Research Article
BibTex RIS Cite

Mersin Körfezi trol balıkçılarının denizde güvenlik farkındalıklarının incelenmesi

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 139 - 143, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.04

AbstractTicari balıkçılığın, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında
dünyanın en tehlikeli mesleklerinden birisi olduğu bilinmektedir. Gıda ve Tarım
Örgütü’nün (FAO) 2016 verilerine göre dünyada 37,9 milyon kişi balıkçı olarak
çalışmaktadır. Aynı verilere göre dünyada 4,6 milyon balıkçı gemisi
bulunmaktadır. Dünyada her yıl bu sektörde 24.000’in üzerinde balıkçının öldüğü
ve yaklaşık 24 milyon balıkçının yaralandığı tahmin edilmektedir. Balıkçıların
denizde güvenlik farkındalıkları hakkında ülkemizde sınırlı sayıda çalışma
mevcut iken uluslararası alanda konuya daha fazla ilgi gösterilmektedir. Mersin
bölgesinde bulunan ticari trol gemilerinin ilgili yönetmeliklere göre denizde
güvenlik (emniyet) eksikliklerini saptamak, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde
çalışanların güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemleri,
balıkçıların emniyet farkındalığını ve gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
bu çalışmanın temel amaçlarıdır. Veriler Ekim 2014 ile Ocak 2015 arasında
Mersin Erdemli, Mersin Merkez ve Mersin Karaduvar balıkçı barınaklarında 102
trol balıkçısı ile yüz yüze anketler yapılarak elde edilmiştir. Yapılan
anketler sonucunda katılımcıların % 43'ü balıkçılığı en yüksek seviyede (10
üzerinden 10), % 3'ü ise minimum seviyede (10 üzerinden 1) tehlikeli bulmuştur.
Bu 102 balıkçıdan %75’i gemide kaza yaşarken %25’i herhangi bir kazaya
karışmadığını bildirmiştir.  Bölgede trol
balıkçılığında kaza oranlarının minimuma indirilebilmesi açısından, balıkçı
gemisinde çalışacak kaptanlar ve tayfalar için hem denizde güvenlik (emniyet)
ve balıkçılık operasyonları ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi hem de ilgili
yönetmeliklerin gereklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.References

