Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 2, Sayfalar 157 - 168 2018-06-15

Ege Denizi’nde Derinsu Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris), İstavrit (Trachurus trachurus) ve Bakalyaro için (Merluccius merluccius) döndürülmüş ağ gözü torba seçiciliği
Selectivity of turned meshes codends for Deepwater Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris), Horse Mackerel, (Trachurus trachurus) and European Hake (Merluccius merluccius) in the Aegean Sea

Tuğçe Şensurat Genç [1] , Muhammed Atamanalp [2] , Celalettin Aydın [3]

114 107

Türkiye’nin Akdeniz sularında 1980’lerin ortalarından beri demersal trol torba seçiciliği üzerine elliden fazla çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada Ege Denizi trol balıkçılığında 3 türün boy seçiciliğini geliştirmek için 3 farklı döndürülmüş ağ göz torbaları araştırılmıştır. Denemeler Doğu Akdeniz’de bulunan Kuşadası Körfezi’nde 19 Ocak ve 29 Mart 2015 tarihleri arasında ticari trol teknesiyle gerçekleştirilmiştir. Deneme torbalarının ağ gözleri 90o döndürülmüş olup ikisi 44 mm ağ göz boyunda, 300 ve 150 torba çevre göz sayısına sahiptir(44T300 ve 44T150). Diğer torba 165 çevre göz sayısına sahip 40 mm ağ göz boyundadır. Bireysel çekimler ve ortalama seçicilik parametreleri sırasıyla CC2000 ve EC-Modeller yazılımları kullanılarak hesaplanmıştır. Derinsu pembe karidesinin 44T300, 44T150 ve 40T165 torbalarında ortalama L50 değerleri sırasıyla 17.5 ± 0.2  mm, 18.6 ± 0.1 mm ve 17.1 ± 0.2 mm karapas boyu, istavritin 16.4 ± 0.4 cm, 17.1 ± 0.4 cm and 14.8 ± 0.2 cm total boydur. Bakalyaronun birleştirilmiş L50 değerleri 12.8 ± 0.5 cm, 13.2 ± 0.6 cm ve 12.1 ± 0.1 cm total boydur. Derinsu pembe karidesi için 40T165 ve 44T300’den elde edilen L50 değerleri arasında fark yokken (p>0.05), istavrit için önemli fark vardır (p<0.05). Olabilirlik oran test sonuçları bakalyaro için tüm torbalar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamamıştır. Sonuç olarak Akdenizde bazı türlerin jüvenillerini serbest bırakmak için kare gözlü, döndürülmüş gözlü torba kullanma veya torba etrafındaki göz sayısını yarıya düşürme gibi çabalar, pazarlanabilir boydaki diğer türlerin kaybına neden olabilmektedir., alternatif torbalar teknik olarak uygulanabilir olmalarına rağmen, ekonomik gelir kaybı balıkçıların torbaları kullanmalarını önleyen esas kaygıdır. Bu nedenle, T90 torba ve torba çevre göz sayısının yarıya indirilmesinin sebep olacağı gelir kayıpları gelecek çalışmalarda araştırılmalıdır.

