BibTex RIS Kaynak Göster

A preliminary study on the macrobenthic invertebrate fauna of Kuş Lake (Bandırma).

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, - , 01.09.2005

Öz

Kaynakça

 • Bilgin, F.H., 1973. Ecology, Distribution and Introduction of Mollusca Species Determined from Inlandwaters of Western Anatolia and Anatomic Features Observed in Certain Prosobranch Species (in Turkish), E.Ü.F.F. Genel Zooloji Kürsüsü, Bornova- İzmir, 79 s.
 • Brinkhurst, R. O., B.G.M. Jamieson, 1971. Aquatic Oligochaeta of the World, Univ. of Toronto. 860 pp.
 • Cranston, P.S., 1982. A Key to The Larvae of The British Orthocladiinae(Chironomidae). Freshwater Biological Association Scientific Publication No.45, 152 pp.
 • Kathman, R.D., R.O. Brinkhurst, 1998. Guide to The Freshwater Oligochaetes of North America, Aquatic Resources Center, Tennessee, USA, 264 pp.
 • Kırgız, T., E. Soylu, 1975. Annual Appearance and Distribution of Bottom Fauna Elements Effecting Fisheries Production in Apolyont and Manyas Lakes (in Turkish). T.B.T.A.K. V. Bilim Kongresi. 387-393 s.
 • Kinzelbach, R., 1989. Freshwater mussels (genus Anodonta) from anatolia and adjacent areas (Bivalvia, Unionidae). Zoology in the Middle East 3:59-72.
 • Ongan, T., 1982. A Project on Improving Inlandwater Fisheries of Southern Marmara Region and Inventory of Water Resources, Sapanca (in Turkısh) 178 s.
 • Pennak, R. W., 1953. Fresh-Water Invertebrates of the United States, The Ronald Press Com.
 • Sperber, C., 1950. A Guide for the Determination of European Naididae, Zool. Bidrag, Uppsala Bd, 29, 78 pp.
 • Şahin, Y., 1991. Chironomidae Potamofauna of Turkey (in Turkish). TÜBİTAK, TBAG-869 nolu proje, 88 s.
 • Timm, T., 1999. A Guide to the Estonian Annelida. Naturalist’s Handbooks 1, Estonian Academy Publishers, Tartu- Tallinn, 208 pp.
 • Ustaoğlu, M.R., S. Balık, 1990. Zooplankton of Kuş Lake (Bandırma) (in Turkish). X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz l990, Erzurum. Zooloji Bildirileri Cilt 4, 11-19 s.
 • Zhadin, V.I., 1952. Mollusks of Freshwater and Brackish Water of the USSR and Adjacent Countries (Translated from Russian by Israel Program for Scientific Translation, 1965, Jerusalem). 368 pp.

Kuş Gölü (Bandırma) Makrobentik Omurgasız Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, - , 01.09.2005

Öz

Kuş Gölü’nün makrobentik omurgasız faunasını belirlemek amacıyla 1987 ve 1988 yılları arasında aylık periyotlar halinde, bir yıl süre ile 5 istasyonda arazi çalışması yapılmıştır. Ekman grab ile alınan çamur örnekleri 500 μm göz açıklığındaki elekten geçirilmiş ve örnekler %4’lük formaldehit solüsyonunda tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, Oligochaeta sınıfından 10, Chironomidae familyasından 5 ve Ceratopogonidae familyasından 1 olmak üzere toplam 16 takson tespit edilmiştir. Kuş gölü’nde metrekarede ortalama 6759 birey tespit edilmiş, grupların oransal dağılımında %81,94 ile Oligochaeta bireylerinin en baskın grubu oluşturduğu, bu grubu Chironomidae (%17,90) ve Ceratopogonidae (%0,16) larvalarının takip ettiği saptanmıştır. Tespit edilen grupların istasyonlara göre oransal dağılımlarında ise, 1. istasyonun en zengin (%28,71), 4. istasyonun en fakir (%12,77) istasyon olduğu gözlenmiştir

Kaynakça

 • Bilgin, F.H., 1973. Ecology, Distribution and Introduction of Mollusca Species Determined from Inlandwaters of Western Anatolia and Anatomic Features Observed in Certain Prosobranch Species (in Turkish), E.Ü.F.F. Genel Zooloji Kürsüsü, Bornova- İzmir, 79 s.
 • Brinkhurst, R. O., B.G.M. Jamieson, 1971. Aquatic Oligochaeta of the World, Univ. of Toronto. 860 pp.
 • Cranston, P.S., 1982. A Key to The Larvae of The British Orthocladiinae(Chironomidae). Freshwater Biological Association Scientific Publication No.45, 152 pp.
 • Kathman, R.D., R.O. Brinkhurst, 1998. Guide to The Freshwater Oligochaetes of North America, Aquatic Resources Center, Tennessee, USA, 264 pp.
 • Kırgız, T., E. Soylu, 1975. Annual Appearance and Distribution of Bottom Fauna Elements Effecting Fisheries Production in Apolyont and Manyas Lakes (in Turkish). T.B.T.A.K. V. Bilim Kongresi. 387-393 s.
 • Kinzelbach, R., 1989. Freshwater mussels (genus Anodonta) from anatolia and adjacent areas (Bivalvia, Unionidae). Zoology in the Middle East 3:59-72.
 • Ongan, T., 1982. A Project on Improving Inlandwater Fisheries of Southern Marmara Region and Inventory of Water Resources, Sapanca (in Turkısh) 178 s.
 • Pennak, R. W., 1953. Fresh-Water Invertebrates of the United States, The Ronald Press Com.
 • Sperber, C., 1950. A Guide for the Determination of European Naididae, Zool. Bidrag, Uppsala Bd, 29, 78 pp.
 • Şahin, Y., 1991. Chironomidae Potamofauna of Turkey (in Turkish). TÜBİTAK, TBAG-869 nolu proje, 88 s.
 • Timm, T., 1999. A Guide to the Estonian Annelida. Naturalist’s Handbooks 1, Estonian Academy Publishers, Tartu- Tallinn, 208 pp.
 • Ustaoğlu, M.R., S. Balık, 1990. Zooplankton of Kuş Lake (Bandırma) (in Turkish). X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz l990, Erzurum. Zooloji Bildirileri Cilt 4, 11-19 s.
 • Zhadin, V.I., 1952. Mollusks of Freshwater and Brackish Water of the USSR and Adjacent Countries (Translated from Russian by Israel Program for Scientific Translation, 1965, Jerusalem). 368 pp.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman Balık

M. Ruşen Ustaoğlu

Ayşe Taşdemir

Seray Yıldız

Murat Özbek

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Balık, S. ., Ustaoğlu, M. R. ., Taşdemir, A. ., Yıldız, S. ., vd. (2005). Kuş Gölü (Bandırma) Makrobentik Omurgasız Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(3).