BibTex RIS Kaynak Göster

The distinctive features of Ascidiacea (Tunicata) systematic.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 457 - 461, 01.09.2005

Öz

Ascidiacea (Tunicata) Sistematiğinde Ayırt Edici Özellikler.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 457 - 461, 01.09.2005

Öz

Sistematik yerleri ve gelişmeleri nedeniyle oldukça önemli bir konumda olan Tunikatların Ascidiacea klassisi ile ilişkili Türkiye’de yapılmış sınırlı sayıda çalışma vardır. Ascidian sınıflandırmasını esas alan çok az yayın bulunmakta, dağılımlarıyla ilgili bilgiler ise diğer denizel ortam canlılarını değerlendiren çalışmalardan elde edilmektedir. Bu derlemede şimdiye kadar Türkiye denizlerinde rastlanan örneklerin sistematik ayırımlarını belirlemeye yardımcı olacak bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. Ascidian’larda bu ayırım için dikkate alınması gereken temel özellikleri üzerinde durulmuş ve familya düzeyinde belirlemeyi sağlayacak bir tayin anahtarı verilmiştir

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus Emre Dinçaslan

Ayla Öber

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dinçaslan, Y. E. ., & Öber, A. . (2005). Ascidiacea (Tunicata) Sistematiğinde Ayırt Edici Özellikler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(3), 457-461.