BibTex RIS Cite

Karina ve Akköy kıyı lagünlerindeki küçük ölçekli balıkçılık

Year 2015, Volume: 32 Issue: 4, 173 - 182, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.4.01

Abstract

Bu çalışmada, Karina ve Akköy (Arapça, Karaca, Bölme ve Kabahayıt) lagünlerinde, küçük ölçekli balıkçılıkta kullanılan av araçlarının teknik yapıları ve etkinliği incelenmiştir. Veriler, 2013-2014 yıllarında sahada yüz yüze yapılan görüşmeler ile toplanmıştır. Bulgulara göre, Karina ve Akköy lagünlerde balık üretiminin büyük bir çoğunluğu, küçük ölçekli av araçları (fanyalı uzatma ağı, pinter ve paragat) ile gerçekleşmektedir. Karina’da toplam üretimin %90’ı, Akköy’de ise %50’si bu av araçlarıyla elde edilmektedir. 240 üyesi olan S.S. Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi Karina lagününü, özel bir şirket de Akköy lagününü işletmektedir. Akköy lagününde 5 adet tekne primle çalışırken, Karinada yaklaşık 100 üye 60 tekne ile balıkçılık operasyonları gerçekleştirmektedir. Lagünlerde kullanılan küçük ölçekli av araçlarının teknik yapılarının ve etkinliklerinin belirlenmesi, türe uygun boy seçiciliği ve maksimum sürdürülebilir ürün seviyesinin ayarlanmasına katkı sağlayacaktır.

References

 • Alpbaz, A.G., 1990. Deniz Balıkları Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No. 21, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 24-94
 • Anonim, 2008. 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği, Pozitif Matbaa, Ankara, 112 s.
 • Anonim, 2012. 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği, Pozitif Matbaa, Ankara, 112 s.
 • Balık, K., 2006. Türkiye dalyanlarının yapısal özellikleri ve Homa Dalyanı’nın modernizasyonu. Yüksek Lisans Tezi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, 115 s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M.R., 1984. Ege Bölgesi Dalyanlarında Balıkçılık Faaliyetleri ve Verime Tesir Eden Faktörler. Ege Denizi ve Civarı Kıyı Sorunları Sempozyumu, 28-29 Kasım 1984, İzmir.
 • Boiden, P.J.S., Seed, R., 1994. An Introduction to Coastal Ecology. Blackie Academic and Professional, an imprint of Chapman and Hall, London, UK, 218 p.
 • Braant, J.C., Nedelec, C., 1984. Bottom Trawls for Small-scale Fishing. FAO, Fisheries Technical Paper 189, Rome, 40 pp.
 • Cicotti, E., 2011. Italy Country Report. GFCM - The Committee on Aquaculture (CAQ), LaMEd-2 Meeting on the interaction between aquaculture and capture fisheries (IACF) in the Mediterranean coastal lagoons. Cagliari, June 28th-30th 2011.
 • Cirik, S., Kınacıgil, T., Gökpınar, Ş., Sunlu, U., Metin, C., Lök, A., 1992. Recherches sur les aspects physico-chimique et biologie de la Lagune de Karina (Aydın, Turquie). Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 33: 92.
 • Elbek, A.G., İşgören-Emiroğlu, D., Sayğı, H., 2003. Ege Bölgesi dalyanlarının genel bir durum değerlendirilmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 20: 173-183.
 • FAO, 1978. FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 160 pp.
 • Gökpınar, Ş., Cirik, S., Sunlu, U., Metin, C., 1996. Karina dalyan gölü fitoplanktonu ve balıkçılığı. Tr. J. Biology, 20: 87-97
 • Joyeux, J-C., Ward, A.B., 1998. Constraints on coastal lagoon fisheries. Advances in Marine Biology, 34: 73-199.
 • doi:10.1016/S0065-2881(08)60211-4
 • Kapetsky, J.M., Lasserre, G. (Editors.), 1984. Management of Coastal Lagoon Fisheries. FAO Studies and Reviews, GFCM No. 61. FAO, Rome, p. 797.
 • Müllenhoff, M., Handl, M., Knipping, M., Brückner, H., 2004. The evolution of Lake Bafa (Western Turkey) - Sedimentological, microfaunal and palynological results. G. Schernewski und T. Dolch (Hrsg.): Geographie der Meere und Küsten, Coastline Reports 1, ISSN 0928-2734, 55- 66 pp.
 • Nedelec, C., 1975. FAO Catalogue of Small-Scale Fishing Gear. Fishing News (Books) Ltd., Surrey, England, 191 pp.
 • Nomura, M., Yamazaki, T., 1975. Fishing Techniques. Japan International Cooperation Agency, Tokyo, pp 39-125.
 • Rosetto, L., 2000. The management of fishery in the Lagoon of Venice. IIFET 2000 Procedings. 10 p.
 • Sarısoy, İ., 2012. S.S. Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi ve Söke-Doğanbey Karina Dalyanı üzerine bir çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Lisans Tezi, Bornova, İzmir, 22 s.
 • TKB, 1997. Türkiye Kıyılarındaki Lagünlerin Yönetim ve Geliştirme Stratejileri ve Islahı. Cilt I-II. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. ST Servizi Tecnici in Maricoltura.
 • Tosunoğlu, Z., Ünal, V., Kaykaç, M.H., Mermer, A., Önem, R., 2015. Ege Dalyanlarının Güncel Durumu. 2013/SÜF/006, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu, Bornova, İzmir, 332 s.
 • Ustaoğlu, M.R., Özbek, M., Yıldız, S., Taşdemir, A., Topkara, E.T., 2014. Karina Lagünü bentik omurgasızların dağılımları ve çevresel faktörlerin bu dağılıma olan etkisinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Raporu, 2010/SÜF/018, İzmir, 61 s
Year 2015, Volume: 32 Issue: 4, 173 - 182, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.4.01

