Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Makaleler açık erişimlidir ve kullanımı ücretsizdir. Yayınlanan makaleler kalıcı olarak arşivlenir. Dergide yayınlanan bir makalenin kullanılmasında uygun atıf yapılması gereklidir.