Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

A study on the usability of pond water used for growing grass carp (Ctenopharyngodon idella valenciennes) in salad-lettuce production

Year 2016, Volume 33, Issue 4, 381 - 388, 25.11.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.4.12

Abstract

The aquaponics is a bio-integrated food production system that, aquaculture (fish production in intensive culture ponds) and hydroponics (plant growing in water with nutrient solution) plant production are made together. This study was designed in the shape of a closed system; two different feeding dose (3% and 4% of the live weight of the pool) Grass carp (Ctenopharyngodon idella Valenciennes) feed with cultivation used pool water, Nutrient Film Technique (NFT) in the form of the nutrient solution system designed as a lettuce-salad (Lactuca sativa) group of crops to investigate the applicability of the system with the aim of cultivating the effects upon and carried out.

References

 • Anonymous (2008). Sazan (Denizcilik). MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Artık, N., Poyrazoğlu, E.S., Şimşek, A., Kadakal, Ç., & Karakacıer, M. (2002). Enzimatik yöntemlerle bazı sebze ve meyvelerde nitrat düzeyinin belirlenmesi. Gıda, 27 (1):5-13.
 • Ayık, Ö., Atamanalp, M., Kocaman, M., & Kocaman, B. (2006). Sapaca Deresi (Erzurum, Uzundere) üzerinde kurulan alabalık üretim çiftliklerinin dere suyu ve çevreye etkileri üzerine bir araştırma. 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006, Antalya: 501-507.
 • Christopher, Cohen, M., Pantanella, E., Stankus, A., & Lovatelli A. (2014). Small-scale aquaponic food production (Integrated fish and plant farming). FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 589. ISSN 2070-7010. Rome.
 • Diver, S. (2006). Aquaponics –integration of hydroponics with aquaculture. Publication No. IP163. ATTRA, National Sustainable Agriculture Information Service, 25 pp.
 • Efe, E., Bek, Y., & Şahin, M. (2000). SPSS’te çözümleri ile İstatistiki Yöntemler II. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No:10. Kahramanmaraş.
 • Eltez, R.Z., Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Gül, A., & Demirelli, A. (2002). Besleyici film tekniğinde (NFT) sürekli ve fasılalı akışın domates yetiştiriciliğinde verim,kalite ve su tüketimine etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 39(1):17-24.
 • Fresenius W, Quentin, K. E., & Schneider, W. (1988). Water Analysis. A Practical Quide to Physicochemical, Chemical and Microbiological Water Examination and Quality Assurance. Springer-Verlag, Berlin.
 • Gül, A. (2008). Topraksız Tarım. Hasad Yayıncılık. ISBN 978-975-8377-66-4
 • Hamzçebi, S., Serezli, R., & Alparslan, M. (2015). Jeotermal enerjinin sürdürülebilir akuakültür sistemlerinde kullanımı. 1. Uluslarası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2015. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yayın No: 3. Sayfa 274-292.
 • Kardüz, Y., Tüzel, Y., & Öztekin, G.B. (2015). Kapilar sistemde Salata-Marul yetiştiriciliğinde Mikoriza Uygulaması. Ege Üniv. Ziraat Fak.Dergisi, 2015, 52 (2):151-159. ISSN 1018-8851.
 • Kerim, M., & Ustaoğlu Tırıl, M. (2009). Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Akuaponik Uygulamaları. Xv. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize. www.akuademi.net.
 • Korkut, A. Y., Kop, A., Demirtaş, N., & Cihaner, A. (2007). Balık Beslemede Gelişim Performansının İzlenme Yöntemleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24 (1-2):201-205.
 • Pantanella, E., Cardarelli, M., Colla, G., Rea, E., & Marcucci, A. (2012). Aquaponıcs vs. Hydroponıcs: productıon and qualıty of lettuce crop. Acta Hort.927. Vol:2. ISBN: 978-90-66057-24-1. doi: 10.17660/ActaHortic.2012.927.109
 • Pearson, D. (1970). The Chemical Analysis of Foods. Chemical Publishing Co Inc, New York, USA.
 • Rakocy, J. E., Masser M. P., & Losordo, T.M. (2006). Recirculating aquaculture tank production systems: aquaponics-ıntegrating fish and plant culture. SRAC Publication No:454.
 • Sfetcu, L., Cristea, V., & Oprea, L. (2008). Nutrients dynimic in an aquaponic recirculating systems for sturgeon and lettuce (Lactuca sativa) production. Lucrari Ştiintifice Zootehnie şi Biotehnologii, Vol. 41 (2), Timişoara.
 • Tekinay, A.A. Öztürk, Ş., Güroy, D., Çevik, N., Yurdabak, F., Güroy, B.K., & Özdemir, N. (2006). Göllerde yapılan balık Yetiştiriciliğinin çevresel etkileri. 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006, Antalya: 329-335.
 • Tüzel, Y., Öztekin, G. B., Duyar, H., Eşiyok, D., Kılıç, Ö.G., Anaç, D., & Kayıkçıoğlu, H.H. (2011). Organik Salata-Marul Yetiştiriciliğinde Agryl Örtü ve Bazı Gübrelerin Verim, Kalite, Yaprak Besin Madde İçeriği ve Toprak Verimliliği Özelliklerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi 17(2011) 190-203. Ankara.
 • Tyson, R.V., Simonne E.H., White, J.M., & Lamb, E.M. (2004). Reconciling water quality parameters impacting nitrification in aquaponics: the pH levels. Proc.Fla.State Hort. Soc. 117:79-83.
 • Uysal, N., & Bekcan, S. (2006). Tilapya Balığı (Oreochromis niloticus L.) Yavrularının Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Soya Unu İlave Edilen Yemlerle Beslenmesinin Büyüme Parametrelerine Etkisi. Ankara Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi 2006, 12 (1) 93-100.
 • Venter, F. (1978). Untersuchungen uberden nitrat gehalt in gemuse. Der Stickstoff 12: 13-38

