BibTex RIS Kaynak Göster

The accumulation of some heavy metals in the liver tissues of black gobby (Gobius niger L., 1758) living in the aegean sea.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 385 - 388, 01.09.2005

Öz

Kaynakça

 • Anonymous., 1992. Aliağa thermic Plant Environmental Effect Evaluation (in Turkish) ODTÜ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 160s.
 • Bernhard, 1976., Sampling and Analyses of Biological Material. Manual of Methods in Aquatic Environment Research FAO Fisheries Technical Paper FIRI / 158 pp.121
 • BinHuang, W. 2003. Heavy Metal Concentrations in the common Benthic fishes caught from the Coastal waters of Eastern Taiwan. Journal and Food and Drug Analysis, 11: (4 ) 324-330
 • Demirkurt, E.., H. Uysal., and H. Parlak. 1990. The Levels of heavy metals accumulation some benthic organism living in İzmir Bay. Rapp. Comm. Int. Mer. Medit. 32, 1
 • Kaya, M., S. Mater. 1994. Investigation on possible effects of inner harbor mud on Benthic fish and fauna in İzmir Bay (in Türkish) . Fen Fak. Dergisi Seri B 16: 367-374
 • Merlini, M. 1980. Some concentrations heavy metals in the marine hydrosphere and Biosphere Thallasia Yugoslavica 16 (2-4): 367-376.
 • Olsvik, PA., P.Gundersen, R.A Andersen., and K.E. Zachariassen. 2000. Metal accumulation and metallotionein in Brown trout, Salmo trutta , from two Norwegian rivers differently contaminated with Cd, Cu and Zn. Comp.Biochem. and Phsiol.., 128 (2 ) :189-201.
 • Enviromental Problems of Turkey 1989, (in Turkish) Türkiye’nin Çevre Sorunları Vakfı Yayını Kollektif çalışma s . 478.
 • Uluturhan, E., 2004. Levels of Heavy Metals in Different organs of Pagellus erythrinus (Red Pandora ) with Environmental Parameters in the Aegean Sea (in Turkish). Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora tezi. 86s.
 • Uysal, H., Ö. Yaramaz., K. Tuncer., H. Parlak., 1989. Studies concerning, pollution status in the Aegean Coast and its effect on organisms and ecosystem, (in Turkish). E. Ü. Su Ürünleri Dergisi , 6 (21-22) 144-159.

Ege Denizinde Yaşayan Kaya Balıklarının (Gobius niger L., 1758) Karaciğer Dokusunda Bazı Ağır Metallerin Birikimi.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 385 - 388, 01.09.2005

Öz

Bu çalışmada petrol rafinerisinin bulunduğu Aliağa Körfezi’nin çeşitli yerlerinden toplanmış kaya balıklarının (Gobius niger ) karaciğer dokusu alınarak ağır metal içerikleri (Cd, Ni, Se, Zn, Cu,Cr) ölçülmüştür. Aliağa bölgesinden alınan örneklerde ağır metal birikimine minumum düzeyde rastlanmıştır. Ayrıca alınan datanın fiziksel (boy) ve mevsime (yaz ve ilkbahar) göre dağılımı incelendiğinde metal birikiminin dağılımında farklılıklar olduğu saptanmıştır

Kaynakça

 • Anonymous., 1992. Aliağa thermic Plant Environmental Effect Evaluation (in Turkish) ODTÜ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 160s.
 • Bernhard, 1976., Sampling and Analyses of Biological Material. Manual of Methods in Aquatic Environment Research FAO Fisheries Technical Paper FIRI / 158 pp.121
 • BinHuang, W. 2003. Heavy Metal Concentrations in the common Benthic fishes caught from the Coastal waters of Eastern Taiwan. Journal and Food and Drug Analysis, 11: (4 ) 324-330
 • Demirkurt, E.., H. Uysal., and H. Parlak. 1990. The Levels of heavy metals accumulation some benthic organism living in İzmir Bay. Rapp. Comm. Int. Mer. Medit. 32, 1
 • Kaya, M., S. Mater. 1994. Investigation on possible effects of inner harbor mud on Benthic fish and fauna in İzmir Bay (in Türkish) . Fen Fak. Dergisi Seri B 16: 367-374
 • Merlini, M. 1980. Some concentrations heavy metals in the marine hydrosphere and Biosphere Thallasia Yugoslavica 16 (2-4): 367-376.
 • Olsvik, PA., P.Gundersen, R.A Andersen., and K.E. Zachariassen. 2000. Metal accumulation and metallotionein in Brown trout, Salmo trutta , from two Norwegian rivers differently contaminated with Cd, Cu and Zn. Comp.Biochem. and Phsiol.., 128 (2 ) :189-201.
 • Enviromental Problems of Turkey 1989, (in Turkish) Türkiye’nin Çevre Sorunları Vakfı Yayını Kollektif çalışma s . 478.
 • Uluturhan, E., 2004. Levels of Heavy Metals in Different organs of Pagellus erythrinus (Red Pandora ) with Environmental Parameters in the Aegean Sea (in Turkish). Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora tezi. 86s.
 • Uysal, H., Ö. Yaramaz., K. Tuncer., H. Parlak., 1989. Studies concerning, pollution status in the Aegean Coast and its effect on organisms and ecosystem, (in Turkish). E. Ü. Su Ürünleri Dergisi , 6 (21-22) 144-159.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selma Katalay

Hatice Parlak

Özlem Ç. Arslan

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Katalay, S. ., Parlak, H. ., & Arslan, Ö. Ç. . (2005). Ege Denizinde Yaşayan Kaya Balıklarının (Gobius niger L., 1758) Karaciğer Dokusunda Bazı Ağır Metallerin Birikimi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(3), 385-388.