More than fifty published on demersal trawl codend selectivity studies have been carried out in the Mediterranean waters of Turkey since the mid-1980s. In this study, in an attempt to enhance the size selectivity of three species in the Aegean Sea trawl fisheries, three 90o turned meshes codens were investigated. Experiments were carried out in the Kuşadası Bay of the Eastern Mediterranean, between 19 January and 29 March 2015 with commercial stern trawler. The meshes of tested codends were turned 90o, two of them have 44 mm mesh size with 300 and 150 meshes around codend circumferences (44T300 and 44T150). The other has 40 mm mesh size with 165 meshes around codend circumferences (40T165). Individual hauls and mean selectivity parameters were estimated by using the CC2000 and EC-Modeller softwares, respectively. The mean L50 values of 44T300, 44T150 and 40T165 were 17.5 ± 0.2 mm, 18.6 ± 0.1 mm and 17.1 ± 0.2 mm carapace length for shrimp, 16.4 ± 0.4 cm, 17.1 ± 0.4 cm and 14.8 ± 0.2 cm total length for horse mackerel, respectively. The pooled L50 values of, 12.8 ± 0.5 cm, 13.2 ± 0.6 cm and 12.1 ± 0.1 cm total length for hake. While there are no differences between L50 values of 40T165 and 44T300 for deepwater rose shrimp (p>0.05), there are significant differences for horse mackerel (p<0.05). The likelihood ratio test results showed that there were no significant differences among all codends for European hake. In conclusion, any effort such as using square mesh, turned mesh codends or halved the number of meshes in the codend to release immatures of some species, is probably to cause the loss of marketable sizes of other species in the Mediterranean. This economical loss of revenues is the essential concern of fishermen that prevents them using alternative codend designs, though such designs are technically applicable. Consequently, the losses of income caused by using T90 mesh codend and halving the number of meshes around codend circumference should also be investigated in future studies.

 • Anonymous 2006. Council Regulation (EC 1967/2006) concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea, amending regulation (EEC) No 2847/93 and repealing Regulation (EC) No 1626/94. Off. J.E.U. 409, 75 p.
 • Anonymous (2012). Notification 3/1 Regulating Commercial Fishing (in Turkish). Republic of Turkey, Minister of Agriculture and Rural Affair, General Directorate of Conservation and Inspection, Ankara, 112 pp.
 • Anonymous (2016). Notification 4/1 Regulating Commercial Fishing (in Turkish). Republic of Turkey, Minister of Agriculture and Rural Affair, General Directorate of Conservation and Inspection, Ankara, 68 pp.
 • Arkley, K. (2008). Reducing drag in towed fishing gear – fishing trials to evaluate the performance of a trawl constructed from T90 (‘turned mesh’) netting. Final Report, SR595, 37 pp.
 • Aydın, C., & Tokaç, A. (2015). Selectivity of 40 mm square and 90o turned-mesh codend for the deepwater rose shrimp, Parapenaeus longirostris (Crustacea) and greater forkbeard, Phycis blennoides (Actinopterygii: Gadiformes: Phycidae), in the Eastern Mediterranean. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 45 (4), 353-362. DOI: 10.3750/AIP2015.45.4.03
 • Aydın, C., Tokaç, A., Ulaş, A., Maktay, B., & Şensurat, T. (2011). Selectivity of 40 mm square and 50 mm diamond mesh codends for five species in the Eastern Mediterranean demersal trawl fishery. African Journal of Biotechnology, 10(25), 5037-5047. DOI: 10.5897/AJB11.082
 • Aydın, C., & Tosunoğlu, Z. (2009). Selectivity of square and hexagonal mesh codends for the deep water rose shrimp, Parapenaus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Penaidae) in the Aegean Sea. Crustaceana, 82(1), 89–98. DOI: 10.1163/156854008x363704
 • Aydın, C., & Tosunoğlu, Z. (2010). Selectivity of diamond, square and hexagonal mesh codends for Atlantic horse mackerel Trachurus trachurus, European hake Merluccius merluccius, and greater forkbeard Phycis blennoides in the eastern Mediterranean. Journal of Applied Ichthyology, 26(1), 71-77. DOI: 10.1111/j.1439-0426.2009.01376.x
 • Aydın, C., Tosunoğlu, Z., & Özbi̇lgi̇n, H. (2009). Selectivity of double and single codends for the deep-water rose shrimp, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Penaeidae) in the Aegean Sea trawl fishery. Crustaceana, 82(2), 233-240. DOI: 10.1163/156854008x380264
 • Bahamon, N., Sarda, F., & Suuronen, P. (2006). Improvement of trawl selectivity in the NW Mediterranean demersal fishery by using a 40mm square mesh codend. Fisheries Research, 81(1), 15-25. DOI: 10.1016/j.fishres.2006.05.020 Broadhurst, M. K., & Kennelly, S. J. (1996). Effects of the circumference of codends and a new design of square-mesh panel in reducing unwanted by-catch in the New South Wales oceanic prawn-trawl fishery, Australia. Fisheries Research, 27(4), 203-214. DOI: 10.1016/0165-7836(95)00469-6
 • Broadhurst, M. K., Millar, R. B., Kennelly, S. J., Macbeth, W. G., Young, D. J., & Gray, C. A. (2004). Selectivity of conventional diamond-and novel square-mesh codends in an Australian estuarine penaeid-trawl fishery. Fisheries Research, 67(2), 183-194. DOI: 10.1016/j.fishres.2003.09.043
 • Campos, A., Fonseca, P., & Henriques, V. (2003). Size selectivity for four fish species of the deep groundfish assemblage off the Portuguese southwest coast: evidence of mesh size, mesh configuration and cod end catch effects. Fisheries research, 63(2), 213-233. DOI: 10.1016/S0165-7836(03)00060-2
 • ConStat (1995). CC selectivity. Gronspaettevej 10, DK-9800 Hjorring, Denmark.
