BibTex RIS Kaynak Göster

The investigation of carbon and burnable substances levels in sediments from the northern Aegean Sea.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 263 - 268, 01.09.2005

Öz

Kuzey Ege Denizi Sedimentlerinde Karbon ve Yanabilen Madde Düzeylerinin Araştırılması.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 3, 263 - 268, 01.09.2005

Öz

Bu çalışma, Ege Denizinin Kuzey kesiminde ve ülkemiz karasularında yer alan bölgede gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen 43 istasyondan sediment örnekleri alınmıştır. Bu örneklerde minimum karbon (%) değeri; 0.35, maksimum 15.63 ve ortalama 4.48 olarak tespit edilmiştir. Yanabilen madde (%) değerleri ise; en düşük 2.24, en yüksek 16,04 ve ortalama 7.57 olarak ölçülmüştür. Bu çalışmada organik kirlenmeye katkıda bulunan bu maddelerin lokaliteye göre değişimleri araştırılmıştır. Sonuçlar diğer araştırmalarla karşılaştırılıp çizelge ve şekiller halinde sunulmuştur

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Uğur Sunlu

Arzu Aydın

Neslihan Ebru Eğrihancı Özçetin

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Sunlu, U. ., Aydın, A. ., & Özçetin, N. E. E. . (2005). Kuzey Ege Denizi Sedimentlerinde Karbon ve Yanabilen Madde Düzeylerinin Araştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(3), 263-268.