BibTex RIS Kaynak Göster

The fish fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla).

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 1, - , 01.03.2005

Öz

Kaynakça

 • Barlas, M., F. Yılmaz, S. Dirican, B. Yorulmaz. 2000. Investigation of the Fish Fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla), (in Turkish). IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 423-435.
 • Barlas, M., F. Yılmaz, Ö. İmamoğlu, Ö. Akkoyun. 2000. Physico-Chemical and Biological Investigation of Yuvarlak Stream within the Köyceğiz District of Muğla, (in Turkish). Su Ürünleri Sempozyumu 20-22 Eylül 2000, Sinop, 249-265.
 • Bogutskaya, N. G. 1996. Contribution to the knowledge of leuciscine fishes of Asia minor. Part 1. Morphology and taxonomic relationships of Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859), Leuciscus smyrnaeus Boulenger, 1896 and Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927) (Cyprinidae, Pisces). Publ. Espec. Ins. Esp. Oceanogr: 21 ,25-44.
 • Erkakan F., F.G. Atalay-Ekmekçi & T.T. Nalbant. 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hidrobiologia, 403: 13-26.
 • Geldiay, R.; S. Balık. 1999. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniv. Su Ür. Fak. Yayınları, No:46, (3. Baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 532 s.
 • Kazancı, N., M. Dügel. 2000. An evaluation of the water quality of Yuvarlakçay Stream, in the Köyceğiz-Dalyan Protected Area, SW Turkey. Turk. J. Zool. 24: 69-80.
 • Kuru, M. 1980: Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bull. Nat. Sci. Eng., 9, 103-133.
 • Mıller, P.J. 1986. Gobiidae. In Whitehead P.J.P., Bauchot M.L., Hureau J.C., Nielsen J. & Tortonese E., (eds), Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III, Paris: 1019-1085.
 • Yılmaz, F., F. Öğretmen. 2001. Growth and Reproduction Characteristics of Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927), (in Turkish). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Hatay: 288-295.

Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla)'ın Balık Faunası

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 1, - , 01.03.2005

Öz

Bu araştırmada Köyceğiz Gölü havzasında, bölgenin önemli akarsularından biri olan Yuvarlakçay’ın balık faunasının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Yuvarlakçay üzerinde belirlenen 5 farklı istasyondan balık örnekleri toplanmış ve değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda Anguilla anguilla, Leuciscus cephalus, Barbus plebejus escherichi, Capoeta capoeta angorae, Leuciscus borysthenicus, Ladigesocypris ghigii ghigii, Cobitis vardarensis kurui, Gambusia affinis, Mugil cephalus, Atherina boyeri, Tilapia zillii, Blennius fluviatilis ve Knipowithschia caucasica olmak üzere 9 familya kapsamında13 takson saptanmıştır. Saptanan taksonlardan Leuciscus borysthenicus Yuvarlakçay için ilk kez verilmektedir. Ayrıca, yine saptanan taksonlardan Mugil cephalus, Atherina boyeri ve Knipowithschia caucasica türleri daha önce Köyceğiz Gölü’nden bildirilmiş olmalarına rağmen çalışmamızda 5 nolu nehirağzı istasyonundan elde edilmişlerdir

Kaynakça

 • Barlas, M., F. Yılmaz, S. Dirican, B. Yorulmaz. 2000. Investigation of the Fish Fauna of Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla), (in Turkish). IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 423-435.
 • Barlas, M., F. Yılmaz, Ö. İmamoğlu, Ö. Akkoyun. 2000. Physico-Chemical and Biological Investigation of Yuvarlak Stream within the Köyceğiz District of Muğla, (in Turkish). Su Ürünleri Sempozyumu 20-22 Eylül 2000, Sinop, 249-265.
 • Bogutskaya, N. G. 1996. Contribution to the knowledge of leuciscine fishes of Asia minor. Part 1. Morphology and taxonomic relationships of Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859), Leuciscus smyrnaeus Boulenger, 1896 and Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927) (Cyprinidae, Pisces). Publ. Espec. Ins. Esp. Oceanogr: 21 ,25-44.
 • Erkakan F., F.G. Atalay-Ekmekçi & T.T. Nalbant. 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hidrobiologia, 403: 13-26.
 • Geldiay, R.; S. Balık. 1999. Freshwater Fishes in Turkey, (in Turkish). Ege Üniv. Su Ür. Fak. Yayınları, No:46, (3. Baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 532 s.
 • Kazancı, N., M. Dügel. 2000. An evaluation of the water quality of Yuvarlakçay Stream, in the Köyceğiz-Dalyan Protected Area, SW Turkey. Turk. J. Zool. 24: 69-80.
 • Kuru, M. 1980: Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bull. Nat. Sci. Eng., 9, 103-133.
 • Mıller, P.J. 1986. Gobiidae. In Whitehead P.J.P., Bauchot M.L., Hureau J.C., Nielsen J. & Tortonese E., (eds), Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III, Paris: 1019-1085.
 • Yılmaz, F., F. Öğretmen. 2001. Growth and Reproduction Characteristics of Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927), (in Turkish). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Hatay: 288-295.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman Balık

M. Ruşen Ustaoğlu

Hasan M. Sarı

Ali İlhan

Esat T. Topkara

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Balık, S. ., Ustaoğlu, M. R. ., Sarı, H. M. ., İlhan, A. ., vd. (2005). Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla)’ın Balık Faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1).