Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Trabzon ilinde yer alan balıkçılık kıyı yapıları üzerine bir araştırma

Year 2016, Volume 33, Issue 4, 307 - 311, 23.11.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.4.01

Abstract

Bu çalışmada, Trabzon il sınırları içerisinde yer alan 11 adet balıkçı barınağı, 13 adet çekek yeri ve 3 adet barınma yerinin altyapısal ve üstyapısal yeterlilikleri incelenmiştir. Görüşme yolu ve ilgili kayıtlardan sağlanan olgusal verilerden elde edilen sonuçlara göre, balıkçı barınaklarının; %27’sinde ÇED raporu, %100’ünde rıhtım, ulaşım bağlantısı, tatlı su ve elektrik, %91’inde fener, %27’sinde ağ tamir alanı, kurutma sahası ve ilk yardım birimi, %36’sında buz üretim ünitesi ve kapalı depo, %18’inde soğuk hava deposu ve satış yeri, %73’ünde idari bina ve %55’inde güvenlik bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca çekek yerlerinden, %92’sinin ulaşım bağlantısı, %46’sının elektrik ve %38’inin tatlı su bağlantısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Trabzon ilinde yer alan balıkçılık kıyı yapılarındaki sorunların, genel olarak yasal belirsizliklerden, yapıların yürürlükte yer alan mevzuatlara göre inşa edilmemesinden ve imar planı içerisinde yer almayışından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bölgedeki bu tür yapıların, durum ve ihtiyaç analizi çalışmalarına yer verilmeden inşa edildiği görülmüştür.

References

 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2007). An investigation on the coastal fisheries and their problems in Datça-Bozburun (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2):121-126.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2010). Coastal fisheries and fishing resources of Gökçeada Island (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1):1-5.
 • Akyol, O. & Perçin, F. (2006). The coastal fisheries and problems in Tekirdağ Province (Marmara Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3-4):423-426.
 • Balık, İ. & Topçu, T. (2014). Fishing ports in Ordu province and their problems (in Turkish). Retrieved from www. maviyasam.odu.edu.tr/files/sayi8/Pages_from_1-5.pdf. (23.03.2016).
 • Belen S. (2012). Rehabilitation of fishery shelters (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Dokuz Eylül University, Graduate School of Naturel and Applied Science, İzmir.
 • Ceyhan, T., Akyol, O. & Ünal, V. (2006). An investigation on artisanal fisheries in Edremit bay (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1-3):373-375.
 • Çelikkale, M., Düzgüneş, E. & Okumuş, İ. (1992). Potential, current situation, problems and solutions of Turkey fisheries sector (in Turkish). Publication of İstanbul Chamber Commerce, Nr: 2.
 • Dadaylı E.A. (2012). Investigation of Zonguldak fishery harbours: Example of Kozlu fishery harbour (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Kara Elmas University, Graduate School of Naturel and Applied Science, Zonguldak.
 • Huntigon, T., Nimmo, F. & Macfadyen, G. (2015). Fish landings at the world’s commercial fishing ports, Journal of Ocean and Coastal Economic, 2(4):1-9. doi:10.15351/2373-8456.1031
 • Ligteringen H. & Velsinkş H. (2012). Ports and terminals. UK: Amazon co.
 • RG, (1996). Official Gazette, Regulation of fishing ports (in Turkish). Retrieved fromhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4997&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 (10.03.2016)
 • Softa Avcı Ş. (2014). An investıgation on the coastal fishing structures located in Trabzon city (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Karadeniz Technical University, Graduate School of Naturel and Applied Science, Trabzon.
 • UDHB, (2011). Status and needs, analysis report results for fishing coastal structures. Volume-I, Volume-II, (in Turkish). Ministry of Transport, Directorate of Railway, Harbours and Air Ports Construction, Ankara.
 • UDHB, (2014). Inventory of fishing coastal structure (in Turkish). Retrieved from www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/.../Balıkçı%20Barınakları.pdf (10.03.2016)