Abstract

References

 • Alpbaz, A.G., 1990. Deniz Balıkları Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No. 21, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 24-94
 • Anonim, 2008. 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği, Pozitif Matbaa, Ankara, 112 s.
 • Anonim, 2012. 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği, Pozitif Matbaa, Ankara, 112 s.
 • Balık, K., 2006. Türkiye dalyanlarının yapısal özellikleri ve Homa Dalyanı’nın modernizasyonu. Yüksek Lisans Tezi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, 115 s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M.R., 1984. Ege Bölgesi Dalyanlarında Balıkçılık Faaliyetleri ve Verime Tesir Eden Faktörler. Ege Denizi ve Civarı Kıyı Sorunları Sempozyumu, 28-29 Kasım 1984, İzmir.
 • Boiden, P.J.S., Seed, R., 1994. An Introduction to Coastal Ecology. Blackie Academic and Professional, an imprint of Chapman and Hall, London, UK, 218 p.
 • Braant, J.C., Nedelec, C., 1984. Bottom Trawls for Small-scale Fishing. FAO, Fisheries Technical Paper 189, Rome, 40 pp.
 • Cicotti, E., 2011. Italy Country Report. GFCM - The Committee on Aquaculture (CAQ), LaMEd-2 Meeting on the interaction between aquaculture and capture fisheries (IACF) in the Mediterranean coastal lagoons. Cagliari, June 28th-30th 2011.
 • Cirik, S., Kınacıgil, T., Gökpınar, Ş., Sunlu, U., Metin, C., Lök, A., 1992. Recherches sur les aspects physico-chimique et biologie de la Lagune de Karina (Aydın, Turquie). Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 33: 92.
 • Elbek, A.G., İşgören-Emiroğlu, D., Sayğı, H., 2003. Ege Bölgesi dalyanlarının genel bir durum değerlendirilmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 20: 173-183.
 • FAO, 1978. FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 160 pp.
 • Gökpınar, Ş., Cirik, S., Sunlu, U., Metin, C., 1996. Karina dalyan gölü fitoplanktonu ve balıkçılığı. Tr. J. Biology, 20: 87-97
 • Joyeux, J-C., Ward, A.B., 1998. Constraints on coastal lagoon fisheries. Advances in Marine Biology, 34: 73-199.
 • doi:10.1016/S0065-2881(08)60211-4
 • Kapetsky, J.M., Lasserre, G. (Editors.), 1984. Management of Coastal Lagoon Fisheries. FAO Studies and Reviews, GFCM No. 61. FAO, Rome, p. 797.
 • Müllenhoff, M., Handl, M., Knipping, M., Brückner, H., 2004. The evolution of Lake Bafa (Western Turkey) - Sedimentological, microfaunal and palynological results. G. Schernewski und T. Dolch (Hrsg.): Geographie der Meere und Küsten, Coastline Reports 1, ISSN 0928-2734, 55- 66 pp.
 • Nedelec, C., 1975. FAO Catalogue of Small-Scale Fishing Gear. Fishing News (Books) Ltd., Surrey, England, 191 pp.
 • Nomura, M., Yamazaki, T., 1975. Fishing Techniques. Japan International Cooperation Agency, Tokyo, pp 39-125.
 • Rosetto, L., 2000. The management of fishery in the Lagoon of Venice. IIFET 2000 Procedings. 10 p.
 • Sarısoy, İ., 2012. S.S. Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi ve Söke-Doğanbey Karina Dalyanı üzerine bir çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Lisans Tezi, Bornova, İzmir, 22 s.
 • TKB, 1997. Türkiye Kıyılarındaki Lagünlerin Yönetim ve Geliştirme Stratejileri ve Islahı. Cilt I-II. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. ST Servizi Tecnici in Maricoltura.
 • Tosunoğlu, Z., Ünal, V., Kaykaç, M.H., Mermer, A., Önem, R., 2015. Ege Dalyanlarının Güncel Durumu. 2013/SÜF/006, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu, Bornova, İzmir, 332 s.
 • Ustaoğlu, M.R., Özbek, M., Yıldız, S., Taşdemir, A., Topkara, E.T., 2014. Karina Lagünü bentik omurgasızların dağılımları ve çevresel faktörlerin bu dağılıma olan etkisinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Raporu, 2010/SÜF/018, İzmir, 61 s
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

M. Hakan Kaykaç

Zafer Tosunoğlu

Publication Date January 16, 2016
Submission Date January 16, 2016
Published in Issue Year 2015Volume: 32 Issue: 4

Cite

APA Kaykaç, M. H., & Tosunoğlu, Z. (2016). Karina ve Akköy kıyı lagünlerindeki küçük ölçekli balıkçılık. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(4), 173-182. https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.4.01