 • Dereli, H. (2010). Sığacık Körfezi’nde dip troll ağları ile yakalan derinsu pembe karidesi (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846)’nin bazı biyolojik ve populasyon özellikleri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir (in Turkish).
 • Dereli, H., & Aydın, C. (2016). Selectivity of Commercial and Alternative Codends for Four Species in the Eastern Mediterranean Demersal Trawl Fishery. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16(4), 971-992. DOI: 10.4194/1303-2712-v16_4_25
 • Deval, M. C., Bök, T., Ateş, C., & Özbilgin, H. (2006). Selectivity of PE and PA material cod ends for rose shrimp (Parapenaeus longirostris) in Turkish twin rigged beam trawl fishery. Fisheries Research, 81, 72–79.
 • Deval, M. C., Bök, T., Ateş, C., Ulutürk, T., & Tosunoğlu, Z. (2009). Comparison of the size selectivity of diamond (PA) and square (PE) mesh codends for deepwater crustacean species in the Antalya Bay, Eastern Mediterranean. Journal of Applied Ichthyology, 25, 372–380.
 • Deval, M.C., Özgen, G., & Özbilgin, H. (2016). Selectivity of 50 mm T0 and T90 codends for commercial shrimp species in the Turkish deepwater trawl fishery, Eastern Mediterranean. Journal of Applied Ichtyology, 32 (6): 1041-1057. DOI: 10.1111/jai.13128
 • Eryaşar, A.R. (2014). Mersin Körfezi dip trollerinde ticari ve alternative torbaların seçiciliği ve seçicilik ızgaralarında balık davranışları. Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Mersin (in Turkish).
 • EUROPEAN UNION, 2005. Council Regulation No. 2187/2005 of 21 December 2005, for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No. 1434/98 and repealing Regulation (EC) No. 88/98. Official Journal of the European Union L., 349/1.
 • Fryer, R.J. (1991). A model of between-haul variation in selectivity. ICES Journal of Marine Science, 48(3), 281-290. DOI: 10.1093/icesjms/48.3.281
 • Gorman, D., & Dixon, C. (2015). Reducing discards in a temperate prawn trawl fishery: a collaborative approach to bycatch research in South Australia. ICES Journal of Marine Science, 72(9), 2609-2617. DOI: 10.1093/icesjms/fsv147
 • Guijarro, B., & Massutí, E. (2006). Selectivity of diamond-and square-mesh codends in the deepwater crustacean trawl fishery off the Balearic Islands (western Mediterranean). ICES Journal of Marine Science, 63(1), 52-67. DOI: 10.1016/j.icesjms.2005.08.011
 • Hansen, U.J. (2004). Performance of a trawl made from 90⁰ turned netting (T90) compared with that of traditional codends. Gydynia: ICES Fishing Technology and Fish Behaviour Working Group Meeting.
