Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Socio-economic analysis of fishers using squid (Loligo vulgaris) jigs in İzmir Bay

Year 2017, Volume 34, Issue 3, 249 - 254, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.01

Abstract

This study, assessing the socio-economic status of small scale and recreational line squid fishers  in Izmir Bay, was carried out between September 2010 and September 2011 in the area between Karaburun and Yeni Foça line. Fishers in the sample size were determined by simple random sampling method. A survey was later carried with these fishers as well as with the managers of the local fishery cooperatives. The ban on coastal trawl nets such as seine nets and drag nets in 2001 has led to a decrease in the amount of squid caugth in the Izmir Bay, resulting in steeper prices due to imbalanced supply&demand patterns (15-25 TL/kg). In this period, use of fishing jigs in squid fishing were observed to have increased. Survey results revealed that there are fishers in the Izmir Bay living solely on squid fishing and the rods  they specifically modified for squid have become commercial gears, enabling higher catch efficiency (min.1, max. 41 kg/day/disher) and catch value (min 15 TL - max 1.025 TL/day/fisher). This study has revealed the emergence of a new type of fishermen whose demographic and socio-economic features are shaped according to the change in squid fishing in the Izmir Bay. The fact that the traditional fishing rod has gained a “recreational” and “commercial disguised as recreational” function in the Izmir Bay squid fishing should be considered as a significant development in terms of fisheries management.

References

 • Akyol, O., & Metin, G. (2001). Investigations on species composition and catch per trawl of cephalopods caught by bottom trawl in the Bay of Izmir (Aegean Sea), (in Turkish). Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2(2): 381-385pp.
 • Akyol, O., & Kara, A. (2003). İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) Dip Trolü ve Tratanın Av Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, (3-4): 321– 328.
 • Altınağaç, U. (2006). Effect of jigs color to catching efficiency in the squid fishing in Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9 (15): 2916-2918pp. doi: 10.3923/pjbs.2006.2916.2918
 • Ayaz, A., Ünal, V., & Özekinci, U. (2004). İzmir Körfezi’nde Hayalet Avcılığa Neden Olan Kayıp Uzatma Ağı Miktarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, (1-2): 35 – 38.
 • Benli, H.A., Cihangir, B., Bizsel, K.C., Bilecik, N., & Buhan, E. (2000). Ege Denizi’nindemersal balikçilik kaynaklari üzerine arastirma. T.C. Tar. ve Köyis. Bak. Tar. Ar.Gen. Mü. Su. Ürün. Aras. Enst. Yayin. Seri B, Yayin No:6, Bodrum.
 • GTHB 2016a. 4/1 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (in Turkish). Tebliğ no: 2016/35. T.C. GTHB, BSGM, Ankara, 26 p
 • GTHB 2016b. 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (in Turkish). Tebliğ no: 2016/36. T.C. GTHB, BSGM, Ankara, 26 p
 • FAO. (2016). Part 1, World Review of Fisheries and Aquaculture. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016, 200 pp. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf
 • Katağan, T., Salman, M.A., & Benli, H.A. (1993). The Cephalopod fauna of the sea of Marmara. Isr. J. Zool., Vol. 39: 255-261pp.
 • Kaykaç, H.M., Arslan, E., Göncüoğlu, H., Aydın, C., Maktay, C., Aydın, İ., Bayramiç, İ., Özdemir, Y., Ünal, V., & Tokaç, A. (2012). İzmir Körfezi’nde Kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798)Avcılık Yöntemleri ve Renk Faktörünün Önemi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 09-SÜF-023, 48s.
 • Mangold, K., Boletzky, S.V. (1987). Cephalopodes. Fiches FAO d’identification des especes pour les besoins de la peche. (revision 1) Méditerranée et Mer Noire. Zone de peche 37. Vol. 1: 633-714 pp.
 • Miran, B. (2003). Basic Statistics. Ege University Press, ISBN 975-9308800, Bornova, İzmir, Turkey. 297 p.
 • Roper, C.F.E., Sweeney, M.J., & Nauen, C.E. (1984). Cephalopods of the World an annoted and illustreted Catalogue of species of interest to Fisheries FAO. Fish. Jynop. No: 125, 3: 1-257 pp.
 • Salman, A., Katağan, T., & Benli, H.A. (1998). Türkiye kafadanbacaklıları (classis: cephalopoda) ve kafadanbacaklı yetiştiriciliği. T.C. Tar. ve Köyiş. Bak. Tar. Ar. Gen. Mü.Su.Ürün. Araş. Enst. Yayın. Seri A Yayın No:12, Bodrum.
 • Sifner, S.K., & Vrgoc, N. (2004). Population structure, maturation and reproduction of the European squid, Loligo vulgaris, in the Central Adriatic Sea. Fish. Res. 69: 239–249pp. doi:10.1016/j.fishres.2004.04.011
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2012). A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29 (2).
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2013). Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu. Final Report of Social and Economic Aspects of Recreational Fishing in Foça and Gökova Special Environmental Protection Areas. PIMS 3697: Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Teknik Rapor Serisi 16: sf. 56
 • TÜİK. (2015). TÜİK Su Ürünleri İstatistikleri-2016. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005 (10.10.2016)
 • Ünal, V., Acarlı, D., & Gordoa, A., (2010). Characteristics of Marine Recreational Fishing in Çanakkale Strait (Turkey). Mediterranean Marine Science, 11 (2), 315-330. doi: 10.12681/mms.79