An investigation on the coastal fishing structures located in Trabzon province

Year 2016, Volume 33, Issue 4, 307 - 311, 23.11.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.4.01

Abstract

This study is to confirm that infrastructural and super-structural facilities of 11 fishing ports, 13 board yards, and 3 ports of refuge located within the Province of Trabzon are satisfactorily efficient. According to factual data provided by interview method, the results obtained are as follow: fishing ports include 27% environmental impact assessment reports, 100% docks, transportation connections, electricity, fresh water, 91% lighthouses, 27% fishing net repair area, drying space, first aid units, 36% ice production units, indoor storage 18% cold storage room, salesrooms, 73% administrative buildings and 55% security. Also it was found that board yards include, 92% transportation connection, 46%, electricity and 38% fresh water connection. It is determined that the problems of fishing coastal structures located in the Province of Trabzon generally result from legal uncertainty and ignoring the legislation in force while building. It is also determined that the buildings in the region don’t include any situation and need analysis.

References

 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2007). An investigation on the coastal fisheries and their problems in Datça-Bozburun (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2):121-126.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2010). Coastal fisheries and fishing resources of Gökçeada Island (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1):1-5.
 • Akyol, O. & Perçin, F. (2006). The coastal fisheries and problems in Tekirdağ Province (Marmara Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3-4):423-426.
 • Balık, İ. & Topçu, T. (2014). Fishing ports in Ordu province and their problems (in Turkish). Retrieved from www. maviyasam.odu.edu.tr/files/sayi8/Pages_from_1-5.pdf. (23.03.2016).
 • Belen S. (2012). Rehabilitation of fishery shelters (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Dokuz Eylül University, Graduate School of Naturel and Applied Science, İzmir.
 • Ceyhan, T., Akyol, O. & Ünal, V. (2006). An investigation on artisanal fisheries in Edremit bay (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1-3):373-375.
 • Çelikkale, M., Düzgüneş, E. & Okumuş, İ. (1992). Potential, current situation, problems and solutions of Turkey fisheries sector (in Turkish). Publication of İstanbul Chamber Commerce, Nr: 2.
 • Dadaylı E.A. (2012). Investigation of Zonguldak fishery harbours: Example of Kozlu fishery harbour (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Kara Elmas University, Graduate School of Naturel and Applied Science, Zonguldak.
 • Huntigon, T., Nimmo, F. & Macfadyen, G. (2015). Fish landings at the world’s commercial fishing ports, Journal of Ocean and Coastal Economic, 2(4):1-9. doi:10.15351/2373-8456.1031
 • Ligteringen H. & Velsinkş H. (2012). Ports and terminals. UK: Amazon co.
 • RG, (1996). Official Gazette, Regulation of fishing ports (in Turkish). Retrieved fromhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4997&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 (10.03.2016)
 • Softa Avcı Ş. (2014). An investıgation on the coastal fishing structures located in Trabzon city (in Turkish with English abstract). Master’s thesis. Karadeniz Technical University, Graduate School of Naturel and Applied Science, Trabzon.
 • UDHB, (2011). Status and needs, analysis report results for fishing coastal structures. Volume-I, Volume-II, (in Turkish). Ministry of Transport, Directorate of Railway, Harbours and Air Ports Construction, Ankara.
 • UDHB, (2014). Inventory of fishing coastal structure (in Turkish). Retrieved from www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/.../Balıkçı%20Barınakları.pdf (10.03.2016)

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Muhammet Boran
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Şükran Avcı Softa This is me
Nevvar Salih İşgören Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Türkiye

Publication Date November 23, 2016
Application Date May 9, 2016
Acceptance Date July 28, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 33, Issue 4

Cite

APA Boran, M. & Softa, Ş. A. (2016). An investigation on the coastal fishing structures located in Trabzon province . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 33 (4) , 307-311 . DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.4.01