 • Alıç, S. (2015). Türkiye’de çalışan her 3 kişiden 1'i kayıt dışı. SGK. Alıntılanma adresi: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/264750/Turkiyede_calisan_her_3_kisiden_1_i_kayit_disi_.html (24.06.2015).
 • Andrew, N.L., Bene, C., Hall, S.J., Allison, E.H., Heck, S. & Ratner, B.D. (2007). Diagnosis and management of small-scale fisheries in developing countries. Fish and Fisheries, 8: 227 – 240.
 • Asyalı, E. (2003) Gemi Kazaları Nedenleri ve İnsan Faktörü. Ege Denizcilik ve Lojistik Kongresi ve Fuarı. 30 Mayıs-1 Haziran 2003.
 • Asyalı, E. & Kızkapan, T. (2012). Türkiye Kıyılarında 2004-2008 Yıllarında Uluslararası Sefer Yapan Gemilerin Karıştığı Deniz Kazalarının Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4(2).
 • Bull, N., Rise, T. & Moen, B.E. (2001). Occupational injuries to fisheries workers in Norway reported to insurance companies from 1991 to 1996. Occup. Med., 51(5): 299-304.
 • Bye, R. & Lamvik, G.M. (2007). Professional culture and risk perception: Coping with danger on board small fishing boats and offshore service vessels. Reliability Engineering and System Safety, 92: 1756–1763.
 • Cabeças, J. M. & Nunes, I. L. (2005). Fisheries Safety Management. Enterprise and Work Innovation Studies, No. 1, IET, Monte de Caparica, Portugal.
 • Cadenhead, R.M. (1976). Hospital admissions of fishermen from the fishing grounds around the Shetland Islands. Soc Occup Med, 26: 127–131.
 • Davis, M.E. (2012). Perceptions of occupational risk by US commercial fishermen. Marine Policy, 36 (1):28-33.
 • Dzugan, J. (2010). The development and efficacy of safety training for commercial fishermen. J Agromedicine, 15:351–356.
 • FAO (2001). Safety at sea as an integral part of fisheries management. FAO Fisheries Circular No. 966, 39 pp.
 • FAO (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome. 200 pp.
 • Fernando, P.M. & Rubén L.P. (2006). IMO And The Safety Of Fishing Vessels: Past, Present And Future, 1s.
 • Havold, J.I. (2010). Safety culture aboard fishing vessels. Safety Science, 48: 1054–1061.
 • IMO (1977). Final act of the conference with attachments including the torremolinos international convention for safety of fishing vessels. Proceeding of the International Conference on Safety of fishing Vessels. International Maritime Organization, London.
 • İşler, M.C. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile Güvenlik Kültürünün İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Etkisi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü. Ankara.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun Numarası: 6331, Kabul Tarihi: 20/6/2012, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/6/2012 Sayı: 28339, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 52
 • Jin, D. & Thunberg, E. (2005). An analysis of fishing vessel accidents in fishing areas of the northeastern United States. Safety Science, 43: 523–540.
 • Kaplan, I.M. & Kite-Powell, H.L. (2000). Safety at sea and fisheries management: fishermen's attitudes and the need for co-management. Marine Policy, 24: 493-497.
 • Köse, E., Dinçer, A.C. & Durukanoğlu, F.H. (1998). Risk Assessment of Fishing Vessels. Tr. J. of Engineering and Environmental Science, 22: 417 - 428.
 • Labajos, C.P., Azofra M., Blanco, B., Achutegui, J. & Gonz´alez, J. (2006). Analysis of accident inequality of the Spanish fishing fleet. Accident Analysis and Prevention, 38: 1168–1175.
 • Loughran, C.G., Pillay, A., Wang, J. & Wall, A. (2002). A preliminary study of fishing vessel safety. Journal of Risk Research, 5(1): 3–21.
 • MAIB (2013). Marine accident investigation: Annual Report.
 • Manstrangelo, G., Malusa, E., Veronese, C., Zucchero, A., Marzia, V. & Bariga, A.B. (1995). Mortality from lung cancer and other diseases related to smoking among fishermen in north east Italy. Occup Environ Med, 52: 150–153.
 • Matheson C., Morrison S., Murphy E., Lawrie L., Ritchie L. & Bond C. (2001). The health of fishermen in the catching sector of the fishing industry: a gap analysis. Occup Med (Lond), 51:305–311, (2001).
 • McGuinness, E., Aasjord, H.L., Utne, I.B. & Holmen, I.M. (2013). Injures in the commercial fishing fleet of Norway 2000-2011. Safety Science, 57: 82-99.
 • Portela, C. (2005). Maritime Casualties Analysis as a Tool to Improve Research about Human Factors on Maritime Environment. Alıntılanma adresi: http://www.invenia.es/oai:dialnet.unirioja.es:ART0000069659. (12.10.2014).
 • Roberts, S.E. (2004). Occupational mortality in British commercial fishing, 1976–95. Occup Environ Med, 61:16–23.
 • Roberts, S.E. (2010). Britain’s most hazardous occupation: commercial fishing. Accid Anal Prev, 42: 44-49.
 • Sainsbury, J.C., Borgstrom, G.A., Amundson, C.H., Von Brandt, A.R.F.T., Pike, D. & Purrington, P.F. (2015). Commercial Fishing. Alıntılanma adresi: https://global.britannica.com/technology/commercial-fishing
 • Schilling, R.S.F. (1966). Trawler Fishing: An Extreme Occupation. Section of Occupational Medicine. Volume 59.
 • Soykan, O. (2016). A General Evaluatıon On Occupatıonal Health And Safety In Trawlers Operatıng In The Aegean Sea, Turkey. 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment. 10 - 12 November 2016. Messolonghi, Greece. 333-337.
 • T.C. Resmi Gazete. (2009). 27409 Sayılı, Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan. Gemilerin Teknik Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik. 17 Kasım 2009. Alıntılanma adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091117-4.htm
 • Törner, M., Karlsson, R., Saethre H. & Kadefors, R. (1995). Analysis of serious occupational accidents in Swedish fishery. Safety Science, 21: 93-111.
 • TÜİK (2015). FisheryStatistics 2014. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Temmuz 2015.
 • Wang, J., Pillay, A., Kwon Y.S., Wall, A.D. & Loughran, C.G. (2005). An analysis of fishing vessel accidents. Accident Analysis and Prevention, 37: 1019–1024.

Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 139 - 143, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.04

AbstractCommercial fishing
is known to be one of the world's most dangerous occupations when compared with
other sectors. According to the data obtained by Food and Agriculture
Organization (FAO) in 2016, 37.9 million people in the world have been working
as fishermen. According to the same data, there are 4,6 million fishing vessels
in the world. Estimated number of fatalities is more than 24.000 in this sector
and about 24 million fishermen are wounded each year. Although safety at sea
and fishermen awareness are not well studied in our country, it is observed
that more attention is shown to this issue in the international area.
Determination of  safety at sea
adequacies of commercial trawlers in Mersin regarding relevant regulations, and
stating the precautions that should be taken into account in order to supply
the safety of workers in fishing vessels, the awareness of fishermen about
safety and the essential training requirements are the main aims of this
study.The data has been obtained by face to face interviews with 102 trawl
fishermen in Mersin Erdemli, Centre of Mersin, and Mersin Karaduvar  fishing ports between September 2014 and
January 2015. According to the survey result, 43% of the respondents considered
that fishing is dangerous at the highest level (10 on a 10 pointscale) while 3%
of respondents consider that fishing is dangerous at the minimum level (1 on a
10 pointscale). Of these 102 fishermen, 75% got involved in accidents on board
while 25% did not experience in any accident. In order to minimize the accident
rate at trawl fishing in this area, it is needed to organize the training on
safety at sea and fishing operations and to fulfill the requirements of the
regulations for captains and crews working on fishing vessels.References