Ot sazanı (Ctenopharyngodon idella valenciennes) yetiştiriciliğinde kullanılan havuz suyunun salata-marul üretiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma

Year 2016, Volume 33, Issue 4, 381 - 388, 25.11.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.4.12

Abstract

Akuaponik, kapalı devre akuakültür (havuzlarda yoğun kültür balığı üretimi) ile hidroponik (eriyik halinde besinlere sahip suda bitki yetiştiriciliği)  bitki üretiminin birlikte yapıldığı biyoentegre bir gıda üretim sistemidir. Kapalı sistem şeklinde dizayn edilen bu araştırmada; iki farklı yemleme dozu (havuzdaki canlı ağırlığın %3 ve %4) ile beslenen Ot sazanı (Ctenopharyngodon idella Valenciennes) yetiştiriciliğinde kullanılan havuz sularının, besleyici film tekniği şeklinde dizayn edilen sistemde besin eriyiği olarak kullanılmasının marul-salata (Lactuca sativa) grubu bitkilerinin yetiştirilmesi üzerine etkilerini ve sistemin uygulanabilirliğini araştırmak amacı ile yürütülmüştür.

References

 • Anonymous (2008). Sazan (Denizcilik). MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Artık, N., Poyrazoğlu, E.S., Şimşek, A., Kadakal, Ç., & Karakacıer, M. (2002). Enzimatik yöntemlerle bazı sebze ve meyvelerde nitrat düzeyinin belirlenmesi. Gıda, 27 (1):5-13.
 • Ayık, Ö., Atamanalp, M., Kocaman, M., & Kocaman, B. (2006). Sapaca Deresi (Erzurum, Uzundere) üzerinde kurulan alabalık üretim çiftliklerinin dere suyu ve çevreye etkileri üzerine bir araştırma. 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006, Antalya: 501-507.
 • Christopher, Cohen, M., Pantanella, E., Stankus, A., & Lovatelli A. (2014). Small-scale aquaponic food production (Integrated fish and plant farming). FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 589. ISSN 2070-7010. Rome.
 • Diver, S. (2006). Aquaponics –integration of hydroponics with aquaculture. Publication No. IP163. ATTRA, National Sustainable Agriculture Information Service, 25 pp.
 • Efe, E., Bek, Y., & Şahin, M. (2000). SPSS’te çözümleri ile İstatistiki Yöntemler II. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No:10. Kahramanmaraş.
 • Eltez, R.Z., Tüzel, Y., Tüzel, İ.H., Gül, A., & Demirelli, A. (2002). Besleyici film tekniğinde (NFT) sürekli ve fasılalı akışın domates yetiştiriciliğinde verim,kalite ve su tüketimine etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 39(1):17-24.
 • Fresenius W, Quentin, K. E., & Schneider, W. (1988). Water Analysis. A Practical Quide to Physicochemical, Chemical and Microbiological Water Examination and Quality Assurance. Springer-Verlag, Berlin.
 • Gül, A. (2008). Topraksız Tarım. Hasad Yayıncılık. ISBN 978-975-8377-66-4
 • Hamzçebi, S., Serezli, R., & Alparslan, M. (2015). Jeotermal enerjinin sürdürülebilir akuakültür sistemlerinde kullanımı. 1. Uluslarası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2015. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yayın No: 3. Sayfa 274-292.
 • Kardüz, Y., Tüzel, Y., & Öztekin, G.B. (2015). Kapilar sistemde Salata-Marul yetiştiriciliğinde Mikoriza Uygulaması. Ege Üniv. Ziraat Fak.Dergisi, 2015, 52 (2):151-159. ISSN 1018-8851.