 • Herrmann, B., Priour, D., & Krag, L. A. (2007). Simulation-based study of the combined effect on cod-end size selection of turning meshes by 90 and reducing the number of meshes in the circumference for round fish. Fisheries Research, 84(2), 222-232. DOI: 10.1016/j.fishres.2006.10.020
 • Herrmann, B., Wienbeck, H., Moderhak, W., Stepputtis, D., & Krag, L. A. (2013). The influence of twine thickness, twine number and netting orientation on codend selectivity. Fisheries research, 145, 22-36. DOI: 10.1016/j.fishres.2013.03.002
 • İlkyaz, A. T., Şensurat, T., Dereli, H., & Aydın, C. (2017). Codends Selectivity for Bogue (Boops boops L., 1758) in the Eastern Mediterranean Demersal Trawl Fishery. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(4), 673-680. DOI: 10.4194/1303-2712-v17_4_03
 • Kaykaç, M. H. (2005). Geleneksel dip trol ağında torba ağ göz açılımını arttırmaya yönelik çalışmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 128 s, İzmir (in Turkish).
 • Kaykaç, H., Tokaç, A., & Özbilgin, H. (2009). Selectivity of commercial, larger mesh and square mesh trawl codends for deep water rose shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Aegean Sea. Scientia Marina, 73(3), 597–604.
 • Lök, A., Tokaç, A., Tosunoǧlu, Z., Metin, C., & Ferro, R. S. T. (1997). The effects of different cod-end design on bottom trawl selectivity in Turkish fisheries of the Aegean Sea. Fisheries Research, 32(2), 149-156. DOI: 10.1016/S0165-7836(97)00048-9
 • Lucchetti, A. (2008). Comparison of diamond- and square-mesh codends in the hake (Merluccius merluccius L. 1758) trawl fishery of the Adriatic Sea (central Mediterranean). Sci. Mar., 72: 451-460. DOI: 10.3989/scimar.2008.72n3451
 • Madsen, N. (2007). Selectivity of fishing gears used in the Baltic Sea cod fishery. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 17(4), 517-544. DOI: 10.1007/s11160-007-9053-y
 • Madsen, N., Hansen, K., & Madsen, N. A. (2015). Behavior of different trawl codend concepts. Ocean Engineering, 108, 571-577. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2015.08.047
 • Madsen, N., Herrmann, B., Frandsen, R. P., & Krag, L. A. (2012). Comparing selectivity of a standard and turned mesh T90 codend during towing and haul-back. Aquatic Living Resources, 25(3), 231-240. DOI: 10.1051/alr/2012021
 • Manaşırlı, M., & Avşar, D. (2008). Reproductive biology of female Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Caridea) in Babadillimanı Bight in the northeastern Mediterranean. Crustaceana, 81: 289-298.
 • McCullagh, P., & Nelder, J. A. (1989). Generalized linear models, 2nd edn. London: Chapman and Hall. 511 pp.
 • Moderhak, W. (1997). Determination of selectivity of cod codends made of turned through 90̊. Bulletin of the Sea Fisheries Institute, Gdynia, 1(140):4-14.
 • Ordines, F., Massutí, E., Guijarro, B., & Mas, R. (2006). Diamond vs. square mesh codend in a multi-species trawl fishery of the western Mediterranean: effects on catch composition, yield, size selectivity and discards. Aquatic Living Resources, 19(4), 329-338. Özbilgin, H., Tokaç, A., & Kaykaç, H. (2012). Selectivity of commercial compared to larger mesh and square mesh trawl codends for four fish species in the Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 28(1), 51-59. DOI: 10.1111/j.1439-0426.2011.01916.x
 • Özbilgin, H., Tosunoğlu, Z., Aydın, C., Kaykaç, H., & Tokaç, A. (2005). Selectivity of standard, narrow and square mesh panel trawl codends for hake (Merluccius merluccius) and poor cod (Trisopterus minutus capelanus). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(4), 967-973.
