Peninsula (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2): 117-120.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2011). Coastal fishing gears of Prince Islands (İstanbul) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 28(4): 117-125.
 • Altınağaç, U., Ayaz, A., Özekinci, U. & Öztekin, A. (2008). Technical features and structural differens of bottom gill and trammel nets in Edremit Bay (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of FisheriesScience, 2(3): 432-439. doi: 10.3153/Jfscom.mug.200735
 • Anonim (2008). 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. TKB-KKGM, R.G. Sayı: 26974, No:2008/48, Ankara.
 • Anonim (2012). 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, R.G. Sayı: 28388, No: 2012/65, Ankara.
 • Anonim (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, R.G. Sayı: 29783, No: 2016/35, Ankara.
 • Ayaz, A., İşmen, A., Altınağaç, U., Özekinci, U. & Ayyıldız, H. (2008). Technical features and structural differens of bottom gill and trammel nets in Saroz Bay (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of Fisheriessciences.com, 22(3): 499-505. doi: 10.3153/Jfscom.mug.200746
 • Doyuk, S.A. (2006). A study on the determination technical specifications of fishing gear used on Çanakkale Region. Master Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart University, Science Institute, Çanakkale. FAO (1975). Catalogue of small scale fishing gear, London, 191s.
 • Kara, A. (2004). Marking of fishing gears and recommendations on its feasibility in Turkey (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(1-2): 157-165.
 • Kırda, K. (2016). Doğu Karadeniz Bölgesinde Balıkçılık. Karadeniz Araştırmaları, 52: 233-252.
 • Özekinci, U., Cengiz, Ö. & Bütüner, S. (2006). Gear characteristic of gillnet and trammel net used in Dardanelles Region and problems of fishermen (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/3): 473-480.
 • Samsun, O., Kalaycı, F., Bilgin, S. & Samsun, N. (2006). The importence, problem and analyzing in the light of sciences researches of fisheries in Samsun on the sector of fish catching in our country. Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, 4-6 May 2006, Samsun.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2007). Ege Denizi Balıkçılığının Yapısal Analizi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2002/SÜF/006, Bornova, 161 s.
 • TÜİK (2015). Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F. S. (2010a). Technical characteristics of pelagic set nets, used in Istanbul artisanal fisheries (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1): 25-29.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F. S. (2010b). Technical characteristics of demersal nets, used in Istanbul artisanal fisheries (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1): 19-24.
 • Zengin, M. & Bozali, M. (1994). Marmara Denizi’nde Av Araçları İle Avcılık Potansiyelinin Tespiti. Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı balıkçılığında kullanılan uzatma ağlarının teknik özellikleri

Year 2017, Volume 34, Issue 3, 269 - 275, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.04

Abstract

Bu çalışmada Doğu Karadeniz’de faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçı teknelerinin kullandığı av araçlarının yapısal ve teknik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örneklemeler 2010-2011 yılları arasında balıkçı kooperatifi ve balıkçı barınaklarında (Samsun-Ordu-Giresun) yürütülmüştür. Buna göre araştırma bölgesinde dördü fanyalı, altısı sade olmak üzere 10 tip uzatma ağı tanımlanmış ve FAO standartlarına göre teknik planları çizilmiştir. Ağların tamamı PA materyalden yapılmış olup donam faktörü 0,29-0,65 arasında değişmektedir. Yapılan değerlendirmelerde ağların herhangi bir standardının olmadığı ve değişik bölgelerde kullanılan ağlarla farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

References

 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2007). Technical characteristics of set nets, used in Datça-Bozburun Peninsula (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2): 117-120.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2011). Coastal fishing gears of Prince Islands (İstanbul) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 28(4): 117-125.
 • Altınağaç, U., Ayaz, A., Özekinci, U. & Öztekin, A. (2008). Technical features and structural differens of bottom gill and trammel nets in Edremit Bay (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of FisheriesScience, 2(3): 432-439. doi: 10.3153/Jfscom.mug.200735
 • Anonim (2008). 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. TKB-KKGM, R.G. Sayı: 26974, No:2008/48, Ankara.
 • Anonim (2012). 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, R.G. Sayı: 28388, No: 2012/65, Ankara.
 • Anonim (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, R.G. Sayı: 29783, No: 2016/35, Ankara.
 • Ayaz, A., İşmen, A., Altınağaç, U., Özekinci, U. & Ayyıldız, H. (2008). Technical features and structural differens of bottom gill and trammel nets in Saroz Bay (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of Fisheriessciences.com, 22(3): 499-505. doi: 10.3153/Jfscom.mug.200746
 • Doyuk, S.A. (2006). A study on the determination technical specifications of fishing gear used on Çanakkale Region. Master Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart University, Science Institute, Çanakkale. FAO (1975). Catalogue of small scale fishing gear, London, 191s.
 • Kara, A. (2004). Marking of fishing gears and recommendations on its feasibility in Turkey (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(1-2): 157-165.
 • Kırda, K. (2016). Doğu Karadeniz Bölgesinde Balıkçılık. Karadeniz Araştırmaları, 52: 233-252.
 • Özekinci, U., Cengiz, Ö. & Bütüner, S. (2006). Gear characteristic of gillnet and trammel net used in Dardanelles Region and problems of fishermen (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/3): 473-480.
 • Samsun, O., Kalaycı, F., Bilgin, S. & Samsun, N. (2006). The importence, problem and analyzing in the light of sciences researches of fisheries in Samsun on the sector of fish catching in our country. Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, 4-6 May 2006, Samsun.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2007). Ege Denizi Balıkçılığının Yapısal Analizi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2002/SÜF/006, Bornova, 161 s.
 • TÜİK (2015). Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F. S. (2010a). Technical characteristics of pelagic set nets, used in Istanbul artisanal fisheries (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1): 25-29.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F. S. (2010b). Technical characteristics of demersal nets, used in Istanbul artisanal fisheries (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1): 19-24.
 • Zengin, M. & Bozali, M. (1994). Marmara Denizi’nde Av Araçları İle Avcılık Potansiyelinin Tespiti. Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Serap SAMSUN
orcid.org/0000-0001-6094-6226
Türkiye


Öğünç EMİRBUYURAN This is me
Türkiye

Publication Date September 26, 2017
Application Date May 27, 2016
Acceptance Date April 26, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 34, Issue 3

Cite

APA Samsun, S. & Emirbuyuran, Ö. (2017). Technical characteristics of set nets used in artisanal fisheries the East Black Sea Region . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (3) , 269-275 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.3.04