BibTex RIS Kaynak Göster

Farklı yemlerle beslenen avrupa yılanbalığı (Anguilla anguilla L.)'nda bazı büyüme parametreleri.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 1, 215 - 219, 01.03.2005

Öz

Kaynakça

 • Altun, T., Özlüer, A., Erçen, Z., Danabaş, D. 2003. The Present Status of Freshwater Aquaculture in Turkey. A Regional Workshop on Fisheries, Aquaculture and Environment. 29- 30 April, Tishreen University- Lattakia, Syria.
 • Anon,1999. ASS Method. Atomic Absorbsion Spectrophotometry, Perkin Elmer, 700.
 • AOAC. 1984. Official Methods of Analysis 14th. Ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA.
 • AOAC. 1995. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 16th Edition, Ed: Patricia Cunnif, Gaithersburg, Maryland.
 • Aras, N. M., Kocaman, E. M., Aras, M.S. 2000. Principles of general fisheries and aquaculture (in Turkish). Agricaltural Faculty of University of Atatürk, Publication No: 216, Erzurum.
 • Atay, D., and Tatar, O. 1980. The effects of the using meat-bone meal and corn gluten replacement fish meal in diet for trout (in Turkish). Journal of Natural Science, Vet. Anim. Agricul. Foresty, 4:22-30.
 • Baştürk, Ö., Engin, K., Özkan, F., Özlüer, A. 2003. Growth and feed conversion performance of European eel (Anguilla anguilla L.) juvenile from Göksu Delta in culture conditions (in Turkish). Fisheries Congress, Elazığ.
 • Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Fisheries sector of Turkey; potential, present status, problems and suggestions (in Turkish). İstanbul Chamber of Commerce, Publication No: 1992-2. İstanbul.
 • Çizmeci, N. C., Başpınar, H., Okumuş, İ., Ünal, N., Ayata, O., Ankaralı, B., Üşümüş, E., Canoler, Y., Saygı, Y., Erbaş, S. 2004. Health and Culture of Animal and Fishes (in Turkish). Ministry of Agriculture and Rural Affairs, 2nd Agricultural Council, Ankara.

Some Growth Parameters on European Eel (Anguilla anguilla L., 1758) Fed with Different Feeds.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 1, 215 - 219, 01.03.2005

Öz

Farklı yemlerle beslenen avrupa yılanbalığı (Anguilla anguilla L.)’nda bazı büyüme parametreleri. Bu çalışmanın amacı, balıkhane artıkları (BA), tavuk kesimhanesinin bazı artıkları (TA), kuru karma alabalık yemi (YY), balıkhane artıkları ile kuru karma alabalık yemi karışımı (BA+YY) ve tavuk kesimhanesinin bazı artıkları ile kuru karma alabalık yemi karışımının (TA+YY) Avrupa yılanbalığının bazı büyüme parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesidir. Başlangıç ortalama ağırlığı 99,07±2,96g olan yılanbalıkları 80 günlük deneme süresi sonunda en iyi TA+YY yemi ile büyüme kaydetmiştir (128,56±1,75g). Bu grubun spesifik büyüme oranı % 0,33±0,02, yem değerlendirme oranı ise 8,82±0,29 olarak bulunmuştur. Bu grubu TA, BA+YY, YY, BA grupları izlemiştir. Canlı ağırlık ortalamaları gruplar arasında istatistiki olarak farklılık göstermiştir. BA grubunun sonuç ağırlık ortalaması taze balık eti verilen yılanbalıkları için bildirilen değerler arasındadır. Gruplarda görülen ölüm oranları %7,40±4,90 ile %16,66±3,21 arasında değişim göstermiştir

Kaynakça

 • Altun, T., Özlüer, A., Erçen, Z., Danabaş, D. 2003. The Present Status of Freshwater Aquaculture in Turkey. A Regional Workshop on Fisheries, Aquaculture and Environment. 29- 30 April, Tishreen University- Lattakia, Syria.
 • Anon,1999. ASS Method. Atomic Absorbsion Spectrophotometry, Perkin Elmer, 700.
 • AOAC. 1984. Official Methods of Analysis 14th. Ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA.
 • AOAC. 1995. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 16th Edition, Ed: Patricia Cunnif, Gaithersburg, Maryland.
 • Aras, N. M., Kocaman, E. M., Aras, M.S. 2000. Principles of general fisheries and aquaculture (in Turkish). Agricaltural Faculty of University of Atatürk, Publication No: 216, Erzurum.
 • Atay, D., and Tatar, O. 1980. The effects of the using meat-bone meal and corn gluten replacement fish meal in diet for trout (in Turkish). Journal of Natural Science, Vet. Anim. Agricul. Foresty, 4:22-30.
 • Baştürk, Ö., Engin, K., Özkan, F., Özlüer, A. 2003. Growth and feed conversion performance of European eel (Anguilla anguilla L.) juvenile from Göksu Delta in culture conditions (in Turkish). Fisheries Congress, Elazığ.
 • Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Fisheries sector of Turkey; potential, present status, problems and suggestions (in Turkish). İstanbul Chamber of Commerce, Publication No: 1992-2. İstanbul.
 • Çizmeci, N. C., Başpınar, H., Okumuş, İ., Ünal, N., Ayata, O., Ankaralı, B., Üşümüş, E., Canoler, Y., Saygı, Y., Erbaş, S. 2004. Health and Culture of Animal and Fishes (in Turkish). Ministry of Agriculture and Rural Affairs, 2nd Agricultural Council, Ankara.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülay Altun

Nazmi Tekelioğlu

Erdal Nevşat

Yusuf Sağat

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Altun, T. ., Tekelioğlu, N. ., Nevşat, E. ., Sağat, Y. . (2005). Some Growth Parameters on European Eel (Anguilla anguilla L., 1758) Fed with Different Feeds. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1), 215-219.