Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Güllük Körfezi’nde kullanılan fanyalı uzatma ağlarında (80 ve 90 mm ağ göz boyu) dil balığı (Solea solea linnaeus, 1758) seçiciliği

Year 2016, Volume 33, Issue 4, 361 - 366, 23.11.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.4.09

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’nin önemli av sahalarından birisi olan Güllük Körfezi’nde kullanılan dil fanyalı uzatma ağlarının seçicilik parametrelerinin tespit edilmesini amaçlamıştır. Örneklemeler, ağ göz boyu 80 ve 90 mm olan fanyalı dil ağları ile Kasım 2013 - Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince toplam 1209 adet birey yakalanmıştır. Seçicilik parametrelerinin belirlenmesinde SELECT yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan fanyalı ağ verileri için en iyi uyumu bi-modal model vermiştir.  Bi-modal modele göre optimum yakalama boyları 80 ve 90 mm’lik ağlar için sırası ile 23,20 ve 27,02 cm olarak bulunmuştur. Ayrıca 80 ve 90 mm ağ göz boyuna sahip dil uzatma ağlarına ait ilk yakalama boyları (Lc) sırası ile 20,37 ve 24,11 cm ve birim çabadaki av miktarı (CPUE) 2,94 ve 1,43 kg/1000m olarak hesaplanmıştır. CPUE değerlerinden de anlaşılacağı gibi av baskısı büyük boylu bireyleri etkilemektedir. Bu durum, üreyen stok biyokütlesinin her yıl azalması ve ayrıca doğal ve balıkçılıktan kaynaklanan ölümler de düşünüldüğünde neslin devamını sağlayacak küçük boylu bireylerin gelecek dönemlerde çok az sayıda olacağı anlamına gelmektedir. Ticari avcılığı düzenleyen tebliğde dil balığı için asgari boy sınırı 20 cm’dir. İlk yakalama boyunun bu sınıra çok yakın olması nedeni ile ağ göz boylarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak kullanılan ağ posta sayılarında ciddi düzenlemeler yapılmalıdır.

References

 • Akamca, E., Kiyağa, V.B. & Özyurt, C.E. (2010). The selectivity of monofilament trammel nets used in catch of gilt head bream (Sparus aurata Linneaus, (1758) in İskenderun Bay-Turkey. Journal of FisheriesSciences.com. 4: 28–37.
 • Aydın, C., Tokaç, A. & Tosunoğlu, Z. (2007). Yatay çubuklu seçicilik ızgarası ile bakalyaro (Merluccius merluccius), barbunya (Mullus barbatus) ve isparoz (Diplodus annularis) seçiciliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24, 39–43.
 • Aydın, M. & Düzgüneş, E. (2007). Estimation of selectivity of gillnets used in the Bodrum peninsula (in Turkish), Ulusal Su Günleri, 16–18 May, Antalya. Turkish Journal of Aquatic Life, 3(5-8): 456-466.
 • Aydın, M. & Sümer, Ç. (2010). Selectivity of trammel nets used for common dentex (Dentex dentex) fishery in the South Aegean. Journal of FisheriesSciences.com, 4(4): 446–454.
 • Bagenal, T.B. & Tesch, F.W. (1978). Age and growth. In T.B. Bagenal (Ed.), Methods for Assessment of Fish Population in Fresh Waters (pp 101–136). London: Blackwell Scientific,
 • Ceyhan, T, Hepkafadar, O. & Tosunoğlu, Z. (2010). Catch and size selectivity of small-scale fishing gear for the smooth-hound shark Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) (Chondrichthyes: Triakidae) from the Aegean Turkish coast. Mediterranean Marine Science, 11(2): 213–223.
 • Constat, (1998). Gillnet Computer Program, Denmark.
 • Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Moutopoulos, D.K., Casal, J.A.H., Soriguer, M.S., Puente, E., Erazkin, L.A. & Stergiou, K.I. (2006). Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. Fisheries Research 79: 183–201. doi:10.1016/j.fishres.2006.03.004
 • Fabi, G. & Grati, F. (2008). Selectivity of gill nets for Solea solea (Osteichthyes: Soleidae) in the Adriatic Sea. Scientia Marina, 72(2): 253 – 263. doi:10.3989/scimar.2008.72n2253
 • FAO, (2001). Fishing Gear types. Trammel nets. Technology Fact Sheets. FAO Fisheries and Aquaculture Department. http://www.fao.org/fishery/geartype/223/en (10.07.2016)
 • Feller, W. (1968). An introduction to probability theory and its aplication. Volume:1, 3rd ed., New York: Wiley
 • Francesconi, B., Sbrana, M., Rossetti, I. & De Ranieri, S. (2005). Gillnet efficiency and selectivity in the exploitation of the common sole, Solea vulgaris (Quensel, 1806), in the eastern Ligurian sea. Biologia Marina Mediterranea., 12(1): 522-525.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi, Tebliğ (No: 2016/35).
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015. İzmir Fish Market Prices. http://www.izmir.bel.tr/eislem/balikhalfiyatlari.aspx (26.09.2016)
 • Kalayci, F. & Yeşilçiçek, T. (2012). Investigation of the Selectivity of Trammel Nets Used in Red Mullet (Mullus barbatus) Fishery in the Eastern Black Sea, Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 937–945.
 • Kale, S. (2008). Kuzey Ege Denizi’nde Küpez Uzatma Ağlarının Av Kompozisyonu, Seçiciliği ve Hedef Dışı Av Oranları. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Karakulak, F.S. & Erk, H. (2008). Gill net and trammel net selectivity in the northern Aegean Sea, Turkey. Scientia Marina, 72(3): 527–540.
 • Kınacıgil, T., İlkyaz, A.T., Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O. & Gurbet, R. (2008). Balıkçılık Yönetimi Açısından Ege Denizi Demersal Balık Stoklarının İlk Ürüme Boyları, Yaşları ve Büyüme Parametrelerinin Tespiti. TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG-103Y132, 2008.
 • Madsen, N., Holst, R., Wileman, D. & Moth-Poulsen, T. (1999). Size selectivity of sole gill nets fished in the North Sea. Fisheries Research, 44: 59–73.
 • Metin, C., Lok, A. & İlkyaz, A. (1998). The Selectivity of Gill Net in Different Mesh Size for Diplodus annularis (Linn., 1758) and Spicara flexuosa (Rafinesque,1810). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15: 293–303.
 • Kara, A. (2002). İzmir Körfezi’nde İri Sardalya (Sardinella aurita) Balığı Avcılığında Kullanılan Multifilament Galsama Ağlarının Seçiciliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(3-4): 465-472.
 • Kara, A. (2003). İzmir Körfezi’nde İsparoz Balığı (Diplodus annularis) Avcılığında Kullanılan Multifilament Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20 (1-2): 129-138.

