PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A study on growing and coloring of gold fish in colored tanks (Cyprinus auratus, 1778).

Yıl 2005, Cilt 22, Sayı 1, 137 - 141, 01.03.2005

Öz

Kaynakça

 • Alpbaz, A. G., 1990. Goldfish Breeding (in Turkish). Alp yayınları. İzmir.
 • Alpbaz. A. G., 2000. Aquarium Fish Encyclopedia (in Turkish). ALP Yayıncılık. Bornova, İzmir.
 • Brine Shrimp Direct, 2005. NatuRose: Natural Astaxanthin as a Pigment Source for Ornamental Fish and Animals. gold.html> (2005).
 • Düzgüneş. O., T. Kesici, F. Gürbüz, 1993, Statistics Methods (in Turkish). II. Baskı. Ankara Ünv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1291. Ders Kitabı: 369. Ankara.
 • Elbek. A., E. Oktay, H. Saygı, 1996, Statistics in fisheries (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yay. No: 19. Ders Kitabı Dizin. No:6. Bornova. İzmir.
 • Erdem M. S. Ergün 1999, Effects of the levels of astaxanthin in the diet on the flesh pigmentation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (in Turkish)..Türk J.Vet.Anim.sec. 24: 577-583.
 • Fırat, K., Ş. Saka 1999, Abnormalities of the Intensively Cultured Sea Bass (Sparus aurata,L.) and Sea Bream In Relation The Environmental Conditions (In Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, İzmir. Cilt: 24. Sayı:38, s:95- 100.
 • Howard, E. E. (1992). Anatomy of Tropical Fishes, Tetra Press Publication. p:76-78, NJ.
 • Iwamoto, R.T., J.M. Myers, 1990, Heritability and genetik correlation for flesh colouration in pen reared and coho salmon. Aquaculture. 181
 • Rgb, 1999, RGB to Color Name Mapping: RGB color specifications, <http://www.junctionnet.com/~timlau/color.htm. >(2004).
 • Yanar M. N. Tekelioğlu 1999 (a). The Effect of Natural and Synthetic Carotenoids on Pigmentation of Gold Fish((Carassius auratus) (in Turkish). Türk J.Vet.Anim.sec. p. 501-505. TÜBİTAK 23
 • Yanar M. N. Tekelioğlu 1999(b), The Effect of Zeaxanthin and Tank Color on Pigmentation and Growth of Goldfish(Carassius auratus) (in Turkish). Türk J.of Biology 23. p.303-307.
 • Yanar M., N. Tekelioğlu 1999(c), The Effect of Fish Size on Pigmentation in Goldfish (Carassius auratus) (in Turkish). Turk .J. of Biology 23(1999) s.101-105.

Renkli Tanklarda Japon Balıklarının (Cyprinus auratus, 1778) Renklendirilmesi ve Gelişmesi Üzerine Bir Çalışma.

Yıl 2005, Cilt 22, Sayı 1, 137 - 141, 01.03.2005

Öz

Çalışma kapsamında japon balıklarının (Cyprinus auratus, 1778) beyaz (sarımsı beyaz) ve kırmızı boyalı tanklarda gelişmeleri ve renklenme durumları incelenmiştir. Denemeye alınan balıklarda gelişme kırmızı tanklarda daha yüksek bulunmuştur. Fakat varyasyon değerleri de oldukça yüksektir. Renklenme açısından kırmızı tanklarda turuncu renkli balık oranı %95 iken bu değer Normal tanklarda yetiştirilen balıklarda %63 olarak saptanmıştır

Kaynakça

 • Alpbaz, A. G., 1990. Goldfish Breeding (in Turkish). Alp yayınları. İzmir.
 • Alpbaz. A. G., 2000. Aquarium Fish Encyclopedia (in Turkish). ALP Yayıncılık. Bornova, İzmir.
 • Brine Shrimp Direct, 2005. NatuRose: Natural Astaxanthin as a Pigment Source for Ornamental Fish and Animals. gold.html> (2005).
 • Düzgüneş. O., T. Kesici, F. Gürbüz, 1993, Statistics Methods (in Turkish). II. Baskı. Ankara Ünv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1291. Ders Kitabı: 369. Ankara.
 • Elbek. A., E. Oktay, H. Saygı, 1996, Statistics in fisheries (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yay. No: 19. Ders Kitabı Dizin. No:6. Bornova. İzmir.
 • Erdem M. S. Ergün 1999, Effects of the levels of astaxanthin in the diet on the flesh pigmentation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (in Turkish)..Türk J.Vet.Anim.sec. 24: 577-583.
 • Fırat, K., Ş. Saka 1999, Abnormalities of the Intensively Cultured Sea Bass (Sparus aurata,L.) and Sea Bream In Relation The Environmental Conditions (In Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, İzmir. Cilt: 24. Sayı:38, s:95- 100.
 • Howard, E. E. (1992). Anatomy of Tropical Fishes, Tetra Press Publication. p:76-78, NJ.
 • Iwamoto, R.T., J.M. Myers, 1990, Heritability and genetik correlation for flesh colouration in pen reared and coho salmon. Aquaculture. 181
 • Rgb, 1999, RGB to Color Name Mapping: RGB color specifications, <http://www.junctionnet.com/~timlau/color.htm. >(2004).
 • Yanar M. N. Tekelioğlu 1999 (a). The Effect of Natural and Synthetic Carotenoids on Pigmentation of Gold Fish((Carassius auratus) (in Turkish). Türk J.Vet.Anim.sec. p. 501-505. TÜBİTAK 23
 • Yanar M. N. Tekelioğlu 1999(b), The Effect of Zeaxanthin and Tank Color on Pigmentation and Growth of Goldfish(Carassius auratus) (in Turkish). Türk J.of Biology 23. p.303-307.
 • Yanar M., N. Tekelioğlu 1999(c), The Effect of Fish Size on Pigmentation in Goldfish (Carassius auratus) (in Turkish). Turk .J. of Biology 23(1999) s.101-105.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müge Aliye HEKİMOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Hekimoğlu, M. A. (2005). Renkli Tanklarda Japon Balıklarının (Cyprinus auratus, 1778) Renklendirilmesi ve Gelişmesi Üzerine Bir Çalışma. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 22 (1) , 137-141 . Retrieved from https://www.egejfas.org/tr/pub/issue/5017/68065