İzmir Körfezi’nde olta ile kalamar (Loligo vulgaris) avcılığı yapan balıkçıların sosyo-ekonomik analizi

Year 2017, Volume 34, Issue 3, 249 - 254, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.01

Abstract

İzmir Körfezi’nde, olta ile kalamar avcılığı yapan küçük ölçekli ve amatör balıkçıların demografik ve sosyo-ekonomik durumlarının tespit edildiği bu çalışma,  Eylül 2010 – Eylül 2011 yıllarında Karaburun ve Yeni Foça hattı arasında kalan bölgede yürütülmüştür. Örneklemeye giren balıkçılar basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve daha sonra hem bu balıkçıların kendileri ile, hem de bölgede yer alan su ürünleri kooperatiflerinin yöneticileriyle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Trata ve ığrıp gibi kıyı sürütme ağlarının 2001 yılında yasaklanmasıyla birlikte İzmir Körfezi’nde kalamar türlerinin av miktarında önemli azalmalar olmuş, karşılanamayan talep fiyatların yükselmesine neden olmuştur (15-25 TL/kg). Bu süreçte kalamar türlerinin avcılığında olta takımlarının daha yoğun olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Anket sonuçları, İzmir Körfezi’nde geçimini kalamar avcılığı ile sağlayan balıkçıların mevcut olduğunu ortaya çıkarmıştır ve bu balıkçıların geliştirdiği kalamar el oltaları, ticari bir av aracı işlevi üstlenerek hem yüksek av verimine (min.1-max.41 kg/gün/balıkçı), hem de yüksek av değerlerine (min 15 TL - max 1.025 TL/gün/balıkçı) ulaştığı tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, İzmir Körfezi’nde kalamar avcılığında gerçekleşen değişim ve ortaya çıkan yeni bir balıkçı tipinin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini sunmaktadır. Aynı zamanda, İzmir Körfezi kalamar avcılığı “ticari”, “amatör” ve “amatör adı altında ticari” amaçlı bir işlev kazanması, balıkçılık yönetimi açısından dikkate alınması gereken bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.

