BibTex RIS Kaynak Göster

An investigation on the profundal macrobenthic fauna of Gölcük Lake (Bozdağ, Ödemiş).

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 1, - , 01.03.2005

Öz

Kaynakça

 • Balvay, G., 1977, Determination des larves de Chaoborus (Diptera, Chaoboridae)., Rencontrees en France. Ann. Hydrobiol 8(1), 27-32.
 • Brinkhurst, R. O., B.G.M Jamieson, 1971, Aquatic Oligochaeta of the World. Univ. of Toronto.
 • Geldiay, R., I.U Tareen, 1972, Bottom fauna of Gölcük lake. Scientific reports of the Faculty of Science, Ege University No. :137, 15 pp.
 • Johannsen, O. A., 1937, Aquatic Diptera Part lV. (Chrinomodiae), Subfamily Chironominae. Mem. Cornell.Univ. Agric.Exp.Stn., 210 pp.
 • Saether, O. A., 1972, Das Zooplankton der Binnengewasser. I., Teil VI., Chaoboridae. Die Binnengewasser, Band XXVI: 257-280.
 • Şahin, Y., 1984, Description and distribition of Chironomidae larvae in the streams and lakes of Estern and Soutestern Anatolion. Anadolu Üniv. Yay. No:57, Fen-Ed.Fak. Yay.No:2, Eskişehir, 145 s (in Turkish).
 • Şahin, Y. 1991, Chironomidae Potamofauna of Turkey. Tübitak, TBAG-869 nolu proje,88 s (in turkish).
 • Tareen, I.U., 1974, Limnological Investigations of Gölcük Lake (Ödemiş- Turkey). Ege Univ., Fac. of Science, Zoo. Dept., 122 pp., (Ph.D. Thesis).

Gölcük Gölü'nün (Bozdağ, Ödemiş) Profundal Makrobentik Faunası Üzerine Araştırmalar.

Yıl 2005, Cilt: 22 Sayı: 1, - , 01.03.2005

Öz

Gölcük Gölü’nün makrobentik faunasını kalitatif ve kantitatif yönden incelemek amacıyla Haziran 1994-Mayıs 1995 tarihleri arasında aylık olarak 5 istasyondan bentos örnekleri toplanmıştır. Değerlendirmeler sonucunda, Tubificidae familyasından iki takson (Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri), Chironomidae familyasından dört takson (Chironomus plumosus, C. anthracinus, C. tentans, Procladius (Holotanypus) sp.), Chaoboridae familyasından bir takson (Chaoborus flavicans) saptanmıştır. Profundal faunanın %93.52’sini Oligochaeta, %3.98’ini Chironomidae ve %2.50’sini Chaoboridae üyelerinin temsil ettiği tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Balvay, G., 1977, Determination des larves de Chaoborus (Diptera, Chaoboridae)., Rencontrees en France. Ann. Hydrobiol 8(1), 27-32.
 • Brinkhurst, R. O., B.G.M Jamieson, 1971, Aquatic Oligochaeta of the World. Univ. of Toronto.
 • Geldiay, R., I.U Tareen, 1972, Bottom fauna of Gölcük lake. Scientific reports of the Faculty of Science, Ege University No. :137, 15 pp.
 • Johannsen, O. A., 1937, Aquatic Diptera Part lV. (Chrinomodiae), Subfamily Chironominae. Mem. Cornell.Univ. Agric.Exp.Stn., 210 pp.
 • Saether, O. A., 1972, Das Zooplankton der Binnengewasser. I., Teil VI., Chaoboridae. Die Binnengewasser, Band XXVI: 257-280.
 • Şahin, Y., 1984, Description and distribition of Chironomidae larvae in the streams and lakes of Estern and Soutestern Anatolion. Anadolu Üniv. Yay. No:57, Fen-Ed.Fak. Yay.No:2, Eskişehir, 145 s (in Turkish).
 • Şahin, Y. 1991, Chironomidae Potamofauna of Turkey. Tübitak, TBAG-869 nolu proje,88 s (in turkish).
 • Tareen, I.U., 1974, Limnological Investigations of Gölcük Lake (Ödemiş- Turkey). Ege Univ., Fac. of Science, Zoo. Dept., 122 pp., (Ph.D. Thesis).
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Toksöz

M. Ruşen Ustaoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Toksöz, A. ., & Ustaoğlu, M. R. . (2005). Gölcük Gölü’nün (Bozdağ, Ödemiş) Profundal Makrobentik Faunası Üzerine Araştırmalar. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1).