Selectivity of trammel nets (80 and 90 mm mesh size) for common sole (Solea solea linnaeus, 1758) used in Güllük Bay

Year 2016, Volume 33, Issue 4, 361 - 366, 23.11.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.4.09

Abstract

This study was aimed to determine that the selectivity parameters of sole trammel nets which are used in Güllük Bay where is one of the important fishing grounds in Turkey. Samplings were realized between November 2013 – December 2015 with trammel nets stretched mesh size with 80 and 90 mm. Totally 1209 samples were caught. SELECT method was used to determine the selectivity parameters. Bi-modal was the best fitted our data. Optimum lengths for 80 and 90 mm trammel nets were found as 23 and 27,02 cm, respectively. Also, for 80 and 90 mm trammel nets, length at first capture values (Lc) were estimated as 20,37 and 21,11 cm and CPUE values were calculated as 2,94 and 1,43 kg/1000m, respectively. As it seen from CPUE values, fishing pressure effects large-sized individuals. This situation means decreasing in spawning stock biomass and number of small-sized individuals that provide continuance of generations, will be less than now when considered natural and fishery mortalities. In commercial fishery laws, size limitation for common sole is 20 cm. Length at first capture values are too close to limitation. So, there is no need for any application toward mesh size regulation but on number of trammel net panels, a serious regulation is needed.