References

 • Akyol, O., & Metin, G. (2001). Investigations on species composition and catch per trawl of cephalopods caught by bottom trawl in the Bay of Izmir (Aegean Sea), (in Turkish). Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2(2): 381-385pp.
 • Akyol, O., & Kara, A. (2003). İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) Dip Trolü ve Tratanın Av Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, (3-4): 321– 328.
 • Altınağaç, U. (2006). Effect of jigs color to catching efficiency in the squid fishing in Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9 (15): 2916-2918pp. doi: 10.3923/pjbs.2006.2916.2918
 • Ayaz, A., Ünal, V., & Özekinci, U. (2004). İzmir Körfezi’nde Hayalet Avcılığa Neden Olan Kayıp Uzatma Ağı Miktarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, (1-2): 35 – 38.
 • Benli, H.A., Cihangir, B., Bizsel, K.C., Bilecik, N., & Buhan, E. (2000). Ege Denizi’nindemersal balikçilik kaynaklari üzerine arastirma. T.C. Tar. ve Köyis. Bak. Tar. Ar.Gen. Mü. Su. Ürün. Aras. Enst. Yayin. Seri B, Yayin No:6, Bodrum.
 • GTHB 2016a. 4/1 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (in Turkish). Tebliğ no: 2016/35. T.C. GTHB, BSGM, Ankara, 26 p
 • GTHB 2016b. 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (in Turkish). Tebliğ no: 2016/36. T.C. GTHB, BSGM, Ankara, 26 p
 • FAO. (2016). Part 1, World Review of Fisheries and Aquaculture. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016, 200 pp. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf
 • Katağan, T., Salman, M.A., & Benli, H.A. (1993). The Cephalopod fauna of the sea of Marmara. Isr. J. Zool., Vol. 39: 255-261pp.
 • Kaykaç, H.M., Arslan, E., Göncüoğlu, H., Aydın, C., Maktay, C., Aydın, İ., Bayramiç, İ., Özdemir, Y., Ünal, V., & Tokaç, A. (2012). İzmir Körfezi’nde Kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798)Avcılık Yöntemleri ve Renk Faktörünün Önemi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 09-SÜF-023, 48s.
 • Mangold, K., Boletzky, S.V. (1987). Cephalopodes. Fiches FAO d’identification des especes pour les besoins de la peche. (revision 1) Méditerranée et Mer Noire. Zone de peche 37. Vol. 1: 633-714 pp.
 • Miran, B. (2003). Basic Statistics. Ege University Press, ISBN 975-9308800, Bornova, İzmir, Turkey. 297 p.
 • Roper, C.F.E., Sweeney, M.J., & Nauen, C.E. (1984). Cephalopods of the World an annoted and illustreted Catalogue of species of interest to Fisheries FAO. Fish. Jynop. No: 125, 3: 1-257 pp.
 • Salman, A., Katağan, T., & Benli, H.A. (1998). Türkiye kafadanbacaklıları (classis: cephalopoda) ve kafadanbacaklı yetiştiriciliği. T.C. Tar. ve Köyiş. Bak. Tar. Ar. Gen. Mü.Su.Ürün. Araş. Enst. Yayın. Seri A Yayın No:12, Bodrum.
 • Sifner, S.K., & Vrgoc, N. (2004). Population structure, maturation and reproduction of the European squid, Loligo vulgaris, in the Central Adriatic Sea. Fish. Res. 69: 239–249pp. doi:10.1016/j.fishres.2004.04.011
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2012). A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29 (2).
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2013). Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu. Final Report of Social and Economic Aspects of Recreational Fishing in Foça and Gökova Special Environmental Protection Areas. PIMS 3697: Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Teknik Rapor Serisi 16: sf. 56
 • TÜİK. (2015). TÜİK Su Ürünleri İstatistikleri-2016. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005 (10.10.2016)
 • Ünal, V., Acarlı, D., & Gordoa, A., (2010). Characteristics of Marine Recreational Fishing in Çanakkale Strait (Turkey). Mediterranean Marine Science, 11 (2), 315-330. doi: 10.12681/mms.79

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Huriye Göncüoğlu Bodur


M. Hakan KAYKAÇ
EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
orcid.org/0000-0002-4807-707X
Türkiye


Vahdet Ünal

Publication Date September 26, 2017
Application Date November 12, 2016
Acceptance Date January 23, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 34, Issue 3

Cite

APA Göncüoğlu Bodur, H. , Kaykaç, M. H. & Ünal, V. (2017). Socio-economic analysis of fishers using squid (Loligo vulgaris) jigs in İzmir Bay . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (3) , 249-254 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.3.01