Research Article
BibTex RIS Cite

Saros Körfezi’nin (Kuzey Ege Denizi) kıyısal sularında ağ dalyan balıkçılığının av kompozisyonu

Year 2015, Volume: 32 Issue: 2, 53 - 58, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.2.01

Abstract

Ağ dalyan balıkçılığı (sabit tuzak), Kuzey Ege Denizi’nde (Türkiye) Saros Körfezi’nin kıyı sularında geleneksel olarak yapılmaktadır. Bu balıkçılık sistemleri
kumlu çamurlu zeminler ile sığ deniz alanlarında balık yakalamak için kurulan pasif av araçlarıdır. 2010–2012 yılları arasında ağ dalyanları için balıkçılık sezonu
olan Nisan–Ağustos dönemlerinde dört farklı ağ dalyanından avlanan balık türleri üzerinde çalışılmıştır. Araştırma bölgelerinden toplam 22 familyaya ait 37 balık
türü yakalanmıştır. Baskın olan familyalar Clupeidae (%45,65), Carangidae (%16,51) ve Sparidae (%13,24) olup, Sardina pilchardus (%27,18), Sardinella aurita
(%18,47) ve Trachurus mediterraneus (%16,42) adlı türlerin toplam av miktarı yakalanan tüm bireylerin %62,07 sini oluşturmaktadır. Tüm dalyanlarda, tür çeşitliliği
(H′log2) ve eşitlik indeksi (J′) indeks değerleri sırasıyla 0 – 1,566 ve 0 – 0,999 arasında değişmektedir. Bu çalışma ile; ağ dalyan balıkçılığının genel durumu
irdelenmiş ve bu dalyanlarda avlanan balıkların bolluğu ve çeşitliliği hakkında bilgiler elde edilmiştir. 

References

 • Anonyms, 2012. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Çanakkale Provincial Directorate Statistics, Çanakkale, Turkey.
 • Anonyms, 2013. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Çanakkale Provincial Directorate Statistics, Çanakkale, Turkey.
 • Abou-Seedo, F.S., 1992. The abundance of fish caught by stake-traps (hadrah) in the intertidal zone in Doha, Kuwait Bay. J. Univ. Kuwait-Sci. 19(1), 91–99.
 • Bök, T., 1991. Beykoz Dalyanı’nın işleyişi ve avcılığı üzerine araştırmalar. İstanbul Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. (3), 61.
 • Chen, D., Liu, Q., Zeng, X., Su, Z., 1997. Catch composition and seasonal variation of set-net fisheries in the Yellow and Bohai Sea. Fisheries Research, 32, 61-68. doi: 10.1016/S0165-7836(97)00043-X
 • Clarke, K.R., Warwick, R.M., 2001. Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation, second ed., PRIMER-E: Plymouth.
 • Deveciyan, K., 2011. Türkiye’de Balık ve Balıkçılık. Aras Yayıncılık, İstanbul, 2011.
 • FAO, 2015. http://www.fao.org/fishery/geartype/219/en
 • İşmen, A., Özen, O., Altınağaç, U., Özekinci, U., Ayaz, A., 2007. Weight–length relationships of 63 fish species in Saros Bay, Turkey. J. Appl. Ichthyol. 23, 707–708. doi: 10.1111/j.1439-0426.2007.00872.x
 • Jenq, H.Y., 2004. Bycatch and discard of set-net fisheries in Taiwan. FRI Special Publication, 5, 139-146.
 • Jenq, H.Y., 2010. Studies on the variation of fishing condition at Chiafong set-net fishing company. Bulletin of National Kaohsiung Marine University, 24, 43-66.
 • Liu, C.C., Jiang, J.J., Jenq, H.Y., Ou, H.C., 1995. Studies of species composition and secular fluctuations of catch by set-net on the Shih-Yu-Shan fishing ground. China fisheries (monthly), 514, 17-37.
 • Robertson, A.L., Duke, N.C., 1990. Mangrove fish communities in tropical Queensland, Australia: spatial and temporal. Marine Biology, 104:369-379.doi: 10.1007/BF01314339
 • Tokaç, A., Gurbet, R., Alpbaz, A. 1991. Modern ağ dalyanların Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine bir ön çalışma. Ege J. Fish Aqua Sci. Cilt:8 Sayı:29-30, Bornova İzmir.
 • Tüfekçi, V., Balkıs, N., Beken, P.Ç., Ediger, D., Mantıkçı, M., 2010. Phytoplankton composition and environmental conditions of a mucilage event in the Sea of Marmara. Turkish Journal of Zoology, 34, 199–210. doi: 10.3906/biy-0812-1
 • Zar, J.H., 1984. Biostatistical Analysis. 2nd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Catch composition of set net (fixed stake trap) fisheries in the coastal waters of Saros Bay, North Aegean Sea

