Cilt: 29 Sayı: 3, 1.09.2012

Yıl: 2012

Makaleler

 

3. Adıgüzel Baraj Gölü Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)'nın bazı büyüme özellikleri.