 • Alıç, S. (2015). Türkiye’de çalışan her 3 kişiden 1'i kayıt dışı. SGK. Alıntılanma adresi: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/264750/Turkiyede_calisan_her_3_kisiden_1_i_kayit_disi_.html (24.06.2015).
 • Andrew, N.L., Bene, C., Hall, S.J., Allison, E.H., Heck, S. & Ratner, B.D. (2007). Diagnosis and management of small-scale fisheries in developing countries. Fish and Fisheries, 8: 227 – 240.
 • Asyalı, E. (2003) Gemi Kazaları Nedenleri ve İnsan Faktörü. Ege Denizcilik ve Lojistik Kongresi ve Fuarı. 30 Mayıs-1 Haziran 2003.
 • Asyalı, E. & Kızkapan, T. (2012). Türkiye Kıyılarında 2004-2008 Yıllarında Uluslararası Sefer Yapan Gemilerin Karıştığı Deniz Kazalarının Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4(2).
 • Bull, N., Rise, T. & Moen, B.E. (2001). Occupational injuries to fisheries workers in Norway reported to insurance companies from 1991 to 1996. Occup. Med., 51(5): 299-304.
 • Bye, R. & Lamvik, G.M. (2007). Professional culture and risk perception: Coping with danger on board small fishing boats and offshore service vessels. Reliability Engineering and System Safety, 92: 1756–1763.
 • Cabeças, J. M. & Nunes, I. L. (2005). Fisheries Safety Management. Enterprise and Work Innovation Studies, No. 1, IET, Monte de Caparica, Portugal.
 • Cadenhead, R.M. (1976). Hospital admissions of fishermen from the fishing grounds around the Shetland Islands. Soc Occup Med, 26: 127–131.
 • Davis, M.E. (2012). Perceptions of occupational risk by US commercial fishermen. Marine Policy, 36 (1):28-33.
 • Dzugan, J. (2010). The development and efficacy of safety training for commercial fishermen. J Agromedicine, 15:351–356.
 • FAO (2001). Safety at sea as an integral part of fisheries management. FAO Fisheries Circular No. 966, 39 pp.
 • FAO (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome. 200 pp.
 • Fernando, P.M. & Rubén L.P. (2006). IMO And The Safety Of Fishing Vessels: Past, Present And Future, 1s.
 • Havold, J.I. (2010). Safety culture aboard fishing vessels. Safety Science, 48: 1054–1061.
 • IMO (1977). Final act of the conference with attachments including the torremolinos international convention for safety of fishing vessels. Proceeding of the International Conference on Safety of fishing Vessels. International Maritime Organization, London.
 • İşler, M.C. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile Güvenlik Kültürünün İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Etkisi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü. Ankara.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun Numarası: 6331, Kabul Tarihi: 20/6/2012, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/6/2012 Sayı: 28339, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 52
 • Jin, D. & Thunberg, E. (2005). An analysis of fishing vessel accidents in fishing areas of the northeastern United States. Safety Science, 43: 523–540.
 • Kaplan, I.M. & Kite-Powell, H.L. (2000). Safety at sea and fisheries management: fishermen's attitudes and the need for co-management. Marine Policy, 24: 493-497.
 • Köse, E., Dinçer, A.C. & Durukanoğlu, F.H. (1998). Risk Assessment of Fishing Vessels. Tr. J. of Engineering and Environmental Science, 22: 417 - 428.
 • Labajos, C.P., Azofra M., Blanco, B., Achutegui, J. & Gonz´alez, J. (2006). Analysis of accident inequality of the Spanish fishing fleet. Accident Analysis and Prevention, 38: 1168–1175.
 • Loughran, C.G., Pillay, A., Wang, J. & Wall, A. (2002). A preliminary study of fishing vessel safety. Journal of Risk Research, 5(1): 3–21.
 • MAIB (2013). Marine accident investigation: Annual Report.
 • Manstrangelo, G., Malusa, E., Veronese, C., Zucchero, A., Marzia, V. & Bariga, A.B. (1995). Mortality from lung cancer and other diseases related to smoking among fishermen in north east Italy. Occup Environ Med, 52: 150–153.
 • Matheson C., Morrison S., Murphy E., Lawrie L., Ritchie L. & Bond C. (2001). The health of fishermen in the catching sector of the fishing industry: a gap analysis. Occup Med (Lond), 51:305–311, (2001).
 • McGuinness, E., Aasjord, H.L., Utne, I.B. & Holmen, I.M. (2013). Injures in the commercial fishing fleet of Norway 2000-2011. Safety Science, 57: 82-99.
 • Portela, C. (2005). Maritime Casualties Analysis as a Tool to Improve Research about Human Factors on Maritime Environment. Alıntılanma adresi: http://www.invenia.es/oai:dialnet.unirioja.es:ART0000069659. (12.10.2014).
 • Roberts, S.E. (2004). Occupational mortality in British commercial fishing, 1976–95. Occup Environ Med, 61:16–23.
 • Roberts, S.E. (2010). Britain’s most hazardous occupation: commercial fishing. Accid Anal Prev, 42: 44-49.
 • Sainsbury, J.C., Borgstrom, G.A., Amundson, C.H., Von Brandt, A.R.F.T., Pike, D. & Purrington, P.F. (2015). Commercial Fishing. Alıntılanma adresi: https://global.britannica.com/technology/commercial-fishing
 • Schilling, R.S.F. (1966). Trawler Fishing: An Extreme Occupation. Section of Occupational Medicine. Volume 59.
 • Soykan, O. (2016). A General Evaluatıon On Occupatıonal Health And Safety In Trawlers Operatıng In The Aegean Sea, Turkey. 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment. 10 - 12 November 2016. Messolonghi, Greece. 333-337.
 • T.C. Resmi Gazete. (2009). 27409 Sayılı, Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan. Gemilerin Teknik Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik. 17 Kasım 2009. Alıntılanma adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091117-4.htm
 • Törner, M., Karlsson, R., Saethre H. & Kadefors, R. (1995). Analysis of serious occupational accidents in Swedish fishery. Safety Science, 21: 93-111.
 • TÜİK (2015). FisheryStatistics 2014. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Temmuz 2015.
 • Wang, J., Pillay, A., Kwon Y.S., Wall, A.D. & Loughran, C.G. (2005). An analysis of fishing vessel accidents. Accident Analysis and Prevention, 37: 1019–1024.
There are 36 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Yeliz Doğanyılmaz Özbilgin

Volkan Tok

Publication Date June 12, 2017
Submission Date June 12, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 34 Issue: 2

Cite

APA Doğanyılmaz Özbilgin, Y., & Tok, V. (2017). Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2), 139-143. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.04