Year 2015, Volume: 32 Issue: 2, 53 - 58, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.2.01

Abstract

 Set net (fixed stake trap) fisheries are performed according to traditional methods in the coastal waters of Saros Bay, North Aegean Sea (Turkey). These
fisheries systems are the gear which is passively constructed for catching fish in shallow waters with sandy–muddy substrates. We studied the fish species caught
by four set nets between April and August (set net fishing season) in 2010 – 2012. In total, 37 fish species belonging to 22 families were captured from the study
areas. Clupeidae (45.65%), Carangidae (16.51%) and Sparidae (13.24%) were determined as dominant families, and the total catch amount of dominant species,
Sardina pilchardus (27.18%), Sardinella aurita (18.47%) and Trachurus mediterraneus (16.42%), comprised 62.07% of the total catch. Species diversity (H′log2)
and evenness (J′) index values calculated for all set nets were 0 – 1.566 and 0 – 0.999, respectively. This study provides some general information about the status
of set net fisheries as well as the diversity and abundance of the species caught from the set nets.

References

 • Anonyms, 2012. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Çanakkale Provincial Directorate Statistics, Çanakkale, Turkey.
 • Anonyms, 2013. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Çanakkale Provincial Directorate Statistics, Çanakkale, Turkey.
 • Abou-Seedo, F.S., 1992. The abundance of fish caught by stake-traps (hadrah) in the intertidal zone in Doha, Kuwait Bay. J. Univ. Kuwait-Sci. 19(1), 91–99.
 • Bök, T., 1991. Beykoz Dalyanı’nın işleyişi ve avcılığı üzerine araştırmalar. İstanbul Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. (3), 61.
 • Chen, D., Liu, Q., Zeng, X., Su, Z., 1997. Catch composition and seasonal variation of set-net fisheries in the Yellow and Bohai Sea. Fisheries Research, 32, 61-68. doi: 10.1016/S0165-7836(97)00043-X
 • Clarke, K.R., Warwick, R.M., 2001. Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation, second ed., PRIMER-E: Plymouth.
 • Deveciyan, K., 2011. Türkiye’de Balık ve Balıkçılık. Aras Yayıncılık, İstanbul, 2011.
 • FAO, 2015. http://www.fao.org/fishery/geartype/219/en
 • İşmen, A., Özen, O., Altınağaç, U., Özekinci, U., Ayaz, A., 2007. Weight–length relationships of 63 fish species in Saros Bay, Turkey. J. Appl. Ichthyol. 23, 707–708. doi: 10.1111/j.1439-0426.2007.00872.x
 • Jenq, H.Y., 2004. Bycatch and discard of set-net fisheries in Taiwan. FRI Special Publication, 5, 139-146.
 • Jenq, H.Y., 2010. Studies on the variation of fishing condition at Chiafong set-net fishing company. Bulletin of National Kaohsiung Marine University, 24, 43-66.
 • Liu, C.C., Jiang, J.J., Jenq, H.Y., Ou, H.C., 1995. Studies of species composition and secular fluctuations of catch by set-net on the Shih-Yu-Shan fishing ground. China fisheries (monthly), 514, 17-37.
 • Robertson, A.L., Duke, N.C., 1990. Mangrove fish communities in tropical Queensland, Australia: spatial and temporal. Marine Biology, 104:369-379.doi: 10.1007/BF01314339
 • Tokaç, A., Gurbet, R., Alpbaz, A. 1991. Modern ağ dalyanların Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine bir ön çalışma. Ege J. Fish Aqua Sci. Cilt:8 Sayı:29-30, Bornova İzmir.
 • Tüfekçi, V., Balkıs, N., Beken, P.Ç., Ediger, D., Mantıkçı, M., 2010. Phytoplankton composition and environmental conditions of a mucilage event in the Sea of Marmara. Turkish Journal of Zoology, 34, 199–210. doi: 10.3906/biy-0812-1
 • Zar, J.H., 1984. Biostatistical Analysis. 2nd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Serhat Çolakoğlu

Adnan Tokaç

Ali İşmen

Hasan Yurdusev

Publication Date January 16, 2016
Submission Date January 15, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 32 Issue: 2

Cite

APA Çolakoğlu, S., Tokaç, A., İşmen, A., Yurdusev, H. (2016). Catch composition of set net (fixed stake trap) fisheries in the coastal waters of Saros Bay, North Aegean Sea. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(2), 53-58. https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.2.01