 • Reeves, S. A., Armstrong, D. W., Fryer, R. J., & Coull, K. A. (1992). The effects of mesh size, cod-end extension length and cod-end diameter on the selectivity of Scottish trawls and seines. ICES Journal of Marine Science, 49(3), 279-288. DOI: 10.1093/icesjms/49.3.279
 • Sala, A., & Luchetti, A. (2010). The effect of mesh configuration and codend circumference on selectivity in the Mediterranean trawl Nephrops fishery. Fisheries Research, 103: 63-72.
 • Sala, A., & Lucchetti, A. (2011). Effect of mesh size and codend circumference on selectivity in the Mediterranean demersal trawl fisheries. Fisheries Research, 110(2), 252-258. DOI: 10.1016/j.fishres.2011.04.012
 • Sala, A., Lucchetti, A., Piccinetti, C., & Ferreti, M. (2008). Size selection by diamond and square-mesh codends in multi-species Mediterranean demersal trawl fisheries. Fisheries Research, 93: 8-21. DOI: 10.1016/j.fishres.2008.02.003
 • Stepputtis, D., Santos, J., Herrmann, B., & Mieske, B. (2016). Broadening the horizon of size selectivity in trawl gears. Fisheries Research, 184, 18-25. DOI: 10.1016/j.fishres.2015.08.030
 • Stewart, P. A. (2002). A review of studies of fishing gear selectivity in the Mediterranean. FAO COPEMED Report No. 9, Rome, Italy, 57 pp.
 • Şensurat, T. (2015). Dip trol ağlarında Derinsu pembe karidesi (Parapenaus longirostris), bakalyaro (Merluccius merluccius) ve istavrit (Trachurus trachurus)’in 90o döndürülmüş torba seçiciliği. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum (in Turkish).
 • Tokaç, A., Herrmann, B., Aydın, C., Kaykac, H., Ünlüler, A., & Gökce, G. (2014). Predictive models and comparison of the selectivity of standard (T0) and turned mesh (T90) codends for three species in the Eastern Mediterranean. Fisheries Research, 150, 76-88. DOI: 10.1016/j.fishres.2013.10.015
 • Tokaç, A., Lök, A., Tosunoğlu, Z., Metin, C., & Ferro, R.S.T. (1998). Cod-end selectivities of a modified bottom trawl for three fish species in the Aegean Sea. Fisheries Research, 39(1), 17-31. DOI: 10.1016/S0165-7836(98)00172-6
 • Tokaç, A., Özbilgin, H., & Kaykaç, H. (2010). Selectivity of conventional and alternative codend design for five fish species in the Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 26(3), 403-409. DOI: 10.1111/j.1439-0426.2009.01379.x
 • Tokaç, A., Özbilgin, H., & Tosunoğlu, Z. (2004). Effect of PA and PE material on codend selectivity in Turkish bottom trawl. Fisheries Research, 67(3), 317-327. DOI: 10.1016/j.fishres.2003.10.001
 • Tosunoğlu, Z., Aydın, C., & Özaydın, O. (2008). Selectivity of a 50‐mm diamond mesh knotless polyethylene codend for commercially important fish species in the Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 24(3), 311-315. DOI: 10.1111/j.1439-0426.2008.01067.x
 • Tosunoğlu, Z., Aydın, C., Saygı, H., Soykan O., Dereli, H., Leblebici, S., Hepkafadar, O., &Maktay, B. (2008b). Dip Trol Ağlarında farklı torba tasarımları ile ticari türlerde boy seçiciliğinin geliştirilmesi. Ege Üniversitesi BAP Proje Final Raporu, 2007/BIL/004, İzmir (In Turkish)
 • Tosunoğlu, Z., Doğanyılmaz Özbilgin, Y., & Özbilgin, H. (2003). Body shape and trawl cod end selectivity for nine commercial fish species. Journal of Marine Biology Association of the UK, 83, 1309-1313. DOI: 10.1017/S0025315403008737
 • Wienbeck, H., Herrmann, B., Feekings, J. P., Stepputtis, D., & Moderhak, W. (2014). A comparative analysis of legislated and modified Baltic Sea trawl codends for simultaneously improving the size selection of cod (Gadus morhua) and plaice (Pleuronectes platessa). Fisheries Research, 150, 28-37. DOI: 10.1016/j.fishres.2013.10.007
 • Wienbeck, H., Herrmann, B., Moderhak, W., & Stepputtis, D. (2011). Effect of netting direction and number of meshes around on size selection in the codend for Baltic cod (Gadus morhua). Fisheries Research, 109(1), 80-88. DOI: 10.1016/j.fishres.2011.01.019
 • Wileman, D., Ferro, R.S.T. Fonteyne, R., & Millar, R. B. (1996). Manual of methods of measuring the selectivity of towed fishing gears. ICES Cooperative Research Report No. 215, 126 pp.