 • Kerim, M., & Ustaoğlu Tırıl, M. (2009). Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Akuaponik Uygulamaları. Xv. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize. www.akuademi.net.
 • Korkut, A. Y., Kop, A., Demirtaş, N., & Cihaner, A. (2007). Balık Beslemede Gelişim Performansının İzlenme Yöntemleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24 (1-2):201-205.
 • Pantanella, E., Cardarelli, M., Colla, G., Rea, E., & Marcucci, A. (2012). Aquaponıcs vs. Hydroponıcs: productıon and qualıty of lettuce crop. Acta Hort.927. Vol:2. ISBN: 978-90-66057-24-1. doi: 10.17660/ActaHortic.2012.927.109
 • Pearson, D. (1970). The Chemical Analysis of Foods. Chemical Publishing Co Inc, New York, USA.
 • Rakocy, J. E., Masser M. P., & Losordo, T.M. (2006). Recirculating aquaculture tank production systems: aquaponics-ıntegrating fish and plant culture. SRAC Publication No:454.
 • Sfetcu, L., Cristea, V., & Oprea, L. (2008). Nutrients dynimic in an aquaponic recirculating systems for sturgeon and lettuce (Lactuca sativa) production. Lucrari Ştiintifice Zootehnie şi Biotehnologii, Vol. 41 (2), Timişoara.
 • Tekinay, A.A. Öztürk, Ş., Güroy, D., Çevik, N., Yurdabak, F., Güroy, B.K., & Özdemir, N. (2006). Göllerde yapılan balık Yetiştiriciliğinin çevresel etkileri. 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006, Antalya: 329-335.
 • Tüzel, Y., Öztekin, G. B., Duyar, H., Eşiyok, D., Kılıç, Ö.G., Anaç, D., & Kayıkçıoğlu, H.H. (2011). Organik Salata-Marul Yetiştiriciliğinde Agryl Örtü ve Bazı Gübrelerin Verim, Kalite, Yaprak Besin Madde İçeriği ve Toprak Verimliliği Özelliklerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi 17(2011) 190-203. Ankara.
 • Tyson, R.V., Simonne E.H., White, J.M., & Lamb, E.M. (2004). Reconciling water quality parameters impacting nitrification in aquaponics: the pH levels. Proc.Fla.State Hort. Soc. 117:79-83.
 • Uysal, N., & Bekcan, S. (2006). Tilapya Balığı (Oreochromis niloticus L.) Yavrularının Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Soya Unu İlave Edilen Yemlerle Beslenmesinin Büyüme Parametrelerine Etkisi. Ankara Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi 2006, 12 (1) 93-100.
 • Venter, F. (1978). Untersuchungen uberden nitrat gehalt in gemuse. Der Stickstoff 12: 13-38

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Raşit Zeki ELTEZ This is me
Ege Üniverstesi, Bergama Meslek Yüksekokulu, Seracılık Programı
Türkiye


Ertan TAŞKAVAK
EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date November 25, 2016
Application Date September 19, 2016
Acceptance Date October 19, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 33, Issue 4

Cite

APA Eltez, R. Z. & Taşkavak, E. (2016). A study on the usability of pond water used for growing grass carp (Ctenopharyngodon idella valenciennes) in salad-lettuce production . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 33 (4) , 381-388 . DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.4.12