Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey)

Year 2017, Volume 34, Issue 3, 261 - 267, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.03

Abstract

Water samples taken from Boztepe Dam Lake monthly between January - December 2014 period were observed in terms of zooplankton. During the study, a total of 33 zooplankton species, 17 species from Rotifera, 13 species from Cladocera and 3 species from Copepoda were identified. Maximum number of zooplankton has been recorded in May (271785 individuals/m3). The least the number of individuals were recorded in February (5090 individuals/m3). The maximum number of taxa were recorded in October with 17 species and the least were recorded in february with 5 species. All of the zooplanktonic species have been detected for the first time in Boztepe Recai Kutan Dam Lake.

Based on the total number of individuals of zooplankton, Rotifera was dominant group in the dam lake (51.5%) followed by Cladocera (39.4 %) and Copepoda (9.1 %). Dominant Rotifera species was Keratella cochlearis followed by K. quadrata. Bosmina longirostris was dominant Cladocera species. Cyclops vicinus was the most observed Copepoda species. Rotifera has showed higher diversity compared to other groups, reaching also high densities throughout the study period. Keratella cochlearis K. quadrata, Bosmina longirostris are indicators of eutrophic character and were recorded frequently in high numbers, suggest that the lake may be eutrophic.

References

 • Aladağ, A.T, Erdem, C & Karaytuğ, S. (2006). Cladocera and Copepoda (Crustacea) fauna of Çatalan Dam Lake (Adana, Turkey). Ege J Fish Aqua Sci. 23(3-4): 427-428.
 • Anonim, (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edn, American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, Washington DC, USA.
 • Anonim, (2012). Yüzeysel su kalitesi yönetimi yönetmeliği, Resmi Gazete 30.11.2012, sayı 28483
 • Bekleyen, A. (2003). A Taxonomical study on the zooplankton of Göksu Dam Lake. (Diyarbakır). Turk Journal of Zoology. 27: 95-100.
 • Bekleyen, A., Gökot, B., Varol, M., (2014). Kralkızı Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu, 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu 31 Mayıs-2 Haziran 2014 Elazığ 322-323.
 • Bekleyen, A., Gökot, B. & Varol M., (2014). 2009. Dicle Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 29 Eylül - 1 Ekim.
 • Berzins, B. & Bertilson, J. (1989). On limnic micro-crustacean and trophic degree. Hydrobiologia 185: 95-100.
 • Bozkurt, A. & Sagat, Y. (2008). Vertical distribution of Birecik Dam Lake (Turkey) zooplankton. J FisheriesSciences.com. 2(3):332-342.
 • Bozkurt, A. & Akın, Ş. (2012). .Zooplankton Fauna of Yeşilırmak (between Tokat and Blacksea), Hasan Uğurlu and Suat Uğurlu Dam Lakes. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 777-786, doi: 10.3153/jfscom.mug.200721
 • Bulut. H. & Saler, S. (2014). Zooplankton of Beyhan Dam Lake (Elazığ- Turkey).Turkish Journal of Science & Technology, 9: 1, 23-28

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü (Malatya - Türkiye) zooplankton faunası

Year 2017, Volume 34, Issue 3, 261 - 267, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.03

Abstract

Boztepe Baraj Gölü’nden Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında aylık olarak alınan su örneklerinde zooplankton incelenmesi yapılmıştır. Çalışmada teşhisi yapılan 33 zooplankton türünden 17 tür Rotifera, 13 tür Cladocera ve 3 tür Copepoda grubundandır. Toplam zooplanktonun en fazla kaydedildiği dönem Mayıs ayı olmuştur (271785 birey/m3). En az birey sayısı ise Şubat ayında kaydedilmiştir (5090 birey/m3). En fazla takson sayısı 17 tür ile Ekim ayında en az tür sayısı ise 5 tür ile Şubat ayında tespit edilmiştir. Bulunan bütün zooplanktonik türler Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü için ilk kayıttır.

Baraj gölünde zooplankton türlerinin toplam birey sayılarına göre Rotifera (% 51,5) baskın grup olup, Cladocera (% 39,4) ve Copepoda (% 9,1) onları takip eden gruplar olmuştur. Keratella cochlearis baskın Rotifer türü olurken K. quadrata onu izlemiştir. Bosmina longirostris baskın Cladocera türüdür. Cyclops vicinus en çok gözlenen Copepoda türü olmuştur. Rotifera diğer gruplara göre fazla çeşitlilik göstermiş ve araştırma dönemi boyunca yüksek yoğunluklarda ortaya çıkmıştır. Ötrofi indikatörü olan Keratella cochlearis K. quadrata, Bosmina longirostris türlerinin sıklıkla çok sayıda kaydedilmiş olması gölün ötrof karakterde olabileceğini düşündürmektedir.

References

 • Aladağ, A.T, Erdem, C & Karaytuğ, S. (2006). Cladocera and Copepoda (Crustacea) fauna of Çatalan Dam Lake (Adana, Turkey). Ege J Fish Aqua Sci. 23(3-4): 427-428.
 • Anonim, (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edn, American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, Washington DC, USA.
 • Anonim, (2012). Yüzeysel su kalitesi yönetimi yönetmeliği, Resmi Gazete 30.11.2012, sayı 28483
 • Bekleyen, A. (2003). A Taxonomical study on the zooplankton of Göksu Dam Lake. (Diyarbakır). Turk Journal of Zoology. 27: 95-100.
 • Bekleyen, A., Gökot, B., Varol, M., (2014). Kralkızı Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu, 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu 31 Mayıs-2 Haziran 2014 Elazığ 322-323.
 • Bekleyen, A., Gökot, B. & Varol M., (2014). 2009. Dicle Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 29 Eylül - 1 Ekim.
 • Berzins, B. & Bertilson, J. (1989). On limnic micro-crustacean and trophic degree. Hydrobiologia 185: 95-100.
 • Bozkurt, A. & Sagat, Y. (2008). Vertical distribution of Birecik Dam Lake (Turkey) zooplankton. J FisheriesSciences.com. 2(3):332-342.
 • Bozkurt, A. & Akın, Ş. (2012). .Zooplankton Fauna of Yeşilırmak (between Tokat and Blacksea), Hasan Uğurlu and Suat Uğurlu Dam Lakes. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 777-786, doi: 10.3153/jfscom.mug.200721
 • Bulut. H. & Saler, S. (2014). Zooplankton of Beyhan Dam Lake (Elazığ- Turkey).Turkish Journal of Science & Technology, 9: 1, 23-28

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Serap Saler
FIRAT UNIV
0000-0001-5900-491X
Türkiye


Kenan Alpaslan
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye
Türkiye


Gökhan Karakaya
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye
Türkiye


Fatih GÜNDÜZ
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye
0000-0001-6804-4059
Türkiye

Publication Date September 26, 2017
Application Date January 24, 2017
Acceptance Date April 14, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 34, Issue 3

Cite

APA Saler, S. , Alpaslan, K. , Karakaya, G. & Gündüz, F. (2017). Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey) . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (3) , 261-267 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.3.03