Birincil Dil en
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5528-3322
Yazar: Tuğçe Şensurat Genç (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2038-3921
Yazar: Muhammed Atamanalp
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8993-6013
Yazar: Celalettin Aydın
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { egejfas374950, journal = {Su Ürünleri Dergisi}, issn = {1300-1590}, eissn = {2148-3140}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {35}, pages = {157 - 168}, doi = {10.12714/egejfas.2018.35.2.08}, title = {Selectivity of turned meshes codends for Deepwater Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris), Horse Mackerel, (Trachurus trachurus) and European Hake (Merluccius merluccius) in the Aegean Sea}, key = {cite}, author = {Şensurat Genç, Tuğçe and Atamanalp, Muhammed and Aydın, Celalettin} }
APA Şensurat Genç, T , Atamanalp, M , Aydın, C . (2018). Selectivity of turned meshes codends for Deepwater Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris), Horse Mackerel, (Trachurus trachurus) and European Hake (Merluccius merluccius) in the Aegean Sea. Su Ürünleri Dergisi, 35 (2), 157-168. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.2.08
MLA Şensurat Genç, T , Atamanalp, M , Aydın, C . "Selectivity of turned meshes codends for Deepwater Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris), Horse Mackerel, (Trachurus trachurus) and European Hake (Merluccius merluccius) in the Aegean Sea". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 157-168 <http://www.egejfas.org/issue/35874/374950>
Chicago Şensurat Genç, T , Atamanalp, M , Aydın, C . "Selectivity of turned meshes codends for Deepwater Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris), Horse Mackerel, (Trachurus trachurus) and European Hake (Merluccius merluccius) in the Aegean Sea". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 157-168
RIS TY - JOUR T1 - Selectivity of turned meshes codends for Deepwater Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris), Horse Mackerel, (Trachurus trachurus) and European Hake (Merluccius merluccius) in the Aegean Sea AU - Tuğçe Şensurat Genç , Muhammed Atamanalp , Celalettin Aydın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.2.08 DO - 10.12714/egejfas.2018.35.2.08 T2 - Su Ürünleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 168 VL - 35 IS - 2 SN - 1300-1590-2148-3140 M3 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.2.08 UR - http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.08 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Su Ürünleri Dergisi Selectivity of turned meshes codends for Deepwater Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris), Horse Mackerel, (Trachurus trachurus) and European Hake (Merluccius merluccius) in the Aegean Sea %A Tuğçe Şensurat Genç , Muhammed Atamanalp , Celalettin Aydın %T Selectivity of turned meshes codends for Deepwater Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris), Horse Mackerel, (Trachurus trachurus) and European Hake (Merluccius merluccius) in the Aegean Sea %D 2018 %J Su Ürünleri Dergisi %P 1300-1590-2148-3140 %V 35 %N 2 %R doi: 10.12714/egejfas.2018.35.2.08 %U 10.12714/egejfas.2018.35.2.08
ISNAD Şensurat Genç, Tuğçe , Atamanalp, Muhammed , Aydın, Celalettin . "Ege Denizi’nde Derinsu Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris), İstavrit (Trachurus trachurus) ve Bakalyaro için (Merluccius merluccius) döndürülmüş ağ gözü torba seçiciliği". Su Ürünleri Dergisi 35 / 2 (Haziran 2018): 157-168. http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.08