References

 • Akamca, E., Kiyağa, V.B. & Özyurt, C.E. (2010). The selectivity of monofilament trammel nets used in catch of gilt head bream (Sparus aurata Linneaus, (1758) in İskenderun Bay-Turkey. Journal of FisheriesSciences.com. 4: 28–37.
 • Aydın, C., Tokaç, A. & Tosunoğlu, Z. (2007). Yatay çubuklu seçicilik ızgarası ile bakalyaro (Merluccius merluccius), barbunya (Mullus barbatus) ve isparoz (Diplodus annularis) seçiciliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24, 39–43.
 • Aydın, M. & Düzgüneş, E. (2007). Estimation of selectivity of gillnets used in the Bodrum peninsula (in Turkish), Ulusal Su Günleri, 16–18 May, Antalya. Turkish Journal of Aquatic Life, 3(5-8): 456-466.
 • Aydın, M. & Sümer, Ç. (2010). Selectivity of trammel nets used for common dentex (Dentex dentex) fishery in the South Aegean. Journal of FisheriesSciences.com, 4(4): 446–454.
 • Bagenal, T.B. & Tesch, F.W. (1978). Age and growth. In T.B. Bagenal (Ed.), Methods for Assessment of Fish Population in Fresh Waters (pp 101–136). London: Blackwell Scientific,
 • Ceyhan, T, Hepkafadar, O. & Tosunoğlu, Z. (2010). Catch and size selectivity of small-scale fishing gear for the smooth-hound shark Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) (Chondrichthyes: Triakidae) from the Aegean Turkish coast. Mediterranean Marine Science, 11(2): 213–223.
 • Constat, (1998). Gillnet Computer Program, Denmark.
 • Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Moutopoulos, D.K., Casal, J.A.H., Soriguer, M.S., Puente, E., Erazkin, L.A. & Stergiou, K.I. (2006). Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. Fisheries Research 79: 183–201. doi:10.1016/j.fishres.2006.03.004
 • Fabi, G. & Grati, F. (2008). Selectivity of gill nets for Solea solea (Osteichthyes: Soleidae) in the Adriatic Sea. Scientia Marina, 72(2): 253 – 263. doi:10.3989/scimar.2008.72n2253
 • FAO, (2001). Fishing Gear types. Trammel nets. Technology Fact Sheets. FAO Fisheries and Aquaculture Department. http://www.fao.org/fishery/geartype/223/en (10.07.2016)
 • Feller, W. (1968). An introduction to probability theory and its aplication. Volume:1, 3rd ed., New York: Wiley
 • Francesconi, B., Sbrana, M., Rossetti, I. & De Ranieri, S. (2005). Gillnet efficiency and selectivity in the exploitation of the common sole, Solea vulgaris (Quensel, 1806), in the eastern Ligurian sea. Biologia Marina Mediterranea., 12(1): 522-525.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi, Tebliğ (No: 2016/35).
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015. İzmir Fish Market Prices. http://www.izmir.bel.tr/eislem/balikhalfiyatlari.aspx (26.09.2016)
 • Kalayci, F. & Yeşilçiçek, T. (2012). Investigation of the Selectivity of Trammel Nets Used in Red Mullet (Mullus barbatus) Fishery in the Eastern Black Sea, Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 937–945.
 • Kale, S. (2008). Kuzey Ege Denizi’nde Küpez Uzatma Ağlarının Av Kompozisyonu, Seçiciliği ve Hedef Dışı Av Oranları. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Karakulak, F.S. & Erk, H. (2008). Gill net and trammel net selectivity in the northern Aegean Sea, Turkey. Scientia Marina, 72(3): 527–540.
 • Kınacıgil, T., İlkyaz, A.T., Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O. & Gurbet, R. (2008). Balıkçılık Yönetimi Açısından Ege Denizi Demersal Balık Stoklarının İlk Ürüme Boyları, Yaşları ve Büyüme Parametrelerinin Tespiti. TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG-103Y132, 2008.
 • Madsen, N., Holst, R., Wileman, D. & Moth-Poulsen, T. (1999). Size selectivity of sole gill nets fished in the North Sea. Fisheries Research, 44: 59–73.
 • Metin, C., Lok, A. & İlkyaz, A. (1998). The Selectivity of Gill Net in Different Mesh Size for Diplodus annularis (Linn., 1758) and Spicara flexuosa (Rafinesque,1810). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15: 293–303.
 • Kara, A. (2002). İzmir Körfezi’nde İri Sardalya (Sardinella aurita) Balığı Avcılığında Kullanılan Multifilament Galsama Ağlarının Seçiciliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(3-4): 465-472.
 • Kara, A. (2003). İzmir Körfezi’nde İsparoz Balığı (Diplodus annularis) Avcılığında Kullanılan Multifilament Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20 (1-2): 129-138.

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Hasan CERİM
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3025-1444
Türkiye


Celal ATEŞ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date November 23, 2016
Application Date August 16, 2016
Acceptance Date October 24, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 33, Issue 4

Cite

APA Cerim, H. & Ateş, C. (2016). Selectivity of trammel nets (80 and 90 mm mesh size) for common sole (Solea solea linnaeus, 1758) used in Güllük Bay . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 33 (4) , 361-366 . DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.4.09